Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

İLÇE BELEDİYESİ’NDEN METROPOL’E

 

      İstanbul’un Anadolu Yakasının ayrı ve müstakil bir BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne Dönüştürülmesi, orta vadeli hedeflerimiz arasındadır. Önümüzdeki çalışma döneminde, merkezi KADIKÖY olan ANADOLU YAKASI METROPOL’Ü düşüncemiz, tartışmaya açılacak ve bunun için gerekli kamu oyu etkinlikleri sağlanacaktır.

 

 

 

 

HALKA AÇIK VE DEMOKTARİK BELEDİYE

 

      Belediyeler, Demokrasi’de, Halk’ın hizmet ve yönetimine en geniş ölçüde KATILIM’ına imkan tanıması gereken kuruluşlardır. Mahallelerimizin yatırım programlarının tespit ve uygulanmasında, Muhtar Mahalle İhtiyar Heyetleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Kuruluş yönetimleri ile konuya ilgi duyan Vatandaşlarımızın katılımına imkan verilecektir.

 

      Belediye Meclisi Kürsüsü bazı çalışma dönem ve oturumlarında Halk’a açılacaktır.

 

 

 

 

TRAFİK SORUNU VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ

 

      Trafik, Kadıköy’ün en önemli sorunu ve program uygulamasında öncelikli tercihimizi teşkil etmektedir. Kadıköy Halkını Trafik çilesinden kurtarmakta İDDİALI ve ISRARLIYIZ.

 

1)      İlçemiz dahilinde günün her saatinde konaklama yapan araç sayısındaki hızlı artışı,

 

2)      Kent içi ulaşım şebekesindeki düzensizlikleri,

 

3)      Mevcut açık ve kapalı Otopark sayısı ve alanlarının yetersizliğini,

 

4)      Kadıköy’ün Anadolu Yarımadasına açılan kapı olması nedeni ile Deniz, Kara ve Demiryolu giriş – çıkışlı araç ve yolcu yükündeki birikim ve hareketleri,

 

      Trafik sorununa kaynak veren başlıca sebepler olarak görmekteyiz.

 

      O halde yapılacak ilk iş, düzenleme tercihlerindeki DOĞRULUK ve İSABETİ iyi bilmektir.

     

      Bu nedenle, sorunun asıl kaynağına inilecek ve KESİN ÇÖZÜM’e gidilecektir.

 

a)      Süreklilik arz eden BİRİKİM ve TIKANMA noktaları ile bunların sebep ve kaynakları, haftanın muayyen gün ve saatlerinde PERİYODİK ve MUKAYESEL olarak gözetim altında tutulacaktır.

 

b)      Gerekir ise bu konuda deneyimli Uluslar arası şehircilik ve Şehir-içi Trafik Uzman ve Kuruluşlarından da yararlanma cihetine gidilecektir.

c)      Alınmış ve alınacak her türlü tedbire rağmen akış sağlanamayan sinyalizasyon merkez ve kavşaklarında YONCA YAPRAĞI VE VİYADÜK’lerin yapımına öncelik verilecektir.

 

d)      Söğütlüçeşme, Hasanpaşa, Bostancı ve Mühürdar gibi TOPLANMA MERKEZLERİ ile nüfusun 75.000’i geçen muhtarlık bölgelerinde yeteri kadar KAT OTOPARKI devreye sokulacaktır.

 

e)      Bazı yüksek tonajlı yük kamyonu ve araçlarının günün belirli saatlerinde kent-içi trafiğe çıkışları yasaklanacaktır. Bu konuda, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile İstanbul İl Trafik Komisyonu ve Kadıköy Belediyesi arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

 

f)        Kadıköy, sadece Kadıköy’lüye değil, Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları İşletmeleri aracılığı ile geçiş yapmak zorunda kalan Tuzla, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Maltepe ve kısmen de Üsküdar ilçeleri giriş-çıkışlı günlük araç ve yolcu sirkülasyonuna da yoğun bir trafik hizmeti vermektedir. Öte yandan, Kadıköy, Asya ve Avrupa arasında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri dışındaki en önemli GEÇİŞ ve TOPLANMA MERKEZİ’dir. Bu nedenle, Harem ve Üsküdar geçiş noktaları ile de kıyaslanmayacak kadar ağır bir Trafik yükü altındadır. Kadıköy’ün önümüzdeki beş yılın sonunda bu büyük yükü kaldırmasına imkan görmemekteyiz. Bu konu, bu güne kadar, bu boyutu ile hiç tartışılmadı. Artık tartışılmalıdır. Zira, olay Kadıköy Halkı ve Belediyesi’nin güç ve imkanlarını aşar mahiyettedir. Bundan dolayı, 1994 – 1999 arası çalışma döneminde “ANADOLU METROSU”, RAYLI SİSTEMLER ve “TRANSFER MERKEZLERİ” düşüncelerinin güncelleştirilmesi en önemli takip ve gayretlerimizden birini teşkil edecektir.

 

g)      Diğer yandan, Kadıköy Halkı’nın ihtiyaçlarına uygun ölçü ve boyutlarda Kadıköy – Bostancı – Küçükbakkalköy METROSU’nun uygulamaya geçiş hazırlıklarına başlanacaktır. Bu konuda 3030 sayılı yasanın öngördüğü koordinasyon sağlanacaktır.

 

 

 

 

İMARDA YENİDEN YAPILANMA

 

            İmar faaliyetlerimizde Kadıköy’ü E-5 Devlet Karayolu’nun Kuzey ve Güney kesimlerindeki yerleşim bölgeleri olarak iki bölümde mütalaa etmekteyiz. Adı geçen bölgeler arasındaki görüntü ve gelişmişlik farklarını gidermek VAZGEÇİLMEZ İDEALİMİZDİR.

 

1)      E-5 Devlet Karayolu’nun Güney kesimindeki yerleşim alanları (Deniz şeridi), yatay yayılma ve yapılaşma sürecini tamamlamıştır. Bu alanda gerek imar gerekse nüfus yönünden STATİK bir döneme girilmiştir. Bu durum, bu gün için yeterli görünmekte ise de, ilerde köklü bazı TOPLUMSAL ve YAPISAL DEĞİŞİKLİK talepleri ile karşılaşacağından kuşku yoktur. Özellikle bazı imar adalarının İŞ MERKEZİ olma yönünde gelişmeler kaydetmesi, Kadıköy’ün Dünyaya doğrudan açılma özlem ve ihtiyacı ile uluslar arası bir Ticaret, Sanat ve Kültür Merkezi olma konumunu, yukarıda sözü edilen yapısal değişiklik taleplerinin muhtemel faktörleri olarak görmekteyiz. Kadıköy’ün 2000’li yıllardaki kaçınılmaz gelişmesinin Çağ’a ve Dünyaya kapalı tutulmayacağına inanıyoruz. Bu nedenle mevcut imar adaları gözden geçirilerek gelişmeye uygunluk sağlamasında yarar ve zaruret görülecek imar bölge ve adalarının (New York’un Manhattan’ında yada Paris’in La Defense’ında olduğu gibi) çağdaş şehircilik teknolojisine uygun biçimde dikey yapılmasına imkan tanıyacak plan uygulamaları araştırılacaktır.

 

2)      Geçmişte imar mevzuatına aykırı inşa edilmekle birlikte, içinde ikamet edilen, kısmen veya tamamen kullanılan, yıkılamayan veya yıkılmasında maddi ve manevi büyük zararlar doğacağı anlaşılan yapıların (durumları yasal düzenlemeyi gerektirmemek koşulu ile) YAPI KULLANMA İZNİNE bağlanması için gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

 

3)      Fikirtepe, Eğitim ve Dumlupınar Mahalleleri ile E-5 Devlet Karayolu’nun Kuzey kesimindeki Yenisahra, Barbaros, İçerenköy, Küçükbakkalköy, Atatürk, İnönü ve Kayışdağ Mahallelerimizin mevcut imar sorunları kademeli olarak KESİN ÇÖZÜM’e kavuşturulacaktır. Bunlardan 2981 ve 3290 sayılı yasa uygulamaları kapsamında kalan mahalle ve imar adalarında, adı geçen yasalar gereği, BİNA SAHİPLERİNİN HAKLARI mutlaka korunacaktır. Hisse fazlası itibariyle bina sahiplerinin kullanım alanlarına ortak edilen arsa veya arazi sahiplerinden uzlaşmaya yanaşmayanların hisseleri 3290 sayılı yasanın 10/c-4 Md.hükmü gereğince KAMULAŞTIRMAK suretiyle bina kullanma alanı içinde sayılarak bina sahiplerine (HİSSESİZ ve ORTAKSIZ) müstakil parsel tapuları aleyhine ŞUFP ve İZALEİ ŞUYU davaları açmalarına imkan tanıyacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Kamulaştırma bedelleri yine yasa gereği 4 senede ve 12 eşit taksit halinde bina sahiplerinden tahsil edilecektir. Bu kural ve esaslara bağdaşmayan işlem ve uygulamalar DERHAL DURDURULACAKTIR.

 

      Hisseli ve tartışmalı imar parsellerinin müstakil tapu’ya bağlanmasından sonra, düzenli ve  

      kalıcı nitelikte hızlandırılmış plan ilke ve esasları belirlenerek yürürlüğe konulacaktır.

      Geçen yönetim döneminde hazırlanan 1/1000 ve 1/5000’lik planlar yukarıda açıklanan

      genel ilkeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilecektir.

 

 

 

 

SPOR KURULUŞ ve TESİSLERİ

 

      Gençlerimiz geleceğimizdir. Amatör Sporların her türlüsü teşvik edilecektir. Açık ve kapalı semt spor saha ve tesisleri yaygınlaştırılacaktır. Mülk ve Tesis sahibi Kadıköy Belediyesi olan saha ve tesislerden yararlanma biçimi genelleştirilecektir. Bu tür saha ve tesislerden istifade’yi sadece belli kişi veya kuruluşlara tanıyan kira yada tahsis sözleşmelerinin devamına imkan sağlanmayacaktır. Mahalli amatör spor kulüplerimiz desteklenecektir. Kulüpler arası turnuva ve müsabakalar düzenlenecektir. Gençlerimizin özellikle yaz ayları ve tatil zamanlarında sporla uğraşmalarına büyük özen ve önem verilecektir.Kadıköy’ümüz E-5 ‘in altı ve üstünde olmak üzere iki adet olimpik yüzme havuzunu da ihtiva eden belediye spor komplekslerine kavuşturulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

KREŞ ve PARKLAR

 

      Çocuklarımızı taş duvarlar arasında mutsuz kılmaya hakkımızın olamayacağını düşünüyoruz. Gelişmekte olan nesillerimizin beden ve Ruh Sağlığına büyük önem vermekteyiz. Anne ve babaları çalışan ve henüz okul çağına gelmemiş yavrularımız için kreş ve benzeri bakım merkezleri tesis edilecektir. Mevcut olanlar geliştirilecektir. Genel çocuk parkları yaygınlaştırılacaktır. 3-12 yaş gurubu çocuklarımız için özel fuar, oyun ve eğlence merkezleri işletmeye açılacaktır.

 

 

 

 

HUZUREVLERİ

 

      Anayasamız ile belirlenen Sosyal Devlet ilçesinin, yerel yönetimlere de yüklediği bazı görev ve sorumluluklar olduğuna inanıyor ve öyle yorumluyoruz. Günlük yaşantımızı yakından alakadar eden hemen her şeyin Devlet’den ve Genel İdare’den beklemeyi uygun bulmuyoruz. Özellikle, yaşlılarımızın yalnızlık ve kimsesizlik kaderini paylaşmalıyız. Kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımızın mutluluğu için gereken gayret ve çalışma gösterilecektir. Aşevleri geliştirilecektir. Emeklilerimizin Sosyal aktivitelerine cevap verecek EMEKLİ EVLERİ ve EMEKLİ LOKALLERİ tesis edilecektir.

 

 

 

 

SAĞLIK TESİSLERİ

 

      Genel kural olarak, belediyelerin genel sağlık hizmet ve yatırımlarına yönelik bir görev ve işlevi yoktur. Ancak, nüfusu 1.000.000’a yaklaşan ve ülkemizin en büyük ilçesi konumuna ulaşan Kadıköy’de birkaç özel Klinik, Kızılay ve SSK. Dispanseri ile SSK.Göztepe Hastahanesi dışında ciddi ve teşekküllü bir sağlık kurumunun bulunmadığı da gerçektir. Bu nedenle, uluslar arası düzey ve standartlara sahip modern bir sağlık İstasyonu’nun hizmete sokulmasına öncülük yapılması program hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

 

 

 

ACİL MÜDAHALE ve MOBİL SAĞLIK SERVİSLERİ

 

      Gerek resmi nitelikli Hızır Acil Servisin, gerekse mevcut ve dağınık haldeki özel ambulans servislerinin, arzu edilen verim ve yeterlilikte bulunmadığı müşahade edilmektedir. Kadıköy’lü hiçbir vatandaşımız, ani bir kaza veya sağlık müdahalesi zorunluluğu ile karşılaştığında ne yapacağını düşünmemelidir, düşünmeyecektir. Halkımızın moral değerlerine de önem vermekteyiz. Bu nedenle, bir yandan yukarıda adı geçen servislerin verimliliğini arttırıcı tedbirler alınacak, diğer yandan en ileri teknolojik cihazlarla donatılmış gezici acil müdahale araç ve ekipmanları günün her saatinde halkımızın istek ve ihtiyaçlarına DERHAL cevap verecek biçimde hizmete konulacaktır.

 

 

 

            KADINLARIMIZ İÇİN EL SANATI VE BECERİ GELİŞTİRME KURSLARI

 

      Kadıköy’de , üzüntü ile ifade edelim ki , kadınlarımızın elişi , yemek , moda  , dikiş ve benzeri alanlarda öğreti ve becerilerini geliştirecekleri faaliyet yerleri yok denecek kadar azdır.Önümüzdeki beş yıllık dönemde Kadıköy’lü hanımlarımızın bu tür çalışma ve aktivitelerine imkan sağlayacak öğretici ve geliştirici çalışmalara başlanacaktır.

 

 

 

 

ADLİYE SARAYI ve HÜKÜMET KONAĞI

 

      Adliye, Mal Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Askerlik Şubeleri ile Nüfus ve Tapu İdareleri gibi genel hizmet birimlerinin farklı ve dağınık yerlerde bulunması yoğun şikayetler arasındadır. Bu güne kadar bu konuda pek çok düşünceler ileri sürülmüş ve teşebbüsler yapılmış ise de tamamı sözde kalmıştır. Adı geçen birimlerin tek bir “ANA HİZMET MERKEZİ”nde toplanmasının halkımıza büyük kolaylıklar getireceğinde kuşku yoktur. Bunun için Kadıköy Belediyesi’ne düşen görev ve katkıların ifasından kaçınılmayacaktır. Arsa tahsis çalışma ve araştırmasına başlanacak, gerekli koordinasyonlar sağlanacaktır. Teşebbüs’ün icra aşamasına geçirilmesi için her türlü gayret sarf edilecektir.

 

 

 

 

ÇEVRE, YEŞİL DOĞA ve İNSAN

 

      Yeşili sev, çevreyi koru sözcükleri kitap ve pankartlarda kalmayacaktır. Kadıköy Belediyesi’nin  sorumluluk sınırlarına dahil her noktanın aynı etkinlik alanı içinde korunup geliştirilmesine özen gösterilecektir. Meclisimizce belirlenecek çevre düzenleme ilkelerine uygun düşmeyen hiçbir projeye ruhsat verilmeyecektir. Ruhsata bağlanmış her türlü inşaat ve yapılanma faaliyeti çevre koruması ve düzenlemesi yönünden de ayrı bir denetim ve müeyyide’ye bağlanacaktır. Çevre faaliyetlerinin gerektireceği giderler için Belediye ve Belediye Gelirleri yasaları ile belirlenen esaslara uygun olarak ÇEVRE KORUMA VE DÜZENLEME FONU oluşturulacaktır. İlçemizde mevcut olup faaliyetleri Çevre ve Doğa’dan ayrı düşünülmesi mümkün bulunmayan Hayvanları Koruma Derneği ve benzeri kuruluşların amaçlarına uygun çalışmaları da teşvik edilip desteklenecektir. Genel zabıta’dan ayrı bir ÇEVRE ZABITASI kurulacaktır. Hayvan barınakları, Semt pazarları daha çağdaş bir yapıya ve ilkeye kavuşturulacaktır. Kadıköy içindeki lokanta , restaurant , bar ve cafelerle benzeri tüm gıda imalatı ile uğraşan işyerlerinde “ HİJYENİK “ standartlara uygunluk mutlaka sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖP ve TEMİZLİK

 

      Çöp ve temizlik Çağdaş Belediyeciliğin en önemli göstergelerinden biri olarak görmekteyiz. Kadıköy Belediyesi’nin sorumluluk alanı içindeki cadde, yol, sokak, park, meydan, kaldırım ve umuma açık her türlü yer ve işletmenin temizliğinin temini, önümüzdeki beş yılın hemen her günü en yoğun mesaimizi teşkil edecektir. Kadıköy’ü hizmet süremiz içinde, ne pahasına olursa olsun, Dünya’nın sayılı belediyelerinden biri yapmaya kararlıyız.

 

      Çöp ve Temizliği aslında birbirinden tamamen farklı kavram ve hizmetler olarak görüyoruz. Bugüne kadar müşterek mütalaa edilerek tek elden yönetilmeye çalışan ÇÖPÜN TOPLANMASI ile ŞEHRİN TEMİZ TUTULMASI işlem ve faaliyetleri birbirinden ayrılacaktır.

 

      Trafiğin yoğun olduğu semtlerde, özellikle okul taşıtları ile toplu taşıma araçlarının hareket halinde olduğu mesai dilimlerinde çöp toplanması gibi çarpık ve düzensiz uygulamalara son verilecektir. Kadıköy’ün tüm ana arterleri ile tali yol ve sokak güzergahlarında çöp toplama işlem ve faaliyeti en geç sabah saat 07.00’de sona ermiş olacaktır. Bu konuda, yoğun kar yağışı veya buzlanma gibi olağanüstü hava koşulları dışında, ileri sürebileceğimiz hiçbir sebep ve mazeretimiz olamaz.

 

      TEMİZLİK faaliyetlerinde ise modern araç, gereç ve teknoloji ile donatılmış ayrı araç ve hizmet ekipleri istihdamına gidilecektir. Mevcut araç ve ekipler bu düzeyde takviye edilecek ve yeni düzenlemeler getirilecektir.

 

      Entegre hizmetler yönünden çevre ve temizlik programları ile birlikte düşünülmesi gereken Kurbağlıdere’nin ıslahı projesi yeniden gözden geçirilerek hızlandırılacaktır. Program uygulamalarının gerektirdiği yatırım harcamaları için bir Konsorsiyum teşkiline çalışılacaktır.

 

      İçerenköy Çamaşırcı, Bostancı Turşucu deresinin ve civarının çevre ve temizlik düzenleme çalışmalarına da başlanacaktır.

 

 

 

 

SANAYİ SİTELERİ

 

      Koşuyolu, İbrahimağa, Merdivenköy, Yumurtacı Abdibey Caddesi ve İçerenköy’de halen faaliyette bulunan dağınık ve düzensiz Tamirhane ve Atölyeler mevcut konum ve durumları itibariyle çağdaş şehircilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Belirli iş kollarında modern sanayi sitelerinin kurulmasını zaruri görmekteyiz. Bu nedenle sözü edilen faaliyet alanlarında çalışan ESNAF vatandaşlarımızın KOOPERATİFLEŞMESİ teşvik edilecektir. Bu suretle, muayyen iş kollarında başta oto tamirhaneleri olmak üzere tesis edilecek Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ARSA TAHSİSİ cihetine gidilecektir.  Tahsis işlemlerinde statüleri itibariyle müktesep hakları tespit edilen kooperatiflere öncelik tanınacaktır. Böylece, bir yandan şehircilik tekniğine uygun yapılaşmaya imkan sağlanırken diğer yandan esnaf vatandaşlarımızın ucuz bedellerle İŞYERİ SAHİBİ OLMALARI temin edilecektir.

 

 

 

 

KONGRE SARAYI – KÜLTÜR ve SANAT GALERİLERİ

 

      Kadıköy’ümüz öteden beri bir Tarih, Kültür, Moda ve Sanat merkezidir. Ancak, bu özelliğine uygun tesislerden yoksundur. Halen Kadıköy Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi’nin yeniden düzenlenmesi yanında, Uluslar arası standartlara sahip KONGRE SARAYI tesisi proje çalışmalarına başlanacaktır.

 

 

 

SALI PAZARI

 

      Haftanın Salı günleri tamamen, Cuma günleri de kısmen kurulan ve Kadıköy dışında da geniş bir hinterlant’a hitap eden Salı Pazarı, Kadıköy Halkının günlük yaşantısında önemli bir yer ve sorun teşkil etmektedir. Pazar bölgesinde senenin 104 günü, Trafik sıkıntısı kahredici boyutlara ulaşmaktadır. Altıyol, İskele meydanı, Acıbadem ve Çevre Yolu bağlantıları kilitlenmektedir. Oldukça cesaret gerektiren ama vazgeçilmez nitelikde görünen bu sorunu da demokratik tartışmaya açmaktayız.

 

      Halkımıza ve Pazar Esnafımıza 2000’li yılların mega Kadıköy’üne uygun ÇAĞDAŞ BİR SALI PAZARI DÜZENLEMESİ’ni vaad ve taahhüt ediyoruz.

 

      Salı Pazarı, minimum 750 araç kapasiteli kapalı otopark’ı da içerecek ve süreklilik arz edecek biçimde bir çarşı ve alış – veriş merkezi haline getirilecektir. Bu düzenlemede Pazar esnafı vatandaşlarımızın mevcut ve müktesep hakları korunacaktır.

 

 

 

 

 

KAZI ÇALIŞMALARI

 

      İSKİ, TEDAŞ, DOĞALGAZ ve PTT–TELEKOM gibi kurum ve kuruluşların her türlü kazı çalışma ve faaliyetlerinin zaman ve kapsamı, evvelce tespit edilecek bir program ve koordinasyona bağlanacaktır. Bu suretle, büyük gayret ve masraflarla gerçekleştirilen asfaltlama ve düzenleme hizmetlerindeki emek ve maliyet kayıpları önlenecektir.

 

 

 

 

TİCARET ve TURİZM AMAÇLI KONAKLAMA TESİSLERİ

 

      Gelecek 5 yıl, Kadıköy’ün Yerel Yönetimde Dünya Standartlarına yaklaşma gayretine yöneleceği yıllar olacaktır. İyi’nin ve Güzel’in her türlüsüne layık olan Kadıköy’ümüz de uluslar arası ölçülere sahip Turizm ve Ticaret amaçlı alış-veriş ve konaklama tesislerinin olmamasını bir noksanlık olarak görmekteyiz. Bu amaç ve düzenlemeye yönelik proje, teşebbüs ve işletmeler özendirilecektir.

 

KALAMIŞ MARİNASI ve FENERBAHÇE DÜZENLEMESİ

 

      Yukarıda sahil yolu için ifade ettiğimiz Halka ve Kamu’ya açıklık duyarlılığı Kalamış Marinası ve Fenerbahçe burnundaki tesis ve işletmeler için de gösterilecektir. Mevcut tesis ve işletmelerin kira veya tahsis şekil ve koşulları incelemeye alınacaktır. Her iki alanda da genel katkı ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yeni düzenlemeler getirilecektir.

 

 

 

                                                                      

                       

      Programımızın birinci bölümünde, önümüzdeki beş yılda neleri yapacağımız ana başlıkları ile açıklanmıştır. Bundan sonraki bölümde ise nasıl yapacağımızı tartışmaya açmaktayız.

     

      Yukarıda, metro projesi dışındaki TÜM VAADLERİMİZİ 2009’UN İLK BAHARINA KADAR GERÇEKLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ.

 

      Metro projesinin ise hazırlık çalışmalarına başlayacağımızı, adı geçen projeye ilişkin düşünce ve tartışmaları sürekli gündemde tutacağımızı ve uygulama aşamasına intikal için de hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınmayacağımızı ifade ediyoruz.

 

 

 

 

KAYNAK TEMİNİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

      Yönetimimiz döneminde, Belediyemiz gelirleri olağan ve olağan-dışı olmak üzere iki ayrı kaynak şeklinde düşünülerek uygulamaya konulacaktır.

 

      Kadıköy Belediyesi’nin olağan gelirlerini;

 

1)      Emlak Vergisi,

 

2)      Çöp Vergisi,

 

3)      Ruhsat ve İşgaliye Harçları,

 

4)      İller Bankası payları,

 

5)      Kira ve İşletme Hasılatları ile

 

6)      Belediye Gelirleri Yasasında öngörülen diğer gelirler teşkil edecektir.

 

 

a)      Trafik tesis yatırımları,

 

b)      Gelişmekte olan mahallelerimizin alt-yapı hizmet çalışmaları,

 

c)      Yol, park ve meydanlar başta olmak üzere tüm tesis ve işletmeler bakım ve onarım giderleri,

 

d)      3290 sayılı yasa gereğince yapılması zorunlu Kamulaştırma bedelleri,

 

e)      Temizlik hizmet giderleri,

 

f)        Genel hizmet maaş ve ücretleri,

 

g)      Asfaltlama yapım ve yatırım harcamaları,

 

h)       Park ve Spor tesisleri yatırım giderleri,

 

Bu gelirlerden karşılanacaktır.

 

Belediyemizin olağan-dışı gelirleri ise,

 

1)      Özelleştirme bedel ve tasarrufları,

 

2)      Cari harcamalar tasarrufları,

 

3)      Yap-İşlet-Devret modeli uygulamasından doğacak nakdi ve ayni katkılar,

 

4)      3290 sayılı yasa uyarınca kurulması zorunlu Kamulaştırma Fonu,

 

5)      İç ve Dış Hibe’ler,

 

6)      İç ve Dış İstikrazlar ile

 

7)      Tahsis bedeli ve satış hasılatlarıdır.

 

 

a)      Kongre Sarayı ve Sağlık Tesisleri ile Ticaret ve Turizm amaçlı konaklama tesislerinin inşaa ve işletmesinde Yap-İşlet-Devret modeli uygulanacaktır. Bu uygulama ile gider bütçesine külfet getirilmeyecek ve gelir bütçesine ise katkı temin edilecektir.

 

b)      Sözleşmeli geçici personel adedi asgari’ye indirilecektir. Hizmet ve ihtiyaç fazlası personel istihdamı’naimkan tanınmayacaktır.

 

c)      Savurganlık önlenecektir. Her birim ve kademede ciddiyet ve sorumluluk duygusu günlük mesai ve hizmet anlayışına egemen kılınacaktır.

 

d)      Özelleştirme ve Tasarruf uygulamaları sonucu elde edilecek gelirler, Kreş, Huzurevi ve yeni Sabit Hal Pazarları inşa ve yatırımlarına sarf edilecektir. Bu ve benzeri Sosyal hizmet yatırımları, kısmen iç hibe’lerle de desteklenecektir.

 

e)      2981 ve 3290 sayılı yasa uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma Fon’undaki birikimlerle telafi edilecektir.

 

f)        Gezici sağlık ve acil müdahale ara., gereç, cihaz ve donanımları kısmen içi kısmen de dışı aynı hibeler yolu ile karşılanacaktır.

 

g)      Kurbağlıdere ve Çamaşırcı ve Turşucu deresi başta olmak üzere ıslah ve Çevre düzenleme yatırımları ile diğer çevre düzenleme giderleri kısmen Çevre Koruma ve Düzenleme Fonu kısmen de dış nakdi hibeler ile karşılanacaktır. Ayrıca iç ve dış istikrazlar yolu ile de takviye edilecektir. Bu benzeri temel yatırımlarda uluslar arası KONSORSİYUM’ların imkan ve katkılarından yararlanma şekil ve koşulları araştırılacaktır.

 

 

 

 

 

Değerli Kadıköy’lüler,

     

      Ulusal birlik ve bütünlüğümüz, her şeyin üzerinde gelir. Sevgi ve Gönül beraberliği içerisinde yapacağımız daha çok işimiz var.

 

      Milli ve Manevi Değerlerimiz ile Atatürk ve Cumhuriyet İlkelerine sadakat, her zaman ve her yerde olduğu gibi, bu dönem çalışmalarımızda da temel karakterimizi teşkil edecektir.

 

      Gayretlerimiz, çocuklarımıza daha mutlu yarınları yaratmak, daha güzel bir Kadıköy’ü bırakmak içindir.   28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’ni sizlere esenlikler getirmesi dileği ile hepinize içten saygı ve sevgilerimizi sunarız.