Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
// Main
> News
> Links
// Content
> FAQ
// Contact
> Frederico
> Joeri
> Koen
// Overzicht van de vragen
Waarom werken we met Windows XP Professional ipv Windows XP Home?
Geef een concrete situatie waar je deze optie R zou kunnen gebruiken?
Waarom kun je best de diagnostics partition laten staan?
Waarom moet je best éérst de bestaande (grotere) partities schrappen vooraleer je Windows installeert?
Waarom creëer je best meerdere partities? Welk is het nut hiervan?
Hoe groot kun je best de partitie maken waarop je Windows installeert - in verhouding met de globale grootte van je harddisk?
Welk nut kan deze partitie hebben? Geef een concreet voorbeeld.
Waarom formatteren met NTFS? Onder welke omstandigheden kun je wèl Quick format toestaan?
Wat moet je doen indien de installatie wordt afgebroken tijdens 'Copying Files' (bijv. de batterij van je laptop is ontladen)?
Waarom zijn deze 'Regional and Language Options' zo belangrijk?
Waarom deze - op het eerste zicht weinig belangrijke - aanpassingen doorvoeren?
Welk is het nut van dit vinkje bij Apply all settings to default user?
Waarom deze default naam wijzigen in een meer persoonlijke pc-naam?
Waarom meteen zorgen voor een degelijk paswoord?
Welk is de functie van deze aanpassing?
Hoe komt het dat dat niet lukt?
Welke veiligheidsmaatregelen moet je nemen zodra je voor het eerst op je toestel bent kunnen inloggen?
Welk is de functie van deze console (of toolkit)?
Waarom kun je best je Management Console op de root van je c-partitie opslaan?
Wat moet je doen als je je Management Console binnen je eigen profile hebt opgeslaan, en je er vanuit een andere user niet aankan?
Hoe kun je de ingebouwde administrator hernoemen?
Waarom kun je best de ingebouwde Administrator zo snel mogelijk hernoemen?
// Antwoorden
> Waarom werken we met Windows XP Professional ipv Windows XP Home?
Omdat Windows XP Home minder volledig is dan Professional, Home bevat bv niet de back-up functie.
En ook omdat Professional iets beter beveiligd is dan Home.
> Geef een concrete situatie waar je deze optie R zou kunnen gebruiken?
Als er een file missing of corrupted is, is er nog een kans om met behulp van Repair de file te overschrijven met de correcte file.
> Waarom kun je best de diagnostics partition laten staan?
Omwille van het feit dat in deze partitie de nodig bestanden staan om de diagnostics functie van Dell te kunnen gebruiken.
Dit kan zeer handig zijn om bij problemen te kunnen bepalen wat juist het probleem is.
> Waarom moet je best éérst de bestaande partities schrappen vooraleer je Windows installeert?
Dit is veel handiger dan achteraf de partities te gaan indelen.
Wanneer men het achteraf doet loopt men ook het risico van bestanden te verliezen.
Volgens Microsoft zelf MOET men de bestaande partities verwijderen voordat men nieuwe aanmaakt
indien dit via Windows XP setup doet.
> Waarom creëer je best meerdere partities? Welk is het nut hiervan?
Het nut van verschillende partities bestaat uit het feit dat men een partitie kan maken voor de installatie van Windows XP en eventueel andere programma's en andere partitie(s) voor alle data.
Hierdoor kan men wanneer men Windows XP opnieuw wilt installeren enkel de Windows partitie formatteren waardoor de data op de andere partitie(s) niet verloren gaat.
Andere programma's en data die men op de Windows partitie zet zullen wel verloren gaan.
Met meerdere partities is het ook makkelijker om de harde schijf te onderhouden(bv defragmenteren).
> Hoe groot kun je best de partitie maken waarop je Windows installeert?
Microsoft zelf zegt dat deze partitie best minstens 10GB groot is en de meesten gaan hiermee akkoord.
Of u de partitie al dan niet groter maakt hangt van de gebruiker af.
Waarvoor zal deze partitie nog dienen? Virtueel geheugen?
Bent u van plan programma's op dezelfde schijf te zetten?
> Welk nut kan deze partitie hebben? Geef een concreet voorbeeld.
Men kan:

-- op deze partitie bestanden zetten als extra back-up.

-- deze partitie gebruiken voor dual boot bv Linux of Windows 98.

-- deze paritie gebruiken om bestanden over te zetten van bv Windows 98.

-- deze partitie gebruiken voor virtueel geheugen zodat de Windows XP partitie schoner blijft.

> Waarom formatteren met NTFS? Onder welke omstandigheden kun je wèl Quick format toestaan?
Waarom NTFS gebruiken? Het is betrouwbaarder, efficiënter en veiliger dan FAT32.
Naast een betere beveiliging van gegevens tegen hard- en softwareproblemen, levert NTFS ook de mogelijkheid om gegevens af te schermen van anderen, vooral handig wanneer meerdere mensen op 1 pc werken.
Men kan beter regelen wie toegang heeft tot bepaalde mappen en bestanden, en men kan de mappen en bestanden ook vergrendelen.
Qua efficiëntie ligt het verschil vooral in het feit dat NTFS een grotere hoeveelheid clusters per partitie kan bevatten en dat NTFS een betere compressie levert.

Wanneer Quick format? Het verschil tussen Quick format en normale format ligt in het feit dat de normale format de harde schijf checkt op bad sectors terwijl Quick format dit niet zal doen.
Quick format kan dus gebruikt worden op een nieuwe harde schijf die nog nooit gebruikt is zonder al te veel risico, maar anders kan met best een normale format doen.

> Wat moet je doen indien de installatie wordt afgebroken tijdens 'Copying Files'?
De redenen kunnen zijn dat, de installatie cd slecht is(krassen,...),
de setup files op de installatie cd kunnen beschadigt zijn
of er kunnen nog files van een vorige mislukte installatie op de harde schijf staan.

Je kan proberen dit te verhelpen door de cd te checken en een andere te proberen.
Als het niet aan de cd ligt test dan de setup files.
Kopieer de files naar een testmap op een andere pc, als u een error krijgt dan is zijn er een of meerdere files beschadigt.
Is dit ook niet de oorzaak dan zijn er nog files aanwezig van een vorige installatie.
U kan dan via een DOS opstartdiskette de files zelf verwijderen of opnieuw formatteren.

> Waarom zijn deze 'Regional and Language Options' zo belangrijk?
Anders heb je je keyboard in qwerty mode staan
dus moet je het zetten naar belgium voor azerty te kunnen krijgen
Dit lijkt misschien niet zeer belangrijk omdat dit erna ook nog kan,
MAAR het kan zijn dat wanneer u uw paswoord voor het eerst opgeeft,
u een ander ingeeft dan u dacht. Want uw keyboard stond toen nog in qwerty en nu in azerty.
> Waarom deze - op het eerste zicht weinig belangrijke - aanpassingen doorvoeren?
De juiste weergave van het euroteken komt voor het cijfer, daarom deze aanpassing.
> Welk is het nut van dit vinkje bij Apply all settings to default user?
wanneer je een nieuwe account creëert krijgt deze account de instellingen die jij hebt aangepast als je dit hebt aanvinkt.
Anders krijgen ze de default instellingen en dit betekent onder andere een qwerty toetsenbord.
> Waarom deze default naam wijzigen in een meer persoonlijke pc-naam?
Zodat je een unieke en herkenbare naam hebt binnen het PHL-netwerk
> Waarom meteen zorgen voor een degelijk paswoord?
Zodat je computer goed beveiligd is tegen buitenstaanders.
Als je een gemakkelijk paswoord kiest zal er ook makkelijker iemand op je laptop kunnen geraken via het netwerk.
> Welk is de functie van deze aanpassing?
Om onderling in de werkgroep te kunnen werken.
Een werkgroep is een verzameling computers die zijn gegroepeerd met het doel via een LAN resources te delen zoals gegevens en randapparaten.
Elke groep wordt aangeduid met een unieke naam.
> Hoe komt het dat dat niet lukt?
Omdat wij deel gaan uitmaken van het domein Student voor deze doeleinden.
> Welke veiligheidsmaatregelen moet je nemen zodra je voor het eerst hebt kunnen inloggen?
De oorspronkelijke Administrator hernoemen en ook een reserve-Administrator aanmaken.
> Welk is de functie van deze console (of toolkit)?
Dient als administratief hulpmiddel van het Beheer van de Console
(die u kunt gebruiken om netwerken, computers, de diensten, en andere systeemcomponenten te beheren.)
> Waarom kun je best je Management Console op de root van je c-partitie opslaan?
Indien er iets veranderd in de instelling door de installatie van een programma of een andere reden,dan kan men nog altijd de originele configuratie terug te zetten.
Het is ook handiger om het dan te runnen via uitvoeren omdat de path korter is en geen spaties bevat.
> Wat moet je doen als je je Management Console binnen je eigen profile hebt opgeslaan?
Inloggen als Administrator of een User die bij de Groep Administrators hoort en de Managment Console op de root plaatsen.
Je kan dan eerst even uitloggen op die user door: vensterke, l, l.
Meld je aan met administrator zodat je wel aan je Management Console kan. Sla het rechstreeks onder de root c op.

Je kan ook die User bij de groep Administrators plaatsen als dit nog niet zo is en de Management Console verplaatsen naar de root.

Nog een mogelijk is dan Explorer openen, de file aanduiden en rechtermuisklik -> run as aanduiden.
en hier dan inloggen met het account van de administrator.

> Hoe kun je de ingebouwde administrator hernoemen?
Eerst ga je een Console aanmaken (Toolkit)
Maak gebruik van sneltoets: Vensterke + r. Hier typ je “mmc” en druk je op “enter”.
Nu opent zicht Microsoft Management Console.
Klik op “File”, “Add/Remove Snap-in”, “Add”, “Local Users and Groups”, “Add”, “Local Computer”. Klik “Finish”, vervolgens “Close” en “OK”. Klik op het plus-teken voor Local Users and Groups (Local), klik op “Users” en nu rechtermuisklik op Administrators en klik op “Rename”.
Voer nu uw nieuwe naam in.
Bewaar met sneltoets ctrl+s.
> Waarom kun je best de ingebouwde Administrator zo snel mogelijk hernoemen?
Zodat andere personen minder snel kunnen “inbreken” in je computer.
Want iedereen kent de standaardnaam.