Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYARANIZIN BAKIMINI YAPMA.. 3

Disk Temizleme’yi Kullanma. 3

Disk Hatalarınım Algılama ve Onarma: 4

Disk Birleştirici’yi Kullanma. 4

Virüslere ve Truve Atlarına Karşı Korunma. 5

Sistem Özelliklerini Kullanma. 5

BİLGİSAYARINIZIN PEMRFORMANSINI YÖNETME. 6

Bilgisayarınızın performansını Yönetme. 6

Bilgisayar Belleğini Yönetme : 7

Görsel Efektleri Değiştirme: 8

Sistem Özelliklerine Genel Bakış: 8

SİSTEMİNİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA.. 8

Virüslere ve Truva Atlarına Karşı Korunma. 8

Windows’u Otomatik Olarak Güncel Tutma. 9

Bilgisayarınızla İlgili Gelişmiş Bilgileri Alma. 9

DİSKTE YER AÇMA.. 11

Sabit Diskte Yer Açma: 11

Dosya Sıkıştırmaya Genel Bakış. 11

NTFS Sıkıştırması: 11

Sıkıştırılmış  (Ziplenmiş) Klasörler Özelliğini Kullanarak Sıkıştırma. 12

Sıkıştırılmış (Zip’lenmiş) Klasörler’e Genel Bakış. 12

Sabit Diskinizi Birleştirme. 13

Gereksiz Dosyaları Kaldırma. 13

DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ ALMAK İÇİN SİSTEM GERİ YÜKLEMEYİ KULLANMA   14

Sistem Geri Yüklemeye Genel Bakış. 14

Sistem Geri Yükleme Sihirbazını Kullanma. 16

BİLGİSAYARINIZDA GÜÇ KORUMASI 16

Güç Seçeneklerine Genel Bakış. 16

Taşınabilir Bilgisayarınızda Güç Yönetimi 17

Tak ve Kullan Aygıtlarını Yükleme Sırasında Güç Yönetimi 17

GÖREVLERİ ZAMANLAMA.. 18

Zamanlanmış Görevler ve Saat Komutu. 18

Zamanlanmış Görevler’e Genel Bakış. 18

WİNDOWS’U GÜNCEL TUTMA.. 20

Windows Update’i Kullanma. 20

Windows’u otomatik olarak güncel tutma. 21

Varolan Güncelleştirmeleri Karşıdan Yükleme. 21

GELİŞMİŞ PERFORMANS VE BAKIM ARAÇLARI 22

Bilgisayar yönetimi 22

Bilgisayar Yönetimini Kullanma. 23

Sistem özelliklerine Genel Bakış. 23

Performans kullanma. 23

Mikrosoft Yönetim Konsolunu Kullanma. 24

Windows kayıt defteri 25

Disk yönetimine Genel Bakış. 25

Regedit .exe Hizmet Programını Kullanma. 26

PERFORMANS  ve BAKIM SORUNLARINI DÜZELTME. 26

Disk Hatalarını Algılama ve Onarma: 26

Uyumlu Donanım ve Yazılımlara Genel bakış. 26

Windows Dosya Koruması 27

Sistem ve Program Hatalarını Kaydetme. 27

Kurtarma Konsolu’na Genel Bakış. 28

KAYNAKÇA.. 29


BİLGİSAYARANIZIN BAKIMINI YAPMA

Disk Temizleme’yi Kullanma

Windows XP, belli bir süre kullanımın ardından disk üzerinde gereksiz  duran dosyaların silinmesini sağlar. Disk Temizleme Yöneticisinin görevi birtakım geçici dosyaları ve geri dönüşüm kutusunda duran dosyaları silmek ve sabit disk üzerinde boş yer sağlamaktır.

Disk Temizleme’yi açmak için;

1-        Başlat’ı tıklatın

2-       Tüm  Programların, Donaltılar’ın ve Sistem Araçları’nın üzerine gelin

3-        Disk Temizleme Sihirbazı’na tıklayın

4-        İstediğiniz sürücüyü seçin

5-        İstediğiniz dosyaları (nereden silinecek) seçin.


 

Disk Temizleme programını iletişim kutusunda silme işleminin nerelerden yapılacağı seçilir. İstenirse daha geniş silme işlemleri için Diğer seçenekler sekmesine tıklanır.

Disk Hatalarınım Algılama ve Onarma:

Dosya sistemi hataları ve sabit diskinizde bozuk kesim olup olmadığını kontrol etmek için Hata Denetleme aracı kullanılır.

1-       Bilgisayarım’ı açın ve denetlemek istediğiniz yerel diski seçin

2-       Dosya menüsünden Özellikleri tıklatın

3-       Araçlar menüsünde, Hata Denetlemenin altında, Şimdi Denetlemeyi tıklatın

4-        Disk denetimi seçenekleri altında Bozuk kesimleri tara ve kurtarmayı dene onay    kutusunu seçin.

Bu işlemin çalışması için tüm dosyalar kapatılmalıdır. Birim güncel olarak kullanılıyorsa, disk denetimi bilgisayarı bir sonraki açışında başlama üzere ayarlamak isteyip istemediğinizi soran bir ileti kutusu görüntülenir. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda , disk denetimi çalışır. Bu işlem çalışırken, biriminiz başka görevleri gerçekleştirmek için kullanılamaz.


Disk Birleştiriciyi Kullanma

 Windows XP Disk Birleştirici, FAT, FAT 32 ve NTFS Volümleri üzerinde çalışır. Bu program parçalanan dosya ve klasörleri birleştirir. Böylece bir dosya ya da klasör bitişik bir yer kaplar. Bunun sonucunda, sisteminizdeki dosya ve klasörlere erişme ve yenilerini saklama işlemleri daha verimli biçimde gerçekleştirilir. Disk Birleştiricisi dosya ve klasörlerinizin birleştirdiğinde, birimin boş alanı da birleştirilmiş olur ve yeni dosyaların parçalanma olasılığı azalır. Birleştirme komutunu kullanarak, diskleri bir komut satırından da birleştirebilirsiniz.

Disk Birleştiricisin açmak için;

1-                                 Başlat’ı tıklatın.

2-   Tüm Programların, Donaltılar’ın ve Sistem Araçları’nın üzerine gelin.

3-   Disk Birleştiricisi’ni tıklatın.

Virüslere ve Truva Atlarına Karşı Korunma

Bugünün bilgisayar dünyasında, bilgisayarınıza ve ağınıza dışarıdan yapılan, virüs ve Truva atı biçimindeki kasıtlı müdahaleleri önlemeniz gerekir. Virüs arızaları ve Truva atı saldırılarını önleyebilmeniz için su yolları kullanabilirsiniz.

§         Virüsler ve bunların nasıl yayıldığı konusunda kendinizi eğitin. Internet, çevrimiçi duyuru tahtası veya e-posta ekleri gibi kaynaklardan ağınıza bir program yüklerken istemeden virüsler de alabilirsiniz.

·          Virüslerin en çok görülen belirtilerini öğrenin: ekranınızda görülen sıra dışı iletiler, düşen sistem performansı, veri kaybı ve sabit sürücünüze erişememe durumu. Bilgisayarınızda bu sorunlardan herhangi biri ile karşılaşırsanız, veri kaybı olasılığını düşürmek için hemen virüs algılama yazılımınızı çalıştırın.

·         Disketlerdeki programlar da virüs içerebilir. Dosyaları disketlerden kopyalamadan veya açmadan önce tüm disketleri tarayın.

·         En az bir ticari virüs algılama programı ılın ve bilgisayarınızda virüs denetimi yapmak için bunları düzenli olarak kullanın.

Sistem Özelliklerini Kullanma

Sistem özellikleri bir uzak bilgisayarda veya yerel bilgisayarda sistem özelliklerini görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlayan bir Windows Yönetim Gereçleri (WMI) aracıdır. Ayar değişikliklerini uygulamak veya yeni bir donanımı algılatmak üzere bir uzak bilgisayarı yeniden başlatmak, bilgisayarın adının ve ağınızdaki diğer bilgisayarlar hakkında etki alanı bilgilerini görüntülemek ve büyük bellek gerektiren programlar çalıştırma olasılığı bulunan bilgisayarlarda sana bellek, disk belleği dosyası ayarlarının değiştirmek için sistem özellikleri kullanılabilir.

Sistem Özelliklerini Açmak İçin;

·         bilgisayar yönetimi (Yerel) öğesini açın

·         Konsol ağacında Bilgisayar Yönetimi (Yerel) sağ tıklatın.

·         Özellikleri tıklatın.

BİLGİSAYARINIZIN PEMRFORMANSINI YÖNETME

Bilgisayarınızın performansını Yönetme

Windows, kaynakları ayarlarına göre ayırır ve aygıtları buna uygun şekilde yönetir. Performansı geliştirmek için Windows’un işlemci zamanının ve bilgisayar belleğini kullanma şeklini değiştirebilir, bilgisayarınızın görsel efekt ayarlarını da düzenleyebilirsiniz


İşlemci Zamanını Yönetme

Sistem işlemi, tek işlemcide birden çok işlemi yönetmesinin yanı sıra, görevleri işlemciler arasında yapılaştırabilen Windows tarafından yönetilir. Bunun yanı sıra Windows’u çalıştırmakta olduğunuz program için daha fazla işlemci çalışmasın istediğiniz, yazdırma veya disk yedekleme gibi arka plan programlarınız varsa, Windows’un işlemci kaynaklarını arka plan ve ön palan programları arasında eşit olarak paylaştırmasını sağlayabilirsiniz

Bilgisayar Belleğini Yönetme

Özellikle fazla bellek Harcayan çizim, animasyon v.b. programları çalıştırırken, bilgisayarın ana belleğinin (RAM) yetersiz kalması performansı

Düşürebilir bu durumda Windows XP’ de sanal bellek (virtual memory) ayarlamaları yapılabilir. Windows XP varsayım olarak pagefile.sys olmak üzere bir takas dosyası kullanır. Bu sanal bellek diski belleği dosyasının varsayılan boyutu bilgisarayınızdaki RAM miktarının 1.5 katıdır.

         Sanal bellek tanımlamalarını görmek için;

1-             Başlat düğmesine ve ardından Denetim Masasını Tıklayın

2-             Sistem simgesine çift tıklayın

3-             Buradan Gelişmiş sekmesine tıklayın. Ardından Performans düğmesini tıklayın. Burada yeniden Gelişmiş sekmesini seçin ve Sanal Bellek düğmesine tıklayın

4-            
Değiştir düğmesini tıklayarak sanal bellek değerini değiştirin.

 

Şekil 3’te görüldüğü gibi sanal bellek ayarlamaları yer almaktadır. Başlangıç boyutu, sanal belleğin ilk büyüklüğünü , en büyük boyut ise belleğin maksimum büyüklüğünü belirtir. Sabit diskin yeterince büyük olması halinde bu büyükler artırılabilir.

Görsel Efektleri Değiştirme

Windows, bilgisayarınızın görsel efektlerini değiştirmek için pek çok seçenek sunar. Örneğin menülerin altına gölgeler yerleştirerek 3-B görünümü kazandırabilirsiniz. Görevleri ve bilgileri, klasör penceresinin sol tarafında köprü haline getirilmiş bir liste olarak görüntüleyen web görünümünü de etkinleştirebilirsiniz. Windows en iyi görünüm için tüm ayarları etkinleştirme veya en iyi bilgisayar performansı için ayarların hiçbirini etkinleştirmeme seçenekleri sunar. Özgün ayarları da geri yükleyebilirsiniz.

Sistem Özelliklerine Genel Bakış:

·     Bilgisayarınızın bellek kullanımını ve belirli bilgileri bulmasının denetleyen ayarları görüntülemek ve değiştirmek.

·     Donanım ve aygıt özellikleri hakkındaki bilgileri bulmak ve donanım profillerini yapılandırmak

·     Ortaya çıkan sistem ve program hatalarını Microsoft’a rapor etmek

Yukarıda yer alan işlemleri yapmak için Denetim Masası’ndaki Sistem’i kullanabilirsiniz.

Sistem’de belirli değişiklikleri yapabilmek için, yerel bilgisayarda yönetici olarak oturumu açmanız veya uygun ağ ayrıcalıkları edinmeniz gerekir.

SİSTEMİNİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA

Virüslere ve Truva Atlarına Karşı Korunma

Daha önce de belirtildiği gibi, bilgisayarınıza ve ağınıza dışarıdan yapılan, virüs ve Truva atı saldırılarını önlemeniz gerekiyor. Virüs arızalarının ve Truva atı saldırılarını önleminiz gerekiyor. Virüs arızalarını ve Truva atı saldırılarını önlemenize yardımcı olmak üzere şu ipuçlarını izleyebilirsiniz.

·                 Virüsler ve bunların nasıl yayıldığı konusunda kendinizi eğitin

·                 Virüslerin en çok görülen belirtilerin öğrenin

·                 Dosyaları disketlerden kopyalamadan veya açmadan önce veya bilgisayarınızı disketlerden başlatmadan önce tüm disketleri tarayın

·                 En az bir ticari virüs algılama programı alın ve bilgisayarınızda virüs denetimi yapmak için bunları düzenli olarak kullanın.

Windows’u Otomatik Olarak Güncel Tutma

 Şimdi Windows, en son güncelleştirmeler, sürücüler ve iyileştirmelerle bilgisayarınızı otomatik olarak güncel tutabilmektedir. Windows ne zaman çevrimiçi olduğunuzu anlar ve Windows Update Web sitesinden karşıdaki yüklemeleri aramak için Internet bağlantınızı kullanır, yeni güncelleştirmelerin kullanılabilir olduğu her seferinde bildirim alanında bir simge belirir. Karşıdan yüklenmiş olan belirli bir güncelleştirmeyi yüklemek istemediğinizde, Windows onun dosyalarını bilgisayarınızdan siler. Daha sonra karar değiştirirseniz, önce Reddedilen Güncelleştirmeleri Geri Yükle’yi tıklatarak yeniden karşıdan yükleyebilirsiniz. Windows XP Home Edition’da bileşene eklemek veya Otomatik Güncelleştirme Ayarlarını değiştirmek için bilgisayar yöneticisi olarak, Windows XP Professional’da da yönetici olarak veya yöneticiler grubunun üyesi olarak oturum açmanız gerekir. Belirli güncelleştirmeleri her zaman Windows Güncelleştirme Web sitesinden yükleyebilirsiniz. Yardam ve Destek Merkezi’nde Windows Update’i de açabilirsiniz.

Bilgisayarınızla İlgili Gelişmiş Bilgileri Alma

Sistem bilgileri, yerel ve uzak bilgisayarlar hakkındaki sistem yapılandırma bilgilerini toplar ve görüntüler.

Sistem bilgilerini açmak için;

·                 Başlat’ı  ve Yardım ve Destek’i tıklatın.

·                 Araç çubuğunda Destek düğmesini tıklatın

·                 Pencerenin sol tarafındaki Araçlar ve Bağlantılar’ın altında Gelişmiş Sistem Bilgileri’ni tıklatın.

·                 Ayrıntılar bölmesinde, Ayrıntılı Sistem Bilgileri’ni Görüntüle seçeneğini tıklatın.

Varsayılan olarak sistem verileri otomatik olarak Sistem Bilgileri’nin geçerli sürümüyle uyumlu olan .nfa dosya biçiminde kaydedilir.

Sistem bilgilerini komut satırından yönetmek için; Yardım ve Destek Merkezi’ndeki Sistem Bilgileri destek aracına ek olarak anlamak için Internet Explorer gizliliğinizi korumaya yardımcı olan ve bilgisayarınızı ve kişisel tanımlama bilgilerinizi daha güvenli hale getiren birkaç özellik sunar.

Internet Explorer’daki gizlilik özellikleri şunları içerir.

·                                                     Bilgisayarınızın tanımlama bilgilerini nasıl denetlediğini belirten gizlilik ayarları. ( Tanımlama bilgileri, bir web Sitesi tarafından oluşturulan ve siteyi ziyaret ettiğinizdeki tercihleriniz gibi bilgileri bilgisayarınızda saklamak için kullanılan dosyalardır. Tanımlama bilgileri , adınız veya e-posta adresiniz gibi kişisel tanımlama bilgilerini de içerebilir. )

·                                                     Gizlilik ayarlarınızdaki ölçütlere uymayan bir siteye erişim sağlamaya çalıştığınızı bildiren gizlilik uyarıları.

·                                                     Web sitesinin P3P gizlilik ilkesini görüntüleme olanağı.

Güvenlik özellikleri , Internet’te alışveriş yaparken girdiğiniz kredi kartı bilgileri gibi başkalarına erişim izni vermediğiniz bilgilere kişilerin erişim sağlamasını engellenmesine yardımcı olmakla beraber bilgisayarınızı güvenli olmayan yazılımlardan da koruyabilir.

Internet Explorer’daki güvenlik özellikleri şunları içerir.

·                                                     Kişinin kimliğini veya web sitesinin güvenliğini doğrulayan sertifikalar

·                                                     Güvenli web sitelerini kullanmak için 128 bit’lik güvenli bağlantı

·                                                     Karşıdan indirdiğiniz programların kimliğini doğrulayan Microsoft Authenticode teknolojisi

Windows XP yüklü bir bilgisayardaki disk bölümleri için , üç dosya sistemi arasından seçim yapılabilir. Bunlar; NTFS, FAT ve FAT32 

NTFS Dosya Sistemi: FAT ve FAT32 dosya sistemlerinden daha güçlüdür ve Active Directory ve önemli bazı başka güvenlik özelliklerini çalıştırabilmek için gerekli özelliklere sahiptir. Disk bölümlerinin NTFS dosya sistemine dönüştürülmesi kolaydır. Disk bölümlerinizde ister FAT, ister FAT32, ister NTFS’nin daha eski sürümleri kullanılmış olsun, kur programı dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu dönüştürmede dosyalarınız olduğu gibi kalır. Dosyalarınızı korumanız gerekmiyorsa ve kullandığınız dosya sistemi FAT 32’den dönüştürmek yerine NTFS ile baştan biçimlendirmeniz önerilir. Disk bölümümün biçimlendirilmesi sırasında 0 bölümdeki tüm veriler silinir ve temiz bir sürücüyle başlarsınız. Dosyalar veya klasörler üzerinde erişim denetimi uygulayabilmek ve sınırlandırılmış kullanıcı hesaplarını desteklemek için kullanılabilecek en uygun sistem NTFS’dir. Eğer FAT 32 kullanırsanız hesap türleri ne olursa olsun, tüm kullanıcılar sabit diskinizdeki tüm dosyalara erişebilecektir. Ayrıca büyük disklerle en rahat çalışabilen dosya sistemi de NTFS’dir. Birden çok işletim sisteminin kullanılması dışındaki tüm durumlarda önerilen dosya sistemi NTFS’dir. FAT veya FAT32 sistemini dosya sistemi olarak seçmek isteyebileceğiniz tek bir durum olabilir. Bilgisayarın bazen daha önceki bir Windows sürümüyle, bazen de Windows XP ile çalıştırılması gerekiyorsa, sabit diskinizin birincil (Başlatma) bölümü FAT veya FÜT32 bölümü olmalıdır.

         Aşağıdaki çizelgede, her dosya sisteminin değişik işletim sistemleriyle uyumluluğu gösterilmiştir.


 

NTFS

FAT

FAT32

Windows XP veya 2000 yüklü bir bilgisayar, NTFS bölümündeki dosyalara erişebilir. Service Pack 4 veya sonraki bir sürümü yüklü Windows NT 4.0, bazı dosyalara erişebilir. Diğer işletim sistemleri erişime izin vermez.

MS_DOS, tüm Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ve OS/2 sürümleriyle erişilebilir.

Sadece Windows 95,OSR2, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ve Windows XP ile erişilebilir.

DİSKTE YER AÇMA

Sabit Diskte Yer Açma

Diski temizleme programı sabit diskinizde yer açmanızı sağlar. Diski temizleme programı diskinizi tarar ve güvenle silebileceğiniz geçici dosyaları, Internet ön bellek dosyalarını ve gereksiz program dosyalarını gösterir. Diski Temizle programını, bu dosyaların bir kısmını veya tümünü silmek üzere yönlendirebilirsiniz.

Disk Temizleme’yi Açmak İçin;

1-              Başlat’ı tıklatın

2-              Tüm Programların Donaltılar’ın ve Sistem Araçları’nın üzerine gelin.

3-              Diski Temizle’yi tıklatın.

Dosya Sıkıştırmaya Genel Bakış

Sıkıştırılan dosyaların, klasörlerin ve programların boyutu küçülür ve sürücülerinizde veya kaldırılabilir depolama aygıtlarınızda kapladıkları alan azalır. Sürücünün sıkıştırılması, bu sürücüde depolanan tüm dosyala ve klasörler tarafından kullanılan alanı azaltır. Windows iki tür sıkıştırmayı destekler;

NTFS Sıkıştırması

-                  NTFS sürücünüz yoksa bu seçenek kullanılmaz. Sürücünüzün NTFS ile biçimlendirilmiş olup olmadığını anlamak için Bilgisayarım’ı açın, sürücüyü sağ tıklatın ve özellikler’i seçin. Dosya sistemi Genel sekmesinde belirtilir.

-                  NTFS sıkıştırmasıyla tek bir dosya ya da klasör sıkıştırılabileceği gibi tüm NTFS sürücüleri de sıkıştırılabilir.

-                  İsterseniz klasörü sıkıştırıp içeriğini sıkıştırmayabilirsiniz.

-                  NTFS le sıkıştırılmış dosyalarla çalışmak için dosyaları açmanız gerekmez.

-                  NTFS le sıkıştırılmış dosyalarla çalışırken bilgisayarınızın performansında bir düşme olabilir. Sıkıştırılmış bir dosyayla çalışmak istediğinizde Windows bu dosyayı otomatik olarak açar, kapattığınızda ise Windows dosyayı yeniden sıkıştırır. Bu işlem bilgisayarınızın performansını azaltabilir.

-                  NTFS ile sıkıştırılmış dosyalar, sadece NTFS sürücüsünde bulundukları sıkıştırılmış olarak kalırlar.

-                  NTFS’le sıkıştırılmış bir dosyayı şifreleyemezsiniz.

-                  NTFA dosya şifrelemesi Windows XP Home Edition işletim sisteminde kullanılmaz.

Sıkıştırılmış  (Ziplenmiş) Klasörler Özelliğini Kullanarak Sıkıştırma

Sıkıştırılmış (daraltılmış) klasörler özelliğiyle sıkıştırılan dosyalar ve klasörler hem FAT hem de NTFS sürücülerinde sıkıştırılmış olarak kalır.

Sıkıştırılmış klasörlerdeki bazı programları, klasörü açmaya gerek kalmadan doğduran sıkıştırılmış klasörün içinden çalıştırabilirsiniz. Dosyaları doğrudan sıkıştırılmış klasörlerin içinden de açabilirsiniz.

Sıkıştırılmış dosyalar ve klasörler, bilgisayarınızdaki herhangi bir sürücüye veya klasöre, Internet’e veya ağınıza taşınabilir ve diğer sıkıştırma programlarıyla uyumludur.

Bu özelliği kullanarak sıkıştırılan klasörler bir fermuar simgesiyle belirtilir.

Sıkıştırılarak daraltılmış bir klasördeki dosyaları parolayla koruyabilirsiniz.

Sıkıştırılmış klasörler özelliğiyle sıkıştırılan klasörler bilgisayarınızın performansını düşürmez.

Sıkıştırılmış klasörler özelliğiyle belirli dosyaları sıkıştırmak için, sıkıştırılmış bir klasör oluşturun ve dosyaları bu klasörlere taşıyın ve kopyalayın.

Sıkıştırılmış (Zip’lenmiş) Klasörler’e Genel Bakış

Sıkıştırılmış (Zip’lenmiş) Klasörler özelliği kullanılarak sıkıştırılan klasörler daha az sürücü alanı kullanır ve diğer bilgisayarlara daha hızlı aktarılabilir. Sıkıştırılmış

 Bir klasör ve içindeki dosyalar veya programlarla, sıkıştırılmamış bir klasörle çalışır gibi çalışabilirsiniz.

Sıkıştırılmış bir klasör (klasör simgesi üzerindeki fermuar simgesinden tanınır) oluşturduğunuzda, dosyaları, programları veya diğer klasörleri bu klasörün üzerine sürükleyerek sıkıştırabilirsiniz. Dosyaları doğrudan sıkıştırılmış klasörlerden açabilir veya dosyalar açmadan önce ayıklayabilirsiniz. Bazı programları ayıklamadan, doğrudan zip ile sıkıştırılmış klasörlerin içinden de çalıştırabilirsiniz. Ancak, başka dosyalara bağımlı olan programları çalıştırmak için önce bu programları ayıklamanız gerekir.

Zip ile sıkıştırılmış klasörleri parola ile koruyabilirsiniz. Verilerinizi paylaşılan bir ağ klasörüne kaydediyor, bir e-posta iletisine ekliyor veya bunları disket üzerinde işiniz ile eviniz arasında taşıyorsanız, bu işlem verilerinizi korumanızı sağlar.

Sabit Diskinizi Birleştirme

Disk Birleştirici, bilgisayarınızın sabit diskindeki parçalanmış dosyaları ve klasörleri birleştirir böylece her birinin, birini üzerinde tek bir bitişik alanı kapsamasını sağlar. Böylelikle sisteminizdeki dosya ve klasörlere erişme ve yenilerini saklama işlemleri daha verimli biçimde gerçekleştirilebilir. Disk birleştiricisi dosya ve klasörleriniz birleştirdiğinde, birimin boş alanı da birleştirilmiş olur ve yeni dosyaların parçalanma olasılığı azalar.

Disk Birleştiricisi’ni açmak için

1-                                      Başlat’ı tıklatın.

2-                                      Tüm programlar’ın, Donaltılar’ın ve Sisteme Araçları’nın üzerine gelin

3-                                      Disk Birleştiricisi’ni tıklatın.

Gereksiz Dosyaları Kaldırma

Sabit diskinizde olan açmak üzere aşağıdaki görevlerin tümünü gerçekleştirmek için Windows Disk Temizleme Sihirbazı kullanılır.

·                                                                       Geçici Internet dosyalarını kaldırma

·                                                                       Karşıdan yüklenen program dosyalarını (Internet’ten yüklenen Active X denetimleri ve Java uygulamaları) kaldırma

·                                                                       Geri Dönüşüm Kutusunu boşaltma

·                                                                       Windows geçici dosyalarını kaldırma

·                                                                       Kullanmadığınız Windows bileşenlerini kaldırma

Artık kullanmadığınız, yüklenmiş programları kaldırma.


DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ ALMAK İÇİN SİSTEM GERİ YÜKLEMEYİ KULLANMA

Sistem Geri Yüklemeye Genel Bakış

Sistem Geri Yükleme, Windows XP Home Edition’ın, bir sorun çıktığında, kişisel veri dosyalarınızı kaybetmeden (Microsoft Word belgeleri, göz atma geçmişi, çizimler, sık kullanılanlar veya e-posta gibi) bilgisayarınıza önceki bir durumu geri yüklemekte kullanılır. Geri Yükleme, sistem ve bazı uygulama dosyalarındaki değişiklikleri izle ve otomatik olarak kolaylıkla tanımlanan geri yükleme noktaları oluşturur. Bu geri yükleme noktaları sistemi önceki bir zamana almayı sağlar.

Sistemi Geri Yükleme’nin Anlaşılması

 Sistem Geri Yükleme’nin görevleri şunlardır;

Bilgisayarınızı Daha Önceki Bir Duruma Geri Yükler : Sistem Geri Yükleme, bilgisayarınızdaki değişiklikleri zaman ve belirli aralıklarla değişiklikler gerçekleşmeden önce geri yükleme noktaları oluşturarak izler, bu geri yükleme noktaları, bilgisayarınızın saklanın durumlarıdır. Meselâ, izlenen program dosyalarını yanlışlıkla silerseniz veya izlenen program dosyaları bozulursa, bilgisayarınıza bu değişikliklerin ortaya çıkmasından önceki bir durumu geri yükleyebilirsiniz.

Kişisel Dosyalarınızı Kaybetmeden Bilgisayarınızı Geri Yükler: Sistem Geri Yükleme, kişisel dosyalarınızın veya parolalarınızın kaybına neden olmaz. Belgeler, e-posta iletileri, göz atma geçmişi ve son olarak belirtilen parola Sistem Geri Yükleme ile önceki bir duruma geri dönüldüğünde korunmuş olarak kalırlar. Sistem Geri Yükleme, Belgelerim klasörüne dosya geri yüklemeyerek, kişisel dosyalarınızı da korur.

Geçmiş Geri Yükleme Noktalarının Bir İle Üç Haftasını Saklar: Kaydedilen geçmiş geri yükleme noktalarının o andaki sayası, bilgisayarınızda gerçekleştirilmiş olan etkinliklerin yoğunluğuna, sabit diskinizin boyutuna ve Sistem Ğeri Yükleme bilgileri için bilgisayarınızda ne dara yer ayrıldığına bağlıdır

Geri Yükleme Noktalarıyla İlişkili Tarihleri Bulur: Sistem Geri Yükleme’yi çalıştırdığınızda, geri yükleme noktalı tarihleri bulmanıza yardımcı olan bir takvim görüntüler.

Tüm Geri Yüklemelerin            Geri alınabilir Olmasını Sağlar: Geri yüklemenizin ardından bilgisayarınızın durumundan hoşnut olmazsanız yüklemeye geri alabilir veya başka bir geri yükleme noktasının seçebilirsiniz. Tüm başarılı geri yüklemeler, geri alınabilir. Hatalı geri yüklemeler, Sistem Geri Yükleme tarafından otomatik olarak geri alınır.

Birkaç Türde Geri Yükleme Noktası Sunar: Bu feri yükleme noktaları şunlardır.

·                                                                       İlk Sistem Denetleme Noktaları: Bu geri yükleme noktası, Windows XP Home Edition’a yükseltmenin ardından bilgisayarınızı ilk kez başlattığınızda veya yeni bir bilgisayarı ilk kez başlattığınızda oluşturulmuştur. Bu geri yükleme noktasını seçmek, Windows XP Home Edition ve programları o zamanki duruma döndürür. Veri dosyası ad uzantılarına (.doc,.htm,.xls, v.b.) sahip dosyaların ve Belgelerim klasöründeki dosyaların hiçbiri geri yüklenmez. Yeni değişikliklere yer açmak için, Sistem Geri Yükleme’nin tüm eski geri yükleme noktalarını kaldırması gerekirse, yeni bir geri yükleme noktası oluşturulur ve geri yükleme noktası oluşturma o andan başlayarak sürdürülür.

·                                                                       Sistem Denetim Noktaları: Sistem Geri Yükleme, sistemde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmediğiniz durumlarda bile, düzenli olarak, denetim noktaları oluşturur. Sistem Geri Yükleme takvim zamanında her 24 saatte bir veya bilgisayarınız açık olduğu sürece, her 24 saatte bir otomatik olarak geri yükleme noktaları oluşturur. Eğer bilgisayarınız 24 saatten fazla kapalı kalırsa, Sistem Geri Yükleme, onu tekrar açtığınızda bir geri yükleme noktası oluşturur. Sistem Geri Yükleme’nin zamanlanmış bir geri yükleme noktası oluşturmasından önce, bilgisayarın birkaç dakika boyunca işlevsiz kalması gereklidir.

·                                                                       Program Adı Yükleme Geri Yükleme Noktaları : INstall Shield ve Windows XP Home Edition Yükleyici gibi yeni yükleyicileri kullanarak bir program yüklediğinizde, Sistem Geri Yükleme, bir geri yükleme noktası oluşturacaktır. Sisteminizde yapılan değişiklikleri izlemek veya bilgisayarınızı, programı yüklemenizden önceki durumuna döndürmek için, bu geri yükleme noktalarını kullanın. Bu geri yükleme noktasını seçmek, yüklenmiş olan dosyaları ve kayıt defteri aryalarını silecek ve yükleme sırasında değiştirilmiş olan programları ve sistem dosyalarını geri yükleyecektir.

·                                                                       Windows XP Home Edition Otomatik Güncelleştirme Geri Yükleme Noktaları : Yüklenen güncelleştirmeleri alma için, Windows XP Home Edition otomatik güncelleştirmeyi kullanıyorsanız, güncelleştirme yazılımı yüklenmeden önce, Sistem Geri Yükleme, bir geri yükleme noktası oluşturur. Sisteminizde yapılan değişiklikleri veya bu güncelleştirmelerin bilgisayarınızdaki diğer ürünlerle çakışıp çakışmadığını denetlemek için, bu noktaları kullanın.

·                                                                       Elle Oluşturulmuş Geri Yükleme Noktaları: Sistem Geri Yükleme Sihirbaz’ında, kendi geri yükleme noktalarınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturulmuş bir geri yükleme noktası Geri Yükleme Noktası Seç ekranında listelendiğinde, ona vermiş olduğunuz adı içerir ve oluşturulduğu tarih ve saatle başlar.

·                                                                       Geri Yükleme İşlemi Geri Yükleme Noktaları: Gerçekleştirdiğiniz her geri yükleme bilgisayarınızda yapılan bir değişikliktir. Sistem Geri Yükleme, değişikli ve geri yüklemeyi izlemek üzere, geri yükleme işlemi geri yükleme noktaları oluşturur. Geri yükleme işlemini geri almak için, Sistem Geri Yükleme Sihirbaz’ındaki Geri Yükleme Noktasını Seç ekranında, bu geri yükleme işlemi geri yükleme noktalarını seçebilirsiniz.

·                                                                       İmzasız  Aygıt Sürücüsü Geri Yükleme Noktaları : Sistem Geri Yükleme, bilgisayarınıza, Windows Donanım Kalitesi Laboratuarları (WHAL) tarafından imzalanmamış veya sertifika verilmemiş olan bir sürücü yüklediğinizi algıladığında, hemen bir geri yükleme noktası oluşturur. Sürücünün yüklenmesi bilgisayarınızda istenmeyen değişiklikler yaparsa, değişikleri geri almak ve bilgisayarınızın sürücüyü yüklemeden önceki varolan durumunu geri yüklemek için, sistem Geri Yükleme Sihirbaz’ındaki Geri Yükleme Noktası Seç ekranında bu geri yükleme noktalarını seçebilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme Sihirbazını Kullanma

Sistem Geri Yükleme sihirbazı, Sistem Geri Yükleme’deki her görevle ilgili aşamalarda size yardımcı olur. Bilgisayarınıza önceki bir durumu geri yüklemek üzere sihirbazı çalıştırdığınızda, aşağıdaki ekranlar görüntülenir.

·                Sistem Geri Yükleme’ye Hoş Geldiniz: Bu ekran size, bilgisayarınıza daha önceki bir durum veya zamanı geri yükleme seçeneği verir.

·                Geri Yükleme Noktası Seçme: Bu ekran, bir takvim tarihi ve sonra bilgisayarınıza daha önceki bir durumu geri yüklemek üzere, bir geri yükleme noktası seçmenize izin verir.

·                Geri Yükleme Noktası Seçimini Onaylama: Bu ekran, seçilen geri yükleme noktası veya geri yükleme hakkında fikrinizi değiştirmenize tüm dosyaları kaydetmenize ve geri yüklemeyi başlatmadan önce tüm programları kapatmanıza izin verir. Seçimi onaylamanızdan sonra geri yükleme işlemi başlar, sistem yeniden başlatılır ve kullanıcı oturum açma ekranı görüntülenir.

·                Geri Yükleme Tamamlandı: Bu ekran, geri yüklemenin başarılı olduğunu gösterir.

BİLGİSAYARINIZDA GÜÇ KORUMASI

Güç Seçeneklerine Genel Bakış

Denetim Masası’ndaki Güç Seçeneklerini kullanarak, dilediğiniz sayıdaki bilgisayar aygıtının veya tüm sistemin güç tüketimini azaltabilirsiniz. Bilgisayarınızın güç kullanımını yöneten bir ayarlar topluluğu olan bir güç şeması seçerek bunu yapabilirsiniz ayrıca bu güç şemasında tek tek ayarları da ayarlayabilirsiniz. Örneğin, donanımınıza göre şunları yapabilirsiniz.

Güç kaybını önlemek için, ekranınızı ve sabit diskinizi otomatik  olarak kapatın.

Kullanılmadığında bilgisayarınızı bekleme konumuna getirin. Bekleme konumunda tüm bilgisayarlar düşük güç durumuna geçer, monitör ve sabit disk gibi aygıtlar kapanır ve bilgisayar kullandığı gücü minimum seviyeye indirir. Bilgisayar tekrar kullanılmak istendiğinde bekleme konumundan hemen çıkar ve masaüstü bırakıldığı durumda karşınıza gelir. Bekleme konumu, özellikle taşınabilir bilgisayarlarda pil gücünü korumak için kullanışlıdır.

Bilgisayarınızı bekleme konumuna geçirin. Hazırda bekleme özelliği, her şeyi diskin belleğini kaydeder. Önce monitör ve sabit diskinizi sonrada bilgisayarınızı kapatır. Bilgisayarınızı yeniden açtığınızda, masaüstünüz bıraktığınız durumda karşınıza gelir. Bilgisayarınızı hazırda bekletmeden çıkarma, bekleme konumundan çıkarmadan daha fazla zaman alır.

         Genellikle, gücü daha verimli kullanmak için, kısa süre için de olsa, ekranınızı veya sabit diskinizi kapatırsınız. Bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız, bilgisayarınızı tüm sisteminizi düşük güç konumuna getirecek bekleme konumuna getirebilirsiniz.

         Bilgisayarınızı, uzun süre veya bir gece kullanmayacaksanız,  hazırda bekletme durumuna geçirin. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda, masaüstünüz eksiksiz olarak bıraktığınız durumda karşınıza gelir.

Windows Güç Seçenekleri özelliği kullanmak için, bu seçeneği desteklemek üzere üretici tarafından desteklenmiş üzere üretici tarafından desteklenmiş bilgisayarınız olmalıdır.

Taşınabilir Bilgisayarınızda Güç Yönetimi

Denetim Masası’ndaki Güç Seçenekleri kullanılarak, taşınabilir bilgisayarlardaki pil tüketimi azaltılabilir ve bilgisayar acil kullanımlar için hazır durumda tutulabilir. Çok sayıda pili ayrı veya beraber görüntülenebilir, pilin bittiğini bildiren uyarılar konulabilir.

         Bilgisayarınızı, pil tüketimini azaltmak için monitör ve sabit diski devre dışı bırakan bekleme konumuna geçirebilirsiniz. Bilgisayarınızı bekleme konumundan çıkardığınızda, masaüstünüz bıraktığınız gibi karşınıza gelir. Bilgisayarınızı bekleme konumuna getirmeden önce çalışmalarınızı kaydetmenizde yarar vardır. Çünkü bekleme konumundayken, bilgisayarın belleğindeki bilgiler sabit diske kaydedilmez, güç kesilirse, bellekteki bilgiler kaybolur.

         Bunun dışında bilgisayarınızı hazırda bekletme konumunu da getirebilirsiniz. Hazırda beklet özelliği ekranınızı ve sabit diskinizi kapatır, her şeyi diskin belleğine kaydeder ve bilgisayarı kapatır. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda, masaüstünüz eksiksiz olarak karşınıza gelir. Güç Seçeneklerini kullanmak için bilgisayar, tüm bileşenlerinin güç yönetimi için yeterli olmasını öngören ACPI uyumlu olmalıdır. Bileşenlerden biri veya daha fazlası güç yönetimi için yeterli değilse, ACPI işlevselliği olmayabilir veya hatalı davranışla karşılaşabilirsiniz.

Tak ve Kullan Aygıtlarını Yükleme Sırasında Güç Yönetimi

Tak ve kullan, donanım aygıtlarını yükleyip kaldırırken sistemin etkin biçimde çalışmasını sağlamak üzere, Denetim Masası’ndaki Güç Seçenekleri’yle birlikçe çalışır. Güç Seçenekleri, bilgisayara bağlı olan aygıtların güç kaynağını denetler; bu işlevi, kullanılan aygıtlara güz sağlayıp, kullanılmayanlarınkini keserek yerine getirir. Windows aygıtların gücünü otomatik olarak yönetir. Fakat bazı aygıtların, Aygıt Yöneticisi’nde ayarlanabilen kendi seçenekleri de olabilir.

         Güç Seçenekleri’ni kullanabilmek için, söz konusu özelliklerin desteklenmesi amacıyla üreticisi tarafından ayarlanmış bir Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) bilgisayarınız olmalıdır.

GÖREVLERİ ZAMANLAMA

Zamanlanmış Görevler ve Saat Komutu

Windows XP’de , saat komutu, ek işlevsellik sağlamak üzere Zamanlanmış Görevler adı verilen bir grafik yardımcı programıyla çalışır. Zamanlanmış görevlerin yeni yeteneklerini Zamanlanmış Görevler klasörü aracılığıyla kullanabilirsiniz. Saat komutunu kullanarak görev zamanlarsanız, görev, Zamanlanan Görevler klasöründe aşağıdakine benze bir adla listelenir: At 2178

         Daha sonra görevi görüntüleyip değiştirebilirsiniz. Eğer görevi değiştirirseniz, normal zamanlanmış göreve yükseltilecektir. Bu durumda saat komutunda görünmeyecek ve saat hesabı ayarı da uygulanmayacaktır. Görev için açık olarak bir kullanıcı hesabı ve parola sı girmezin gerekir. Windows XP’de, Zamanlama hizmetinin yerel sistem hesabında çalışması gerekir. Bununla birlikte, Zamanlanmış Görevler klasöründe yer alan Gelişmiş menüsüyle bünyesinde çalışacak görevler için saat komutu tarafından oluşturulan yerel sistem hesabı dışında bir hesap da ayarlayabilirsiniz. 

Zamanlanmış Görevler’e Genel Bakış

Zamanlanmış Görevler, komut dosyalarını, programları veya belgeleri en uygun şekilde zamanlamayı sağlar. Zamanlanmış Görevler, Windows XP her başlatıldığında başlar ve arka planda çalışır.

         Zamanlanmış Görevler ile şunları yapabilirsiniz;

-                  Bir görevi günlük, haftalık, aylık veya belirli bir zamana için zamanlayabilirsiniz.

-                  Bir görev için zamanı değiştirebilirsiniz.

-                  Zamanlanan bir görevi durdurabilirsiniz.

-                  Görevin zamanlanan saatteki çalışma şeklini özelleştirebilirsiniz.

Yeni bir görev zamanladığınızda, diğer kullanıcıların da aynı görevi çalıştırabilmesi için güvenlik izinlerini yapılandırabilirsiniz.

. Kullanıcı Kimlik Bilgilerini Ayarlama: Bir görev oluşturduğunu zaman görevin çalışabileceği güvenlik içeriğini ayarlayan kullanıcı adı ve parolası oluşturmanız gerekir. Bilgisayarın birden fazla kullanıcısının  kendi zamanlanan görevleri olabilir. Kullanıcı adı ve parolası ayarlandığında başka bir kullanıcı doğru izinlere sahip olmadıkça görevi iptal edemez veya silemez.

         Görevi Zamanlamayı bitirmeden önce, Zamanlanmış Görev Sihirbazı’na kullanıcı adı girmeniz gerekir. Sihirbazın son sayfasındaki Bitir’i tıklattığımda bu görev için gelişmiş özellikleri aç onay kutusunu seçerek yeni değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

         İzinleri Ayarlama : Windows Xp’de, görevler, standart Windows XP güvenlik izinleri temel alınarak zamanlanır ve gerçekleştirilir. Görevleri, kullanıcı veya grupların bir görevi görüntüleyebilmelerini, silebilmelerini, değiştirebilmelerini veya kullanabilmelerini sağlamak amacıyla izinler ayarlamak için NTFS dosya sistem güvenlik tanımlayıcıları kullanarak yapılandırabilirsiniz.

         Zamanlanan bir görev için güvenliği yapılandırmak isterseniz, Güvenlik sekmesine kullanıcı ekleyin veya kaldırın. Zamanlanın bir göreve kullanıcı adı eklendiği zaman, o kullanıcının içeriğine görev ile izinler ayarlayabilirsiniz.

         Zamanlanan bir göreve şu izinleri ayarlayabilirsiniz:

YETKİ

SAĞLADIĞI İŞLEV

Tam denetim

 

Görüntüleme, çalıştırma, değiştirme, silme ve sahibi değiştirme

Değiştirme

Görüntüleme, çalıştır8ma, değiştirme ve silme

Okuma ve Yürütme

Görüntüleme ve çalıştırma

Okuma

Görüntüleme

Yazma

Görüntüleme, çalıştırma, değiştirme ve silme

 

Zamanlanmış bir görevin güvenlik yarlarını görüntülemek için:

1)                                            görevi sağ tıklatın.

2)                                            Özellikleri sağ tıklatın.

3)                                            Güvenlik sekmesini tıklatın.

Gelişmiş güvenlik ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için ise Güvenlik sekmesinde, Gelişmişi tıklatın.

         Gelişmiş Güvenlik Seçeneklerini Ayarlama: Dosyalarda ve klasörlerde gelişmiş izinler yaralanabilir. Gelişmiş izinler ayarlanarak, kullanıcıya,zamanlanmış bir görevi görüntüleme veya değiştirme izni verilebilir veya engellenebilir.

         Parolaları Sıfırlama : Windows XP’de parolaların süre sonu vardır. Sürekli yenilenen görevler zamanlanacaksa parolaların süre sonuna dikkat edilmelidir. Tüm zamanlanan görevlerin parolaları, bilgisayarın parolasının süre sonu olan tarihte sıfırlanabilir.

         Parolayı  değiştirmek veya yeni bir parola ayarlamak için; Zamanlanmış Görev Sihirbaz’ının son sayfasında yer alan Bitir’i tıklattığımda bu görev için gelişmiş özellikleri aç onay kutusu seçilir.

WİNDOWS’U GÜNCEL TUTMA

Windows Update’i Kullanma

Windows Güncelleştirme, Windows’un çevrimiçi uzantısıdır. Güvenlik düzeltmeleri, önemli güncelleştirmeler, en son Yardım dosyaları, sürücüler ve Internet ürünleri gibi öğeleri karşıdan yüklemek için Windows Update kullanılır.yeni içerik, düzenli olarak siteye eklenir; böylece, bilgisayarınızın korunmasın ve düzgün biçimde çalışmasının sağlanması için en yeni güncelleştirmeler  ve düzeltmeler her zaman alınabilir. Windows Update bilgisayarı tarar ve sadece bilgisayardaki yazılım ve donanım için geçerli olan özel bir güncelleştirme seçmesini sağlar.

Bilgisayarınızı güncel tutmak için gerekli olan güncelleştirmeler şöyle gerçekleştirilir.

1-  yardım ve Destek Merkez’inde Windows Update’i açın.

2-  Güncelleştirmeleri Tara’yı tıklatın,

3-  Her kategorideki kullanılabilen güncelleştirmeleri tararken, seçiminizin güncelleştirmesini seçmek ve onu, yüklemek istediğiniz güncelleştirmelerin toplamına eklemek için Ekle’yi tıklatın. Daha fazla bilgi bağlantısını tıklatarak her öğenin tam açıklamasını da okuyabilirsiniz

4-  İstediğiniz tüm güncelleştirmeleri seçtikten sonra, Güncelleştirmeleri incele ve yükle’yi tıklatıp, sonra Şimdi Yükle’yi tıklatın.

Windows Update Gizlilik Açıklaması: Windows Update’nin size uygun güncelleştirmeler listesi sağlaması için, bilgisayarınızdan belirli bir miktarda bilgi toplaması gerekir. Bu bilgiler de şunlar yer alır:

·                            İşletim sistemi sürüm numarası

·                            Internet Explorer sürüm numarası

·                            Diğer yazılımların sürüm numaraları

·                           Donanım aygıtlarının tak ve Kullan Kimlik numaraları

            Windows Update gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ve adınızı ,adresinizi ,e-posta adresinizi veya kişisel olarak tanınabilmenizi sağlayan herhangi bir bilgiyi almaz.Alınan bilgiler sadece siteyi ziyaret ettiğiniz süre boyunca kullanılır ve kaydedilmez.Ayrıca Windows Update ,en iyi hizmeti sağlamak için ,belirli güncelleştirmelerin karşıdan yüklenmesini n ve kurulmasının başarılı olup olmadığını da izler ve kaydeder.

Windows XP Home Edition’da ,bileşen eklemek veya otomatik güncelleştirme ayarlarını değiştirmek için bilgisayar yöneticisi olarak ,Windows XP Professional’da da yönetici olarak veya yöneticiler gurubunun üyesi olarak oturum açmanız gerekir.Eğer bilgisayarınız ağa bağlıysa ,ağ ilke ayarları bu işlemi tamamlamanız ı engelleyebilir.Ayrıca sazı güncelleştirmeler ,bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı gerektirebilir.Bu nedenle yükleme işlemine başlamadan önce çalışmanızı kaydedin.ve  tüm açık programları kapatın.

Windows’u otomatik olarak güncel tutma

Şimdi Windows ,en son güncelleştirmeler ,sürücüler ve iyileştirmelerle bilgisayarınızı otomatik olarak güncel tutabilmektedir.Windows çevrimiçi olduğunuzu anladığı  zaman Windows Update Web sitesinden karşıdan yüklemeleri aramak için Internet bağlantınızı kullanır..Yeni güncelleştirmelerin kullanılabilir olduğu her seferinde bildirim alanında bir simge belirir.

Windows’un bilgisayarınızı nasıl güncelleştirmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.Örneğin Windows’un bilgisayarınızda varolan güncelleştirmeleri bulduğunda size bildirmesini seçebilirsiniz.Ardından güncelleştirmeleri ,çalışmaları kesintisiz olarak sürdürmenize izin verecek şekilde arka planda karşıdan yükler,karşıdan yüklemenin tamamlanmasının ardından ,görev çubuğunda ,güncelleştirmelerin yüklenmeye hazır olduklarını bildiren bir simge belirir.Simge veya iletiyi tıkladığınızda ,birkaç basit adımda yeni güncelleştirmeleri yükleyebilirsiniz.

Karşıdan yüklenmiş olan belirli bir güncelleştirmeyi yüklemek istemediğinizde ,Windows onun dosyalarını bilgisayarınızdan siler.Daha sonra karar değiştirirseniz ,önce reddedilen güncelleştirmeleri Geri Yükle yi tıklayarak yeniden karşıdan yükleyebilirsiniz.

Varolan Güncelleştirmeleri Karşıdan Yükleme

Otomatik güncelleştirmeyi ,herhangi bir güncelleştirmeyi karşıdan yüklemeden önce bildirmesi için ayarlarsanız ,her yeni güncelleştirme bulunduğunda , bildirim alanında bir simge belirir.

Varolan güncelleştirmeleri karşıdan yüklemek için ;

1-Bildirim alanındaki çift tıklatın.

2-Windows’un bir güncelleştirme yüklemesini istiyorsanız yanındaki onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Windows’un bir güncelleştirme yüklemesini istemiyorsanız ,yanındaki onay kutusunu temizleyin.

Seçtiğiniz güncelleştirmeler çalışmanızı kesintisiz olarak yapmanız a izin verecek şekilde ,arka planda karşıdan yüklenir.Karşıdan yükleme tamamlandığında aynı simge bu kez güncelleştirmelerin yüklenmeye hazır olduğunu size bildirmek için bildirim alanında belirli

Karşıdan yüklemeyi duraklatmak veya devam ettirmek için:

1-Yükleme işlemi sırasında ,bildirim alanında beliren simgeyi tıklayıp daha sonra Duraklat ı tıklatın.

2-Windows7un karşıdan yüklemeyi yeniden başlatması için hazırsanız,otomatik güncelleme simgesini ve daha sonra sürdür ü tıklayın.

Karşıdan yükleme başlatıldıktan sonra ,yüklemeyi her an duraklatabilir veya sürdürebilirsiniz.Karşıdan yüklemeyi duraklattıktan sonra Internet bağlantısını kapatır veya bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız ,internetle yeniden bağlandığınızda Windows  yüklemeyi otomatik olarak sürdürür.

GELİŞMİŞ PERFORMANS VE BAKIM ARAÇLARI

Bilgisayar yönetimi

Bilgisayar yönetimi tek bir yerel veya uzak bilgisayarın yönetilmesi için kullanılan yönetim araçları topluluğudur.Birkaç yönetim hizmet programını bir konsol ağacında birleştirir ve yönetim özelliklerine ve araçlarına kolay erişim sağlar.

Şu işlemleri bilgisayar yönetimi kullanarak yapabilirsiniz;

-                        Oturum açma saatleri ve uygulama hataları gibi sistem olaylarını izlemek

-                        Paylaşım kaynakları oluşturmak ve bunları yönetmek.

-                        Bir yerel veya uzak bilgisayara bağlı kullanıcıların listesini görüntülemek

-                        Zamanlanmış Görev ve dizin oluşturma Hizmeti gibi sistem hizmetlerini başlatmak ve durdurmak.

-                        Saklama aygıtlarının özelliklerini ayarlamak

-                        Aygıt yapılandırmalarını görüntülemek  ve yeni aygıt sürücüleri eklemek.

-                        Uygulamaları ve hizmetleri yönetmek.

Bilgisayar yönetimi üç öğeden oluşur; Sistem Araçları,Depolama Birimi,Hizmetler ve Uygulamalar

v                              Sistem Araçlarına Genel Bakış:  Sistem araçları ,hedef bilgisayardaki sistem olaylarını ve performansı yönetmek için varsayılan araçları ,olay Görüntüleyici ,Paylaşılan Klasörler ,Yerel Kullanıcılar ve Guruplar,Performans Günlükleri  ve Uyarıları, Aygıt Yöneticisini kullanabilirsiniz.

v                              Depolama Birimine Genel Bakış: Depolama birimi ,yönetmekte olduğunuz bilgisayarda yüklü olan depolama aygıtlarını görüntüler.Depolama aygıtlarının özelliklerini yönetmek için varsayılan araçları ,kaldırabilir Depolama birimini kullanabilirsiniz.

v                              Hizmet ve Uygulamalara Genel Bakış: Hizmetler ve uygulamalar ,hedef bilgisayardaki hizmetlerin ve uygulamaların yönetilmesine yardımcı olan birkaç araç içerir.Örnek olarak Tak ve kullan hizmetinin  özelliklerini görüntülemek ve yönetmek için Hizmetleri kullanabiliriz.

Bilgisayar Yönetimini Kullanma

Başka bir bilgisayara bağlanmak için:

1)             (Yerel) Bilgisayar Yönetimin’i açın

2)             Konsol ağacındaki Bilgisayar yönetimini Sağ tıklatın ve daha sonra Diğer Bilgisayara bağlanı tıklatın.

             3)    Bilgisayar seç iletişim kutusunda Diğer bilgisayar’ı tıklatın ve sonra yönetmek istediğiniz bilgisayarı seçin.

Bilgisayar yönetimini açmak için Başlat’ı ve Denetim masasını tıklatın.Performans  ve Bakımı ,sonrada  Yönetimsel Araçları  tıklatın.ve Bilgisayar Yönetimini çift tıklatın.

Diğer bilgisayara bağlanıldığında ,konsol ağacındaki Bilgisayar Yönetiminin yanında ,parentez içinde bu bilgisayarın adı görüntülenir.

Sistem özelliklerine Genel Bakış

Sistem özellikleri ,bir uzak bilgisayarda veya yerel bilgisayarda sistem özelliklerinin görüntülenmesine ve değiştirilmesine olanak veren bir Windows yönetim gereçleri (WMI) aracıdır.Ayar değişikliklerini uygulamak veya yeni bir donanımı algılatmak üzere bir uzak bilgisayarı yeniden başlatmak,bilgisayarın ve ağınızda ki diğer bilgisayarlar hakkında etki alanı bilgilerini görüntülemek ve büyük bellek gerektiren programlar çalıştırma olasılığı bulunan bilgisayarlarda sanal bellek disk belleği dosyası ayarlarını değiştirmek için Sistem Özelliklerini kullanabilirsiniz.

 

Sistem özelliklerini açmak için:

1) Bilgisayar yönetimini (Yerel) öğesini açın

2) Konsol ağacında Bilgisayar Yönetimini sağ tıklatın ve sonra özellikleri tıklatın.

Performans kullanma

Windows Performans aracı iki bölümden oluşur.Sistem monitörü ,Performans Görüntüleri ve Uyarıları  Sistem monitörü kullanılarak bellek,disk,işlemci,ağ  ve diğer eylemler hakkındaki bilgiler ,grafik,çubuk grafik,veya rapor biçiminde görülebilir.Performans Görüntüleri ve uyarıları kullanılarak ,performans verilerini kaydedecek günlükler yapılandırabilir ve belirli bir  sayaç değerini tanımlanmış eşiğin altına düştüğünü veya üzerine çıktığını bildirecek


Performans aracıyla sistemin bir bölümünün performansını izlemek için ilgili nesne ve sayacının eklenmesi gerekir.Ardından istenilen performans nesnesi ve sayacı seçilir.Örneğin sistemdeki kullanılabilir bellek miktarını izlemek için ,performans nesnesi olarak Bellek,sayaç olarak ta kullanılabilir.mbytes seçmek yeterlidir.Daha sonra Ekle düğmesiyle istenilen bilgi performans ekranına taşınır.

Microsoft Yönetim Konsolunu Kullanma

Microsoft Yönetim konsolu (mmc),konsol adı verilen yönetimsel araç grupları oluşturmak kaydetmek ve açmak için kullanılan bir araçtır.Konsollar Windows sisteminin donanım ,yazılım ve ağ bileşenlerinin çoğunu yönetmek için gereken ek bileşenler ,uzantı ek bileşenleri  izleyici denetimleri ,görevler,sihirbazlar,ve belgeler gibi öğeleri içerir.Varolan bir mmc konsoluna öğeler eklenebilir.yeni konsollar oluşturulabilir.belirli sistem bileşenlerini yönetmek üzere yapılandırabilir.

MMC yi açmak için;

1)Başlat’ı tıklatın

2)Çalıştır’ı tıklatın

3) aç kutusuna mmc yazın.

Windows kayıt defteri

Windows ,kendi yapılandırma bilgilerini kayıt defteri denilen bir veri tabanında saklar.Kayıt defteri bilgisayarın tüm kullanıcıların profillerini ve sistem donanımını ,yüklü programlar ve özellik ayarları  hakkında bilgileri içerir.Windows işlemler sırasında sürekli olarak bu bilgilere başvurulur,Kayıt defterinin incelenmesi ve değişimlerin yapılması için kayıt defteri düzenleyicileri kullanılabilir.Ancak kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi ,sisteminize ciddi bir hata verebileceğinden , Windows  programlarının  sistem kayıt defterini gerektiği şekilde değiştirmelerine izin verilmelidir.

Disk yönetimine Genel Bakış

 Disk yönetimi ek bileşeni sabit diskleri ve bunların içeriği birimleri veya bölümleri yönetmek için kullanılan bir sistem aracıdır.Disk yönetimi ile diskleri başlatılabilir.Birimler oluşturulabilir.FAT,FAT 32 veya NTFS dosya sistemleri ile birimleri biçimlendirebilirsiniz.Disk yönetimi ,Sistemi kapatmadan diskle ilişkili görevlerin çoğunu gerçekleştirmenizi sağlar.Sistem yapılandırması değişiklerinin çoğu  hemen etkin olur.

Windows NT 4,O sisteminde kullanılan Disk Yöneticisinin yerini alan Disk Yönetimi birçok yeni özellik sunar,bunlar şunlardır:

 

·          Basitleştirilmiş görevler ve doğrudan kullanıcı arabirimi:Disk yönetiminin kullanımı oldukça kolaydır.Farenin sağ düğmesi ile erişilebilir..Menüler seçili nesne üzerinde gerçekleştirebileceğiniz görevleri görüntüler.sihirbazlar,bölüm ve birim oluşturma ,diskleri başlatma veya dönüştürme gibi işlemlerde size yol gösterir.

·          Temel Disk Depolama: Temel diskler ,birincil bölümler genişletilmiş bölümler ve mantıksal sürücüler gibi temel birimleri içerir.

·          Oluşturulmuş Sürücüler: Disk yönetimini ,yerel bir NFTS biçimli birimdeki boş bir klasörde yerel bir sürücüyü oluşturmak veya sürücüye bağlamak için kullanabilirsiniz.Oluşturulmuş sürücüler ,veriye erişimi kolaylaştırır.iş ortamı ve sistem kullanımınıza bağlı veri depolamasını yönetmede esneklik sağlar.

·          Mantıksal disk yöneticisi hizmeti :bilgisayarınızdaki disklerin mevcut durumu hakkındaki bilgileri tutmak için kullanılır.

·          Diskleri komut satırından yönetme: disk yönetimini kullanmaya alternatif olarak komut satırında diskle ilişkili görevleri gerçekleştirmek için DiskPort komut satırı aracını kullanın.Disk Port ile birimler oluşturmak gibi görevleri otomatikleştirmek için komut dosyaları oluşturabilirsiniz.

Regedit .exe Hizmet Programını Kullanma

Microsoft kayıt defteri Düzenleyicisi (regedit.exe) bilgisayarınızın çalışması hakkında bilgiler içeren sistem kayıt defterindeki ayarları görmenize ,aramanıza ve değiştirmenize olanak verir.Kayıt defteri düzenleyicisini  kullanarak kayıt defterini inceleyebilir.veya değiştirebilirsiniz: ancak yanlış değişiklikler yapılması hainde sisteminiz hasar görebileceğinden bunu yapmanız önerilmez.

Regedit .exe ‘yi başlatmak için;

1-Önce Başlat’ı ,sonra da Çalıştır’ı tıklatın.

2-Regedit yazın ve Tamamı tıklatın.

PERFORMANS  ve BAKIM SORUNLARINI DÜZELTME

Disk Hatalarını Algılama ve Onarma:

Dosya sistemi hataları ve sabit diskinizde bozuk kesim olup olmadığını denetlemek için Hata denetleme aracını kullanabilirsiniz.

1-Bilgisayarım ı açın ve denetlemek istediğiniz yerel diski seçin.

2-Dosya menüsünden Özellikleri tıklayın.

3-Araçlar sekmesinde ,Hata denetlemenin altında ,Şimdi Denetle yi tıklayın

4-Disk denetleme seçenekleri arasında Bozuk kesimleri tara ve kurtarmayı dene onay kutusunu seçin.

Uyumlu Donanım ve Yazılımlara Genel Bakış

Uyumlu Donanım ve Yazılım ,Microsoft tarafından Internet üzerinden sağlanan,hangi programların ve donanımın bilgisayarınızla en iyi şekilde çalışacağı konusunda karar vermenize yardımcı olan bilgilendirme hizmetleridir.Ürünleri satın almadan önce veya sahip olduğunuz ürünlerin güncelleştirme gerektirip gerektirmediğini anlamak için uyumlu Donanım ve Yazılım kullanılmalıdır.

Üreticiye veya ürüne göre arama yapın veya yazılım ve donanım aygıtları listesine göz atın.Aradığınız ürünü bulduğunuzda ,bu ürünün Windows XP ile çalışıp çalışmadığını veya güncelleştirme gerektirip gerektirmediğini belirlemek için,sağlanan uyumluluk durumunu incelemelisiniz.Birçok durumda ,Microsoft ve diğer yazılım ve donanım satıcıları ,bir ürünü sunar ve uyumluluğu Windows XP’ye göre ölçer. Diğer durumlarda, ürünün uyumluluk durumu uygulamalı kullanımla belirlenir. Microsoft, ürünlerinin Windows XP ile nasıl çalıştığı konusunda bilgi sunmaları için diğer satıcıları teşvik etmektedir.

 

Windows Dosya Koruması

Windows 2000’deki ve Windows XP’teki Windows Dosya Koruması .sys, .dll, .ocx, .ttf, .fon ve .exe gibi korumalı sistem dosyalarının değiştirilmesini önler. Windows Dosya Koruması, arka planda çalışır ve Windows Kur programının yüklediği tüm dosyaları korur.

Windows Dosya Koruması, diğer programların korumalı bir sistem dosyasını değiştirme veya taşıma girişimlerini algılar. Windows Dosya Koruması, yeni dosyanın doğru Microsoft sürümü olduğunu belirleme için dosyanın dijital imzasını denetler. Dosya doğru sürüm değilse, Windows Dosya Koruması, dosyayı Dilcache klasöründe veya Windows CD’sinde saklanan yedeğiyle değiştirir.

Varsayılan olarak, Windows Dosya Koruması her zaman etkindir ve varolan dosyaların üstüne Windows dijital imzalı dosyaların yazılmasına izin verir. Şu anda, imzalı dosyaların dağıtıldığı yerler:

·               Windows Service Pack sürümleri

·               Hotfix dağıtımları

·               İşletim sistemi yükseltmeleri

·               Windows Update

·               Windows Aygıt Yöneticisi/ Sınıf Yükleyicisi

Sistem ve Program Hatalarını Kaydetme

Dr. Watson, sistem ve program sorunları hakkındaki bilgileri ve bir günlük dosyasına kaydeder. Bir program hatası oluşursa, Dr. Watson otomatik olarak başlar.

         Dr. Watson programını açmak için:

1-             Başlat’ı tıklatın

2-             Çalıştır’ı tıklatın

3-             Aç kutusuna drwtsn 32 yazın


Kurtarma Konsolu’na Genel Bakış

Güvenli mod ve diğer başlatma seçenekleri işe yaramazsa, Kurtarma Konsolu kullanılabilir. Bu yöntem, ancak sorunlu sürücüleri ve dosyaları tanımlamak ve bulmak için temel komutları kullanabilen gelişmiş bir kullanıcı iseniz önerilir.

Kurtarma Konsolu’nu kullanarak hizmetler etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir, bu sürücülere veri yazılabilir ve diğer pek çok yönetim görevi gerçekleştirilebilir. Kurtarma Konsolu, özellikle bir disketten veya CD-ROM’dan sabit diskinize dosya kopyalayarak sisteminizi onarmanız gerektiğinde veya bilgisayarınızın gerektiği biçimde başlatılmasın önleyen bir hizmeti yeniden yapılandırmanız gerektiğinde yararlıdır.

         Kurtarma konsolu iki şekilde başlatılır:

 

·                Bilgisayarınızı başlatamıyorsanız, Kurtarma konsolu’nu kur CD’sinden çalıştırılabilir.

·                Windows yeniden başlatılamadığında kullanmak üzere Kurtarma Konsolu’nu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz ve başlatma işlemi sırasında kullanılabilir işletim sistemleri listesinde Kurtarma Konsolu’nu seçebilirsiniz.

Kurtarma Konsolu’nu başlattıktan sonra, sisteminiz çift önyükleme veya birden çok önyükleme özelliği içeriyorsa, hangi yüklemede oturum açmak istediğinizi seçmeniz ve yönetim parolanızla oturum açmanız gerekir. Konsol, bir dizini görüntülemek veya başka bir dizini geçmek gibi basit işlemleri ve önyükleme kesimini düzeltmek gibi daha gelişmiş işlemleri yapmanız sağlayan komutaları da sunar.

 


KAYNAKÇA

1.      ÇUBUKCU Faruk, Uzmanlar İçin Temel WindowsXP Temel Başvuru Kılavuzu, Alfa Yayınları

2.      ERYILMAZ Selami, Temel Bilgisayar Kullanımı Detay Yayınları

3.      Windows Yardım ve Destek Merkezi