Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ANA MENÜ BUTONU

Paint Shop Pro 7’de buton yapmak için aşağıdaki yollar izlenir.

1-       File menü çubuğundan New Image komutu seçilir. Aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir


2-        Ekrana gelen New Image dialog penceresinden Width (genişlik); 130px, Height(yükseklik); 50 px, Resolution(çözünürlük):72.000px/inç ve diğer ayarlar Şekil 1’de görüldüğü gibi yapılır. Daha sonra OK tuşuna basılır.

Şekil 2’de görüldüğü gibi 130x50 px boyutlarında belirlenen çalışma alanında şimdi butonumuzu oluşturacağız.

2-    

Şimdi butonların zemin rengini ayarlayacağız. Bunun için;

Önce araç çubuğundan Flood Fill() düğmesine basarız. Ekranın sağ tarafındaki Foreground Solid Color kısmından butonumuzun ön alan rengi kırmızı olarak ayarlanır. Background Solid Color kısmından da butonumuzun arka alan rengi sarı olarak ayarlanır. Style kısmından da stilimiz solid olarak belirlenir. Bunu seçtiğimizde ise karşımıza Color diyalog penceresi gelir. Buradan renk kırmızı olarak ayarlanır. OK düğmesine basılır.


Sonra çalışma ortamımıza, yani 130x50 pixel’lik penceremize dönüp, içindeki beyaz bölgenin herhangi bir yerine mouse ile tıklarız. Penceremizin beyaz zemini istediğimiz renk ile yani kırmızı ile kaplanmış olur. Şekil 4’de görüldüğü gibi.


4-         Şimdi bu çalışma alanında elips biçiminde bir buton (düğme) oluşturalım.

Sol taraftaki Tool Palette içinde kesik çizgilerden oluşan dikdörtgen biçimindeki simge(Selection) seçilir. Seçiliyken mouse sağ tuşuna tıklanır.

Gelen kısayol menüsünden Tool Options seçeneği seçilir.


Karşımıza Tool Options-Selection diyalog penceresi gelir. Buradan Selection Type kısmından butonumuzun hangi şekilde olmasını istiyorsak onu seçeriz. Buradaki Antialias check boxunun seçili olmasına dikkat etmeliyiz. Bu buton kenarlarımızın pürüzsüz olması için çok önemlidir. Daha sonra bu pencereyi kapatırız.


Çalışma penceremiz üzerine gelip mouse+fare sol tuşu ile tıklayıp sürükleyerek elips alan seçeriz. Yandaki Şekil 7’de görüldüğü gibi.


5-         Şimdi elips şeklindeki butonumuzun rengini sarı olarak ayarlayalım. Bunun içinde yine araç çubuğundan Flood Fill’e basarız. Sonra sağ taraftaki Foreground Solid Color kısmından ön alan rengini sarı yaparız. Sonra seçili alan içerisine gelir mouse sol tuşu ile bir kez tıklarız.


6-         Şimdi butonumuza efekt uygulayacağız. Bunun için Effects menüsünden 3D Efects’den Inner Bevel seçeneği seçilir.


Karşımıza gelen Inner Bevel diyalog penceresinden Bevel kısmından gölge biçimi ayarlanır. Şekil 10’de görülen ayarlamalar yapılır. Daha sonra OK tuşuna basılır.


Yukarıdaki ayarlamalar yapılınca butonumuz aşağıdaki şekli alır.

7-      
Butonumuza ışık efekti uygulayabilmek için Effects menüsünden llumination Effects seçeneğinden Lights seçeneği seçilir. Karşımıza gelen Lights diyalog penceresinde aşağıdaki ayarlar yapılır.


Yukarıdaki ayarlardan sonra yandaki görüntü elde edilir.


Selection menüsünden Select None seçeneği seçilerek seçim kaldırılır.

8-         Şimdi butonumuzun üzerine yazı yazacağız. Bunun için araç çubuğundan Text ()seçilir. Buton üzerinde tıklanır ve karşımıza Text Entry diyalog penceresi gelir. Aşağıdaki gibi ayarlamalar yapılarak OK tuşuna basılır. Burada Floating seçenek düğmesinin ve Antialias check box’un seçili olmasına dikkat ediniz.


Yukarıdaki ayarlardan sonra OK tuşuna basılır aşağıdaki görüntü ekrana gelir.


9-         Son aşama olarak butonumuzu kaydedeceğiz bunun için önce Selection menüsünden Select None komutu ile seçim kaldırılır. Edit menüsünden Copy komutu ile butonun kopyası alınır sonra Edit/ Paste /As New Image komutuyla yeni bir pencere elde edilir ve File/ Save As komutuyla JPEG uzantılı olarak kaydedilir.


ÖZGEÇMİŞ BUTONU

10-             Menü çubuğundan File menüsünden New Image komutu verilir. Aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir.

Ekrana gelen New Image dialog penceresinden Width (genişlik); 130px, Height(yükseklik); 50 px, Resolution(çözünürlük):72.000px/inç ve diğer ayarlar Şekil 17’de görüldüğü gibi yapılır. Daha sonra OK tuşuna basılır.


Şekil 18’de görüldüğü gibi 130x50 pixel boyutlarında bir çalışma ortamı açıldı. Butonlarımızın boyutu bu ölçüde olacak.

11-            

Şimdi butonların zemin rengini ayarlayacağız. Bunun için;

Önce araç çubuğundan Flood Fill() düğmesine basarız. Ekranın sağ tarafındaki Foreground Solid Color kısmından butonumuzun ön alan rengi mavi olarak ayarlanır. Background Solid Color kısmından da butonumuzun arka alan rengi açık mavi olarak ayarlanır. Style kısmından da stilimiz solid olarak belirlenir. Bunu seçtiğimizde ise karşımıza Color diyalog penceresi gelir. Buradan renk mavi  olarak ayarlanır. OK düğmesine basılır.Sonra çalışma ortamımıza, yani 130x50 pixel’lik penceremize dönüp, içindeki beyaz bölgenin herhangi bir yerine mouse ile tıklarız. Penceremizin beyaz zemini istediğimiz renk ile yani mavi ile kaplanmış olur. Şekil 21’de görüldüğü gibi.


12-       Şimdi bu çalışma alanında beşgen biçiminde bir buton (düğme) oluşturalım.

Sol taraftaki Tool Palette içinde kesik çizgilerden oluşan dikdörtgen biçimindeki simge(Selection) seçilir. Seçiliyken mouse sağ tuşuna tıklanır.

Gelen kısayol menüsünden Tool Options seçeneği seçilir.

 


Karşımıza Tool Options-Selection diyalog penceresi gelir. Buradan Selection Type kısmından butonumuzun hangi şekilde olmasını istiyorsak onu seçeriz. Buradaki Antialias check boxunun seçili olmasına dikkat etmeliyiz. Bu buton kenarlarımızın pürüzsüz olması için çok önemlidir. Daha sonra bu pencereyi kapatırız.


Çalışma penceremiz üzerine gelip mouse+fare sol tuşu ile tıklayıp sürükleyerek üçgen alan seçeriz. Yandaki Şekil 24’de görüldüğü gibi.


12-       Şimdi beşgen şeklindeki butonumuzun rengini pembe olarak ayarlayalım. Bunun içinde yine araç çubuğundan Flood Fill’e basarız. Sonra sağ taraftaki Foreground Solid Color kısmından ön alan rengini pembe yaparız. Sonra seçili alan içerisine gelir mouse sol tuşu ile bir kez tıklarız.


13-       Şimdi şeklimize efekt uygulayacağız.


Karşımıza gelen Inner Bevel diyalog penceresinden Bevel kısmından gölge biçimi ayarlanır. Şekil 27’de görülen ayarlamalar yapılır. Daha sonra OK tuşuna basılır.


Yukarıdaki ayarlamalar yapılınca butonumuz aşağıdaki şekli alır.


14-       Butonumuza gölge efekti uygulayabilmek için Effects menüsünden 3D Effects seçeneğinden Drop Shadow seçeneği seçilir. Karşımıza gelen Drop Shadow diyalog penceresinde aşağıdaki ayarlar yapılır.


Selection menüsünden Select None seçeneği seçilerek seçim kaldırılır.

Yukarıdaki ayarlardan sonra yandaki görüntü elde edilir.


15-       Şimdi butonumuzun üzerine yazı yazacağız. Bunun için araç çubuğundan Text ()seçilir. Buton üzerinde tıklanır ve karşımıza Text Entry diyalog penceresi gelir. Aşağıdaki gibi ayarlamalar yapılarak OK tuşuna basılır. Burada Floating seçenek düğmesinin ve Antialias check box’un seçili olmasına dikkat ediniz.


Yukarıdaki ayarlardan sonra OK tuşuna basılır aşağıdaki görüntü ekrana gelir.


16-       Son aşama olarak butonumuzu kaydedeceğiz bunun için önce Selection menüsünden Select None komutu ile seçim kaldırılır. Edit menüsünden Copy komutu ile butonun kopyası alınır sonra Edit/ Paste /As New Image komutuyla yeni bir pencere elde edilir ve File/ Save As komutuyla JPEG uzantılı olarak kaydedilir.


DERSLER BUTONU

17-       Menü çubuğundan File menüsünden New Image komutu verilir. Aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir.

18-       Ekrana gelen New Image dialog penceresinden Width (genişlik); 130px, Height(yükseklik); 50 px, Resolution(çözünürlük):72.000px/inç ve diğer ayarlar Şekil 1’de görüldüğü gibi yapılır. Daha sonra OK tuşuna basılır.


Şekil 35de görüldüğü gibi 130x50 pixel boyutlarında bir çalışma ortamı açıldı. Butonlarımızın boyutu bu ölçüde olacak.


Şimdi butonların zemin rengini ayarlayacağız. Renklerimizi yandaki gibi açık yeşil seçeriz.

Önce araç çubuğundan Flood Fill() düğmesine basarız. Ekranın sağ tarafındaki Foreground Solid Color kısmından butonumuzun ön alan rengi açık mavi olarak ayarlanır. Background Solid Color kısmından da butonumuzun arka alan rengi açık yeşil olarak ayarlanır.

Sonra çalışma ortamımıza, yani 125x50 pixel’lik penceremize dönüp, içindeki beyaz bölgenin herhangi bir yerine mouse ile tıklarız. Penceremizin beyaz zemini istediğimiz renk ile yani açık yeşil ile kaplanmış olur. Şekil 36de görüldüğü gibi.


19-       Şimdi bu çalışma alanında altıgen biçiminde bir buton (düğme) oluşturalım.

Sol taraftaki Tool Palette içinde kesik çizgilerden oluşan dikdörtgen biçimindeki simge(Selection) seçilir. Seçiliyken mouse sağ tuşuna tıklanır.

Gelen kısayol menüsünden Tool Options seçeneği seçilir.


Karşımıza Tool Options-Selection diyalog penceresi gelir. Buradan Selection Type kısmından butonumuzun hangi şekilde olmasını istiyorsak onu seçeriz. Buradaki Antialias check boxunun seçili olmasına dikkat etmeliyiz. Bu buton kenarlarımızın pürüzsüz olması için çok önemlidir. Daha sonra bu pencereyi kapatırız.

Şekil 38 Butonumuzun şeklini seçtik

 

 

 


Çalışma penceremiz üzerine gelip mouse+fare sol tuşu ile tıklayıp sürükleyerek sekizgen alanını seçeriz. Aşağıda Şekil 39’de görüldüğü gibi.


20-       Şimdi sekizgen şeklindeki butonumuzun rengini kırmızı olarak ayarlayalım. Bunun içinde yine araç çubuğundan Flood Fill’e basarız. Sonra sağ taraftaki Foreground Solid Color kısmından ön alan rengini kırmızı yaparız. Sonra seçili alan içerisine gelir mouse sol tuşu ile bir kez tıklarız.


21-       Butonumuza şimdi efekt uygulayacağız. Bunun için Efekts menüsünden Illumination Effects, Sunburst seçilir.


Yukarıdaki ayarlamalar yapılınca butonumuz aşağıdaki şekli alır.


22-       Şimdi butonumuza yeni bir efekt uygulayacağız. Bunun için Effects menüsünden 3D Efects’den Inner Bevel seçeneği seçilir.


Karşımıza gelen Inner Bevel diyalog penceresinden Bevel kısmından gölge biçimi ayarlanır. Şekil 44’de görülen ayarlamalar yapılır. Daha sonra OK tuşuna basılır.


Yukarıdaki ayarlamalar yapılınca butonumuz aşağıdaki şekli alır.


Selection menüsünden Select None seçeneği seçilerek seçim kaldırılır.

8.       Şimdi butonumuzun üzerine yazı yazacağız. Bunun için araç çubuğundan Text ()seçilir. Buton üzerinde tıklanır ve karşımıza Text Entry diyalog penceresi gelir. Aşağıdaki gibi ayarlamalar yapılarak OK tuşuna basılır. Burada Floating seçenek düğmesinin ve Antialias check box’un seçili olmasına dikkat ediniz.


Yukarıdaki ayarlardan sonra OK tuşuna basılır aşağıdaki görüntü ekrana gelir.


Daha sonra butonumuzu jpg olarak kaydederiz böylece butonlarımız tamamlanmış olur.