THE KOREAN MARTIAL ART
TAE KWON DO

Taekwondo är en form av en obeväpnad kamp som är resultatet av konster som kom ursprungligen från Korea för över 2000 år sen. Taekwondons effektivitet är resultatet från kropps flexibilitet och flytande rörelser, så som ren styrka. Taekwondo innehåller avancerade tekniker av slag, sparkar och blockeringar för att snabbt besegra en motståndare. På senare tid har Taekwondo blivit känd världen över för dess effektivitet, självförsvars tekniker så väl som för att hålla kroppen i trim, både fyskiskt och psykist. Många polis, armé- grupper, privata säkerhets bolag och lärar institutioner har på allvar adopterat Taekwondo träningen.

Taekwondo's History
Taekwondo är en fusion av Koreansk kampsport som har funnits i tusentals år. En av de mest framstående personligheterna i Taekwondo världen har varit skaparen med namnet, Choi Hong Hi. Choi kommer ursprungligen från nord Korea. Som liten var han intresserad av att studera gamla koreanska tekniker av Taekyun under läraren Han Il Dong. Som en studerande elev i Japan, lärde han sig Karate över en period av två år, senare fick han första dan svart bälte. Kombinationen av koreansk och japansk visdom var den första grundstenen för att lära ut hans tekniker på akademin för kampsport som han grundade 1953. Akademin som han skapade hette Ohdo Kwan. Vilket översätts till "The School of My Way". På den tiden fanns det andra akademier. Alla hade dock japanskt influerade system. Namnen på dessa akademier finns fortfarande att skåda än idag i Syd Korea.

Som en profitionell soldat, fick Chio chansen att introdusera sina läror till män under hans befäl. Med tiden fick han högre och högre militärisk rank. Till slut blev han uppgraderad till general för den koreanska armén. Genom hans militära kontakt med utländska styrkor, spred General Choi sin visdom om hans system tills det blev internationellt känt. 1954 blev han etablerad som ledare över Chongdo Kwan och satt i styrelsen som arbetade med framtagning av en enig kampsports exploaterings program. Hans förslag för namnet "Taekwondo" ("Hand/Fot Väg") blev godkänd och tilldelad som titel för ett flertal olika Koreanska system som praktiserades då.

Så som Choi's system började etablera sej och dominera i Korea, blev Choi tillsatt titeln som president över den Koreanska Taekwondo Förbundet, där han organiserade den första internationella demonstrations turnén. Denna turné ledde till skapelsen av den internationella Taekwondo fedorationensförbund 1966. Choi fokuserade på den sportsliga aspekten av kampsporten, då det används över andra delar som militärisk träning. Genom hans ansträngning, Choi fick sporten taekwondo att accepteras av den internationella symposiumen av militär sporter.

Dock på grund av politisk turbolens i Syd Korea, lämnade Choi landet för att etablera ITF huvudkvarter i Kanada. Med Choi ute ur landet, rivaler i kampsports världen organiserade en internationell rival till ITF, WTF("World Taekwondo Federation"). Sen dess, har Taekwondo varit en enig sport. Då huvudkvarteret för WTF finns i Korea, har nationen stött utvecklingen av WTF Taekwondo, vilket anses vara mindre förfinad än ITF stilen

De två skilda stilarna har flera likheter. Med tanke på deras gemensamma ursprung, båda stilarna bygger på en kraftig betoning på en graciös spark tekniker. Likaväl, praktiserar båda stilarna sönderslagning av trä block som ett test av både koncentrationsförmåga och teknik.