Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

YAPILAN ANALİZER

No

ANALİZ ADI

1

% 10'luk HCl’de çözünmeyen kül tayini

2

Dekstroz eşdeğeri

3

Yağlarda asit sayısı

4

Yağlarda peroksit sayısı

5

Yağlarda sabunlaşma sayısı

6

Yağlarda sabunlaşmayan kısımlar

7

Hidroksimetil furfurol tayini

8

İnvert şeker tayini

9

İyot tayini (tuz Klasik)

10

Şeker tayini (toplam şeker)

11

Ticari glikoz aranması

12

Toplam asit tayini

13

Toplam organik madde tayini

14

Toplam sertlik tayini

15

Tuz tayini

16

Uçucu olmayan eter ekstraktı tayini (baharat)

17

Uçucu yağ miktarı taYini

18

Yağ tayini (diğer ürünler)

19

Yağ tayini (ka ka olu ürünlerde)

20

Yağ tayini (süt ve ürünlerinde)

21

Yan kuruyan yağlar deneyi

22

Yağ asitleri kompozisyonu

23

Kül tayini(tuzsuz)

24

Külde kalevilik (çay ,kahve, ka kao )

25

Nişasta aranması (kakolu ürünler)

26

Nişasta analizi (kalitatif)

27

Rutubet tayini (toluen metodu ile)

28

Sabunlaşma sayısı tayini

29

suda çözünen ekstrakt tayini (baharat)

30

Suda çözünmeyen madde tayini (tuzda)

31

Sülfatlandınlmış kül

32

Su ekstraktı tayini (çay)

 

 

YEM ANALİZ LABORATUVARI

YAPILAN ANALİZER

NO

ANALİZ ADI

1

% 10'luk HCl'de çözünmeyen kül tayini

2

Ham Yağ Tayini

3

Ham Kül Tayini

4

Protein Tayini (ham)

5

Selüloz Tayini (ham)

 

 

FİZİKSEL ANALİZ VE DEĞ.LABORATUVARI

YAPILAN ANALİZER

NO

ANALİZ ADI

1

Etiket ve ambalaj kontrolü

2

Görünüş ve renk

3

Tat ve koku

4

Rutubet

5

Duyusal analizler

6

Yabancı madde tayini

7

Elek analizi

8

Su ve uçucu made tayini

9

Sütte donma noktası tayini

10

Kırılma indisi

11

Yoğunluk

12

Kuru madde analizi

 

 

KATKI VE KALINTI MADDELERİ LABORATUVARI

YAPILAN ANALİZLER

NO

ANALİZ ADI

1

Benzoik Asit Tayini (Na, K, Ca Tuzu)

2

Boya Maddeleri Cins ve Miktar Tayini

3

Dekstorin Aranması

4

Dulcin Aranması

5

H2O2 tayini, Jelatin tayini

6

Karbonat Tayini

7

Kükürtdioksit Tayini

8

Madeni Yağ Aranması

9

Nişasta Tayini

10

Nitrit Nitrat Tayini (Spektrofotometre)

11

Pamuk Yağı Aranması

12

Sodyum meta bisülfit

13

Sorbik Asit (Spektrofotometrede)

14

Susam Yağı Aranması

15

Ticari Glikoz Aranması

16

Tuzda İyot Tayini

17

Vitamin C

 

 

KATKI VE KALINTI MADDELERİ LABORATUVARI

YAPILACAK ANALİZLER

No

ANALİZ ADI

1

Madde Aranmasl(Un)

2

Dithiocarbamatlt Pestisit Tayini

3

Benzoik Asit Tayini (Titrimetrik)

4

Florür Tayini

5

Benzol Peroksit (Un)(HPLC)

6

Kalan Klorin

7

Borik Asit Tayini

8

Naftalin Tayini

9

Bor Tayini

10

Organik Klorlu Pestisit Aranması

11

Boya Madde/eri Cins ve Miktar Tayini

12

Organik Fosforlu Pestisit Aranması

13

Dekstrin Aranması

14

Saflık Kontrolleri

15

OL Methionin Tayini

16

Suda Serbest Kükürt Tayini Mineral

17

Dulcin Aranması

18

Madde Analizleri Arsenik Tayini

19

Hidrojen Proksit (H202) Tayini

20

Jelatin Tayini

21

Karbonat Tayini

22

Koruyucu Madde Aranması (Benzoik-Sorbik Asit,HPLC)

23

Civa Tayini

24

Kükürtdioksit (S02) Tayini

25

Çinko Tayini

26

Lisin Tayini (HPLC)

27

Demir Tayini

28

Madeni Yağ Aranması

29

F  Bakteri Tayini Fosfor Tayini

30

Metionin Tayini

31

Kadmiyum Tayini

32

Nişasta Tayini

33

Kolay Tayini

34

Nitrit - Nitrat Tayini (Spektrofotometrik)

35

Kalsiyum Tayini

36

Pamuk Yağı Aranması

37

Kobalt Tayini

38

Baryum Tayinii

39

Pirina Yağı Aranması

40

Krom Tayini

41

Potasyum iyodür T ayini (H PLC)

42

 Kurşun Tayini

43

Sakarin Tayini

44

Lityum Tayini

45

Salisi/ik Asit Tayini

46

Mangan Tayini

47

Saponin Tayini

48

Mağnezyum Tayini

49

Siklomat Tayini

50

Nikel Tayini

51

Sodyum Metabisülfit

52

Potasyum Tayini

53

Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)

54

Selenyum Tayini

55

Susam Yağı Aranması

56

Sodyum Tayini

57

Şarapta Borik Asit Aranması

58

Ticari Glikoz Aranması

59

Tuzda iyot (Potasyum iyodot)

60

Vitamin C (Titrimetrik)

61

Vitamin C (HPLC)

 

 

 

 

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

YAPILAN ANALİZLER

No

ANALİZ ADI

1

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Maya

2

Küf

3

Koliform

4

Fekal Koliform

5

Eseheriehia Coli

6

Salmonella

7

Staphyloeoeeus Aureus

8

Rope sporu

 

 

 

 

MİKOTOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

YAPILAN ANALİZLER

No

ANALİZ ADI

1

Kabuklu meyvelerde aflatoksin analizi

2

Yem ve hammaddelerinde aflatoksin analizi

3

Kırmızı biberde aflatoksin analizi

4

Tahıllarda ve mamüllerinde aflatoksin ve okratoksin-A analizi

5

Kayısı, Kuru üzüm ve Kuru incirde okratoksin-A analizi