Kde Domov Můj--

The Czech National Anthem

Czech                                    English  (literal translation)         

Kde Domov Můj, kde můj         Where is my homeland, where is my homeland,

Voda hučí po lučinách,               Water's rustling o'er the meadows,

Bory šumí po skalinách,              Pinewoods murmuring o'er the mountains,

V sadě skví se yjara květ,            Ochards are radiant with spring blossoms,

Zemsky ráj to na pohled,             Earth's paradise on sight,

A to je ta krásná země,                 And that is that beautiful land,                   

Zemé Česká domov můj,             Czech land, home of mine,

Zemé Česká domov můj.             Czech land, home of mine.

 

The song Kde domov muj, composed by Frantisek Skroup (1801-1862) with lyrics written by Josef Kajetan Tyl (1808-1856), was officially recognized as the National Anthem in 1919.

Home