Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 17

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     
08 09 10 11 12 13 14 15 16      

EU, Sydeuropa
2012-17 s 4-7
"Skuldsatta under söderns sol"
Eftersom de har stora skulder och inte är konkurrenskraftiga på marknaderna vänder krisländerna i Sydeuropa upp och ner på sina arbetsmarknader. Många betraktar den förre förbundskanslern Gerhard Schröders reformpolitik som en modell, andra tycker att den var ett avskräckande exempel.
Sydeuropa präglades länge av en jättelik köp- och lånefest. Den ekonomiska eliten, fackförbunden och framför allt politikerna fortsatte till helt nyligen att agera som om globaliseringen passerade deras länder utan att det betydde något. Kinas exportoffensiv och den nya konkurrensen från Östeuropa ignorerades. Alla som hade ett arbete is ödra Europa deltog i festen som bekostades av snabbt stigande reallöner.
Inte förrän skuldkrisen slog till vaknade de ansvariga ur sin Törnrosasömn. Stater som Italien, Spanien, Portugal och Grekland hålls nu i stryptag av sina långivare och tvingas skära i budgetarna. På dagordningen står de största politiska och samhälleliga förändringarna på flera årtionden.
Det enda som är helt klart är att länderna i söder måste montera ner sina välfärdsstater eftersom de helt enkelt inte kan finansiera dem.
Europa klarar inte den internationella konkurrensen mot Kina och Brasilien om det inte blir lika konkurrenskraftigt som Tyskland, predikar Angela Merkel.

EU, Tyskland
2012-17 s 8-9
"Att spara sig ur krisen eller inte, det är frågan"
Kritiken växer mot Tysklands krav på att skuldtyngda länder ska lägga all kraft på nedskärningar och åtstramningar. Små länder som de baltiska, Finland och Österrike och till och med det stora och allt lojalare polen, sluter upp bakom henne utan att göra väsen av sig. I andra länder ifrågasätts alltmer den av Tyskland rekommenderade åtstramningsregimen, som i förra månaden accepterades som en långsiktig lösning på skuldproblemen i Europa, under trycket av stagnerande tillväxt, oroliga finansmarknader och en rad bakslag i allmänna val. Spanien föll i måndags tillbaka i recession för andra gången på tre år - det vill säga dess BNP minskade - sedan landet dragit ner på de offentliga utgifter drastiskt. I Nederländerna föll koalitionsregeringen på sparfrågan. I Grekland utnyttjar ytterlighetspartier som Gyllene Gryning och i Frankrike Nationella Fronten det växande missnöjet och vinner allt fler anhängare.

Italien
2012-17 s 5
"Rör inte artikel 18"
Tillsvidare anställning och anställningsskydd är heliga. De är socialistiska kvarlevor från 1970-talet. Anställningsskyddet i Italien finns inskrivet i arbetslagens artikel 18 och som garanterar uppsägningslön i upp till 27 månader. Italiens nye premiärminister, Mario Monti, vill luckra upp artikel 18. Italiens nya arbetsmarknadsminister, Elsa Fornero, har sex livvakter sedan hon fått en brevbomb. Demonstranter bör tröjor med texten "Fornero till kyrkogården". Nu hotas i stället en hel generation av arbetslöshet.

Portugal
2012-17 s 5
"Tuffa sparåtgärder krävs"
Portugal tvingas nu till den största nergången i ekonomin sedan diktaturen störtades 1974. Villkoren för att lån på 78 miljoner euro är hårda. Finanskris och recession krymper BNP med tre procent. Den nya konservativa regeringen försöker få upp produktiviteten = lägre priser för att konkurrera med importen och öka exporten. Fyra helgdagar är borta och tre semesterdagar är redan bortplockade. A-kassan minskar drastiskt.
För en del blir utvandring ett alternativ, kanske till Angola, en före detta portugisisk koloni och i dag en snabbt växande ekonomi.

Spanien
2012-17 s 6
"Toppar arbetslöshetsligan"
24 % är arbetslösheten i Spanien. Och den kommer att stiga. "2012 blir inget bra år" säger premiärminister Mariano Rajoy. Antalet arbetslös kan vara sex miljoner innan årets slut. Enligt nya lagar kan arbetsgivare, om de kan bevisa tre förlustkvartal i rad, sänka löner och avgångsvederlag utan överenskommelse med facket.

Grekland
2012-17 s 6-7
"Måste avstå mycket för att inte förlora allt"
Den största förändringen sker i själva staten och dess ineffektiva förvaltning som är så överreglerad att experterna knappt kan reda ut härvan. Överregleringen och den rigida arbetsmarknaden är bidragande orsaker till att Grekland är i recession för femte året i följd. En annan viktig reform i Grekland är en uppluckring av det hittills slutna skråsystemet.
Grekland har levt långt över sina tillgångar de senaste decennierna. De ständigt stigande lönerna finansierades med lån.

Holland
2012-17 s 9
"I Holland väntar nytt politiskt dödläge"
Hollands premiärminister, Mark Rutte, lämnade i måndags i sin regerings avskedsansökan efter att förgäves i sju veckor ha försökt få igenom ett sparprogram, som syftar till att minska budgetunderskottet från väntade 4,7 % till mindre än tre procent 2013. Ledaren för det EU-skeptiska Frihetspartiet, Geert Wilders, ville inte längre stödja minoritetsregeringen bestående av Konservativa och Kristdemokrater. Nederländerna är ett av de få återstående AAA-ekonomierna i eurozonen.

Spanien
2012-17 s 10
"Det blåser upp till storm"
Spanien har hamnat i eurokrisens epicentrum. Vågen av kritik har överraskat premiärminister Mariano Rajoys regering. Regeringens åtstramnings budget siktar på att minska underskottet med 27 miljarder euro och de regionala regeringarna ska spara ytterligare 16 miljarder euro. Regeringen skyller motståndet på Zapateros socialistiska regering som röstades bort i november 2011. Men nu har Rajoys högerparti egen majoritet fyra år framåt.

Italien
2012-17 s 11-12
"Il Cavaliere har lämnat politiken"
Det har blivit tyst runt Silvio Berlusconi. Den förre premiärministern letar efter en ny huvudroll. Han tycker uppenbarligen inte att det räcker att vara ledamot i parlamentet, där han faktiskt leder frånvaroligan stort. Många ställer frågan: Var finns Silvio? Han präglade Italiens politik i 17 år.
Fortfarande pågår rättegångar mot honom. Det är i sådana sammanhang han ännu dyker upp i rubrikerna. Han har varit i Ryssland för att hälsa på kamrat Vladimir Putin. Men hemma i Rom finns ingen huvudroll för Berlusconi. Han fru har lämnat honom efter hans "umgänge med småflickor", snart är han i Italien bara välkommen i styrelsen för fotbollsklubben AC Milan som han äger.

Frankrike
2012-17 s 12-14
"Sarkozy har mycket emot sig"
Nicolas Sarkozy överlevde den första valomgången, men för att vinna 6 maj måste han sluta upp med att tävla mot sig själv.
Frankrikes president har stora problem, och han vill att hans landsmän ska tro att de också får stora problem om de inte väljer honom. När vallokalerna stängde förra söndagen efter presidentvalets första omgång visade resultatet, att Nicolas Sarkozy som väntat möter François Hollande i slutomgången. Enligt resultaten var motståndaren François Hollandes segermarginal så liten att det fortfarande finns hopp för Sarkozy.
Nationella Frontens Marine Le Pen fick hela 18 procent, vilket ger henne en potentiell roll som kungamakare. Den yttersta vänsterns brandfackla, Jean-Luc Mélenchon, som gick hem hos stora, uppeggade massor, vann inte lika stort gehör hos vanliga väljare och fick 11,1 procent. Den 57-årige Sarkozys strategi är nu att övertyga fransmännen om att det blir katastrof om de väljer Hollande.
De allra senaste opinionsmätningarna tyder dock på att Sarkozy kommer att förlora striden. François Hollande blir Frankrikes nye president!

Tjeckien
2012-17 s 14
"Tjeckiens regering blir minoritetsregering"
Regeringskoalitionen i Tjeckien har spruckit sedan ett av de mindre partierna har brutit sig ur. Premiärminister Petr Necas, som lett en regeringskoalition sedan 2010, meddelar att "Partiet för Offentliga ärenden", VV, den minsta koalitionspartnern har splittrats i två fraktioner, vilket betyder att regeringen mister sin majoritet i parlamentet med 118 av totalt 200 mandat. Enligt aktuella opinionsmätningar skulle Socialdemokraterna vinna om det vore val idag. Den sittande regeringens hårda sparprogram möter starkt motstånd från väljarna.

Ryssland
2012-17 s 16-17
"Det pyr verkligen under ytan i Ryssland"
Internet var en förutsättning för de massiva protestaktioner som skakade de styrande i Kreml i vintras. Den ryska oppositionen försöker nu nå ut till alla som inte är uppkopplade till internet (54 %) och mobilnät för att väcka en sovande, tyst majoritet. 80 % av ryssarna har bara tillgång till TV som nyhetskälla och där styr Vladimir Putin. "Om man inte får chansen i TV, då måste man ut och skaka en miljon händer", säger en av oppositionens organisatörer.

Irak
2012-17 s 18-19
"Etnisk tillhörighet är viktigast"
Den fortsatta fördrivningen av kurder i gränsområdena mellan "Kurdistan" och övriga Irak, antingen med terrorism eller juridik, avslöjar att de eftersträvade försoningen mellan olika folkslag efter amerikanernas tillbakadragande inte går bra. Den är också ett symptom på det snabbt försämrade förhållandet mellan den halvautonoma kurdiska regeringen i Erbil och centralregeringen i Bagdad. Schismen som i första hand handlar om fördelningen av inkomsterna från oljan men i förlängningen också gäller historiska oförrätter och kurdernas önskan om självständighet väcker starka tvivel på ett enat Iraks framtid.
Och dessutom finns det en annan alvarlig schism, den mellan den shiamuslimskt dominerade regeringen och landets sunniarabiska minoritet. Medan sunniterna och shiiterna utkämpar ett brutalt sekteristiskt krig håller kurderna fast vid en identitet som bygger på etnisk tillhörighet i första hand, inte på medborgarskap.

Syrien
2012-17 s 19-20
"Islamister infiltrerar upproret"
Medan den syriska revolten går in på sitt andra år och det verkar som om vapenvila och fredsplan, framförhandlade med FNs hjälp, inte förmår sätta punkt för våldet, kommer det allt fler tecken på att islamistiska extremister försöker ta över det som började som ett icke-ideologiskt uppror mot politiskt förtryck.
Aktivister och rebellsoldater inne i Syrien uppger att ett litet men växande antal radikala islamister med koppling till globala jihadrörelser under de senaste veckorna har anlänt till oppositionens starkaste fästen, där de försöker värva stöd från misströstande invånare.
En tidigare okänd grupp som kallar sig al-Nusrafronten har i kommunikéer tagit på sig ansvaret för bombdåd i Damaskus och Aleppo, Gruppens retorik och bildspråk påminner starkt al-Qaidas.
Om FNs fredsplan inte förmår stoppa regimens blodiga tillslag kan det bli fritt fram för "heliga krigare".

Jemen
2012-17 s 21-22
"En svår balansgång för Hadi"
Jemen har vacklat från kris till kris sedan i början av året när ett folkligt uppror mot presidenten Ali Abdullah Saleh spred sig till städer runt om i landet. Det har gått två månader sedan en ny president tillträdde, men Jemens bräckliga interimsregering är överlupen av nya utmaningar och hot, som äventyrar landets stabilitet. En rad vågade attacker iscensatta av en återuppväckt militant rörelsen i söder och ett frätande politiskt dödläge i huvudstaden gör det svårt att leda landet.
Den nye presidenten, Abdu Mansour Hadi möter öppet trots i försöken att avskeda eller omplacera ämbetsmän som är lojala mot hans företrädare, Ali Abdullah Saleh, som styrde Jemen i 33 år.

Zimbabwe
2012-17 s 22-23
"Tyvärr ingen växel!"
För några år sedan hade Zimbabwe hyperinflation och det vimlade av pengar i alla valörer. Efter övergången till US dollar har inflationen stoppats, men ett nytt problem har dykt upp. Det är väldigt ont om mynt.
Man väntar på växel när han handlar i butiken, när man köper bussbiljett och i torgståndet där man säljer grönsaker. Växel saknas nästan överallt där man köper eller säljer något. Amerikanska dollarmynt är tunga, vilket gör att de är dyra att transportera till Zimbabwe. Men i ett land där miljontals människor lever på en eller ett par dollar per dag, har transaktioner för mindre än en dollar blivit ett stort bekymmer.
Landets politiska framtid är och förblir mycket otydlig sedan det omstridda valet 2008 resulterade i en skakig samlingsregering. Men Zimbabwes ekonomi växer om än från en mycket dålig utgångspunkt.

Sydsudan
2012-17 s 24
"Presidenten besökte Kina mitt i krisen"
Sydsudans president Salva Kiir åker till Kina och förklarar för Kinas president Hu Jintao att "våra grannar i Khartoum har förklarat krig mot republiken Sydsudan". Att han besöker Kina och inte USA som är landets största bidragsgivare understryker Kinas stora betydelse i en region som kontrollerar en del av Afrikas största oljereserver. Sydsudaneserna ser Kina som en viktig faktor för att kunna exportera oljan utan Sudans hjälp och medverkan.
Sudan och Sydsudan utkämpade Afrikas längsta inbördeskrig före ett fredsavtal 2005. Staten Sudan föddes sommaren 2011.

Sydafrika
2012-17 s 25-26
"Zuma utmanas från flera håll"
Nu börjar kampen om ledarskapet i ANC igen. Nu utmanas Jacob Zuma av andra ledande personer inom ANC, bland annat Mothlanthe och Cyril Ramaphosa, en av Sydafrikas rikaste svarta affärsmän. Kgalema Mothlanthe är hans Zumas egen ställföreträdare. Men även partiets skattmästare Mathews Phosa och bosättningsminister Tokyo Sexwale är aspiranter på toppjobbet. Eftersom ANC har två tredjedelar av väljarna bakom sig är partiets ledare och nationens ledare samma person.
Partiet har uteslutit en av sina skarpaste kritiker, ledaren för ungdomsförbundet Julius Malema.
ANC kontrollerar idag en ekonomi som är värd 372 miljarder dollar, alla maktpositioner, naturresurser, statliga jobb och statliga kontrakt!
Flera olika fraktioner inom ANC beskyller Zuma för att missbruka sin ställning och favorisera släktingar och vänner.

USA, Religion
2012-17 s 26-29
"De sällsamma mormonerna"
Presidentkandidaten Mitt Romney är mormon, och det är en av anledningarna till att fromma republikaner (läs den kristna högern) har svårt för honom. Mormorismen är en ung religion, knappast 200 år gammal, och den är van att mötas med misstro. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är mormonkyrkans officiella namn. USA är mormonismen med sex miljoner anhängare en makt att räkna med om än jämförelsevis tyst och lugn. Mormonerna gör inget väsen av sig i det offentliga livet. En typisk mormonfamilj är bibelsprängd, barnrik och familjekär.
Mormonerna är inte riktiga kristna säger traditionalisterna. Mormoner fanns överallt i Ronald Reagan regering men ingen brydde sig om det då. Men nu hoppas religiösa republikaner i det längsta att Sarah Palin, det vita konservativa Amerikas Jeanne d'Arc ska sitta upp på sin häst och besegra mormonen Mitt Romney.

Island
2012-17 s 30
"Haarde friades och fälldes"
Förre statsministern Geir Haarde i Island har befunnits skyldig till att inte ha sammankallat sin regering till extramöten när landets ekonomiska kris var under uppsegling. Han friades dock från mycket allvarligare misstankar som hade resulterat i fängelse om han blivit fälld.
Haarde var på sin tid en nyckelperson i förändringen av Island från en fiskenation till finanscentrum, innan lånekrisen 2008 fick ekonomin att krascha över nästan en natt.

Nordkorea
2012-17 s 30
"Nordkorea hotar med särskild aktioner"
Nordkoreansk militär har hotat Sydkorea med att anfalla. Nordkorea kommer inom kort att "iscensätta särskilda aktioner", som "varar maximalt fyra minuter" stod det i en kommuniké från Folkarméns överkommando. Aktionerna ska genomföra med hittills okända "medel och metoder" stod det vidare. Med dessa aktioner ska Sydkoreas regering och medier "förvandlas till aska". Anledningen till detta hot om "heligt krig" ska vara att Sydkoreas president, Lee Myung-bak gjorde sig lustig över statsgrundaren Kim Il Sung i samband med firandet av dennes hundraårsdag.

USA, FN
2012-17 s 30
"FN utreder indianernas situation"
FN ska undersöka levnadsvillkoren för USAs 2,7 miljoner urinvånare. Det är första gången någonsin som indianernas situation undersöks av en utomstående organisation.
Många av USAs indianer lever i officiella reservat, som plågas av alkoholism, incest, hög självmordsfrekvens och andra sociala problem. Arbetslösheten är också extra hög. Dessutom är indianerna involverad i ständiga dispyter om suveränitet och markrättigheter.

Burma
2012-17 s 31
"EU suspenderar sanktioner"
EU har bestämt att suspendera merparten av de ekonomiska sanktionerna mot Burma i ett år trots dispyten om parlamentseden mellan det arméstödda regeringspartiet och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi och hennes parti. Aung San Suu Kyi och hennes partikamrater vägrar att svär eden till landets författning. De kräver att orden "skydda konstitutionen" ska bytas ut mot "respektera konstitutionen".
Suspensionen av sanktionerna ska ses som en uppmuntran till fortsatt demokratisering. Nu kan europeiska företag investera i landet, dock kvarstår vapenembargot.