Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Slovenien

 Karta
 Info Delo
Slovenien, sammanfattningar av artiklar om Slovenien, som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel

96-22 s 8
"Avtal mellan EU och Slovenien"
Ett samarbetsavtal undertecknas i juni.

96-33 s 10-11
"Har EU råd med fler medlemmar?"
10 länder har skrivit under EU:s överenskommelser för medlemskap: Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland. Litauen och Slovenien. 30 % folkökning men med en köpkraft som är 25 % av övriga EU:s. 25 % verkar inom jordbruket (mot 6 % inom EU). Det kommer att ta 20 år att nå ens nivån 75 % av EUs BNP/capita. (The Economist)

98-07 s 7-8
"EU-fortet stänger dörren mot öster"
Polen förbättrar sin gränskontroll mot Ryssland och Vitryssland, Slovenien sin mot Kroatien och Serbien. Tjeckien mot Slovakien! Allt enligt EUs krav på blivande medlemsländer.
Polen har infört en ny främlingslag! Nu är de invandrande lycksökarna på väg till Polen!

99-27 s 17
"Slovenien föregår med gott exempel"
Om Serbien söker en modell rekommenderas grannlandet i norr.
Men kontrasten med Slovenien är slående. Det var en del av det habsburgska imperiet och är etniskt homogent. Men allt kan hända. Titta på det kommunistiska Polen t ex som idag är den mest dynamiska ekonomin i Östeuropa.

2000-11 s 11-12
"Slovenien är som Schweiz, fast utan gökuren!"
Dess BNP tävlar i samma klass som Grekland och Portugal. 66 % av handeln går redan till EU; renault, delar till BMW och Ford, läkemedel, möbler och kläder. Turismen växer. Etniska grupper lever i harmoni.

2001-27 s 10-11
"Friheten var värd sitt pris"
Det har gått tio år sedan Slovenien och Kroatien förklarade sig självständiga och nästan alla medborgare tycker att friheten var värd priset i form av krisoffer och ekonomisk nedgång. De allra flesta hälsar övergången till marknadsekonomi och demokrati med glädje. Båda länderna som är romersktkatolska betraktar sig som tillhörande Västeuropa. De ingick i det habsburgska imperiet medan Jugoslaviens övriga delar i flera sekler tillhörde det ottomanska imperiet och de flesta människor där är muslimer eller ortodoxt kristna.

2002-35 s 5
"Ljublana skärper tonen mot Zagreb"
Slovenien och Kroatien om herraväldet i Adriatiska havet. Bakgrunden till det hela är ett gränsavtal som ingicks ifjol efter långvariga förhandlingar men som ännu inte har ratificerats av det kroatiska parlamentet.

2002-49 s 8
"Från regeringschef till statsöverhuvud i Slovenien"
Efter 10 år som regeringschef har Janez Drnovsek nu blivit vald till statsöverhuvud för den f d jugoslaviska republiken Slovenien. Han ersätter Milan Kucan som president. Han tolkar valresultatet som ett erkännande av sina 10 år som regeringschef sedan landets självständighet 1991.

2003-13 s 6
"Slovenien röstar för medlemskap i EU"
Slovenerna röstade med en överväldigande majoritet i tisdags för ett medlemskap i EU och Nato. Slovenien är tillbaka i det "Europa landet tillhör".

2003-38 s 8
"Det där är mitt hav"
En ny Balkantvist är under uppsegling - om Adriatiska havet. Kroatien gör anspråk på östra Adriatiska havet och vill överlåta resten till Italien, vilket skulle isolera Sloveniens lilla kustbit i norr. Kroaterna vill ge igen för att de tycker att de rikare slovenerna mästrar dem, de avundas Slovenien dess inträde i EU nästa år. Detta har betytt att gränskontrollen mellan de båda länderna blivit betydligt hårdare (och därmed förlorar många invånare sin inkomstkälla av smuggling). Ett annat skäl till tvisten är att det är val i år och att de regerande socialdemokraterna hoppas vinna popularitet genom att framstå som mer nationalistiska än oppositionen.
2003-39 s 8
"Superregion återupplivar gammalt imperium"
Politiska ledare från tre länder, bland dem Österrikes kontroversielle Jörg Haider, vill skapa en ny "superregion" i Europa. Den ska omfatta stora delar av det gamla Habsburgska imperiet. Den ska sträcka sig från Österrike till Rijeka vid den kroatiska kusten. Nordöstra delen av Italien och Slovenien ska ingå. De ska bli en region som är integrerad

2003-50 s 9-10
"Ett rikt land med fattiga grannar"
Slovenien är egentligen inget riktigt Balkanland. Det är Centraleuropas rikaste och prydligaste land. Dagens Slovenien tillhörde det Heliga Romerska Imperiet medan Kroatien tillhörde Ungern på 1400-talet. Det Habsburgska imperiet omfattade både Slovenien och Kroatien. Slovenien har lyckats bryta sig ur det Balkan som omfattar etniska konflikter, krig, fattigdom och organiserad brottslighet. Ett annat problem för västra Balkan är att regionen håller på att förlora världens uppmärksamhet.

2004-07 s 5-6
"Dra inte alla över en kam!"
EUs nya medlemsländer skiljer sig från varandra på många olika sätt. Slovenien är tre gånger rikare än det fattigaste, Lettland. Alla 10 är större än Belgien, Holland och Danmark. Polen blir EUs 6:e största land vad gäller befolkning. De tre baltiska staterna var ockuperade och annekterade av Sovjetunionen i ett halvsekel. Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien var självständiga på papperet men de styrdes av Moskva via kommunisttrogna partier. Slovenien tillhörde Jugoslavien. Sant är dock att en stor andel invånare bor på landet och nationalismen ligger alltid nära ytan.

2004-09 s 5
"Chauvinismen visar sitt fula tryne"
Nu när EU-medlemskapet är i hamn vågar Sloveniens politiker bekänna färg. I Ljubljana har 12000 personer krävt stopp för byggandet av en moské. De 47000 muslimerna från Bosnien vill dock annorlunda. I Slovenien finns också 18000 serber som missade att förlänga sina uppehållstillstånd 1991 när Slovenien förklarade sig självständigt. De som är emot dessa har som argument att de då ville att den jugoslaviska armén skulle invadera landet.

2004-15 s 11
"Minoriteterna förblir raderade"
De slovenska väljarna röstade i söndags nej (95 %) till ett förslag om att återupprätta de medborgerliga rättigheterna för tusentals etniska bosnier, kroater och serber, som berövades sina medborgarskap när Slovenien bröt sig loss från Jugoslavien 1991.

2004-41 s 20
"Maktskifte i Slovenien"
Premiärminister Anton Rop och hans liberaldemokratiska parti har erkänt sig besegrade i söndagens val till parlamentet. En koalition höger-mittenpartier blev valets segrare. Janez Jansa, vars "Sloveniens demokratiska parti" erövrade 36 av parlamentets 90 mandat, kommer sannolikt att leda en ny koalitionsregering.

2004-49 s 8-9
"Eurozonen kommer att växa"
EUs nya medlemsländer ska enligt ingångna avtal ansluta sig till euros. Detta kräver förberedelser och anpassning och det brådskar, varnar EU-kommissionen. EUs kommissionär, Joaquin Almunia, avslöjar i en rapport en överraskande brist på insikt hos medlemsstaterna att 2010 ska euro vara den officiella valutan i alla länder. Bara Storbritannien och Danmark har "undantag". Cypern, Estland, Litauen och Slovenien kommer att ha euro redan 2007.

2005-18 s 6-7
"Slovenien är bäst i klassen"
Det nya EU-landet Slovenien hade det väl förspänt inför inträdet i EU. Det enda som kan hota fortsatt utveckling är en viss tendens till självgodhet. Landet ligger på 16:e plats vad gäller BNP/capita i EU men har ambitionen att nå genomsnittet i EU och att införa euron. Slovenien ser sig som en bro mellan Väst- och Östeuropa, framför allt till länderna i det forna Jugoslavien. Den slovenska effektiviteten förklaras med 600 års habsburgskt styre. De nödvändiga reformerna kommer att resultera i kännbara inskränkningar i välfärdssystemet. Landets måste välja väg: Vill man ha en stat, som ger dem trygghet av skandinavisk typ men inte samma välståndsnivå, eller vill man ha en stat med mindre trygghet och högre tillväxt?

2006-21 s 4-5
"Inflation följer i eurons spår"
Slovenien är det enda av de nya EU-länderna som uppfyller kraven för att byta sin gamla valuta mot euro. Den 1 januari 2007 erbjuds Slovenien byta valuta. Många butiker har redan börjat höja sina priser genom att avrunda i euro. Länder som Polen och Ungern klarar inte att uppfylla kravet på budgetunderskott och andra länder som Estland har för hög inflation.

2007-43 s 15
"Novemberfinal i Slovenien"
Presidentvalet i Slovenien resulterade inte i någon tydlig segrare vilket innebär att det blir en finalomgång. Före detta premiärminister Lojze Peterle fick 26 % tätt följd av före detta centralbankschefen Mitja Gaspari och diplomaten Danilo Tuerk med 24 % var. Om några månader ska Slovenien överta ordförandeskapet i EU under ett halvår.

2007-46 s 6
"Vänsterkandidat ny president i Slovenien"
Den vänsterorienterade före detta diplomaten Danilo Turk valdes i söndags till Sloveniens president med en stor majoritet. Han slog den regeringsstödde konservative kandidaten och kommer att leda landet när det i januari tar över ordförandeskapet i EU. Presidenten har en viss makt i försvars- och utrikespolitiken men i övrigt mest en ceremoniell funktion.

2008-1/2 s 3-5
"EUs ordförandeland behöver öva demokrati"
hela artikeln
Slovenien, det lilla landet vid Alpernas sydsluttning är EUs nya ordförandeland. Det som länge betraktades som en av EUs mönsterelever står under hårt tryck: priserna stiger explosionsartat och journalisterna klagar på statlig censur.
Inget annat av de före detta kommunistiska länder som blev medlemmar i EU i maj 2004 är så dynamiskt och så målmedvetet som Slovenien med sina två miljoner invånare. Ekonomiskt går det bättre än någonsin för det lilla landet: 6 % tillväxt 2007. Men bilden bedrar. Med euron kom frustrationen. Allting blev plötsligt dyrare. Inflationen har nått oroväckande nivåer med 5,7 % och i slutet av november i fjol gick 70 000 ut och demonstrerade i Ljubljana mot de stigande levnadskostnaderna.
571 journalister skrev nyligen en petition till premiärminister Janesz Jansa där de kritiserar regeringen hårt för inskränkningar i pressfriheten och politiska påtryckningar.

2008-1/2 s 4
"Slovenien först ut bland de nya"
Den före detta jugoslaviska republiken Slovenien tog vid årsskiftet över ordförandeskapet i EU. Slovenien är nu unionens ansikte och röst utåt under det kommande halvåret. Detta betraktas som ett av de lilla alplandets största bedrifter sedan det blev självständigt 1991. Den första stora frågan blir Kosovo. EU kunde inte i december enas om en gemensam ställning i frågan om Kosovos krav på självständighet. Flera EU-länder ogillar Kosovos planer.

2008-24 s 12-13
"Slovenien solar sig i strålkastarljuset"
Slovenien var första anhalt på president George Bushs avskedsturné. Slovenien njuter av sin plats i solenn som EUs nuvarande ordförandeland och i rollen som det mest framgångsrika landet av de delstater som förr utgjorde Jugoslavien. Slovenien med sina två miljoner invånare är värd för veckans årliga toppmöte mellan USA och 27 EU-länder. Slovenerna som traditionellt är kristna har värnat om sin särpräglade kultur och sitt språk genom ockupationer och uppror. Till skillnad från övriga Balkanländer som styrdes i många sekler av ottomanerna ingick Slovenien i det habsburgska imperiet. Landet är och känner sig som ett västland.

2009-09 s 11
"Irriterande gränstvist"
EUs utrikesministrar vill hjälpa till att lösa en gränstvist som hotar att blockera Kroatiens ambitioner att bli medlem i EU. Dispyten handlar om herraväldet i Piranbukten som är en vik i norra Adriatiska havet som delas av Italien, Slovenien och Kroatien. Slovenien, vars kust blockeras av de två större grannarna kräver att Kroatien ska ge landet en kanal ut till öppet hav.

2009-19 s 9
"Slovenien blockerar Kroatien"
Slovenien ger sig inte. I tvisten om Kroatiens medlemskap i EU utnyttjar Slovenien sin vetorätt. Slovenerna är upprörda över att grannlandet Slovenien i händelse av ogynnsamma förhållanden skulle kunna spärra Sloveniens tillgång till havet. Sjögränsen mellan de båda länderna fastlades inte i samband med Jugoslaviens sönderfall 1991.

2011-38 s 31
"Sloveniens regering föll"
Premiärminister Borut Pahors mitten-vänster regering fälldes häromdagen i en misstroendeomröstning i parlamentet. 51 ledamöter röstade emot regeringen och 36 röstade för. Pahor sökte parlamentets godkännande av de kandidater han hade nominerat till fem lediga ministerposter. Socialdemokraten ledde en minoritetsregering med stöd av bara 33 av totalt 90 mandat.

2011-49 s 9
"Regeringsskifte i Slovenien och Kroatien"
I Slovenien blev valresultatet en överraskning i och med att partiet Positiva Slovenien som bildades för bara några veckor sedan, blev valets segrare. De fick runt 30 procent av rösterna med den före detta borgmästaren i Ljubljana, Zoran Jankovic i spetsen. Det vinnartippade konservativa Slovenska demokratiska partiet (SDS) fick bara 26 %.
I både Kroatien och Slovenien segrade oppositionspartier delvis på grund av att de tidigare regeringspartierna var insyltade i korruptionsaffärer.

Slovenien, Balkan
2011-50 s 17
"Tito - ett brott mot människovärdet"
Kjell Albin Abrahamson kommenterar Sloveniens beslut att eliminera den förre diktatorn Titos namn från gator och torg.
För ett par veckor sedan förbjöd den slovenska författningsdomstolen att fortsätta kalla en gata i Ljubljana uppkallad efter Jugoslaviens mångårige president Josip Broz Tito. Det är framför allt Titos roll i partisankampen under andra världskriget som engagerar.
Under den politiska rollen Broderskap och enighet dödade Toto och hans partisaner under andra världskriget fler landsmän än utländska fiender. Titos partisaner dödade 300 000 politiska motståndare, bara i Slovenien har sedan 1992 hela 540 massgravar lokaliserats. Titos Jugoslavien var en kommunistisk diktatur.
Och ändå har sannolikt ingen annan utländsk diktator stått så högt i kurs i det officiella Sverige som Tito.

2012-13 s 5
"Slovenien tar fram rödpennan"
Sänkta löner för offentliganställda och minskade anslag till välfärdsprogrammen. Statens utgifter ska minskas med 818 miljoner euro till 9,3 miljarder och statens underskott som 2011 var 6 % av BNP ska sänkas till tre % i år. Mammaledighetstiden och tiden som arbetslöshetsunderstöd utbetalas förkortas. Lärarna får längre arbetsdagar och klasserna blir större.
Det lilla landet Slovenien har drabbats hårt av finanskrisen och rutschade ner i recession förra året.

2012-34 s 5
"Slovenien kan bli nästa akutfall"
Ännu ett euroland kanske behöver hjälp att ta sig ur krisen. I tur står förmodligen Slovenien. Oron växer i Bryssel för att just Slovenien ska bli det sjätte landet som behöver lån i eurozonen. Samtidigt konstateras att en räddningsaktion blir ganska blygsam. Slovenien har bara två miljoner invånare och dess BNP är bara 0,4 % av hela eurozonens.
Räntan på de långa statsobligationerna har de senaste dagarna stigit till över 7 %.
Slovenien måste betala priset för en boom som blev okontrollerbar. 2004-07 växte BNP med 5-7 % per år. Det mesta betalades med lånade pengar. Kraschen som följde har avslöjat brister som doldes under de goda åren. Landet måste driva igenom smärtsamma reformer för att åter kunna växa och blomstra i euroklubben.

2012-46 s 31
"Omval i Slovenien"
Det blir en andra omgång i det slovenska presidentvalet. Den andra december.
Ingen av de tre kandidaterna fick absolut majoritet. Kampen står mellan den tidigare regeringschefen Borut Pahor, socialdemokrat, och den sittande presidenten, den oberoende Danilo Türk. Den tredje kandidaten Milan Zver, högerpartist, fick för få röster för att framstå som en möjlig segrare.

2013-03 s 9
"Slovenskt regeringskaos"
På bara en vecka har den politiska kartan i Slovenien helt ritats om. Orsaken är omfattande korruptionsanklagelser mot både regeringschefen Janez Jansa och oppositionsledaren Zoran Jankovits. De anklagas i en nyskriven rapport för att ha samlat stora förmögenheter och dolt hur de kommit över pengarna. Liberalen Greger Virant som leder ett av de fem partierna i samlingsregeringen har uppmanat Jansa att avgå inom 10 dagar.

2015-20 s 6-9
"Allt började i Maribo"
Först Maribo - sedan Aten.
Massdemonstrationer mot fattigdom och privatiseringar orsakade stora rubriker i Sloveniens näst största stad för att par år sedan. Sedan dess har allt varit lugnt. Handlade det bara om ett övergående spektakel?
Luka Mesec är Sloveniens politiska underbarn. Hans parti, Förenade vänstern, är med sex ledamöter fjärde största parti i parlamentet i Ljubljana sedan valet i somras och passerade Socialdemokraterna. Nu är hans mest känd för att stå riktigt nära det grekiska Syrizapartiet. Håller Europa på att hamna i händerna på en ny, odogmatisk och föga strukturerad vänster?

Balkan, Slovenien, Kroatien
2018-01 12
"Nu har det kollapsat!"
EU hade hoppats att gränsavtalet på Balkan skulle bli en modell för fred. 2017 var tänkt som det år då EU- och Natomedlemmarna i Slovenien och Kroatien, efter avgörande i en internationell domstol i juni, triumferande skulle avsluta en 26-årig gränstvist. Men så blev det inte. Fristen för gränsavtalet löpte ut förra fredagen, ettavtal som skulle bli en modell för vänskaplig konfliktlösning för de andra länderna påvästra Balkan som ville gå med i EU. Den centrala konflikten är det 7,3 kvadratkilometer stora havsområdet i Piranbukten i norra delen av Adriatiska havet. Kroatien hävdar rätten till halva bukten.


sidans topp