Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


 Rumänien

 Karta
 Info  Romania Libera

Rumänien, sammanfattningar av artiklar om Rumänien som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel.

96-22 s 13
"Rumänien skyndar på reformarbetet"
Det finns mycket byråkrati kvar. Utvecklingen går mycket långsammare än i andra f d kommunistländer. kanske beroende på att president Iliescu sitter kvar. Till hösten ställer han upp för omval.

96-28 s 10-11
"Securitas skugga vilar över Rumänien"
Ledaren för Rumänska informationstjänsten (SRI) Magureanu, är en fd Securitate-officer och är tillsammans med socialdemokraterna och president Iliescu Rumäniens verkliga ledare. De ägnar sig åt telefonavlyssning och av INTERNET.

96-45 s 9
"Rumänien är redo för förändring"
President Ion Iliescu, f d kommunistisk partipamp tycks nu ha förlorat sitt maktmonopol. Det blir en andra valomgång mellan honom och demokratiska konventionens Constantinescu. Båda fick en tredjedel var av rösterna i första omgången i presidentvalet. Folket börja ifrågasätta varför det största landet på Balkan måste fortsätta vara så fattigt.

96-47 s 9-10
"Rumäniens kommunister fick respass"
Den reformvänlige, försynte professorn Constantinescu blev president. 53 % mot Iliescus 41 %. Äntligen 7 år efter Ceaucescus död är kommunisterna borta från makten i Rumänien.

97-14 s 8
"Rumänien begraver gammalt groll"
Den nya regimen ger rätt åt utlänningar, läs ungrare, att äga mark i Rumänien. Förändringen är en eftergift inför Natomötet i juni. Rumänien önskar helst av allt bli nya medlemmar i denna försvarsallians.

98-32 s 4
"Rumänien har ekonomiska svårigheter men vill göra militär satsning"
Vill köpa helikoptrar utan pengar. IMF rasar. (När detta f d kommunistiska land fått lånat ihop pengar det behöver till hälsovård och pensioner vill det genast spela stort och köpa vapen . med avsikten att meritera sig för medlemsskap i Nato. Dit landet knappast är välkommet.

99-02 s 7-8
"Vad hände med revolutionen i Rumänien?"
Tvekan och tvivel har kännetecknat Rumänien under försöken att bryta med det kommunistiska förflutna ända sedan diktatorn Nicolae Ceaucescu störtades i ett blodigt uppror. Fortfarande går det inte att få insyn i securitatedokumenten. Allrför många är rädda att de finns med. Den tidigare ledningens medarbetare och släktingar har lagt beslag på landets tillgångar.

99-05 s 9-10
"Rumänien är illa ute"
Internationella valutafonden skjuter upp ett planerat besök i landet och tvivlen på reformerna ökar. Utländska investerare är oroliga efter beslutet nyligen att ingå en överenskommelse med de tusentals strejkande gruvarbetarna. Det gäller att avveckla eller privatisera alla de statliga företag som ger staten en mycket stor förlust. Arbetarna strejkar militant mot nedläggningar och vill i stället få en högre lön.

99-10 6-7
"Det hopplösa arvet efter Ceaucescu"
På det tionde året efter revolutionen kämpar Rumänien fortfarande mot dålig ekonomi och för gemenskap med resten av Europa. Medan de gamla kommunistpamparna har skaffat sig nya maktpositioner lever två tredjedelar av folket under fattigdomsgränsen.
Gruvarbetarna tror fortfarande att det är Stalin som råder. Trots att den kol de bryter blir dubbelt så dyr för landet som den som importeras så kräver de ännu högre löner och vill åt "det studerade packet". Tvår års folkskola räcker menar de.

99-33 s 4-6
"Bulgarien leder kapplöpningen mot Rumänien"
Inget av de två f d kommunistiska länderna i sydöstra Europa är välbärgat eller särskilt socialt ansvarskännande, men på senaste tiden har bulgarerna visat klara tecken på förbättring. Inflationsbekämpning, valutareserven och privatisering av offentlig sektor visar helt andra tendenser i Bulgarien än i Rumänien. Men båda länderna har uppmärksammats av väst som aldrig förr p g a sin positiva inställning till Nato i kriget mot Jugoslavien.

2000-8 s 15-16
"Giftkatastrofen i Rumänien får långtgående konsekvenser"
Den ekologiska katastrofen har inte bara drabbat floderna i Rumänien och dess grannländer utan också förhandlingarna i Bryssel om utvidgningen österut. Hur ska de postkommunistiska kandidaterna kunna få sina nerslitna industrier att uppnå västlig standard?
Det är ett australiskt-rumänskt gruvföretag som sedan länge använt stora mängde cyanid för att vaska fram silver och guld ur marken. En av de skyddande dammarna brast för tre veckor sedan och släppte ut ett dödligt flöde i Sydeuropas floder, framför allt i floden Theiss som rinner genom Ungern och mynnar i Donau i Serbien.
Katastrofen visar att Rumänien, i likhet med flertalet övriga kandidatländer, befinner sig mycket långt från EU-ländernas miljö- och säkerhetsnivå.

2000-35 s 4-5
"Maktspelet närmar sig ett avgörande i Rumänien"
Finns det någon som kan hindra att gammelkommunisten Ion Iliescu blir återvald som statschef? Den nuvarande presidenten Constantinescu vill inte ställa upp för omval. Han tycker att han har misslyckats under sin mandatperiod. Premiärministern, tidigare riksbankschefen Isarescu är inte heller så intresserad.
43 % av rumänerna lever under fattigdomsgränsen och månadslönen är i medeltal 1000 kronor.

2000-50 s 11-12
"Besvikna väljare faller lätt till föga för fagra löften"
Valet i Rumänien är en påminnelse om att de märkligaste kandidater ibland kommer farligt nära makten". Demagoger som skönmålar framtiden kan bli farliga. Det finns exempel i flera f d kommunistiska länder där människorna blev besvikna på vad som erbjöds dem i de fria valen. I Rumänien lovade Corneliu Vadim Tudor, hovpoet hos diktatorn Ceaucescu, att ordna upp saker och ting genom att befria landet från förrädare, judar och maffiakungar.

2000-50 s 12-13
"Iliescu tog hem segern"
Rumänien kan andas ut. Högerextremisten Tudors försök att lägga beslag på makten misslyckades. I stället blev det den f d kommunisten och presidenten Ion Iliescu som än en gång har fått folkets förtroende att bilda regering. Inget önskeresultat kanske, men definitivt bättre än alternativet Tudor. Socialisten Iliescu fick 70 % av rösterna i presidentvalets andra omgång. Valdeltagandet var lågt.

2001-27 s 12-13
"Fungerar demokratin i östblocket?"
Det faktum att en av regeringarna i det tidigare kommunistiska Östeuropa besegrades av en f d kung betyder inte att demokratin är i fara.
Nationella rörelsens seger i det bulgariska valet var en bedrift. På bara några veckor lyckades de f d kungens politiska rörelse konkurrera ut Ivan Kostovs styrande, högermitten koalition och krossa motståndet från de nödtorftigt reformerade kommunisterna i socialistpartiet. Detta visar hur svårt det är för reformistiska regeringar att bli omvalda i f d öststater eftersom de nödvändiga åtgärder de tvingas vidta är smärtsamma på kort sikt för väljarna. Ju sämre ekonomi landet har ju lättare för en populistisk frifräsare. Bulgarien och Rumänien är båda eftersläpande länder på det ekonomiska området.

2001-32 s 4-5
"Rumänien skymtar ljuset i slutet av tunneln"
Det finns trots allt hopp för Balkans största land. Ion Iliescu har kommit tillbaka som president kan numera tala om kapitalism utan att rysa. Men han vill ha "den sociala marknaden" ungefär som Sverige för 30 år sedan. Den verkliga makten har dock premiärminister Adrian Nastase som tidigare varit utrikesminister. Han är professor i juridik i Paris. Han är en "instinktiv Thatcherföljare". Landet är på rätt väg anser EU men behöver komma tillrätta med byråkratin - korruption och nepotism frodas i den stora offentliga sektorn - och se över sitt fallfärdiga rättssystem.

2001-47 s 6
"Ont blod"
Den rumänska regeringen planerar att bygga en Draculapark i Transsylvanien. Man hoppas kunna locka 1 miljon besökare per år vilket skulle skapa massor med nya arbetstillfällen i regionen. Oppositionen har ett alternativt förslag och religiösa ledare och miljöaktivister vill stoppa projektet helt.

2001-47 s 6-7
"EU är paradiset"
I staden Marginea tror man att medlemskap i EU kommer att leda till många nya jobb. Rumänien kämpar hårt för att hålla takten med andra mer utvecklade östeuropeiska stater i förberedelserna för medlemskap i EU. Bulgarien och Rumänien är de två fattigaste kandidatländerna. 80 % av rumänerna stöder medlemskap i EU. De vill ha rätt att arbeta fritt i EU oberoende av om det blir de sämsta jobben de erbjuds.

2002-14 s 5-6
"Nato vidgar sina vyer"
11 september ändrade Natos syn på potentiella medlemmar. Rumäniens och Bulgariens chans till medlemskap har förstärkts trots långsam demokratisering, korruption och dålig militär standard. Länder tar vara på det tillfälle som den tragiska händelsen erbjuder. Båda länderna erbjuder sitt territorium som stöd inför eventuellt angrepp mot Irak. Ett medlemskap innebär starka krav på att länderna vidtar åtgärder mot korruption och illegal handel med vapen, kvinnor och narkotika. Den gemensamma kampen mot terrorismen gör andra länder mer demokratiska.

2002-44 s 6-7
"Postkommunistiska krämpot ska botas med Nato"
Tretton år efter befrielsen från kommunismen lider Rumänien fortfarande av fattigdom, korruption, odugliga politiker, ofullständiga ekonomiska reformer - listan kan göras hur lång som helst. Men nu ser Rumänien Nato som ett botemedel för sina många sjukdomar. "Ett medlemskap i Nato gör att Rumänien integreras i den civiliserade världen och erhåller nödvändigt stöd och hjälp för interna reformer". Rumäniens snabba reaktion på terroristattackerna mot USA i september 2001 och att den rumänska militären gjorde ett gott jobb har ökat Rumäniens chans till medlemskap i Nato. Att helt bli av med effekterna av 42 års kommunism kommer dock att ta minst 2 generationer.

2004-40 9
"2007 ska drömmen bli verklighet"
Rumäniens president, Ion Iliescu, deklarerar att hans land är fast beslutet att avsluta förhandlingarna om medlemskap i EU före årsskiftet. Landet har, enligt honom, nu gjort tillräckliga framsteg i sina ansträngningar att rensa bort korruption, reformera rättsväsendet, stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och garantera pressfriheten. EUs diplomater är emellertid bekymrade över korruptionen i landet och Iliescu oroas också över "människornas mentalitet".

2004-49 s 8
"Rumäniens regering behåller makten"
När hälften av rösterna räknats i de allmänna valen ledde premiärminister Adrian Nastase med fyra procentenheter över oppositionskandidaten, borgmästaren i Bukarest, Traian Basescu. De kommer att mötas i en finalomgång den 12 december. De som röstade på det högerextrema Storrumänska partiet som fick 13 % i parlamentsvalet kommer att fälla utslaget. Valet i Rumänien betraktas som en kamp mellan en korrumperad men kompetent regering, som har ärvt en mäktig statsapparat från Ceausescus kommunistiska regim och en mer rättrådig men oprövad borgerlig koalition, som anses vara mer reformsinnad än den sittande regeringen.

2004-51 s 5
"Oppositionen vann presidentvalet"
Traian Basescu, Bukarest borgmästare och oppositionens kandidat vann andra omgången av presidentvalet med 51,23 % mot 48,77 för premiärminister Adrian Nastase. Båda är f d kommunister men bara Nastase var med i Ceausescus regim på 1980-talet. Nastases parti har emellertid fler platser, 37 %, i parlamentet än vad Basescus parti har, 31 %. Därför kan det bli svårt när nu Basescu ska tillsätta en regering.

2004-52 s 24
"Den nye ledaren lovar att ta itu med korruptionen"
Traian Basescu, som nyligen valdes till Rumäniens tredje president sedan den kommunistiska regimen störtades 1989, lovar att utrota korruptionen och genomföra de reformer som krävs för att Rumänien ska bli medlem i EU. Basescu som tidigare var borgmästare i Bukarest, efterträder Ion Ilescu, som har styrt Rumänien i elva år.

2005-12 s 6-8
"Ett proffs styr den rumänska skutan"
Rumäniens kurs mot Bryssel underlättas kanske av att en sjökapten, som är van vid hårda stormar, håller i rodret. Den 54-årige Basescu är en ny rumänsk ledare beredd att möta en ny tids nya uppmaningar. Landet har stora bekymmer och vill gå med i EU redan 2007. 1989 trodde man att Rumänien kastade av sig den kommunistiska diktaturen men det var kommunistiska apparatjiker och hemliga poliser som styrde landet i 15b år till. Korruptionen och den tungrodda byråkratin ledde till att nästa halva ekonomin är svart. Maffiaekonomi och maffiavärderingar genomsyrar samhället. Nu har Basescu infört ett "platt skatt" på både företags och enskilda inkomster för att locka tillbaka pengar från den svarta ekonomin. Han kommer också att offentliggöra den hemliga polisen Securitates hemliga arkiv om diktatorn Ceausescu, som störtades i "kupprevolutionen" 1989.

2005-17 s 6
"Rumänien undanber sig Frankrikes översitteri"
Rumäniens president Traian Basescu har tröttnat på Frankrikes kritik mot hans lands allt närmare band till London och Washington. Basescus linje irriterar Frankrike som är Rumäniens trofastaste vän i EU.

2005-43 s 5
"Bulgarien och Rumänien måste skärpa sig!"
Båda länderna har fått en varning från Bryssel om att de måste komma igång med att modernisera byråkrat och lagar. Kommissionen är kritisk mot undermåligt rättsskydd och bristande hårdhet mot organiserad brottslighet och korruption. Även jordbruk, miljöpolitiken och gränsskyddet måste förbättras.

2006-6 s 3-4
"Utvidgning för stabilitetens skull"
Den som tror att förra årets rungande nej till EUs nya författning skulle förhala eller stoppa EUs omtvistade utvidgning med länderna på Balkan har inte lyssnat på EU-kommissionen, det vill säga den 43-årige finländare, Olli Rehn, som har till uppgift att leda Balkanstaterna in i unionen. Han menar att EU ska kunna exportera stabilitet till Balkan som saknat detta under de flesta av de senaste 150 åren. EU ska koncentrera sig på sydöstra Europa "nu och för överskådlig framtid". Först kommer Bulgarien och Rumänien, som har 11 månader på sig att åtgärda korruption, organiserad brottslighet och trafficking samt reformera sitt rättsväsende, sedan länderna på västra Balkan och till sist Turkiet.

2006-6 s 5-6
"Rumänien och EU"
Rumäniens försök att leva upp till EUs krav börjar sent omsider bära frukt. I en omfattande reform av rättsväsendet håller Rumänien på att byta ut majoriteten av alla åklagare och domare. I fjol avgick 1200 självmant. Orsaken var en ny lag som kräver att ämbetsmän och deras familjer ska offentliggöra sina tillgångar och inkomster på Internet. Lyxiga ägodelar förvandlades från "förmåner" till pinsamhet och skam. Den nya oberoende justitieministern Monica Macovej har förändrat rättssystemet så att rättsfall lottas ut till åklagare och domare så att inte "goda kontakter" kan ge lindrigare straff eller inget alls som tidigare. Det är svårare att hantera "gröngölingarna" i systemet som är både inkompetenta och långsamma. Den andra personen som bäst symboliserar den nya stämningen är president Traian Basescu. Han var tidigare borgmästare i Bukarest och försöker nu gottgöra 16 års uteblivna reformer. Rättsväsendet är ett exempel ett annat är barnens rätt och skydd. Landets barnhem var förr ett slags "stormarknad" för perversa typer, pornografer och skumma adoptionsbyråer. Den godmodige, kvicke Basescu är hjärtligt avskydd av en del rumäner med rötter i den gamla eliten.

2006-6 s 5
"En politisk era, som inte vilar i frid ännu"
Nicolae Ceausescu styrde Rumänien från 1965 till 1989. Nu vilar hans kropp i en oansenlig grav. Han fru Elena ligger i en grav 50 meter därifrån på en jättelik kyrkogård i utkanten av Bukarest mellan höghus av sovjetisk typ. Båda arkebuserades 1989. De flesta rumäner minns tiden under Ceausescu som en tid av desperat fattigdom, sovjetisk dominans och isolering från väst. Men det finns ändå fortfarande de som minns honom med glädje eller nostalgi och som sätter ljus på hans grav.

2006-13 s 10
"Hög tid att öppna arkiven"
Rumänien gör sent omsider upp med det förflutna. Ingen rumänsk regering tidigare har velat granska landets kommunistiska förflutna. Kommunistpartiet och den tidigare så fruktade säkerhetstjänsten Securitate har haft makten om än i annan skepnad ända sedan 1989. I december 2004 segrade emellertid en mitten-höger koalition och Popescu. Tariceanu valdes till premiärminister. Men fortfarande finns det starka krafter i samhället som försöker hindra att de gamla dokumenten kommer fram i ljuset. Många personer har många hemskheter att dölja.

2006-19 s 3-5
"Bulgarien och Rumänien är lyckligt lottade"
EU förbereder sig för två nya medlemmar, men entusiasmen lyser med sin frånvaro. Hur stor kan unionen bli? I veckan kommer det en rapport som kanske skjuter upp medlemskapet till 2008. EU-parlamentet varnar för "obegränsad expansion" och väljarna är utvidgningströtta. Detta kommer att göra det svårt för länder som Georgien och Ukraina att hoppas på medlemskap inom de närmaste decennierna.
Bulgarien och Rumänien kan bli de två "sista" medlemmarna i EU.

2006-51 s 3-5
"Ljusskygga agenter gömmer sig bakom makt och pengar"
Kommunismen är borta och demokratin är väl förankrad i den gamla Warszawapaktens länder men sovjettidens hemliga polisorganisationer fåt fortfarande regionen att rysa trots att det snart gått två decennier sedan Berlinmuren föll. Kommunismens krossades 1989 men före detta underrättelsechefer och kommunistpartiledare lade beslag på den ekonomiska makten. Akterna som dokumenterar periodens värsta illgärningar är fortfarande stängda. De som försöker öppna dem riskerar livet. Bozjidar Doytjev som granskade Bulgarien hemligaste arkiv hittades död med en kula i huvudet. Marius Oprea som är vän till den mördade Alexander Litvinenko och som granskar Rumäniens dolda affärer har utsatts för hot mot familjen. Östtyskland och Tjeckien är de två länder som gjort de effektivaste utrensningarna efter 1989. Starkast har striden stått i Rumänien. 1600 före detta Securitatechefer fortsatte 1989 att inneha nyckelposter. Många av Rumäniens rikaste affärsmän har kontakter med Securitate. Nu ska arkivet som innehåller närmare 2 miljoner enskilda akter öppnas.

2007-03 s 11-12
"Medlemskap är ingen genväg till välstånd"
EUs två nyaste medlemsländer, Bulgarien och Rumänien, ligger långt efter både ekonomiskt och politiskt. Många invånare tror att medlemskapet medför stora fördelar och rikedomar. Men Bulgariens BNP per capita var 2005 bara 3480 dollar mot 4490 för Rumänien, 9240 för de 8 nya och nästan 30000 för EU i genomsnitt! Bulgarien och Rumänien är efterblivna på många andra sätt. Infrastruktur och offentlig service är sämre än i resten i Östeuropa, korruptionen är mer förankrad och den politiska kulturen är bräckligare. Rumänerna känner sig mindre utanför än bulgarerna, de känner sig som en latinsk utpost i ett hav av slaver.

2007-20 s 23
"Maktkampens final närmar sig"
I april suspenderade det rumänska parlamentet president Traian Basescu. Den verkliga orsaken var att Basescu ville offentliggöra den kommunistiska hemliga polisen Securitates arkiv, hade fördömt kommunismen offentligt och vidtagit kraftåtgärder mot korruptionen. På lördag ska det rumänska folket rösta om presidentens ställning.

2007-21 s 9
"Basescu är tillbaka"
Regeringen förlorade en folkomröstning om riksrättsåtal mot president Traian Basescu. Han fick stöd av 74 % av de avgivna rösterna. Bara 44 % röstade. Han säger att han inte kommer att förhandla med sina motståndare om folkets förhoppningar om ett nytt och modernt Rumänien som är helt olikt det som reste sig efter övergången från kommunismen.

2007-27 s 10-11
"Bulgarien och Rumänien får knappt godkänt första terminen"
Bulgarien och Rumänien var i förra veckan föremål för skarpa tillrättavisningar från EU-kommissionen på grund av att de inte har lyckats utrota korruption och organiserad brottslighet vilket underblåser misstankarna om att de båda länderna blev medlemmar i EU alldeles för tidigt. Kommissionen menar att det är oklart vem som bär det slutgiltiga ansvaret för kampen mot korruptionen, är det premiärministern, inrikesministern, riksåklagaren eller någon annan?

2008-18 s 10
"Fula fläckar på Balkan"  hela artikeln
När de båda länderna blev medlemmar i EU för 16 månader var alla klara över att de inte skulle ha utrotat den organiserade brottsligheten och korruptionen. Men länderna har misslyckats med att göra någonting alls att det är pinsamt för hela EU. Två beställningsmord i Bulgarien i april är en skarp påminnelse om verkligheten i ett land där man registrerat 120 olösta mord av maffiatyp sedan 2001. Läget är inte bättre i Rumänien, där korruptionen, inte organiserad brottslighet, är huvudproblemet. Av EU beordrade reformer har förhalats av politiskt ränksmideri. EU satte upp medlemsvillkor för båda länderna, bland annat en tre lång övervakningsperiod. EU-kommissionen ska rapportera om Rumänien och Bulgarien i juni. Kanske blir det sanktioner eller indrag av bidrag. Enligt artikel 7 i EU-fördraget kan till och med rösträtten dras in.
Original artikel i Financial Times eller läs mer här.

2009-26 s 11
"Rumänska romer flygs hem igen"
Ett hundratal rumänska romer, som har utsatts för rasistiska attacker och trakasserier i Belfast, flygs hem till Rumänien på skattebetalarnas bekostnad. Nordirlands bostadsminister, Margaret Ritchie, uppger att 25 av de 117 romer, som attackerades av stenkastande extremister, redan har flugits tillbaka till Rumänien, och majoriteten av de kvarvarande kommer att åka ganska snart. Alla har fått temporära bostäder och flygresor betalda av de lokala myndigheterna. 14 romer planerar att stanna kvar i Belfast.

2009-42 s 28
"Rumäniens regering föll"
Rumäniens minoritetsregering föll i en förtroendeomröstning i tisdags i parlamentet. Omröstningen hade begärts av det oppositionella Nationalliberala partiet (PNL) som inte accepterade regeringen utan betecknade den som "olaglig". Regeringen blev en minoritetsregering, när premiärminister Emil Bocs koalition sprack på grund av att de nio socialdemokratiska ministrarna avgick.

2009-43 s 10-14
"Den underliga hösten 1989" hela artikeln
Den stora omvälvningen i Bukarest började med diktatorn Nicolae Ceausescus flykt och avrättning. Revolutionens huvudrollsinnehavare var en reformkommunist, Ion Iliescu, som sedan blev landets ledare i 10 år, en fyrstjärnig general, en sergeant och en diktare. Sergeant Carlan tjänstgjorde i ett elitregemente som skulle skydda statschefen och partledaren Nicolae Ceausescu mot hot och faror.
Diktaren Mircea Dinescu informerade sina landsmän i direktsändning i TV om att despoten hade störtats.
Victor Stanculescu, en fyrstjärnig general som 1989 övergav rollen som Ceausescus förtrogne och förrådde honom. Han var vice försvarsminister, lät gipsa sitt ben för att för att inte tvingas vara med och slå ner upproret. Hans övergång till den upproriska sidan var en av revolutionens nyckelhändelser. Han väljer personligen ut personerna som ska skjuta Ceausescu. I dag sitter han i högsäkerhetsfängelset Bukarest-Rahova.
Allt började i Timisoara, huvudstad i banat i västra Rumänien, där prästen Laszlo Tökes tillhörande den ungerska minoriteten skulle gripas och hans anhängare bildade kedja för att försvara honom. Från Timisoara spred sig revolutionen som en löpeld. Ceausescu underskattar styrkan i motståndet. Securitate informerade ine honom om det verkliga läget i landet.
Avrättningen innebar ju också att alla de som hade lidit under diktatorn berövades chansen att hämnas.

2009-48 s 5
"Presidenten i knapp ledning"
Rumäniens president, Traian Basescu, leder med en knapp marginal efter första omgången i presidentvalet. Han fick 33 % mot socialdemokraten Mircea Geoanas 31 %. Finalomgång den 6 december.

2009-50 s 4
"Basescu vann presidentvalet"
Den sittande presidenten, Trajan Basescu, vann finalomgången i det rumänska presidentvalet. Mittenpolitikern fick 51 % av rösterna och hans utmanare, den socialdemokratiske före detta utrikesministern Mircea Geona fick 49 %. Trajan Basescu har varit president sedan 2004 och han är Rumäniens tredje statschef sedan Nicolae Ceaucescu störtades i december 1989. Basescus Demokratisk-liberala partiet (PDL) och Socialdemokratiska partiet PSD bildade koalitionsregering till i mitten av oktober. Koalitionen sprack när valkampanjen tog fart.

2010-28 s 9
"Nya EU-medborgare"
Rumäniens statschef vill att hans land ska ha fler invånare. För att uppnå detta använder han en mycket ovanlig metod. Han delar nämligen ut rumänska pass till hundratusentals fattiga moldavier, som inte har något emot att bli medborgare i EU-landet Rumänien, eftersom det ger dem möjlighet att söka arbete i vilket EU-land som helst. Det är inte Rumänien som hägrar utan möjligheten att komma in i ett Schengen-land och därmed fritt val bland 27 EU-länder.
Redan har nästan en halv miljon moldavier lämnat fosterlandet där BNP per capita ligger på Sudans nivå. Omkring 120 000 av Moldaviens 3,6 miljoner invånare har skaffat sig rumänska pass, och drygt 800 000 har lämnat i passansökan. Folkmängden är 3,6 miljoner invånare. För att klara anstormningen har Rumänien öppnat två nya konsulat i städerna Balti och Cahul - allt på Es bekostnad.
Romanian Passports For Moldovans-Entering the EU Through the Back Door

2010-36 s 3-5
"På resande fot i tusen år"
Frankrike deporterar hundratals romer till Östeuropa, men det tjänar ingenting till. Romerna kan nämligen inte arbeta och försörja sig i sina hemländer och därför kommer de tillbaka så fort de bara kan.
Omkring 15 000 romer med utländskt medborgarskap bor i Frankrike. De slår läger i utkanten av städer och arbetar när skördar ska bärgas. De som bott i Frankrike i mer än två månader får 300 euro om de åker tillbaka. Många kommer sedan tillbaka för att kunna få den summan en gång till.
De flesta europeiska romer bor i Östeuropa. Få går igenom hela grundskolan. Många barn skickas till Västeuropa för att tigga. Många romer lever på detta.
I Barbulesti i Rumänien finns den ende romske borgmästaren. Cititaru inser att romerna måste ändra livsstil. Utbildning är enda vägen bort från fattigdom och misär menar han. Barn finns det många, genomsnittsfamiljen har sju barn. Elena Ion är en av mycket få romska lärare. Hon talar om romerna som om hon inte var en av dem. Hon säger att av 150 försteklassare är det bara tio procent som fullbordar skolgången och inte en enda flicka. Flickorna "säljs" vid 12 eller 13 års ålder. En romsk far kan få upp emot 6000 euro för en söt dotter i brudpris. "Sedan har flickorna fem barn vid 20 års ålder" suckar Elena Ion.

2010-36 s 5-6
"Det kostar att lämna romerna utanför"
Romerna från Östeuropa förföljs och diskrimineras både hemma och utomlands och ingen politiker verkar vilja tackla problemet.
I förra veckan dödade en person i Slovakiens huvudstad sju människor och skadade 14 innan han tog sitt eget liv. Sex av offren tillhörde en romsk familj. Inget enda land i Östeuropa har gjort någonting för att hindra diskrimineringen av romer. Ett av de största problemen är skolgången. Romska barn i Ungern placeras rutinmässigt i institutioner för mentalt utvecklingsstörda. Många slutar skolan i förtid utan de färdigheter som behövs på arbetsmarknaden. De börjar i stället samla skrot, tigga eller blir kriminella.
Flickorna gifts bort i unga år och pojkar sätts i arbete i stället för att uppmuntras att utbilda sig.

2010-51 s 6-7
"Rumänien lever inte upp till förväntningarna"
Enligt regionens standard är Rumänien ett stort land med bekymmer som matchar storleken. Den rumänska politiken kännetecknas av skumma, ryckiga beslut, vilket inte uppskattas av investerarna. Dessa vill också ha den utlovade avregleringen och klagar mycket på landets ignoranta och inkompetenta domare som är svåra att byta ut.
Rumänien byggde länge upp ett stort budgetunderskott. Kraschen 2009 tvingade landet att låna 20 miljarder euro av IMF. Villkoren är hårda. 25 % minskning av lönerna i den offentliga sektorn. På två år har den övertunga offentliga sektorn avskedat drygt 100 000 anställda. Omsättningsskatten har höjts till 24 %. Tillväxten tros bli bara 1,5 % nästa år. Investeringarna är låga liksom konsumtionen. Rumänien är det största men fattigaste av EUs nykomlingar. Regeringen är en impopulär koalition mellan PLD som är den charmige och listige presidenten Traian Basescus parti och en allians som representerar den ungerska minoriteten.

2011-03 s 9
"Schengen expanderar"
Rumänien vill bli medlem i EUs passfria Schengenzon inom sex månader. Den rumänska regeringen påstår att landet uppfyller alla tekniska kriterier för medlemskap. Frankrike och Tyskland hotar med att blockera detta på grund av förekomsten av korruption, organiserad brottslighet och brister i Rumäniens rättsväsen.
Mycket talar dock för att Rumänien får grönt ljus i motsats till Bulgarien.

2011-04 s 25
"Bulgarien och Rumänien fick underkänt"
Eftersom det inte finns någon kontroll vid gränsen mellan Bulgarien och Rumänien måste länderna bedömas som en enhet menar Ungerns utrikesminister Sandor Pinter. Medlemskap i Schengensamarbetet måste godkännas enhälligt av ministerrådet.

2011-06 s 6
"Falsk spådom blir straffbar"
För en månad sedan började de rumänska myndigheterna beskatta landets häxor och spågummor. Det rumänska parlamentet diskuterar nu ett nytt lagförslag, som kan leda till böter eller till och med fängelse om spådomar inte går i uppfyllelse.
Vidskeplighet tas på stort allvar i Rumänien och myndigheternas beslut att beskatta affärer i vidskeplighet var ett försök att öka statens intäkter. Det nya lagförslaget om straff för vilseledande spådomar innehåller också ett krav på att häxor och yrkesutövare i liknande kategorier ska ha legitimation och kvittera kundernas avgifter.
Häxorna hävdar att det inte är deras fel om spådomar inte slår in, säger Bratara Buzea, som kallar sig "häxdrottning".

2012-03 s 30
"Våldsamma protester"
Tusentals rumäner demonstrerade under det förra veckoslutet mot regeringens sparplaner. Våldsamma kravaller utbröt. De krävde nyval och president Traian Basescus avgång. Protesterna gällde lönesänkningar, minskade bidrag, högre skatter och korruption. Premiärminister Emil Boc varnade för att våld aldrig kan tolereras.

2012-04 s 10
"Kravaller i Rumänien"
Den rumänska regeringen försöker stoppa en växande proteströrelse. Huvudstaden Bukarest har skådat det värsta våldet på 20 år när demonstranter bränt bildäck och bråkat med kravallpolis. Många har skadats och stadskärnan vandaliserats. Orsakerna sägs vara många, från fattigdom till inkonsekventa skattehöjningar som beordrats av IMF.

2012-04 s 30
"Rakt på sak"
Rumäniens utrikes minister fick i måndags lämna sin post på grund av uttalanden om demonstranterna som protesterar mot sparplaner och nerdragningar. Utrikesministern kallade demonstranterna för "ett av TV fördummat folk" och "beväpnade huliganer".

2012-06 s 10
"Rumäniens premiärminister avgick"
Premiärminister Emil Boc avgick i måndags efter det att protesterna mot hans regeringssparpolitik urartat i våld. Bocs regeringskoalition miste halva sitt väljarstöd efter att ha sänkt lönerna i den offentliga sektorn och höjt momsen i syfte att minska budgetunderskottet till 1,9 % av BNP i år jämfört med 4,4 % 2011. Detta var vad IMF och EU krävt. Den nytillsatta regeringschefen Mihai Ungureanu lovar att hålla fast vid Bocs reform- och sparkurs och söka stöd hos oppositionen för detta.

2012-29/30 s 8
"Sjaskigt maktspel på högsta nivå"
Premiärminister Victor Ponta vann parlamentarisk majoritet i år och har utnyttjat den bland annat till att suspendera presidenten Traian Basescu vars popularitetsnivå är låg sedan denne misslyckats med att infria alla de löften om att bekämpa korruptionen i Rumänien han gav 2004. En folkomröstning 29 juli kommer att avgöra Basescus öde. Ponta har försökt ändra reglerna för folkomröstningen för att säkert få ett ja. EU har protesterat kraftigt mot detta och hotar med sanktioner som lägre EU-bidrag, eller blockering av Rumäniens medlemskap i Schengenområdet.

2012-31 s 11
"Långt ifrån över i röriga Rumänien"
Valdeltagandet blev under 50 % och därmed slipper den tillfälligt avsatte statschefen Traian Basescu att ställas inför riksrätt. Av de sju miljoner som röstade ville 87 % avsätta presidenten, känd för sin sparnit, aggressivitet och nyckfullhet.
Allt i Rumänien handlar om korruption, maktmissbruk, penningtvätt, olaga tvång och bedrägeri. Rumänien ligger på första plats i Europa vad gäller utredningar om bedrägerier av EU-medel. Att vara förtroendevald i Rumänien är ett ryggradslöst och ideologifritt geschäft.

2012-35 s 12
"Rumäniens president sitter kvar men bråket fortsätter"
Traian Basescu, Rumäniens president, vann slaget, men det politiska kriget mellan statsöverhuvudet och landets president är inte över. Den yttersta striden handlar om kontrollen över rättsväsendet. Medlemmar av det gamla gardet oroar sig över riksåklagarens och antikorruptionskontorets växande självständighet. De är rädda för att bli granskade.
EU och USA följer noga krisen i Rumänien. I Bryssel diskuteras om det var ett misstag att släppa in Rumänien i EU. De senaste månadernas utveckling ger intryck av ett land som är på tillbakagång i så gott som alla avseenden.

Rumänien, Ungern
2013-07 s 10-11
EU-länderna Ungern och Rumänien har trasslat in sig i en djup diplomatisk kris - båda sidor hotar med att utvisa respektive lands ambassadör. Det som utlöste det hela var en småaktig tvist om en historisk flagga. Den nationalistiska hysterin gynnar regeringarna i valkampen.
Det diplomatiska meningsutbytet är den svåraste konfikten mellan Rumänien och Ungern på mycket länge. Till exempel deltog Ungerska förbundet i Rumänien (RMDSZ) under sammanlagt 16 år i koalitionsregeringar i Bukarest. Men nu ser Orbán-regeringen i Ungern sig som en uttalad politisk företrädare för alla ungrare, även utanför landets gränser. Rumänien å sin sida är på väg att genomföra en territoriell reform som minskar den ungerska minoritetens inflytande.

2014-18 s 10-12
"Det smutsiga guldet"
I Rumänien finns det guld som kan utvinnas långt under den lilla staden Rosia Montana i Transsyl­vanien. Dess värde beräknas med dagens priser ligga kring 137 miljarder svenska kronor. Det gör guldet till den största kända guldreserven i Europa och den tredje största i världen.
De länder i Europa som har drabbats värst av finanskrisen är de länder som främst vill exploatera sina gudreserver.
I Rumänien planerar man att öppna fyra dagbrott som tillsammans omfattar åtta kilometer i diameter. De flesta runäner ser projektet som utländsk exploatering och fruktar hemska miljökonsekvenser. Kritikerna hävdar att staten bara skulle få 2,2 % i royalty från gruvdriften.

2013-31 s 10
"Mästerverk på avvägar och en väv av lögner"
Radu Dogaru ska ha stulit berömda konstverk i Rotterdam. Målningarna av Picasso, Monet, Matisse och andra moderna mästare, var värda tiotals miljoner dollar. Han hade länge försökt hitta en köpare. Nu meddelade han sin medbrottsling Mihai Alexandru Bitu att köparen Serghei Cosma var beredd att betala. Vad de inte visste var att Cosma samarbetade med det rumänska åklagarämbetet. Radu Dogare fick nys om att hans mobil var avlyssnad av polisen. Konstverken gömdes på okänd plats att Dogarus mor säger att hon bränt upp dem. De kan finnas i Carcaliu, en by som bebos av tysktalande så kallade gammeltroende som inte vill ha kontakt med utomstående.

A Trail of Masterpieces and a Web of Lies, Leading to Anguish
http://www.nytimes.com/2013/07/27/world/europe/a-trail-of-masterpieces-and-a-web-of-lies-leading-to-anguish.html?pagewanted=all

Romanian Denies Burning Stolen Art
http://www.nytimes.com/2013/07/23/world/europe/romanian-says-her-tale-of-burning-art-treasures-was-a-lie.html

2013-38 s 12-13
"Rumänien tänker massutrota gatans mordlystna hundar"
En hunds dödliga attack mot en fyraårig pojke i Bukarest har riktat uppmärksamheten mot ett gammalt problem: Rumäniens hundratusentals kringströvande hunder. Regeringen har planer på en massutrotning vilket har fått djurvänner att reagera skarpt. Fast de flesta rumäner stöder det nya radikala utrotningsprogrammet.

2013-40 s 9
"Rumänien åtalar gamla förtryckare"
Han är ihågkommen som den brutale sadisten av fångarna som lyckades överleva i det fängelse som Alexandru Visinescu en gång ledde. Nu bubblar han av våldsamt raseri.
I likhet med andra som tjänat den gamla kommunistiska regimen, vill Alexandru Mr. Visinescu - nu en svag pensionär med puckelrygg - inte bli störd. Och till helt nyligen blev han inte störd. Han lämnades ensam med en generös pension och en bekväm bostad, omgiven av svartvita fotografier av honom själv som ung man i uniform.
Hans frid tog ett hastigt slut i början av september när åklagare i Bukarest meddelade att Alexandru Visinescu ska ställas inför rätta för sin roll i kommunisttidens övergrepp, det första fallet i sitt slag sedan Rumänien störtade och avrättade diktatorn Nicolae Ceausescu i december 1989.
Fallet har öppnat en flodsluss av nyhetsrapportering här i Rumänien och väckt förhoppningar, låt vara trevande, bland offer och deras advokater, att landet äntligen ska följa de flesta av grannländerna i Central- och Östeuropa och skaka av sig en nationell minnesförlust om landets brutala förflutna och examinera den kultur av straffrihet som har lett till galopperande korruption och hindrat nationens framsteg trots inträdet i EU 2007.
Efter avrättningen av Nicolae Ceausescu har systemet i stort sett blivit intakt. Det finns en kontinuitet mellan den kommunistiska eliten och den postkommunistiska eliten och en omfattande kontinuitet från kommunisttiden.
Rumänien under Nicolae Ceausescu var den mest auktoritära, stalinistiska regimen i Östeuropa, en paranoid mardröm där en av 30 människor arbetade som informatör för den hänsynslösa Säkerhetstjänsten Securitate.

2014-37 s 18
"Victor Ponta versus liberaler och damer"
Rumäniens socialdemokratiska regeringschef Victor Ponta känner sig mycket säker på sin kandidatur inför presidentvalet. Med en bekväm ledning, cirka 40 % i opinionsundersökningarna, har Ponta sagt att han ska "luta sig tillbaka med en påse popcorn" under den första valomgången den 2 november och titta på utmanarnas debatt. Den populära men polariserande presidenten Traian Basescu får inte kandidera för en tredje mandatperiod och splittringen inom den borgerliga oppositionen är stark. Fyra olika politiker hoppas kunna utmana Victor Ponta vid valen den 16 november. Liberalen Klaus Johannis, tysktalande borgmästare i den transsylvaniska staden Sibue har störst chans. En annan liberal Calin Popescu- Tarice förväntas få 10%. Det nya är att även två damer kandiderar, båda från Traian Basescus läger.
Oavsett vem som vinner finns inget parti som har rena händer.

2016-03 10
"Rumänien måste se över sin lagstiftning för att kunna stoppa myglet"
Rumänien är EUs mest korrupta land.
I en rapport från Europarådets antikorruptionsenhet hävdas att Rumänien måste se över och uppdatera sin lagstiftning för att förhindra ett omfattande mygel och förstärka de förbättringar som redan genomförts i samband med en större aktion mot den djupt rotade korruptionen inom de statliga institutionerna.
Korruptionen avskräcker potetntiella investerare och skatteflykt och mutor tynger de offentliga finanserna.

Rumänien, Storbritannien
2016-26 11
"Rumänien lanserar tjänsten "adoptera en britt"
Det ser dystert ut för alla britter som hoppas på att fotsatt kunna vara en del av EU med tanke på alla hinder som finns i vägen. Men de besvikna 48 procenten som röstade för att stanna i EU har fått sympati från oväntat håll, nämligen av Rumänien.
Den rumänska tidningen Gandul har lanserat en internetkampanj kallad "Romanians for Remainians", som erbjuder förkrossade britter att bosätta sig i Rumänien. På kampanjens webbsida paras britter som röstat för att stanna kvar med rumänska familjer som erbjudit sig att "adoptera" dem.
http://romaniansadoptremainians.gandul.info/get-adopted
Webbsida http://romaniansadoptremainians.gandul.info/