Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 Montenegro

 Karta
 Info News

Montenegro, sammanfattningar av artiklar om Montenegro, som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel.

96-38 s 9
"Skall Kosovo bli en del av Balkanien?"
Kanske bli en autonom provins i federationen Balkanien tillsammans med Serbien och Montenegro? (Samma fråga ställs igen 4 år senare. Ingen framgång har gjorts sedan dess!)

97-04 s 12
"Nationalismen vaknar till liv i Montenegro"
Belgrads sista bundsförvant fjärmar sig och i Montenegro flammar striden om nationens identitet upp på nytt..
Landet var självständigt till 1918. Då röstade man om att tillhöra det nybildade Jugoslavien. Karadzic är montenegrin.

97-14 s 7
"Montenegro tar avstånd från storebror Serbien."
Presidenten och premiärministern klagar på Milosevic. Snart ska en president för federationen Jugoslavien väljas.

97-35 s 12
"Montenegros ledare utmanar Milosevic"
Det lilla landet med sina 650 000 invånare med sin president Djukanovic tar upp kampen mot Milosevics maktmonopol (och monopolet på att sälja cigaretter).

97-43 s 26
"Milosevics lakej förlorade valet"
I stället vann motkandidaten Milo Djukanovic presidentvalet i Montenegro. Han vill styra landet bort från beroendet av Serbien och sanktionerna.

98-22 s 10-11
"Oron stiger i Montenegro"
Kosovo tilldrar sig för närvarande nästan all uppmärksamhet på Balkan, men i Montenegro, Serbiens federala systerrepublik, växer irritationen över den jugoslaviske presidentens maktfullkomlighet och inblandning i Montenegros interna angelägenheter. Kraftmätningen mellan Montenegro och Serbien hotar att urarta i öppen konflikt.
Milosevic sparkade regeringschef Kontic då denne var montenegrin. Ny regeringschef blir Bulatovic, f d sparkad president från Montenegro, där allmänna val hålles på söndag.

98-24 s 10-11
"Går det att avvärja ett nytt krig på Balkan?"
Läget på Balkan är än en gång kritiskt. Albanerna i Kosovo flyr i tusental över gränsen till Albanien och i Serbiens systerrepublik växer motståndet mot den federala regeringen.
Men Montenegro är Milosevics största problem. Dess röster behövs i det federala parlamentet för att han ska kunna fortsätta att vara "Jugoslaviens" president.

98-24 s 13
"Montenegro på egen hand"
De 650 000 invånarna skulle kunna klara sig att leva på egen hand. En bergig ministat med plats för skidorter och en fantastisk strand.

98-25 s 11-12
"Serberna vill inte göra militärtjänst"
Milosevic har problem av ett nytt slag: unga män är beredda att ta risker för att inte bli soldater i Kosovo. Det beror inte på fredsvilja; de grundar sitt beslut på att Milosevic i Dayton gick med på att lämna tillbaka områden som serberna hade erövrat. (nu ska väl dessa komma till Sverige som "flyktingar", få en fint möblerad lägenhet och beviljas pension livet ut??)
T o m Milosevics egen playboy till son vägrar. I Montenegro avråder t o m regeringen ungdomar från att göra militärtjänst.

99-26 s 10
"Sprickan mellan Serbien och Montenegro växer"
Presidenten Djukanovic vill träda ur Jugoslavienfederationen och bli en självständig republik. Han hotar med en folkomröstning i frågan om inte Serbien modifierar sin politik.

99-29 s 5
"Montenegro är ett motståndsnäste"
Serbiens hotfulla uppträdande mot Montenegro gör önskan om oavhängighet ännu starkare i broderrepubliken där 75 % av invånarna "lever på socialhjälp". Å andra sidan gör ordföranden för det liberala partiet i Montenegro följande beskrivning av landet: "det är idag världens största parkeringsplats för stulna bilar och centrum för den internationella cigarettsmugglingen"!

99-32 s 9-10
"Montenegro kräver mer autonomi"
President Djukanovic har stora möjligheter att få igenom långtgående krav genom att hota den hårt ansatte Milosevic med folkomröstning om självständighet. Egen valuta vill man ha för att kunna närma sig Västeuropa.

99-37 s 5
"Montenegro väntar med folkomröstning"
Till tidigast nästa år. Motivet är uppenbart att avvakta om Milosevics regering håller eller ej.

99-42 s 5-6
"Montenegro planerar för skilsmässa från Serbien"
Officiellt satsar Montenegro på demokratisering och reform av den jugoslaviska federationen, men inofficiellt pågår förberedelserna för en separation från Serbien. Men en stor minoritet vill bevara banden till Serbien. 80 % är arbetslösa och den vanligaste inkomstkällan är korruption och smuggling. Maffian är insyltad i nästan all handel.

2000-6 s 12
"Politiskt mord i Belgrad"
Jugoslaviens försvarsminister Pavle Bulatovic sköts till döds i måndags kväll på en restaurang i Belgrad. Han tillhörde ett parti i Montenegro som var lojalt med Milosevic.

2000-8 s 16-17
"Återuppbyggnaden av Balkan i teori och praktik"
Förra sommaren sköt västmakternas optimistiska ledare startskottet för en omfattande stabilitetspakt som skulle främja fred, handel och växande välstånd på Balkan. De många vackra orden har ännu inte följts av konkreta handlingar trots att det brådskar.
Många västerländska politiker ägnar mer tid att undvika katastrofer än att förverkliga regionens ekonomiska drömmar. Som att handeln åter ska blomstra och att turisterna ska återvända.
Montenegro spår många ska bli den nya oroshärden. Ett land vars politik gynnat "smugglare, svartabörshandlare och bedragare". För 10 år sedan var Montenegrinernas levnadsstandard som portugisernas. Idag är den 10 gånger lägre, inkomstkällorna är stulna bilar och cigarettsmuggling.

2000-25 s 8
"Djukanovic spelar ett högt spel"
Kommer Slobodan Milosevic att släppa taget om Montenegro?
Serbien har 20000 soldater i Montenegro. Den 31 maj sköts president Djukanovics säkerhetsrådgivare ner utanför sitt hem. Men han tar ändå steg för steg mot självständighet.

2000-28 s 7-8
"Grundlagsändring eller kupp?"
Ändringar i den jugoslaviska författningen hjälper Slobodan Milosevic att sitta kvar som representant i ytterligare 4 år. Parlamentet godkände att Milosevic kan kandidera för ytterligare en presidentperiod och att Montenegros inflytande i federationen minskar.

2000-35 s 10-11
"Ännu ett Balkankrig?"
Många bedömare misstänker att Slobodan Milosevic smider planer på att med våld befästa sin makt i Serbiens jugoslaviska systerrepublik Montenegro.
Under 1990-talets början stod regimen i Podgorica helt på Milosevics sida. För några år sedan ändrades detta då en ny regim vann landets allmänna val och Djukanovics blev president. Han kräver att Montenegro blir en självständig republik. Annars hotar han med folkomröstning. Milosevic svarar med handelsblockad, stärker sin armé i Montenegro och ändrar författningen. USA måste göra klart för Milosevic att landet inte accepterar att det blir angripet.

2000-38 s 5-6
"Status quo gynnar alla parter"
Ledarna i Montenegro har västmakternas stöd men frågan är om det inte vore på sin plats med en undersökning av hur biståndspengar använts och vems intressen som regeringen tillgodoser. Presidenten Djukanovic bojkottar valet och stöder därmed indirekt Milosevic. Kan han göra detta avsiktligt eftersom om Kostunica vinner valet får Montenegro inte västvärldens stöd för oberoende.
Övergången till D-mark i Montenegro har inneburit många arbetslösa. "Alla arbetslösa får inte plats i den svarta eller grå ekonomin, där smuggling till och från Italien har blivit en livsstil". "Kom och besök Montenegro - Där står din bil och väntar!".
Det finns ingen internationell insyn i hur de många biståndspengarna från utlandet används. "Korruptionen är en tickande bomb som tickar under Djukanovic regering".

2000-38 s 7
"Nerverna är på helspänn i Montenegro"
Montenegrinerna grälar om det stundande presidentvalet i Jugoslaavien och det finns stor risk för att bråket urartar i våld.
Den montenegrinska polisen, även om den är utrustad med pansarfordon och kommandoenheter, skulle bli en enkel match för en jugoslavisk styrka uppbackad av Belgrad.

2000-41 s 13-14
"Vad händer med Montenegro?"
Montenegrinerna ser vad som händer i Belgrad med motstridiga känslor. Deras främsta argument för självständighet är nu borta.

2000-45 11-12
"FN välkomnar det nya Jugoslavien"
Jugoslavien har accepterats som medlem i FN av ett enhälligt säkerhetsråd. Många särskilt kroater undrar varför Kostunica får så varmt välkomnande utan att han i gengäld behöver lämna ut serbiska krigsförbrytare. Montenegro är missnöjd med att inte det "lilleputtlandet" fick en egen plats i FN.

2000-48 9
"Är Montenegro ett offer för utpressning?"
USA uppmanar Montenegro att ge upp tanken på självständighet. Ohörsamhet kan resultera i utebliven ekonomisk hjälp. Den demokratiska revolutionen i Serbien har fått Washington att tänka om.

2001-4 s 20
"Håll fast vid Serbien"
EU ställer sig öppet på Belgrads sida när det uppmanar Serbiens systerrepublik Montenegro att glömma alla tankar på självständighet och stanna kvar i den jugoslaviska federationen.

2001-17 s 13
"Montenegro är djupt splittrat"
De allmänna valen gav visserligen president Djukanovics koalition "Segern tillhör Montenegro" segern men den fick dock bara 42 %. Motståndarna som är mot självständighetsomröstning "Tillsammans för Jugoslavien" fick oväntat höga 40 %.

2001-19 s 14-15
"Balkan är ett krångligt pussel"
Det har gått några veckor sedan valet i Montenegro men det är fortfarande ovisst om resten av den jugoslaviska federationen kommer att splittras. Faktum är emellertid att spänningarna i de närliggande Kosovo och Makedonien hur som helst utgör ett större hot mot den bräckliga freden i regionen än Montenegros ambitioner att bli suveränt.
Det självständighetsivrande blocket i Montenegro fick i senaste valet majoritet och det betyder att president Djukanovic har majoritet för att utlysa en folkomröstning om självständighet.

2002-04 s 3-4
"Euron gör succé, åtminstone i Montenegro"
I dagens Jugoslavien, varav Montenegro är en motvillig del, har euron välkomnats med öppna armar. Montenegro, liksom Serbien och Kosovo har DM länge varit den vikigaste valutan och nu kryper det fram pengar ur alla gömställen för att växlas till Euro innan D-marken förlorar sitt värde. Men Euron kan inte rädda ekonomin i Montenegro som fortfarande är i stor oordning. Det montenegrinska näringslivet är insyltat i korruption upp till halsen och rättsväsendet lockar knappast utländska investerare.

2002-08 s 8
"Montenegro funderar på framtiden"
Montenegros president Milo Djukanovic tvingas förmodligen att överge drömmen om ett självständigt Montenegro efter hård press från Europeiska Unionen som har hotat att minska det finansiella biståndet om han framhärdar.

2002-43 s 20
"Djukanovic fick godkänt"
En koalition ledd av president Milo Djukanovic segrade i de allmänna valen i söndags i den jugoslaviska republiken Montenegro. Djukanovics parti och dess allierade, socialdemokraterna, fick 39 mandat av 75.

2002-45 s 19
"Djukanovic byter roll"
Montenegros största regeringsparti överraskade i måndags genom att nominera landets president, Milo Djukanovic, som kandidat till premiärministerposten. Utspelet chockade politiska bedömare i den lilla republiken som har 650000 invånare och som plågas svårt av fattigdom, korruption och organiserad brottslighet.

2003-5 s 5
Jugoslavien finns inte mer"
Serbiens parlament har godkänt en uppgörelse om att ersätta Jugoslaviska federationen med en lös union mellan Serbien och republiken Montenegro. Om de Montenegrinska parlamentet också godkänner uppgörelsen kommer Jugoslavien att gå till historien efter nästan 75 år, varav merparten under auktoritärt styre.

2003-9 s 10
"Smuggling finansierar krig och terror"
Tobakssmugglingen genererar mer pengar än narkotikahandeln. Tyranner och terrorister finansierar sin smutsiga verksamhet med pengarna. Smugglarkungarna mutar regeringar och finansierar krig, tyranner och terrorister. Nu är en tysk åklagare Kolb den s k Montenegroringen på spåren. Det är från balkanstaten Montenegro som cigaretter smugglas in i Europa. Troligen är regeringschefer och andra toppolitiker inblandade.

2004-18 s 20
"Montenegros status är ständigt på tapeten"
Den lilla republiken Montenegro är splittrad. Somliga vill att deras land ska separera från Serbien, andra vill leva kvar i förbund med Serbien. Alla vill ha bättre levnadsstandard. Montenegros premiärminister Djukanovic stöder tanken på ett självständigt Montenegro. Stödet bland folket för självständighet är idag lägre än för några år sedan. "Gruppen för förändring", GZP, tycker att en teknokratisk regering först måste sätta stopp för återgången till allt sämre levnadsstandard innan självständighet kan bliaktuell.

2004-36 s 10
"Het höst på Balkan"
Den av EU framtvingade statsunionen mellan Serbien och Montenegro har inte fungerat alls. Regeringen i Podgorica känner sig satt under förmyndarskap under Belgrad. Montenegros president, Filip Vujanovic, vill därför inleda förhandlingar med Belgrad om en eventuell separation.

2005-9 s 6
"Belgrad vill inte skiljas"
Den serbiska regeringen avvisar den montenegrinska regeringens förslag att den serbisk-montenegrinska unionen ska upplösas och ersättas av två suveräna stater. Serberna spekulerar om motiven bakom Montenegros regeringschef Djukanovics förslag och den montenegrinska oppositionen i sin tur beskyller honom för skumma avsikter. I Tyskland och Italien pågår polisutredningar om Djukanovics misstänkta inblandning i cigarettsmuggling. Som regeringschef i en delstat åtnjuter han inte åtalsimmunitet och nu försöker han påskynda Montenegros självständighet eftersom det skulle skydda honom mot åtal för smuggling och för straff för sina brott.

2005-16 s 5-6
"Balkan är ett kaotiskt fiasko"
En ny rapport rekommenderar att Lord Ashdowns uppdrag i Bosnien ska avbrytas och att den regionala politiken förändras radikalt, eftersom den har gått in i "en återvändsgränd". En "expertgrupp" bestående av Balkanexperter och politiker, däribland 6 f d premiärministrar, som leds av italienaren Giuliano Amato har efter ett års studier presenterat en rapport. Trots att miljarder dollar pumpats in i regionen har resultaten varit mycket magra: "en blandning av svaga stater och internationella protektorat, nolltillväxt, utbredd korruption, hög arbetslöshet och utbrett missnöje". Gruppen menar att Lord Ashdowns post som hög representant i Bosnien ska avvecklas då ämbetet har diktatoriska befogenheter. Den albanska majoriteten ska tillerkännas någon form av oberoende i Kosovo. Den lösa unionen mellan Serbien och Montenegro bör överges. Bryssel måste presentera en ny strategi som har målet att alla länder i det forna Jugoslavien ska vara medlemmar i EU inom 10 år. Detta är det bästa botemedlet mot den tilltagande pessimismen i regionen.

2005-49 s 6-7
"Otåligheten växer i Montenegro"
I vår har det gått tre år sedan Montenegro och Serbien under mer eller mindre tvång bildade en statsunion, som skulle vara i minst tre år. Montenegros ledare kan knappt vänta tills bojorna försvinner. Det är dock inte helt säkert att hans sida vinner den utlovade folkomröstningen om självständighet även om opinionsmätningar nu visar på en ledning för självständighet med 42 % mot 35 %.
Landet har förändrats mycket och är inte längre den maffia- och bananrepublik, som den urartade i efter krigen i det forna Jugoslavien. Euron är sedan länge den officiella valutan och landet har en egen utrikespolitik med goda relationer till grannländerna. Dock har nyligen en högt uppsatt polischef som utredde den organiserade brottsligheten, mördats.

2006-10 s 8
"Statsbyggnad med förhinder"
EU höjer ribban för ett självständigt Montenegro. Den 21 maj är det folkomröstning. Opinionsundersökningar antyder att omkring 41% av montenegrinerna vill ha självständighet och att 32 % motsätter sig det. EUs speciella sändebud, slovaken Miroslav Lajcak, föreslår att minst 55 % av väljarna måste rösta ja till självständighet i folkomröstningen och valdeltagandet måste vara minst 50 %. EUs utrikesministrar stödjer förslaget. Självständighetsförespråkarna är mycket missnöjda med förslaget och känner sig utpressade av EU som kräver att de accepterar. Annars kommer OSSE inte att övervaka omröstningen vilket skulle undergräva dess legitimitet.

2006-21 s 3
"Sista spiken i Jugoslaviens kista"
Montenegrinerna röstade i söndags ja, 56 % mot 44, till separationen från Serbien, vilket betyder att Europa får en ny, liten, oberoende stat på Balkan. Härmed elimineras också det sista som fanns kvar av Jugoslavien. Efter 10 år som en tvånations-federation bestämde Serbien och Montenegro 2002 att i stället bilda en lös federation. Nu är också den slut. Serbien lämnas ensamt kvar att slicka såren efter 15 år av jugoslavisk upplösning.

2006-29 s 10
"Smidig skilsmässa"
Halvannan månad efter det att Montenegro blev självständigt har även den ekonomiska skilsmässan mellan Montenegro och Serbien fullbordats. Montenegros premiärminister Djukanovic understryker att nu kan vardera staten formulera en egen utvecklingsstrategi ihop med Världsbanken, Internationella Valutafonden och Europeiska utvecklingsbanken. Det blir allmänna val den 10 september och parlamentet kommer att lägga fram förslag till rn ny författning vid årets slut.

2006-37 s 11
"Valsegraren har tröttnat"
Montenegros premiärminister Milo Djukanovic meddelade i måndags att han överväger att lämna sin post. Han har varit landets premiärminister eller president sedan 1991 och anser att nu då landet har tydligt sikte mot EU och Nato, kan han avgå.

2006-41 s 8
"Djukanovic lämnar sin post"
Montenegros premiärminister, Milo Djukanovic, som haft makten sedan Jugoslaviens upplösning 1991, kommer att avgå trots att han vann valet i september. Jag känner mig trött efter 15 år med tungt ansvar, säger den idag 44-årige premiärministern i en intervju.

2006-49 s 5-6
"Montenegro är en munsbit för den ryska björnen"
Lilleputtlandet Montenegro både välkomnar och skräms av floden av ryska pengar. De köper upp stora attraktiva landområden vid den Adriatiska kusten. Stora, kontanta penningsummor kan emellertid ställa till trubbel i ett land som har rykte om sig att vara ett av Balkans mest korrumperade och maffiainfekterade länder. Ryssland hotar också med att relationerna kan försämras och Montenegro fortsätter att sträva efter medlemskap i Nato.

2007-23 s 5
"En pigg ettåring ser framåt"
Montenegro håller på att bli ett överraskande normalt land efter bara ett års självständighet. De partier som kämpade för fortsatt federation med Serbien har försvagats markant sedan folkomröstningen. BNP-tillväxten för 2006 blev 6,5 %. Turismen, byggnadssektorn och tjänstesektorn svarade för merparten av tillväxten. Ett problem är att en liten elit har skott sig på privatiseringen och blivit rika och mäktiga. Ett annat är nepotismen. Det är svårt att klara sig i Montenegro utan kontakter.

2008-07 s 5
"Överlevaren på Balkan"
Milo Djukanovic, tidigare premiärminister eller president i Montenegro, lämnade politiken 2006. Ett skäl var kanske att han under många år jagats av italienska åklagare misstänkt för smuggling och penningtvätt. Nu är han tillbaka, på fredag väljs han av parlamentet till premiärminister sedan den allvarligt sjuke Sturanovics avgång. Montenegro har varit stabilt sedan självständigheten för två år sedan, ekonomin har vuxit och landet närmar sig Europa. Många är dock irriterade över att alla som är i närheten av makten har blivit otroligt rika.

2008-15 s 14
"Montenegro är på rätt väg"
President Filip Vujanovic vann det gångna veckoslutet en övertygande seger som krossade förhoppningarna hos den serbiska minoritet, som stödde en proserbisk kandidat som är för närmare ekonomiska och politiska relationer med Belgrad. Vujanovics Demokratiska socialistparti har styrt Montenegro i nästan två decennier. Observatörer från OECD påpekar att det är hög tid för Montenegro att göra en tydlig separation mellan stat och regeringsparti.

2009-14 s 15
"Djukanovic behåller makten"
Den sittande regeringschefen i Montenegro, Milo Djukanovic, segrade i parlamentsvalen förra söndagen. Djukanovics valallians, Demokratiska listan för ett europeiskt Montenegro fick över 50 % av rösterna. Det är sjätte gången som den 47-årige Djukanovic blir regeringschef. Han betraktas som arkitekten till Montenegros självständighet. Nu vill han så fort som möjligt föra in Montenegro i både Nato och EU.

2010-45 s 9
"Uppmuntrande signaler till Montenegro"
Montenegro tog i början av veckan ytterligare ett litet steg närmare EU när EU-kommissionen presenterade sina rapporter om de fyra officiella kandidatländerna och de fem aspiranterna Albanien Bosnien, Kosovo, Montenegro och Serbien. Bryssel föreslår att Montenegro ska få kandidatstatus men någon startpunkt för medlemsförhandlingar kommer inte att anges förrän regeringen I Podgorica har genomfört en rad politiska och ekonomiska reformer.

2010-50 s 20
"Montenegro närmar sig EU"
EUs utrikes ministrar har bestämt att Montenegro ska få kandidatstatus. Ännu så länge är Slovenien det enda Balkanlandet som är medlem i EU. Även Kroatien är kandidatland och räknar med att bli medlem kanske redan nästa år, annars 2012.

2012-26 s 12-13
"EU - lockar Montenegro knacka på dörren"
EU ledarna harv gett Montenegro klartecken att börja förhandla om ett EU-medlemskap. Men många länder, framför allt Sverige är tveksamma. Landet har stora problem med en utbredd organiserad brottslighet. Europol ska nu specialgranska landet.
Milo Djukanovic som leder regeringspartiet har dominerat den montegrinska politiken i drygt två decennier. I Montenegro duggar det av anklagelser om korruption på hög nivå och om misstänkt maskopi mellan ämbetsmän, bankirer och narkotikakungar.
Den genomsnittliga månadslönen efter skatt är 491 euro. Arbetstillfällen i den offentliga sektorn förutsätter ofta medlemskap i regeringspartiet.

2012-26 s 12
"De svarta bergen"
Montenegro blev en självständig stat den femte juni 2006. Ett litet land med 660 000 invånare varav 144 000 i huvudstaden Podgorica. 75 % är katoliker, 20 % muslimer. Det officiella språket är montenegrin men fortfarande pratar majoriteten, 63 %, serbiska Landet utvecklas långsamt till en marknadsekonomi men de statliga företagen och institutionerna dominerar. Inkomsterna kommer främst från export av aluminium och turistindustrin.

2012-42 s 4-5
"Den lömska stabiliteten"
Det regerande partiet, DPS, styr sedan i början av 1990-talet Montenegro, som landet vore ett privat företag. Missmodet hos allmänheten ökar påtagligt, men någon förändring i det ogenomskinliga ledarskapet finns inte inom synhåll.
Söndagens parlamentsval ändrade inte på någonting.
Den f d jugoslaviska republiken, som frigjorde sig från Belgrad 2006, styrs sedan i början av 1990-talet av ett och samma parti, Demokratiska Socialistpartiet (DPS). Lika länge har också en och samma person, Milo Djukanovic, styrt landet med strama tyglar antingen som president, regeringschef eller - vilket är den aktuella situationen - som ledare för DPS.
DPS och dess koalitionsparti Socialdemokraterna förväntas få nästan hälften av rösterna. Den största oppositionsalliansen Demokratiska fronten (DF) kommer långt efter. Oppositionen är splittrad. DF lyckades inte få med sig Socialistiska folkpartiet (SNP).

2013-15 s 30
"Presidentens seger ifrågasätts"
Med 51,3 % av rösterna vann Montenegros president, den 58-årige Filip Vujanovic. Han har styrt landet sedan 2003 och detta blir hans tredje period som president. Enligt konstitutionen kan en president inte sitta mer än två mandatperioder, men eftersom Montenegro fortfarande ingick i en union med Serbien under Vujanovics första period räknades denna bort. Han tillhör det socialistiska partiet DPS som styrt landet i 20 år.

2013-34 s 6
"Montenegro närmar sig EU men ledarens makt minskar"
Milo Djukanovic är Balkans obestridde överlevnadskonstnär. Han har lett sitt land sedan 1989, vilket gör honom till Europas mest seglivade statsman. Han är trots allt bara 51 år. Men nu gungar marken ordentligt under fötterna. Hans socialdemokratiska koalitionsbröder agerar som om de satt i opposition och EU-tjänstemännen kräver mer åtgärder mot brottslighet och korruption. Den 1 augusti tvingades han dra tillbaka ett budgetförslag eftersom sedan socialdemokraterna vägrat ge sitt stöd.

2015-43 4-5
"Det är Montenegro som står näst i tur för att ansluta sig till Nato"
Putin får säga vad han vill!
Nato släppte bomber över Montenegro år 1999 som vid denna tidpunkt var en del av Jugoslavien. Sexton år senare har saker och ting verkligen förändrats. Om det numera självständiga Montenegro får som man vill, väntar en inbjudan till att gå med i Nato om bara några månader.
Landet har en befolkning på drygt 600 000 invånare och en ynklig militärbudget. Under fredstid består de väpnade styrkorna av 2000 personer som är i desperat behov av modernisering.
Även om ett montenegrinskt medlemskap i Nato i huvudsak skulle vara symboliskt kan det vara utmanande för Ryssland. Montenegro skulle bli den första nya Nato-medlemmen sedan 2009, då två andra btidigare Balkanstater - Albanien och Kroatien - beviljades medlemskap.


sidans topp