Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Mongoliet

Karta
 Info UB Post
Mongoliet, dessa sidor innehåller sammanfattningar av artiklar om Mongoliet som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel

96-29 s 19
"Djingis Kahn har blivit demokrat"
Vid senaste valet vann den demokratiska oppositionen i Mongoliet och satte därmed stopp för 75 år av oavbrutet kommuniststyre! De saknar dock all erfarenhet av att leda landet.

96-29 s 20-21
"Mongoliet tar steget in i nutiden"
Landet som varit en sovjetisk koloni i 70 år försöker nu bryta sin isolering där det ligger med två kärnvapenmakter som grannar. 2,3 miljoner invånare, stort som Västeuropa.

98-29 s 26-27
"Mongolerna söker sina efternamn"
Två miljoner människor letar efter efternamn, som gick förlorade under sovjettiden.
USSR förstörde allt som var historia i Mongoliet. Familjenamnen förbjöds för att inte stammen skulle bli starkare än "kommunen". Sen 1990 är det annorlunda. Där Stalin stod staty står nu Djingis Khan. Nu ska alla ha efternamn. Men vem kommer ihåg var farfarsfar hette?

99-28 s 16-17
"Mongoliet är givarländernas älskling"
Kan Mongoliet leva upp till givarländernas förväntningar om att landet ska utvecklas till en sann marknadsekonomi? 2,5 miljoner invånare - ett litet bra experimentland? Har vacker natur, hög läs- och skrivkunnighet och en utbildad elit. Det viktigaste skälet att satsa pengarna här är att landet blivit ett öppet samhälle och skakat av sig det sovjetiska oket utan blodsutgjutelse. IMF hoppas att dess "utvecklingsmodell", hårt kritiserad på många håll ska lyckas i Mongoliet.

2000-29 s 22-24
"Mongoliet tar tillbaka sin historia"
Mongolierna har återerövrat mycket sedan kommunismens fall för 10 år sedan. Herdarnas hjordar, buddisternas tempel och framför allt de 2,4 miljonerna invånarna håller på att ta tillbaka sina efternamn. Kommunisterna förbjöd efternamn så att de skulle glömma vilken klass de tillhörde, att staten dödat deras släktingar och glömma landets förflutna (detta började omkring 1921). Nu vill de flesta ha namn som gör dem släkt med Djingis Khan.

2003-39 s 25-26
"Mongoliet, en positiv postsovjetisk överraskning"
Demokratiska reformer och snabb ekonomisk utveckling gör Mongoliet till ett udda land i Centralasien. Mongoliet har sedan det bröt med Sovjetunionen haft en mycket närvarande vän i Washington. USA bidrar med 330 miljoner dollar per år, vilket motsvarar en tredjedel av landets BNP. USA finner det strategiskt betydelsefullt att stödja ett fritt och demokratiskt Mongoliet som ligger inklämt mellan Ryssland och Kina kännetecknad av diktaturer och islamisk nit. Drömmen om välstånd utan förtryck har definitivt slagit rot i Mongoliet.

 2005-8 s 23
"Engelska är en genväg till utveckling"
I Mongoliet står E för engelska och F för framtiden. Ökad internationell turism och ett växande antal bofasta utlänningar är en orsak till engelskans utbredning. I september i år kommer engelskan att ersätta ryskan som första utländska språk. På Mongoliska universitetet sker all undervisning på engelska.

2005-20 s 24-25
"Mongolerna ser bara gott hos en av historiens värstingar""
Mongolhövdingen Djingis Kahn hyllas som nationens urfader. Han lär ha 17 miljoner nu levande ättlingar i rakt nedstigande led. Ända sedan Mongoliet bröt sig loss ur Sovjetunionen skugga i början av 1990-talet har myterna som omger Djingis Kahn sysselsatt mongolernas fantasi. Kommunisterna skar på ett brutalt sätt av banden till mongolernas historia och traditioner. Detta är ett sätt att återta identiteten som mongoler. Det finns tecken på Djjingis Kahns återuppståndelse överallt.

2005-36 s 14
"Väst lockar Mongoliet"
Mongoliets viktigaste utrikespolitiska mål är medlemskap i NATO-programmet partnerskap för fred. Mongoliet ligger inklämt mellan Ryssland och Kina och därför är öppningen mot väst en överlevnadsfråga. Mongoliet vill att framför allt EU ska hjälpa till att reducera den 25-procentiga arbetslösheten i landet där nästan hälften av invånarna är nomader som livnär sig på boskapsskötsel.

2007-03 s 29-21
"Mongoliet gräver, hivar och vaskar"
Guld, koppar, stenkol, uran - Djingis Khans centralasiatiska hemland är med alla sina outtömliga naturtillgångar en riktig skattkammare. Där finns stora mängder kol men också guld. Stora mängder tidigare nomader har blivit illegala guldletare som kan tjäna 45 dollar om dagen. Det är mycket i ett land där månadslönen för lärare är mellan 60 och 100 dollar i månaden. Jakten på guldet håller på att i grunden förvandla världens sista fungerande nomadland. Sönerna till boskapsskötarna blir gruvarbetare. Den största delen av vinsterna tar emellertid de stora internationella företagen som tävlar om att få investera i den lönsamma mineralutvidgningen.

2008-1/2 s 16-17
"Höga klackar i öknen"
Nomadernas existens är i fara. Nu är det kvinnorna som tar makten på stäppen. Nästan 40 % av cirka 2,6 miljoner mongoler lever alltjämt som boskapsskötande nomader på den centralasiatiska stäppen enligt sekelgamla seder och bruk. De bor fortfarande i tält av filt. Deras existens står på spel. Öknen breder ut sig allt snabbare och förvandlar stäpp och gräsmarker. Efter den fredliga revolutionen 1990 drog hundratusentals arbetslösa statstjänstemän ut i landet för att söka sina rötter. Deras kunskaper om boskapsskötsel var låg och de förstörde naturen. Utvecklingsexperter skickades dit, det bildades kooperativ och kvinnorna tog över. I det nya boskapskooperativen är kvinnorna inte bara jämställda utan de har en stark röst och stort ansvar. De går ledarutbildning och lär sig att styra och organisera.

Kina, Mongoliet
2011-31 s 25-27
"Det energihungriga Kina"
Mongoliet har stora outnyttjade mineralresurser. Stormakterna tävlar om att få exploatera landets rikedomar. Ekonomisk logik talar till Kinas fördel, men känslor spelar också en roll när Mongoliet ska avgöra vem som ska utveckla gruvdriften. Mongoliet kan bli ett kolets Saudiarabien om moderna transportlänkar till Kina byggs ut. Men mongolerna är misstänksamma mot Kina och många vill bygga järnväg mot Ryssland i stället. Mongoliet vill också ha alternativa exportrutter till Japan och Sydkorea. Landet överväger noga konsekvenserna för ett litet, till stora delar obefolkat land med bara 2,8 miljoner invånare som knyter närmare band till en auktoritär och ibland aggressiv stormakt med 1300 miljoner invånare.

Natur & Miljö, Mongoliet
2012-29/30 s 27-29
"Mongoliet i kläm mellan stormakter"
Mongoliet har inte bara tillräckligt med kol för att möta Kinas väldiga behov under de kommande 50 åren, utan också väldiga ansamlingar av koppar, guld, uran och andra mineraler som världen eftertraktar. Kolet är av hög kvalitet, metallurgiskt kol som är nödvändigt för framställning av stål. Men utan utländsk hjälp förblir gruvorna orörda.
Men landet är förbannat av geografin. Instängt mellan Kina och Ryssland står dess tre miljoner invånare inför dilemmat att varje tänkbar väg till välstånd går över de mäktiga grannarnas territorier. Vilka avser att låta Mongoliet betala dyrt för det privilegiet. För att skaka av sig beroendet av Kina har Mongoliet försökt att utvidga samarbetet med USA.
Samtidigt så har kampen om Mongoliets odisciplinerade demokrati nått sin kokpunkt i samband med de aktuella parlamentsvalen vilket försvårar försöken att få till en internationell överenskommelse om gruvdriften. Mongoliets bråkiga nationalister har blivit allt mäktigare under de två årtionden som gått sedan landet bröt sig loss ur den sovjetiska hegemonin. De flesta mongoler har fått ut mycket litet av de rikedomar som bryts ur deras land.

2014-40 s 25-27
"Det extrema vädret tvingar nomaderna att flytta till städerna"
Djingis Khan tackade den eviga blå himlen för alla sina segrar. Aldrig tidigare har vädrets vindar varit så milda och regnperioden så lång som när han kom till makten. Idag är det tvärtom.
Aldrig tidigare har vädret varit så hårt och extremt som nu. Somrarna är varmare och plågas av sandstormar. Bäckar och sjöar torkar ut och bränder rasar ofta över miljontals hektar med stäpp och skog. Öknen breder ut sig. Vintrarna har blivit kallare med våldsamma snöstormar. Om extremvädret inte upphör så kan det innebära slutet på Mongoliets nomadkultur. En tredjedel av mongolerna är herdar som flyttar sina djur efter årstiderna. Nu tvingas många flytta in till städerna. Många mongoler på landsbygden som har en shamanistisk tro säger att det är gruvnäringen som breder ut sig runt om i landet som är orsaken till de förändrade vädermönstren.

sidans topp