Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Litauen

 Karta
 Info Lrytas 
Veidas
 Litauen, sammanfattningar av artiklar om Litauen, som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

97-43 s 3-6
"Estland - det unga gardet har vässat mjölktänderna"
Estland har drivit igenom ett mindre ekonomiskt under. Bankerna, börsen och många företag styrs av unga för att inte säga mycket unga chefer, vars kunskaper och erfarenheter i många fall kommer från Internet. Baltikums tigerstat. A-kassan räcker tre månader . "Resurserna måste lära sig att anpassa sig till marknaderna".
Hur har man gjort? Skaffat ny valuta bunden till D-marken, avvecklat handelshinder, sålt ut statliga företag, reviderat arbets- och lönelagstiftningen. Ett radikalt och nyttigt reformprogram. Men de äldre har blivit det ekonomiska undrets offer.

98-05 s 11
"Litauen blickar västerut"
Intervju med den litauiske presidenten Algirdas Brazauskas.
Fred och säkerhet betyder medlemskap i Nato, även om vi inser att ingen varaktig säkerhet är möjlig utan Ryssland. Den f d kommunisten avgår i februari och efterträda av Valdus Adamkus.

98-03 s 9
"Krigsförbrytare har en fristad i Litauen"
Flera litauer bosatta i USA har utvisats till Litauen sedan de överbevistas om att vara nazistiska krigsförbrytare. Om inte Litauen väcker åtal kan landets medlemskap i Nato äventyras.

98-09 s 3
"Litauen spurtar för att komma med i EU"
Regeringen i Vilnius känner sig diskriminerad av EU-kommissionen. Litauerna framhåller att deras ekonomi växer lika snabbt eller snabbare än andra ekonomier i Öst- och Centraleuropa och att reformarbetet har intensifierats på senare tid.

98-04 s 12
"Tröstande ord till balterna"
Clinton har lanserat ett nytt initiativ som syftar till att överbrygga klyftan mellan balternas önskan om säkerhetsgarantier och Natos ovilja att ta dem med. Det handlar mest om ord men Ryssland är redan förgrymmad.

98-19 s3-7
"Östersjöregionen - Ett krångligt geopolitiskt pussel"
Handeln blomstrar, det kulturella utbytet växer, nya kontakter knyts på alla nivåer, men ännu dröjer det innan drömmen om en regional identitet kan bli verklighet.
Ja, särskilt om bara Estland knyts till EU via kontakterna med Finland och inte de två andra baltiska staterna.
En intressant lång artikel i The Economist som behandlar bl a de nordiska länderna inblandning i och intresse av de baltiska staterna. Finland, Danmark och även Island nämns som föredöme.
(Sverige tycks fortfarande styrt enligt det kommunistiska manifestet. SAP tycks inte ha uppmärksammat de stora förändringar som skett i världen och särskilt i Europa under de senaste 10 åren.) Sverige anses vara för byråkratiskt och mest lova med ord. Dessutom ogillar SAP starkt de baltiska staternas antikommunism och förkärlek för Nato.

98-48
"Revolutionen var det första steget mot välstånd"
Att bygga upp en modern stat är mindre hjältemodigt men minst lika svårt som att rasera det gamla. Litauen har drabbats hårt av krisen i USA. Budgetunderskottet är över 13 % av BNP. Byråkratin styr och korruptionen är överallt. Små företag måste muta sig fram. Dock ligger 75 % av BNP i privata händer (då måste väl byråkratin vara större i Sverige??)

99-28 s 8
"De baltiska staterna befarar att de blir bortglömda"
Nato koncentrerar sig allt mer på Balkan. Försvarsalliansens resurser är bortglömda och engagemanget i sydöstra Europa har resulterat i att de baltiska staterna känner sig åsidosatta och illa belönade i sina ansträngningar att tillmötesgå västmakternas krav på demokratiska reformer. Det är som vanligt så att de som inte sköter sig - balkanländerna - blir belönade medan de skötsamma - de baltiska länderna - får stå tillbaka. "de klarar sig ju ändå". Den gällande principen för de bestämmande i världen är orättvisa och budskapet är - sköt dig inte (och orsaken är naturligtvis att vi är rädda för de som missköter sig)

2000-41 s 4-5
"I Litauen blir det regimskifte"
Litauens borgerliga regeringsparti led ett förkrossande nederlag i söndagens allmänna val. Hemlandets unionsparti som miste regeringsmakten fick bara 9 av parlamentets 141 platser.

2001-37 s 3-6
"De baltiska staterna närmar sig målet: EU och Nato"
De baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen blir om några år medlemmar i Europeiska Unionen och kanske i Nato också. Är de redo?
Balterna bistår redan alliansen med både mänsklig och elektronisk hjälp (bl a avlyssning av Ryssland). De är mycket angelägna om att gå med i Nato. Frågan är vad Ryssland egentligen tycker om det. Att gå med i EU är mer brådskande. De stora välmående städerna ger en falsk bild av verkligheten. Skillnaden till mindre städer och rena landsbygden är mycket stor. Få talar ett främmande språk nu sedan ryska språket dött ut. BNP per kapita är låg, t o med i jämförelse med det "fattiga" EU-landet Grekland som har 16200 $. Estland har 6000 $ och Litauen 4600 $. En annan sak är att det socialistiska tänkandet fortfarande är starkt i dessa f d sovjetrepubliker. "Staten är oerhört viktig frö universitetets studenter, och de anser att den bör ta ansvar för allt. Den personliga ansvarskänslan är mycket svag".
väststater.

2002-11 s 3-5
"Hansan återuppstår"
Globaliseringen blåser nytt liv i gamla handelsmönster - och gör Östersjön högintressant. De baltiska staterna har vind i seglen.
Estland är idag ett av de tre länder i Östeuropa som lockar mest utländska investerare per Capita. Det är bara Ungern och Tjeckien som är bättre. Från Estland flödar investeringar till de andra två baltiska staterna och till norra Polen. De tre baltiska staterna utgör en av världens snabbast växande ekonomiska zoner. Ett nytt Hongkong eller snarare ett nytt Hansaförbund.
Utländska företag gillar de låga lönerna men uppskattar också Tallins behagligt kosmopolitiska karaktär med en medelålders kärna och esternas god kunskaper i matematik och naturvetenskap. "50 års kommunism var bara ett av brott". För att komma med i EU måste Estland "avliberalisera" sina skatter och tullar. Det forna Östeuropa är för liberalt för det nuvarande Västeuropa!

2003-1/2 s 11
"Paksas seger överraskade alla"
utmanaren i det litauiska presidentvalet, Rolandas Paksas, vann en överraskande seger i valets avgörande omgång i söndags, vilket kanske oroar många av EUs ledare. Kritiker anser att han kan äventyra Litauens chanser att bli med i EU nästa år.

2003-20 s 8
"Litauen är klart för EU"
Fd sovjetrepubliken Litauen röstade under veckoslutet ja till medlemskap i Europeiska Unionen.
Andra valdagen blev det fler som röstade och totalt röstade 60 % av landets 2,7 miljoner röstberättigade.

2004-19 s 6
"Avsatt president är bland favoriterna i Litauen"
President Rolandas Paksas, som har ställts inför riksrätt, och Valdas Adamkus, som Paksas besegrade i förra presidentvalets finalomgång i fjol, är favoriter i det litauiska presidentvalet den 13 juni. 25 % av väljarna stöder Adamkus och 22 % Paksas.

2004-25 s 10
"Final i Litauen"
Fem kandidater konkurrerade om att efterträda Rolandas Paksas, som beskylldes för samröre med den ryska maffian och för att berikat sig själv på ämbetet och som avsattes av parlamentet i början av april. Den f d presidenten Valdas Adamkus vann första omgången med 30 %. Den 27 juni möter han f d premiärministern Kazimiera Prunskiene som fick 22 %.

2004-27 s 3-4
"Adamkus blir president igen"
Valdas Adamkus, mannen som jämnade vägen för Litauens inträde i både EU och Nato tog hem segern i söndagens presidentval. Adamkus var president 1998-2003. Sedan förlorade han presidentposten till populisten Rolandas Paksas. Paksas blev därefter den förste europeiske ledaren som avsattes i riksrätt efter att ha beskyllts för att ha samarbetat med den ryska maffian och den ryska underrättelsetjänsten.

2004-44 s 22
"Krångliga regeringsförhandlingar stundar"
Det litauiske statsministern Brazauskas socialliberala regeringskoalition och den efter valen förstärkta högern försöker undvika att regeringsuppdraget går till uppstickaren Uspaskichs arbetarparti. Detta parti förlorade röster i valet och fick inte längre egen majoritet. Det har 39 av totalt 141 mandat i parlamentet. Två borgerliga partier har tillsammans 43 mandat.

2004-47 s 8
"Litauen var först ut"
Det litauiska parlamentet ratificerade i förra veckan EUs nya författning vilket betyder att Litauen blev det första av EUs medlemsländer som godkände det historiska dokumentet. 84 ledamöter röstade ja, fyra röstade nej. Tre avstod från att rösta och 50 ledamöter var frånvarande.

2005-7 s 10
"Den baltiska svanesången"
Det finns inget "baltiskt block" längre. Skilda ekonomiska förutsättningar leder till allt mer olika samhällen. Estlands radikala marknadsreformer och högteknologiska kunnande leder in landet på en annan väg än Litauen, vars ekonomi fortfarande är beroende av stora industrier från sovjettiden. Olikheter i demografi spelar också en stor roll. Frågan om Lettlands etniskt ryska befolkning - drygt 40 % av landets befolkning är ryssar. Dominerar landets politik. Ländernas komplicerade relationer med Ryssland visade sig nyligen då Ryssland i fjol bjöd in ledare från hela Europa att hedra minnet av Sovjetunionens seger över Nazityskland för 60 år sedan. Lettlands president åkte dit. De övriga två stannade hemma med motiveringen att denna seger eliminerade dem från Europakartan.

2005-13 s 7
"Såren har inte läkt"
Estlands president Arnold Rüütel har tillsammans med sin litauiske kollega beslutat att inte delta i ceremonin i Moskva i samband med 80-årsdagen av de allierades seger över Nazityskland. Han har ingenting emot att hedra andra världskrigets offer men vill att man inte glömmer att Estland inte återfick sin oavhängighet efter det att Röda Armén drivit bort tyskarna. Efter kriget drabbades landet av ytterligare deportationer och förföljelser. Däremot ser han ingen anledning till oro för förhållandet mellan Estland och Ryssland idag.

2005-39 s 10
"Baltiska bekymmer"
De nya EU-länderna i öst lider brist på arbetskraft. Tillväxttakten är över 7 % i de baltiska staterna. Många företag är arbetskraftsintensiva. Officiellt är arbetslösheten omkring 8 % men av dessa arbetar många svart på hemmaplan eller någon annan stans i EU. En lösning vore större rörlighet på arbetsmarknaden. Några företag vill importera personal från Vitryssland men många betraktar ryska invandrare som ovälkomna.

2008-04 s 7
"Varning för kallt krig!"
Litauens president ogillar Rysslands tendenser att dominera och diktera. Den 81 årige Valdas Adamkus fruktar att Rysslands ekonomiska framgångar skulle kunna locka Ryssland att starta ett nytt "kallt krig". Som exempel nämner har utnyttjandet av energileveranser som påtryckningsmedel och flera fall av ekonomisk och politisk press på de baltiska staterna. Han vill att Litauen ska minska sitt beroende av rysk energi och uttalar stort stöd för planerna på ett nytt kärnkraftverk.

2008-42 s 8-9
"Litauen får en ny regering"
De konservativa är redo att återta regeringsmakten med hjälp av populister. Alliansen mellan Fosterlandsförbundet och kristdemokraterna fick knappt 20 % av rösterna. Ledaren för Fosterlandsförbundet, Andrius Kubilius, kan räkna med att få president Adamkus uppdrag att bilda regering. Detta betyder att socialdemokraten Kirkilas mitten-vänster regering upplöses. Socialdemokraterna fick bara 12 %. Kubilius kommer dock att tvingas samsas med populistiska partier av skiftande kulörer. På andra plats i första valomgången kom överraskande ett nytt parti som marknadsfördes av stjärnor i underhållningsbranschen, Nationell uppståndelse. Ett annat parti är partiet för ordning och rättvisa, som leds av den förre presidenten, Paksas, som avsattes på grund av korruptionsmisstankar.
Folkomröstningen om kärnkraftverket som gick samtidigt gav som resultat att 90 % röstade för att behålla det. Då mindre än 50 % röstade är resultatet dock inte giltigt.

2011-24 s 19
"Euron kan vänta"
Skuldkrisen dämpar entusiasmen för Euron.
Lettland och Litauen är inte längre så pigga på att följa Estlands exempel och gå med i eurosamarbetet. Just nu överväger länderna att skjuta upp införandet av den gemensamma valutan till någon gång efter 2014. . När euron försvinner som tydligt mål blir det mindre viktigt att minska underskotten. Euroregionen har ingen brådska med att expandera förrän 2015 eller 2016 så länge som medlemsländerna har fullt upp med skuldproblemen.
Potentiella eurokandidater utanför Baltikum har också ändrat inställning. Polen, Tjeckien och Ungern saktar ned förberedelserna för eurons införande samtidigt som kostnaderna för att hjälpa skuldsatta medlemsländer stiger.

2012-11 s 10-11
"Dåliga vibrationer"
Relationerna mellan Polen och Litauen är uråldriga, men de blir inte precis bättre med tiden. De båda länderna har 600 års överlappande historia (tidvis även geografiskt), men minnena av denna långa tid skiljer sig drastiskt. Polen som är tolv gånger större tycker att Litauen misshandlar sin polska minoritet - cirka åtta procent av befolkningen - och sviker sina löften. Litauens polska skolor har beordrats att undervisa fler ämnen på litauiska.
Ett annat problem handlar om stavning: Enligt litauisk lag måste officiella dokument som pass och födelsebevis vara skrivna med det litauiska alfabetet, som saknar bokstaven w och merparten av Polens diakritiska tecken.
Ett tredje bråk handlar om återlämnande av egendom i Vilniusregionen som konfiskerades under sovjettiden. Detta etniskt polska distrikt styrdes (ockuperades enligt litauerna) av Polen före kriget. Detta komplicerar frågan om vem som äger vad.
Andra kontroverser handlar om användandet av polska i annonser och på vägskyltar.

2012-43 s 7
"Bakslag för kärnkraftsprojektet"
Det klara nejet till det litauiska kärnkraftsprojektet Visaginas handlar inte primärt om betänkligheter inför kärnenergi utan snarare om frågetecken kring dess ekonomiska bärkraft. 2009 blev reaktorn i det gamla kärnkraftsverket i Ignalina definitivt avställd. Det var populärt bland befolkningen då det producerade billig el och gav exportinkomster. Det nya verket Visaginas skulle bli en ersättning. Nu har en rådgivande folkomröstning avvisat detta. Både Estland och Lettland, två partners sär fortfarande intresserade.

2012-46 s 11
"Litauens president leker med elden"
Den värsta konstitutionella krisen som den baltiska republiken Litauen råkat ut för sedan självständigheten har president Dalia Grybauskaite själv orsakat. Parlamentsvalet i oktober ledde till att den konservativ-liberala regeringen under Andrius Kubilius besegrades av vänster populistiska partier. Socialdemokraterna, Arbetarpartiet och Ordning och Rättvisa ville nu bilda en koalitionsregering.
President Dalia Grybauskaite bestämde emellertid den kommande regeringen inte fick innehålla ett parti som anklagas för "grova överträdelser av valförfarandet" och "smutsig bokföring". Detta var riktat mot Arbetarpartiet och Viktor Uspaskichs en miljonär av rysk härkomst.
President Dalia Grybauskaite pressar sin ämbetsrätt till det yttersta och en bit därutöver.

EU, Litauen
2014-49 s 22
"Omaka par"
Den första januari blir Litauen den 19:e medlemmeni eurozonen. Den lilla baltiska nationen med tre miljoner invånare är en av Europas snabbast växande ekonomier. Euroområdet står på randen till recession och deflation. Så varför vill Litauen införa den gemensamma valutan?
Euron kommer att öka handeln, företagen behöver inte längre försäkra sig mot valutasvängningar, upplåningskostnaderna kommer att minska, på sikt kommer BNP att öka. Euron är pålitligare mot ryskt vapenskrammel.

Litauen
2015-11 s 19
"Litauen känner sig hotat"
Återgår till allmän värnplikt och då måste alla unga män ställa upp!
President Grybauskaite kommenterar Litauens planer på att återinföra värnplikt. Landet ser sig hotat och måste kunna försvara sig. Litauen kan dessutom knappast be om hjälp från sina allianspartner om man inte ens är redo att själv försvara sig, menar presidenten. Litauen måste ensam kunna klara av att stå emot en angripare i minst tre dygn. Det är den tid det tar innan Natos insatsstyrkor hinner mobilisera.
Att delta i försvaret är dessutom en plikt som är inskriven i grundlagen. Värnplikten omfattar alla unga män mellan nitton och 26 år.
Hotet finns mot länder i hela den baltiska regionen.