Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Danmark

Karta
 Info Berlinske Tidene
Politiken
Danmark, sammanfattningar av artiklar om Danmark som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.  aktuell artikel

97-50/51 s 8-9
"Östersjöområdets säkerhet engagerar"
Det är framför allt Danmark som starkt engagerar sig för en Östersjöregion med en egen ryssfri identitet och som gärna vill utvidga Nato till att också omfatta de baltiska staterna.

98-17 s 5-6
"Den danska modellen har fungerat bra"
Danmark är på god väg att halvera arbetslösheten. Nytänkande, flexibilitet och minimalt anställningsskydd är ingredienser i danskarnas effektiva recept.
Det finns 100-tals produktionsskolor för alla under 25 år som inte har utbildning eller jobb. 5000 kr i månaden är lönen. Alla får lära sig ett hantverk.
Alla omskolas till de lediga jobb som finns om det är arbetslöshet inom någon bransch. "Af förebygger arbetslöshet i stället för att försörja arbetslösa". "Skattetrycket är stort".Sysselsättningsgraden är högst i EU, över 75 %.
Lönerna bestäms lokalt och anställningstryggheten liten. 40000 deltar i jobrotation som vikarier för andra som utbildar sig. 75 % få jobb därefter. De finns också "skyddade jobb".

99-30 s 3-4
"Drömmarnas hav"
Ett gigantiskt byggnadsverk, den fasta förbindelsen mellan Danmark och Sverige, skall inleda en ny blomstringstid för Östersjöregionen – en modern renässans för Hansaförbundet.
Man talar om ett Medicon Valley, universiteten i Köpenhamn och Lund som grund. Öresundsregionen med tillsammans 3,2 miljoner invånare blir ett ekonomiskt centrum som hamnar på 8:e plats i Europa! Framtidsförhoppningarna är stora i Köpenhamn. Berlin och Warszawa ligger snart närmare än Stockholm och Oslo (och samma sak blir det i princip för Malmö, även om inte mycket nämns i artikeln om den staden)

2000-6 s 9
" Jörg Haider har en kusin i Danmark"
Man avser Pia Kjaersgaard och hennes danska Folkpartiet (DPP). Hon har 15 % av opinionen men inget parti vill samarbeta med henne.2

000-13 s 8-9
"Danmark gör höger, framåt marsch!"
Det högerpopulistiska danska folkpartiet går framåt samtidigt som socialdemokraterna förlorar allt fler väljare. I valet 1998 fick partiet 7,4 % men kan idag räkna med stöd av 20 %. Nästan lika populära idag som socialdemokraterna. En "österrikisk" situation kan uppstå. DF är mot muslimer och särskilt somalier. Arbetslösheten bland utlänningarna i Danmark är 60 %. DF är också mot EMU och EU.

2000-15 s 11-12
"Danmark tycker inte om bojkotten mot Österrike"
Den 28 september håller Danmark folkomröstning om inträde i EMU. Fallet Österrike har lett till en förändring av den politiska debatten. Har de stora EU-länderna rätt att bestämma vilka partier som ska regera i de små länderna? Bojkotten kan äventyra ja-sidans valseger. Ett annat skäl till missnöje är att Pia Kjaersgaards Folkpartiet snart är lika stort som socialdemokraterna, som förlorat sympatisörer till Folkpartiet.

2000-37 s 3
"EMU-valet i Danmark påverkar alla"
Den 28 september ska Danmark rösta om medlemskap i den europeiska valautaunionen EMU. Resultatet får stor betydelse för övriga länder i Norden.
I Norge börjar isoleringen från EU bli obekväm. Stoltenbergs försök att få upp EU-frågan på dagordningen behöver stöd i ett danska ja, särskilt nu när oppositionens Framskrittsparti är klar större än regeringspartiet.
Ett danskt nej skulle förstärka motståndet mot EMU i Sverige.
Missnöjet med euron skulle underblåsas i Finland. Och ett nej skulle kunna bli ett lika stort hinder för EU-medlemskap för Island som fiskefrågan är.
Tillslut kan ett danskt nej göra det svårare för landet att dra in de baltiska länderna i det nordiska samarbetet och i EU.

2000-38 s 9
"Rasmussen hoppas på de osäkra väljarna"
Danmarks statsminister bedömer chansen att i det kommande valet få ett ja till EMU som 50-50 %. Eurons fallande kurs gentemot euron påverkar negativt.

2000-39 s 3-4
"Farvel till Kronen?"
Eurokursens fall och rädslan för att EU-högkvarteret i Bryssel ska styra allt i Danmark har stärkt danskarnas misstänksamhet mot valutaunionen och den gemensamma valutan. Om Danmark röstar nej till medlemskap i EMU riskerar EU att splittras i två läger.
En orsak till den ökade nej-opinionen har varit EUs behandling av Österrike. Många befarar att nästa gång kan det vara ett annat litet medlemsland som drabbas, t ex Danmark, av de storas bannbulla. Och oron är befogad. Några av de förslag till invandringsbegränsning som bringade ledaren för det österrikiska frihetspartiet i vanrykte är redan lag i Danmark! Den danska regeringen har redan kraftigt begränsat asylsökandes rätt till social service och det är svårt för invandrare att ta hit sina familjemedlemmar. Statsministern har lovat att Danmark inte ska bli ett multietniskt samhälle.

2000-39 s 5-6
"Dessa besvärliga danskar"
Vilket resultatet än blir i den danska folkomröstningen om EMU har danskarna än en gång ställt viktiga frågor om deras egen och den Europeiska Unionens framtid på sin spets.
Än en gång kommer en dansk folkomröstning att påverka resten av Europa. Nej-sidan består av tre delar: nationalisterna som är rädda om landets suveränitet, den andra är rädda om demokratin och den tredje delen är vänstern som är rädda för att bidragssamhället kan urholkas.

2001-48 s 4-5
"Den danska skutan har fått en ny kapten"
Mannen skulle kunna kalla honom "Mannen utan skugga" vilket kanske är en någon tvetydig komplimang. Anders Fogh Rasmussen, liberal, som är Danmarks nye statsminister tycks inte ha något att dölja. Han är en stor beundrare av Tony Blair.
Folkepartiets Pia Kjaersgaard drog fram frågan om invandringen och dess följder i valkampanjen. Hon tvingade det "hyggliga danska samhället" att ta itu med en fråga som pyr i många andra samhällen: "Vad innebär det att vara europé i denna tid av massmigration?".

2001-48 s 5
"Ett budskap till Nordens länder"
Den nye statsministern i Danmark lovar omedelbar skattefrysning och sänkningar så långt det är möjligt. Han vill ha privatisering av många offentliga tjänster. Han vill skärpa invandringspolitiken utan att bryta mot internationella konventioner.
Detta är andra gången på 2 månader som en socialdemokratisk regering får respass. Förra gången var det Norge.

2002-16 s 10
"Oro inför Danmarks ordförandeskap"
Danmark, som vid halvårsskiftet tar över ordförandeskapet i EU, har de senaste veckorna kritiserats av övriga EU-länder. I flera av Europas huvudstäder befarar man att högermittenregeringen i Köpenhamn kommer att försöka exportera sin skärpta asylpolitik.

2002-26 s 9
"Bäddat för trubbel när Danmark tar över"
Turkiet har krävt att under toppmötet i Köpenhamn i december få löfte om en tidtabell för medlemskapsförhandlingar. Danmark har redan en av de mest ambitiösa dagordningarna i EUs historia. Ett annat problem för Danmark är att det är Grekland som redan till hösten kommer att vara ordförande för alla EU-möten som behandlar säkerhets- och försvarsfrågor.

2002-27 s 9-10
"Ordförandeskap med förhinder"
Den danska regeringen går helhjärtat in för att avsluta förhandlingarna med EUs ansökarländer under de kommande 6 månaderna. EUs utvidgning står överst på dagordningen. Alla andra frågor måste vänta. Det är alltså det EU-skeptiska Danmark som på sätt och vis får spela huvudrollen i utvidgningsprocessen, en motsägelse som inte tycks störa danskarna det minsta. Danmark har efter en folkomröstning för nästan 10 år sedan rätt till 4 undantag från Maastrichtavtalet: valutaunionen, säkerhetspolitiken, polissamarbete och unionsmedborgarskap. I dag finns det en majoritet i Danmark för att avskaffa dessa undantag

2002-27 s 11
"Polisen förbereder sig på det värsta"
Myndigheter och polis i Köpenhamn lämnar ingenting åt slumpen. Man har ordnat tillfälliga häkten i en underjordisk bilparkering. Där kan det bli kallt i december och detta förskräcker "EU-fientliga aktivister" som också upprörs över polisens underrättelseverksamhet. Polisen gör razzia hos många små vänstergrupper som protesterar mot EU, kapitalism och rasism och är för djurskydd och jämlikhet, under förevändning av att leta efter narkotika.

2003-35 s 3-4
"Sverige, Danmark och Europeiska Unionen"
Opinionerna har svängt i Skandinavien. Svenskarna står i beredskap att avfärda euron. Sverige har en lång historia av utanförskap. Landet tillhör inte Nato och 1994 var det bara 52 % som röstade ja till EU. Danskarna skulle välkomna euron men är mer tveksamma till den nya EU-författningen. 54 % stöder euron i Danmark.

2003-42 s 3
"De förtjusta danskarnas inkonsekvens"
landets invandrarfientliga politik sätts på prov efter kronprinsens förlovning med en australiska. Den 31-åriga Mary Donaldson från Tasmanien har förlovat sig med kronprins Frederik av Danmark. Danmark införde i juli 2002 nya lagar vilka har minskat antalet människor som har fått uppehåll via giftermål från 6600 per år till 800. Lagarna kräver att båda är minst 24 år, att de har bostad i Danmark och att de har vissa finansiella tillgångar så att de inte blir beroende av socialbidrag. De måste vara självförsörjande. Invandrare måste också vänta 9 år på att bli danska medborgare och de måste kunna tala danska. De flesta dankar är nöjda med landets invandringsreglering.

2003-46 s 13
"Bröllopsfest i Valhall"
regeringen i Köpenhamn, huvudstad i vikingarnas gamla hemland, har beslutat att en grupp som dyrkar de fornnordiska gudarna, får tillstånd att utföra laglig vigsel. "Det vore fel att inte erkänna vård lands ursprungsreligion".

2004-13 s 5
"Fogh Rasmussen har det också motigt"
Stödet till Irakkriget och hotet om terrorism hänger som ett mörkt moln över den danske statsministern. Danmark var ett av fem länder som bistod USA med trupper i Irak. De 500 soldaterna i Irak ska inte kallas hem. Den danska ekonomin har gått i stå och arbetslösheten ärrekordhög. Rasmussens ställning verkar minst sagt bräcklig.

2004-30 s 7
"Danmark är en förebild när det gäller jämlikhet"
Inget annat land anstränger sig så mycket för att hålla medborgarna på ungefär samma socioekonomiska nivå. Landet befolkas nästan bara av medelinkomsttagare. Arbetslösheten är 5,9 % som är en tredjedel lägre än EUs genomsnitt. Dessutom anses Danmark tillsammans med Finlands och Islands regeringar vara de tre minst korrumperade i världen.

2004-38 s 24-25
"Kärleken är gränslös men inte i Danmark"
Danmarks invandrings- och äktenskapslagar tvingar många etniskt blandade par att välja exil framför att bo kvar i Danmark. Invandrare och asylsökande utgör 8 % av Danmarks totalt 5,3 miljoner invånare. 3 % är muslimsk (ca 160 000 personer) och detta är något som danskarna i allmänhet inte gillar, särskilt inte deras regering. De danskar som gifter sig med någon i ett annat land får inte bo tillsammans med den nye partnern i Danmark om hon eller han inte har fast bostad i Danmark och har minst 65000 kr på banken. Många som inte uppfyller dessa krav väljer att bosätta sig i Malmö i stället. Sverige har inga sådana krav på sina invånare som Danmark. Malmö kommun svarar för bostad och försörjning för alla som kommer oberoende från vilket land. Inget krav på att man ska ha någon anknytning till Malmö eller Sverige finns heller.

2005-6 s 7
"Fogh Rasmussen hade segern som i en liten ask"
När knappt något skiljer partierna åt är det personerna som räknas, och därför vann Fogh Rasmussen det danska valet. I förra valet lovade han att begränsa invandringen, frysa skatten och ta itu med brottsligheten och han har varit duktig på att infria dessa löften. Socialdemokraternas ledare Lykketoft är intelligent och erfaren men han saknar karisma. Opinionsmätningarna före valet visade överraskande att väljarna betraktade venstre som den bästa garanten för bibehållet välfärdssystem.

2006-47 s 5-6
"Den danska modellen"
Danmarks framgångsrika kamp mot arbetslösheten fascinerar politiker runt om i Europa. Frågan är om modellen lämpar sig för export. Danmark har i sex år haft nästan full sysselsättning. De anställda kan mer eller mindre sägas upp utan tidigare varsel men i gengäld är det mycket lättare att få ett nytt jobb och en generös ersättning väntar den arbetslöse. De kan få upp till 90 % av den senaste lönen, maximalt motsvarande 1900 euro som är skattepliktiga. I gengäld måste de ta de jobb som arbetsförmedlingen kräver. En arbetslös dank får ett nytt jobb efter i genomsnitt 17 veckor, motsvarande för en tysk är 40 veckor.

2006-51 s 7
"Extremhögern har medvind i Norden"
Pia Kjaersgaard är Danmarks mäktigaste kvinna. Hon är ledare för det danska Folkpartiet som är regeringen Anders Fogh Rasmussens stödparti. Vi nästa val 2009 kan hennes parti mycket väl få en formell plats i regeringen. Hennes främsta frågor är striktare invandringsregler och högre pensioner. I Norge är ledaren för Fremskrittspartiet Siv Jensen landets populäraste partiledare. Hon är ung och appellerar till de kvinnliga väljarna.

2007-01/2 s 9
"Låga förväntningar bringar lycka"
Danskarna har sedan 30 år tillbaka visat sig vara de lyckligaste västerlänningarna. Orsaken är, menar experterna idag, till att danskarna är så nöjda med livet är att de har lägre förväntningar. Detta kan bero på att landet är så litet så att man inte kan räkna med att förhäva sig. "Danskarna är till syvende och sist glatt överraskade av att inte allting i staten Danmark är ruttet".

2007-14 s 12
"Damer med sting"
Kanske blir det Skandinavien och inte Frankrike som väljer en socialistisk kvinna till ledare härnäst. Mona Sahlin har nyligen valts som partiledare för socialdemokraterna i Sverige och Helle Thorning-Schmidt har motsvarande roll i Danmark. I Danmark är det val i februari 2009 och halvannat år senare är det val i Sverige.

2007-21 s 10
"Feminist, socialist och djupt troende muslim"
25-åriga Asmaa Abdol-Hamid skapar uppståndelse i Danmark när hon ställer upp som kandidat i folketingsvalet för "Enhetslistan", ett parti på yttersta vänsterkanten. Hon tar ingen man i hand när hon hälsar och hon har alltid sjal om huvudet. Hon är ett problem för den danska vänstern då hon med sin klädsel personifierar kvinnoförtryck och en intolerant religion som inte hör hemma i den röd-gröna alliansen mellan socialister och miljöpartister.
Hon kom till Danmark som palestinsk flykting 1986.

2007-36 s 11
"Dansk polis avvärjde terrordåd"
De danska myndigheterna grep i tisdags åtta män, som misstänks för att ha planerat ett terrordåd. Männen uppges ha koppling till terrornätverket al-Qaida. Den danska säkerhetspolisen sa på en presskonferens att hotet var mycket nära och att gripandet av de åtta var resultatet av en internationell utredning som hade pågått i flera månader. På onsdagen häktades två av de gripna.

2007-45 s 8
"Dansk valsoppa"
Ett nytt mittenparti i Danmark kan komma att komplicera koalitionsbildningen efter valet den 13 november. Det är Nya Alliansen som leds av Naser Khader av syrisk härkomst. Avsikten är att försvaga Dansk folkeparti så att det inte längre kan påverka dansk politik genom att ingå i regeringskoalitionen. Khader som föredrar en borgerlig regering vägrar dock att binda sig vid att stödja vare sig den nuvarande statsministern Fogh Rasmussen eller den socialdemokratiska oppositionsledaren, Helle Thorning-Schmidt.

2007-46 s 3
"Fogh Rasmussen segrade igen"
Han vann nu för tredje gången och minoritetsregeringen som består av Venstre och Konservative fortsätter. Han har ett brett stöd för sin strikta invandringspolitik. När han tillträdde posten 2001 lovade han att sätta strama gränser för invandring och flyktingmottagning och det har han också lyckats med. Hans "flexicurity"-modell som kombinerar en stark välfärdsstat med en mycket rörlig arbetsmarknad har lett till en låg arbetslöshet och hög tillväxt. Det nya utbrytarpartiet, Ny Alliance, under ledning av Naser Khadher, hade höga opinionssiffror strax innan valet men klarade bara av att precis klara "spärregränsen" på 2 % och får ringa inflytande i folketinget. Orsaken tros vara att Khader alltmer talade för vikten av att göra det lättare för fler invandrare att komma in i Danmark.

2007-48 s 7
"Danmark röstar om euron en gång till"
Danmark kommer att arrangera ännu en folkomröstning, inom fyra år enligt, om euron och övriga fyra undantag, som danskarna sa nej till för sju år sedan. Undantagen skadar Danmark säger statsministern Fogh Rasmussen. Det danska beslutet kan uppmuntra ytterligare ett antal länder, främst Sverige, att införa den enhetliga valutan. I januari ansluter sig Malta och Cypern. Eurons kurs gentemot dollarn har medverkat till att stärka dess popularitet i Danmark, där mer än halva väljarkåren stöder medlemskap i valutaunionen.

2008-20 s 3
"Löst prat kan stå danske statsministern dyrt"
Anders Fogh Rasmussens inte särskilt diskreta karriärplanering kan grusa hans chanser i Bryssel. Hans vägran att garantera att han kommer att fullborda sitt tredje mandat som upphör 2011 har underblåst spekulationerna om att han tänker avgå för att satsa på ett annat, mer internationellt jobb. Om han lyckas få med danskarna i den europeiska valutaunionen skulle det stärka hans meriter för att få ett jobb i Bryssel som EUs förste president. Euro-förespråkarna leder för närvarande med 55 - 38. Men kanske det är en hög position inom Nato han siktar på.

2008-23 s 21-22
"Fanatisk islamist attackerade Danmark"  hela artikeln
En självmordsbombare attackerade i måndags den danska ambassaden i Pakistans huvudstad, Islamabad. Åtta människor miste livet och 30 personer skadades. Det är det andra försöket av terrorister att angripa utlänningar sedan landet fick en ny regering för några månader sedan. Den nya civila regeringen i Pakistan kommer att ställas under hård press från väst att åtgärda hoten från militära islamister, som kontrollerar de så kallad stamområdena. Danmarks utrikesminister, Per Stig Möller, fördömde attacken omedelbart. Bombattentatet skakar det danska samhället och risk finns att danskarna nu blir ännu misstänksammare mot radikala islamister. Allt våld stärker också Dansk Folkeparti som har 13 % av platserna i Folketinget och som har fått igenom några av Europas striktaste invandringslagar.

2008-32 s 4
"Dansk attack mot EG-domstolens invandringsregler"
Domstolen har beslutat att gå emot ett irländskt krav på att en i EU bosatts persons make från ett land utanför EU måste vara lagligen bosatt i ett annat EU-land för att få bosätta sig på Irland. Domen kan göra det mycket enklare för utländska makar att flytta till Danmark. För att förhindra arrangerade äktenskap mellan invandrare och makar från utanför EU ger Danmark bara uppehållstillstånd till den invandrande makan om båda parter är över 24 år gamla och om den danske partnern kan visa upp 7800 euro som säkerhet för att han kan försörja henne. Om inte väljer paret att bosätta sig i Sverige eller norra Tyskland där anhöriginvandringen är fri. Restriktionerna har ett brett politiskt stöd och var tänkta att skyddas av landets undantag från Maastricht-avtalet i rättsliga och inrikespolitiska frågor. Om Danmark ändå tvingas ändra sina lagar kommer förmodligen alla de äkta par bestående av en dansk medborgare och en med medborgarskap utanför EU att flytta från Sverige (Skåne) till Danmark.

2008-47 s 7
"Mörka moln på andra sidan sundet"  hela artikeln
Brist på arbetskraft försämrar Danmark utsikter. Det har den senaste tiden uppstått sprickor i en ekonomi som har ansetts vara ett mönster för hur man kombinerar god tillväxt och flexibel arbetsmarknad med hög levnadsstandard och generösa trygghetssystem. Stigande räntor och kollapsande räntor skapar bekymmer i de danska hushållen som tillhör de mest skuldsatta i Europa. Det värsta problemet är emellertid stagnation orsakad av kronisk brist på arbetskraft som i sin tur beror på (menar författaren) full sysselsättning, åldrande befolkning, få nya invandrare och generös a-kassa. Danska industriförbundet menar att a-kasseförmånerna måste ändras och trenden mot att pensionera sig tidigt stoppas. Ekonomiministern vill sänka marginalskatten. Den är på 63 % och betalas av 40 % av de anställda.

Grönland
2008-47 s 29-31
"Grönland ser ljust på framtiden"  hela artikeln
Olja. Diamanter, zink - Grönland deltar i råvaruruschen och hittills outnyttjade rikedomar ska öppna vägen till självständighet. Grönland ligger nämligen, säger grönlänningarna, så långt från Danmark som man kan komma. Alega Hammond som är den halvautonoma örepublikens utrikes- och finansminister gå i spetsen för självständighetskampanjen. "Vi ser inte ut som danskar, vi tänker inte som danskar och vi är inte danskar". Grönland är fem gånger så stort som Sverige men 85 % är täckt av is och där bor bara 57 000 invånare varav 90 % är inuiter.
Vägen till självständighet ska gå via orörda naturtillgångar varav de flesta ligger på havsbotten på flera tusen meters djup. Där finns stora oljefyndigheter, långt mer än vad Norge producerat i 40 år. Den globala uppvärmningen väcker stora förhoppningar på Grönland.
Halva den grönländska budgeten betala av Danmark, 3,2 miljarder danska kronor årligen. Intäkterna från en eventuell oljeutvidgning fördelas enligt avtal så att de första 75 miljonerna kronor går till Grönland, sedan delas inkomsterna lika med Danmark och det årliga bidraget minskar med samma summa. När avbetalningen har passerat 6,5 miljarder kronor har Grönland köpt sig fritt. Det finns många sociala problem att åtgärda på Grönland - våld i familjer, sexuellt utnyttjande av minderåriga, alkoholism, tonårsgraviditeter och självmord. Problemen är störst på den östra sidan, det är på västkusten som framtidsutsikterna finns. Omkring 70 % av alla ungdomar saknar fullbordad grundskola eller yrkesutbildning.

2008-48 s 7
"Grönlänningarna röstade ja till mera autonomi"
Grönland tog ett viktigt steg mot fullständig självständighet från Danmark när det i tisdags röstade ja till utvidgade befogenheter för den inhemska regeringen. 76 % röstade för och 24 % röstade mot. Omkring 39000 röstberättigade, varav de flesta är inuiter, bestämde att bland annat polisväsen, rättsväsen och fiskerimyndigheten ska vara självständiga mot Danmark. I omröstningen bestämdes också riktlinjer för fördelning av intäkterna från oljetillgångarna utanför kusten.

2009-47 s 4-5
"Moské möter motstånd i Danmark"
Köpenhamn har en stor muslimsk grupp men ingen moské. Nu planeras byggandet av två moskéer. Danskt Folkeparti som nyligen gick framåt i de kommunal valen är motståndare till detta. Partiet stöds också av de senaste månadernas väpnade krig mellan olika kriminella organisation, däribland invandrargäng och mc-organisationer.

2010-04 s 3-4
"Danska ungdomar får effektiv hjälp att hitta jobb"
Danmarks framgångsrika åtgärder för att begränsa arbetslösheten bland unga kanske fungerar som modell för andra länder. Bara 3,2 % av danskarna under 25 år är arbetslösa mot till exempel 18,4 % av britterna. Danmark erbjuder intensiva arbetsmarknadsprogram till dem som löper störst risk att bli arbetslösa. Företag erbjuds 50 000 danska kronor i bidrag i sex månader om de anställer en lärling under 25 år på tre år. Arbetsförmedlingarna måste kontakta nya klienter inom en vecka efter registrering för att göra upp en plan. Arbetssökande ska numera erbjudas arbete, lärlingsplats eller utbildning inom en månad.

2010-25 s 8
"Dyra misstag på högerkanten"
Populistiska Dansk Folkeparti har för ovanlighetens skull motgångar. Partiledaren Pia Kjaersgaard vill ha ministerposter för sitt parti efter nästa val som ska äga rum senast i november 2011. Men hennes ambitioner tycks försvåras av inställningen till en ekonomisk reform. Dansk Folkeparti vill korta ned perioden som arbetslösa får a-kassa och sänka barnbidragen. De verkade rikta sig mot invandrarna men Pia Kjaersgaard misstog sig på de demografiska förändringarna. Alltför många "danskar" skulle drabbas. Felkalkylerna ledde till en stor minskning av väljarstödet.

Grönland
2010-35 s 25-26
"Nu börjar jakten på Grönlands svarta guld"
Drömmen om ekonomiskt oberoende väger tungt mot miljöaktivisternas invändningar. Enligt skotska Cairn Energy kan det norr om polcirkeln inom grönländskt territorialvatten finnas reserver på 17-18 miljarder tunnor, vilket morsvarar en fjärdedel av de globala reserverna. Andra länder som gränsar till Arktis, USA, Kanada och Norge har förbjudit djuphavsborrning i polarområdet tills man utrett orsakerna till BP-katastrofen. Greenpeace kräver tillsammans med andra miljöorganisationer ett stopp för provborrningarna.
Grönland har stora förhoppningar på det svarta guldet. Grönland är ekonomiskt beroende av Danmark som med 3,5 miljarder kronor står för drygt en tredjedel av BNP. Öns 56 000 invånare hoppas att oljan ska göra bidraget överflödigt så att drömmen om självständighet kan förverkligas. Då kanske det också kan bli slut på det utbredda alkoholmissbruket, vanvården av barn och de enorma sociala klyftorna på Grönland - eller så kommer de att förvärras.

Grönland
2010-35 s 26-27
"BP får inte vara med och leka"
Det brittiska jätteföretaget BP har på grund av olyckan i Mexikanska golfen tvingats dra sig ur konkurrensen om borrningslicenser i Arktis som för närvarande är platsen för en ny oljerush. Mineral- och petroleumbyrån i Nuuk, Grönlands huvudstad kommer att avslöja vilka de potentiella licensinnehavarna är. BP brukar annars gå i fronten när det gäller exploatering av nya områden. Det beräknas finnas 90 miljarder fat olja och stora mängder naturgas i Arktis.
Miljöaktivister och vetenskapsmän ogillar planerna på att borra i de arktiska vattnen.

Grönland
2011-21 s 30-31
"Huggsexa om töande Arktis"
Just söder om polcirkeln där istäcket försvinner likt daggen en junimorgon, är det inte bara klimatet som hettar till. Över hela Arktis leder det allt varmare klimatet till att nya tvister uppstår om resurser som tidigare var otillgängliga, skyddade av ett tjockt lager is. Fyndigheterna av olja och naturgas under Arktis havsbotten skattas till närmare 25 procent av världens kvarvarande reserver. Nyligen hölls ett extraordinärt toppmöte i Grönlands lilla huvudstad Nuuk. Årets sammankomst för Arktiska rådets åtta medlemsländer lockade sju av åtta utrikesministrar. Rådets allt större betydelse underströks även av att man upprättade ett permanent sekretariat, som kommer att ha sitt säte i Tromsö i Norge. De kommans oljerikedomarna anses leda till att Grönland med sina 60 000 invånare snart blir självständigt från Danmark.

2011-27 s 31
"Danskarna skärper gränskontrollen"
Den danska tullens nya kontrollåtgärder vid gränserna började i tisdags. Vid gränsen mot Tyskland har Danmark utökat tullpersonalen med 30 tjänstemän vars uppdrag är att i första hand stoppa gränsöverskridande kriminalitet. Normala resenärer kommer inte att beröras av de nya kontrollerna enligt danska talesmän.

2011-40 s 14
"Danskarna fick en ny regering"
Helle Thorning-Schmidt är Danmarks första kvinnliga statsminister. Hon presenterade i måndags sin nya regering, en koalition mellan tre mitten-vänsterpartier. Thorning-Schmidt är ledare för de danska Socialdemokraterna och svärdotter till den förre Labourledaren Neil Kinnock, bildar regering med Socialistisk folkeparti och Radikale venstre. Koalitionen blir också beroende av stöd från ett grönt parti.

2011-40 s 14
"Och nu måste danskarna (och alla andra) "se upp med fettet"
I ett land som är känt för smör och bacon är den nya skatten, på livsmedel som innehåller mer än 2,3 % mättat fett, ett hårt slag. De extra inkomsterna till statskassan ska användas i kampen mot övervikt.
Ungern har redan en extra skatt på ohälsosamma livsmedel. Danmark, Schweiz och Österrike har redan bannlyst transfettet.
I Europa är det Storbritannien som har de största överviktsproblemen. 24,5 % är feta!
En undersökning visar att dålig hälsa på grund av övervikt kostar Storbritannien 21,5 miljarder pund per år.
Färre än tio procent av danskarna lider av fetma jämfört med 15 % i OECD-länderna.

2012-1/2 s 4
"Helles hemska höst"
Danmarks nya statsminister tappar redan väljarstöd. Senaste opinionsmätningen ger hennes Socialdemokratiska parti 19,9 %s väljarstöd. Danmarks första kvinnliga statsminister har haft det svårt redan från början. Hennes make Stephen Kinnock misstänks för att fuska med skatten. I treparti koalitionen ingår Socialistisk folkeparti. Industriministern jagas av anklagelser om att han haft skumma affärer med Kreml för 21 år sedan då han en kort tid ledde Danmarks kommunistiska parti. Därtill kommer att ekonomin har försämrats. BNP minskade med 0,8 % tredje kvartalet 2011. Arbetslösheten ökar och banker blir allt motvilligare att låna ut pengar. Danmark innehar för närvarande det roterande ordförandeskapet i EU första halvåret 2012. Detta kan innebära fler fallgropar än fördelar.

2012-05 s 31
"Danmark är med"
Danmark är inte med i eurozonen och har fått undantag från valutasamarbetet. Men statsminister Helle Thorning-Schmidt och hennes regering accepterar till skillnad från regeringen i London EUs nya finanspakt vilket betyder att Danmark underkastas samma budgettak som gäller för länderna i eurozonen.

2012-35 s 4-5
"Danska cyklister har en egen 'motorväg'"
18 kilometer jämn och fin cykelväg som slingrar sig genom landskapet. I stort sett utan vägkorsningar passerar den fält, bakgårdar, kvittrande fåglar, en sjö, några ankor och vid var och varannan kilometer finns det en luftpump! För en del danskar är detta morgonens pendling till jobbet. Vägen löper halvvägs mellan Köpenhamn och Alberslund, en förort. Det är den första av 26 planerade cykelvägar. Köpenhamn och 21 kommuner har gått samman för projektet. Den största vinsten är cyklisternas glädje och att de mår bra. The New York Times reporter Sally McGrane blev lyrisk över satsningen.

Danmark
2012-43 s 10-11
"Danskarna ger igen efter brustna vallöften"
För ett år sedan blev Danmarks statsminister Helle-Thorning Schmidt fanbärare för dela den europeiska socialdemokratin, nu har hennes eget parti rasat till den lägsta nivån på minst ett århundrade. I valet fick hon 25 % av rösterna, nu är stödet nere på 17 %. Hon är Danmarks första kvinnliga statsminister. Sonhustrun till den fd brittiska Labourledaren Neil Kinnock har fjärmat sig från både sina egna väljare och väljare längre till vänster genom att driva igenom ett skatteförslag med hjälp av oppositionen främst en skatteförändring som gynnade höginkomsttagare på pensionärers och arbetslösas bekostnade.
Helle-Thorning Schmidt har tvingats bryta många vallöften vilket har tillåtit oppositionen som under ett helt århundrade innehaft regeringsmakten och leds av den fd statsministern Lars Lökke Rasmusen att utmåla den nya vänsterregimen som opålitlig. Av alla nordiska länder, förutom Island, drabbades Danmark hårdast av den ekonomiska krisen. Landet BNP har fortsätt sjunka under årets andra kvartal.
Även systerpartiet, Socialistiska Folkeparti har rasat i opinionen. Oppositionspartierna leder nu stort med 53 %.

2012-47 s 5
"Danska regeringen avskaffar "fet" skatt"
Bönder, handlare och konsumenter tjoade av glädje när danska regeringen tillkännagav att en av landets mest avskydda skatter skulle avskaffas. Det rör sig om en tariffskatt på mättade fetter som infördes för knappt ett år sedan.
Avsikterna var goda. Högre priser på ohälsosamma livsmedel skulle minska konsumtionen, förbättra folkhälsan genom att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och fetma och därmed minska kostnaderna för sjukvården. Men skatten var svår att tillämpa och resulterade i många oönskade bieffekter. Kritikerna såg skatten som ett övermått av förmynderi.

2012-51 s 8
"Kinesisk plast eller äkta dansk?"
Den oheliga alliansen mellan lågkonjunktur, global uppvärmning och en ökande befolkning ställer till det för världsmarknadens priser på lantbrukens råvaror. Men en liten nisch står förvånansvärt stabil: Julgranar!
Danmark är en av Europas största julgransexportör. Runt 3500 odlare exporterar fler än 10 miljoner träd varje säsong främst till Tyskland och Storbritannien.
Nu ökar emellertid konkurrensen främst från Kina med sina billiga plastimitationer.

2014-1/2 s 30
"Besvärlig start på året"
Den kontroversiella bilden, som av statsminister Thorning-Schmidt, av sig själv tillsammans med herrarna Barack Obama och David Cameron på Nelson Mandelas begravning, är inte Thorning-Schmidts största problem. Senast har justitieministern Morten Bodskov, en trogen allierad till Thorning-Schmidt, fått avgå sedan han ljugit i parlamentet om säkerhetspolisens agerande. Det var den femte förändringen i regeringen sedan hennes tillträde i oktober 2011. Många har lämnat regeringen på grund av inkompetens, lögner eller uppenbara misstag. Allmänhetens oro stiger också för utlänningars tillgänglighet till danska jobb och välfärd. Detta har lett till minskat förtroende för politiker i allmänhet och till framgång för anti-EU-populister inför valet till Europaparlamentet i maj.
De många skandalerna har befäst väljarnas uppfattning att Danmarks första kvinnligt ledda regering bär sig klumpigt åt.

EU, Flyktingpolitik
2014-17 s 14-17
"Är båten verkligen full"
Flyktingarna från Afrika splittrar Europa"
Sedan Italien började undsätta afrikaner i Medelhavet efter den senaste stora tragedin i oktober har antalet flyktingar som tar sig till Europa stigit dramatiskt. Rädslan för ekonomiska flyktingar kan bli den viktigaste frågan i vårens val till Europaparlamentet.
Siffrorna visar en ekvation som har försatt EU i ett moraliskt dilemma. På platser där flyktingar ges mer human behandling växer deras antal. Så är det då bättre att ha en avskräckande politik än att ta hand om nykomlingarna? I flyktingfrågan kommer Europa i direkt konflikt med sin egen självbild.
Flyktingfrågan splittrar Europa. 70 % av de flyktingar som kommer över Medelhavet har sitt ursprung i Libyen, där den nya staten misslyckats efter störtandet av diktatorn Moammar Gaddafi. I förhållande till sin befolkning tar mindre medlemsstater som Sverige och Malta emot tre gånger så många flyktingar som Tyskland gör.

Danmark, Forskning
2014-41 s 9
"Danskarna är inte längre lyckligast"
Vad har Panama som gör invånarna så nöjda och glada? Blomstrande ekonomi. Vacker natur. Varma familjerelationer.
Men varför har Danmark trillat ner från förstaplatsen på lyckoskalan till nummer tre? Den sociala solidariteten är på nedåtgående och har ersatts av en ökad individualism, är ett av svaren. Den yngre generationen danskar känner sig ensamma.
En opinionsundersökning av totalt 133 000 personer från 135 länder har fått betygsätta sitt välbefinnande i fem kategorier: meningsfullhet, socialt, finansiellt gemenskap och fysiskt.
Panama toppade i fyra av kategorierna och med grannlandet Costa Rica i tät följd.
Danmark kom på tredje plats.
I Panama tror man att topplaceringen beror på att landets ekonomi blomstrar, att man lyckats behålla sina traditionella värderingar, att familjebanden är starka och att man på söndagar umgås i familjen. Dessutom har landet en vacker natur.

Danmark, Terrorism
2014-47 s 12-14
"Kampen mot Islamska Staten på danska"
En modell för att hjälpa de återvändande jihadisterna.
I umgänget med de syriska jihadister som återvänder har den danska staden Århus utformat en kontroversiell modell; hellre än att ställa hemvändarna vid skampålen, såvida de inte utgör en säkerhetsrisk, fokuserar man på dialog och återanpassning till samhället.
Konceptet verkar faktiskt fungera.
De flesta av Århus jihadister som återvänder är desillusionerade och skakade av IS brutalitet och vill återfå sitt tidigare liv i Danmark. Århus mottager den med budskapet: "Vi vill ha er tillbaka i vårt samhälle". Detta säger Agerschou, avdelningschef i Århus socialförvaltning. Han menar att det de som blir jihadister och är mottagliga för extrema ideologier är islamska ungdomar som saknar danska vänner och känner ett utanförskap. Andra menar att de handlar utifrån fanatiska idéer som sprids i moskéer i Danmark.

Danmark, Miljö, Samhälle, teknik
2015-1-2 s 4-6
"Köpenhamn visar vägen"
Så skapar ljuset en grönare och renare stad. De flesta cykelvägarna i Köpenhamn har sina egna trafikljus.
Längs en vältrafikerad väg i centrum finns en sträcka där gröna lampor är inbyggda i cykelvägen - den gröna vågen" - blinkar och hjälper cyklisterna att undvika röda trafikljus. På en av stadens pulserande gator kan lastbildchaufförer se i sina smartphones när nästa trafikljus kommer att slå om. Och i en närliggande förort tänds bara de nya LED-gatlyktorna nör fordon närmar sig, och släcks när de passerat.

2015-3 s 6
"Går danskarna i Sveriges fotspår?"
Statsminister Thorning-Schmidt leder en koalition mellan Socialdemokraterna, Radikale Venstre och Socialistiskt Folkeparti. De har förnärvarande förlorat 8 procentenheter i opinionsundersökningarna. Den stora frågan blir hur mycket stöd det högerpopulistiska Dansk Folkeparti får på valdagen och vilket inflytande de får på framtida regeringars politik.

Danmark, Terrorism
2015-5 s 31
"Köpenhamn stärker insatser för att klara av ett ökande antal radikaliserade"
Köpenhamns kommun förstärker nu sina insatser för att motverka radikalisering bland unga muslimer. Ett antal externa experter har valts ut för att skapa ett nytänk kring vad kommunen kan göra. Bland annat så vill man ställa människor som rör sig tätt blan de unga i fokus, det vill säga vänner, föräldrar och partners.
"Antiradikaliseringeenheten ska ha ett närmare samarbete med de muslimska miljöerna än vad vi redan har", säger Anna Mee Allerslev, borgmästare i Köpenhamn.
Under 2014 fick Antiradikaliseringeenheten 60 förfrågningar om hjälp och råd dubbelt så många som tidigare. 26 av ärendena hade med Syrien-Irak och Islamska staten att göra.
"Copenhagen creates group to fight radicalization"     Copenhagen0515

Samhälle, Arktis, Danmark, Ryssland
2015-5 s 13-14
"Vem vinner Arktis?"
Danmarks anspråk på Nordpolen ger näring åt rivaliteten.
När en rysk ubåt placerade en flagga på Nordpolens havsbotten 2007 menade en del personer att dett väckte tankarna på en svunnen tid av territoriell erövring. Bland annat yttrade sig Kanades dåvarande utrikesminister, Peter MacKay: "Det här är inte 1400-talet. Man kan inte bara åka runt i världen och sätta ut flaggor!"
Kampen om världens sista vterritorium som saknar ägarenär i full gång och den är global. Mest intresserade är Danmark, Norge, USA, Kanada och Ryssland. Alla har kommit överens om att hålla sig till FNs regler
Det som alla vill åt är de stor olje- och gasfyndigheterna förstås -, här finns nästan hälften av ännu ej upptäckta energireserver, men också fiske rättigheterna nu när isen börjat smälta. De nordiska länderna oroar sig för att ryssarna bygger nya militärbaser i Arktis.

Danmark, Kina, Miljö
2015-5 s 18-21
"Köpenhamnsmodellen lockar kineserna.
Köpenhamns effektiva fjärrvärmesystem har blivit världsberömt.
För ett land med 5,6 miljoner invånare har det stora intresset från Kina med mer än 200 gånger så stor befolkning varit överväldigande Köpenhamns 40-procentiga reduktion av koldioxidutsläppen sedan 1990 har förvandlat staden till ett grönt skyltfönster.
Redan innan Kinas ledare i mars förra året förklarade "krig mot föroreningarna" skaffade de hjälp från ett land som lyckts skära ner energiförbrukningen och de farliga utsläppen samtidigt se haft ekonomisk tillväxt. Ett sådant land var Danmark. Beslutsfattare från hela världen flockas nu i Danmark för att studera "Köpenhamnsmodellen"; hur man på ett energieffektivt sätt kan värma upp städer.
Fjärrvärmeteknik tar tillvara spillvärmen i kraftverk och fabriker och använder den för att värma upp vatten. Processen vinner nu global uppmärksamhet.
Danmark har satt som mål att till 2050 helt fasa ut de fossila bränslena. Utsläppen i Köpenhamn är per capita hälften av riksgenomsnittet. 41 % av pendlarna cyklar.
Fler än hundra nya vindkraftverk främst tull havs kommer att installeras under nästa årtionde.

Danmark, Samhälle
2015-7 s 14-15
"Danska studenter får betalt för att plugga"
Danska studenter får samtliga betalt av staten om de studerar vid universitet. Det är som att få lön för att gå på föreläsningar. Kan det verkligen löna sig? Jo, det visar sig att Danmark tjänar på sin generositet även om inte studierna är inriktade på tillväxtbranscher. Alla danska studenter få omkring 900 USA-dollar (5839 Dkr) i månaden, pengar som inte behöver återbetalas.
Syftet med stödet är att det ska vara studenternas skicklighet och deras intressen som är avgörande för akademisk framgång inte deras sociala och ekonomiska status.
Detta leder till att danska universitet har ett av de högsta examenstalen för alla medlemsländer inom OECD och att ungdomsarbetslösheten är en av de lägsta i Europa.

Danmark, Kultur
2015-11 s 30
"Danska skådespelare talar så otydligt"
Danska filmer måste visas med undertexter. Biograf Palads i Köpenhemn är en av de danska biografer som visar dansk film med undertexter. Många danskar som gått på bio den senaste tiden har därför äntligen kunnat förstå vad de danska skådespelarna säger. Textningen innebär också en ökad möjlighet för döva att se mer inhemsk film.

Danmark, Samhälle
2015-16 s 22-23
"Så här gör man för att få barn"
Danmarks sexualundervisning ska vända på de sjunkande födelsetalen.
Det föds inga barn och befolkningen blir bara äldre och äldre. Det gäller över hela Europa, och även i många andra länder runt om i världen. I Japan säljs det snart fler blöjor till gamla människor än till småbarn.
I Ryssland har man på Putins initiativ låtit designa en kurvig parkbänk som ska få par att glida närmre varandra. Och i Danmark fokuserar inte längre sexualundervisningen på att skydda sig och förhindra graviditeter, utan tvärtom - hur man blir gravid och hur trevligt det kan vara. Nu är det dags att berätta om hur man blir gravid.
Allt är en del av Europas offensiv för att få folk att föda fler barn.
Sex & Samfund är en ideell förening i Danmark som bedriver den största delen av Danmarks sexualundervisning. I Danmark ligger man under den såkallade reproduktionsnivån på två barn per kvinna.
Demografiförändringarna är mer överhängande i Europa än någon annanstans, förutom i Japan.
Sex & Samfund http://www.sexogsamfund.dk/

2015-23 s 14-16
"Oron för terrordåd kastar en skugga över valet"
Det invandrarkritiska Dansk Folkparti och extrema islamister sätter tonen i valkampanjen efter skottdådet på Alla Hjärtans dag.
De islamistiska grupperna i Köpenhamn är väldigt aktiva för att hindra folk från att rösta. Det finns vissa områden där man som valarbetare är rädd för att gå ensam. Där måste polisen vara mer närvarande så att folk vågar gå och rösta. I dessa områden föraktas i allmänhet de danska värderingarna och här bor extrema muslimer som hyllar sharialagarna. De tillhör "Brödraskapet" som fördömer den danska demokratis som "Haram", synd.
Om opinionssiffrorna stämmer kommer den socialdemokratiska regeringen att falla efter valet den 18 juni och ersättas med en borgerlig regering, ledd av Venstre med Lars Lökke Rasmussen i spetsen och stödd av Dansk Folkeparti.
Lars Lökke Rasmussen lovar lägre skatter för de som arbetar. För att finansiera detta ska han minska socialbidragen och minska utlandsbiståndet. Han är inte heller nöjd med att tre av fyra flyktingar som fått asyl mellan 2000 och 2003 fortfarande efter 10 år inte har arbetat.
Ersättningsnivåerna måste bli lägre för att uppmuntra danskarna att sluta leva på a-kassa.
Denmark's radical parties vie for power as terror casts a shadow over poll
http://www.theguardian.com/world/2015/may/30/denmark-radical-parties-power-terror-shadow-poll

Danmark, Flyktingpolitik
2015-28 s 6
"Danmark halverar bidragen till invandrare"
Danmarks nya borgerliga regering skär ner bidraget till nyanlända invandrare med hälften. Fr o m 1 september kommer nyanlända att få ett "integrations.bidrag" på 5945 DKr ( i svenska kronor, 7528 Skr) månaden i stället för 10 849 DKr. nyanländ
Tidigare fick ett nyanlänt par med barn i Danmark ca 38000 Skr i månaden, nu ca 22000 Skr.
Antalet asylsökande till Danmark fördubblades i fjol från 7557 till 14792. Jämförelsevis tog Sverige i fjol emot 81 301 nyanlända.
Regeringen har också utnämnt grundaren av det invandringskritiska partiet Dansk Fokeparti (DDP) till riksdagens talman. Pia Kjaersgaard blen gång av en svensk tidning utnämnd till "årets rasist".
Norge har också annonserat strängare gränskontroller.
När är det Sveriges tur att besluta om förändringar i flyktingpolitiken.

Danmark, Språk, Kultur, Flyktingpolitik
2015-35 6
"Det är inte ok att prata pizza-danska"
En dansk politiker, Alex Ahrendtsen, förfasar sig över invandrarnas sätt att prata danska, så kallad "pizza-danska". Nu vill han att språknämnden träder in och skapar regler. Dessutom ska annonsörer som använder engelska ord beskattas.
"Pizza-danska". Är benämningen på det språk som talas på pizzerior, en blandning av danska och andra språk.
Utan danskar är vi inte längre danskar, menar, Alex Ahrendtsen.

Skandinavien
2015-46 4-6
"Norden är inte så bra som ni tror!"
Danmark anges återigen som föregångsland i den amerikanska valdebatten, liksom Sverige och Norge. Många anser att de nordeuropeiska länderna gör allting så mycket bättre. Det är främst den radikale presidentkandidaten Bernie Sanders förtjänst, han gillar att använda Danmark för att förklara sin syn på demokratisk socialism. De nordeuropeiska länderna har ett rykte om sig att vara fredliga, jämlika, progressiva, liberala med välutbildade invånare och de producerar både utmärkta möbler och deckare.
Den brittiske journalisten Michael Both tycker att det är dags att slå hål på myten. Han har undersökt frågan i detalj i en nyutkommen bok, The Almost Nearly Perfect People: Behind the Myth of the Scandinavian Utopia".

Samhälle, Danmark
2016-11 12-13
"Lyckan kommer, lyckan går"
Lyckotillståndet i vaärlden varierar. Faktorer som krig, sjukdom, ekonomisk kris och naturkatastrofer påverkar lyckonivån negativt. Men ett solidariskt samhälle kan å andra sidan motverka negativa följder svåra händelser.
Nu föreligger en ny rapport om lyckliga och olyckliga länder. Danmark är lyckligt och Burundi olyckligt, men det betyder inte att alla danskar är lyckliga eller att alla burundier är olyckliga.
Danmark toppade listan i den första rapporten som kom 2012, och även 2013, men 2015 toppade Schweiz. I årets rapport är Danmark åter nr 1, följt av Schweiz, Island, Norge, Finland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Australien och Sverige
Listan består av drygt 150 länder de tio "minst lyckliga" är Madagaskar, Tanzania, Liberia, Guinea, Rwanda, Benin, Afghanistan, Togo, Syrien och allra sämst Burundi.
Lyckomätningen bygger på enskilda personers svar i en global undersökning genomförd av Gallup. Undersökningen inkluderar en fråga som kallas för Cantrilstegen. "På vilken stegpinne tycker du att du står just nu? Från noll till tio?
Experterna fann att tre fjärdedelar av variationerna i jämförelsen mellan olika länder kunde förklaras av sex variabler, BNP per capita, friska år under förväntad livslängd, socialt stöd, förtroende , frihet att göra viktiga livsval samt generositet (mätt i donationer".

Danmark
2016-36 7
"Första moskén i Danmark för kvinnor"
En liten moské i den danska huvudstaden Köpenhamn gick nyligen med i en tyst revolution genom att bjuda in till sin första fredagsbön, ledd av en kvinna. Mariammoskén i Köpenhamn som drivs av kvinnor vill begränsa fredagsbönen till kvinnor. Fler kvinnliga imamer behöver nu utbildas.

sidanstopp