Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 45

Tidskriften

tidigare veckor: 
01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44  

Tålamodet tryter i Kosovo

Kosovo leds för närvarande av en f d soldat, general Ceku, som tycker att politik är mycket svårare än krig, eftersom det inte finns någon ordning och reda i politiken. Generalen ser sitt uppdrag som avslutat när Kosovo har förklarat sig självständigt.

DAN BILEFSKY
Pristina
Agim Ceku, f d Kosovorebell och numera premiärminister, är van vid långa och farliga resor. Våren 1999, när Ceku tillhörde Kosovos befrielsearmé (UCK), vandrade han tålmodigt under flera dagar till fots över de otillgängliga bergen från Albanien till Makedonien och vidare till Kosovo genom djup snö och över fiendelinjer för att till slut tillträda sin post som befälhavare i kriget mot Slobodan Milosevic och serberna.
Men idag säger den 57-årige Ceku, en storvuxen man med fast handslag, att hans tålamod är slut. Det har gått åtta år sedan de serbiska styrkorna tvingades ut ur Kosovo, men detta övervägande muslimska territorium tillhör juridiskt sett fortfarande Serbien och står under Förenta nationernas beskydd.
10 december går tidsfristen ut för förhandlingar mellan Serbien och Kosovo, och därefter kommer Kosovos ledare att förklara territoriet självständigt. De diplomatiska försöken att nå en överenskommelse med Belgrad har kört in i en återvändsgränd, säger Ceku, och Kosovo kan inte skjuta upp självständighetsdeklarationen mycket längre.
”Vi har inte den moraliska rätten att säga att vi behöver mera tid”, säger han. ”Om Washington ber oss att vänta ännu lite till, kommer vi att vänta. Men om de vill att vi skall vänta lång tid efter 10 december, då kommer vi inte att vänta. Det är bättre att be om ursäkt än att be om lov. Tiden för ett beslut är inne”, säger Ceku.

Mycket hänger på framtiden för detta lilla, ibland sjaskiga stycke Balkan. Provinsen har blivit en pjäs i relationerna mellan Washington och Moskva och i Europas försök att bedriva en enad utrikespolitik och förmåga att förhindra ännu ett inbördeskrig på sina bakgård.
Pristinas villighet att skjuta upp självständighetsförklaringen ytterligare några veckor kanske ger det internationella samfundet lite diplomatiskt andrum, men enligt Ceku är det meningslöst att hoppas på en diplomatisk lösning mellan Belgrad och Pristina.
Om det inte blir en överenskommelse kommer Kosovo sannolikt att förklara sig självständigt, och en separation kommer i praktiken att äga rum genom att Kosovos serbiska enklaver bryter sig loss och ansluter sig till Belgrad.
Ceku reste i måndags till Wien för den sista omgången förhandlingar med Belgrad, där regeringen säger sig vara beredd att ge Kosovo ännu större autonomi men absolut inte suveränitet.
Ceku uppger att förhandlingarna, som sponsras av Washington, EU och Ryssland, inte leder någonvart, eftersom Belgrad, med Moskvas stöd, bara försöker distrahera och förhala överläggningarna.
”Vi talar med Belgrad hela tiden, men vi är inte eniga på någon punkt, och ingenting kommer att ändras från nu och fram till 10 december. Förväntningarna på självständighet är mycket stora, och alla börjar bli frustrerade. De är trötta på att vänta”, framhåller Ceku.

Ceku är övertygad om att USA, som har hedrats med en Bill Clintonboulevard i Pristina och en kopia av frihetsgudinnan på hotell Victorys tak, kommer att infria sina löften. Han väntar sig att Washington samordnar erkännandet av Kosovos självständighet med London, Paris och Berlin. Hans medarbetare erkänner emellertid att han börjar tvivla, eftersom Washington flera gånger har föreslagit lämpliga datum för en självständighetsförklaring bara för att senare ändra sig. Samtidigt finns det flera EU-länder, däribland Grekland, Cypern och Rumänien, som inte vill erkänna Kosovo om inte FNs säkerhetsråd gör det också.
”De är fega”, tycker Ceku.

Washington distraheras av andra frågor och EU är splittrat, vilket i Pristina väcker farhågor om att både serbers och albaners frustration över processen kan koka över i våld. Det är en öppen hemlighet att folk beväpnar sig med insmugglade vapen runt om i Kosovo, och på kaféerna i Pristina talar en del albaner hotfullt om att Kosovo kan bli ”Balkans Gaza” om tidsfristen i december passeras utan en resolution.
I Kosovos serbiska enklaver påminns om och om igen om mars 2004, när det utbröt upplopp och etniska albaner attackerade den serbiska minoriteten, dödade 19 serber, skadade flera hundra och stack serbiska bostäder i brand.
Ceku försäkrar att serberna i Kosovo inte har något att frukta och att det går att hålla känslorna i schack. Många bedömare i Pristina håller med om att albanerna är mycket mer intresserade av självständighet än av att bekämpa provinsens serber, som utgör ca sex procent av Kosovos befolkning. Bedömare anser att albanerna har insett att omvärldens stöd för deras sak skulle minska markant om de tar till våld.

Ceku anklagar Belgrad för att underblåsa spänningarna genom att hota med att bryta upp det avtal som satte punkt för kriget 1999 om väst erkänner Kosovos unilaterala självständighetsförklaring.
Han tror inte att Belgrad vidtar militära åtgärder efter Pristinas självständighetsförklaring, men som f d soldat vågar han inte utesluta det. Han är också markant irriterad över Belgrads uppmaning till serberna i Kosovo att bojkotta valen 17 november.
”Belgrad antyder att folk är i fara. Belgrad försöker skapa osäkerhet och förhala den politiska processen. Men så fort vi har förklarat oss självständiga kommer spelet att vara över. Ingenting kommer att hända serberna, utan vi eftersträvar en multietnisk demokrati”, framhåller Ceku.

Ceku, f d general i UCK som av Belgrad har anklagats för krigsförbrytelser, kan tyckas vara en något udda försoningsförespråkare. I maj 1999, när Kosovokriget kulminerade, kom en grupp paramilitärer och poliser till hans hemby Qyshk i västra Kosovo. De hittade Cekus familj i bostaden och sköt hans 69-årige far Hasan till döds, varefter de satte eld på hans kropp och sköt resten av byns manliga invånare, allt enligt vad Ceku har berättat för sina medarbetare.
Men Ceku, som sällan talar om händelsen, anser att alla i Kosovo, oavsett etnisk och religiös tillhörighet, måste lägga det förgångna bakom sig. Kort tid efter det att han hade blivit premiärminister kritiserades han av en del albanska nationalister efter att ha talat på serbiska i parlamentet och vädjat till provinsens serber att hjälpa till att bygga upp det nya Kosovo. Han sade att Kosovos nya författning, precis som Amerikas, skulle garantera universella rättigheter till alla medborgare.
”Jag har ombetts att göra den här platsen bättre, inte att utkräva hämnd”, säger han och tillägger: ”En segrare måste vara generös mot förlorarna efter ett krig. Det är soldatens moraliska kod”.

Men Ceku blir tvärarg när han ombeds förklara de allestädes närvarande affischerna som hyllar Ramush Haradinaj, en karismatisk f d UCK-ledare och nära medarbetare till Ceku, som företrädde honom på premiärministerposten tills han kallades till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han är åtalad för krigsförbrytelser. På frågan om inte glorifieringen av Haradinaj är ett osunt tecken i ett territorium där etniska motsättningar ofta har lett till blodigt våld, svarade Ceku: ”Ramush har inte åtalats. Hans parti använder honom bara för att identifiera sig, det är inget olagligt med det”.
Observatörer i Pristina påpekar att Ceku, som länge har betraktats som en hjälte, håller på att mista sin trovärdighet. ”Alla älskade honom när han var en modig general, men han passar inte lika bra i slips och kostym”, säger sociologen och radioprataren Linda Gusia. ”Ingen här litar på ledarna längre, eftersom de har lovat självständighet så många gånger redan bara för att flytta tidpunkten framåt hela tiden”.

Den f d studentledaren Albert Kurti, som sitter i husarrest i Pristina för att ha organiserat demonstrationer mot det som han kallar Förenta nationernas ”ockupation”, går ännu längre och kallar Ceku för ”en marionett”, som hjälper FN och väst att förvandla Kosovo till en koloni.
Han påstår att Ceku inte förmår ge provinsen självständighet ens om Pristina förklarar sig suveränt i december, eftersom självständigheten fortfarande kommer att betraktas som olaglig av FN, där Ryssland har lagt sitt veto mot planerna på ett internationellt övervakat självstyre.
”Låt folket bestämma”, säger Kurti.
Ceku, som inte kandiderar i valen nu i november, påpekar att han kämpar för Kosovos folk. Men han erkänner också att politik är mycket krångligare än det hårdaste militära slag han kan tänka sig. ”Kosovos självständighet är mitt uppdrag, men det var lättare att vara soldat. Det är ingen ordning och reda i politiken”, säger Ceku.
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune