Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 Bulgarien

 Karta
 Info Demokratia
Bulgarian News Network

Bulgarien, sammanfattningar av artiklar om Bulgarien som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel.

96-39 s 12
"Två kungar men ingen tron"
Mihai I av Rumänien och Simeon III av Bulgarien. De är populära men utan reaöistisk chans att återerövra tronen.

97-06 7
"Bryssel erbjuder hjälp"
Åt Bulgarien om landet snarast löser sin politiska kris.

97-17 s 13
"Bulgarien gav vänstern respass"
UDF vann en jordskredsseger i de allmänna valen. Mer än 50 % mot det exkommunistiska socialistpartiets 20 %. Partiledare Ivan Kostov blir ny premiärminister?

97-20 s 10-11
"Äntligen ljusnar det för Bulgarien"
Bulgarien har varit ett postkommunistiskt misslyckande. Dess ekonomi är en blandning av utsliten statlig industri och tvivelaktig privat företagsamhet. Bulgariens valuta, lev, har varit ett skämt. I år försvinner 160 000 offentliga jobb och inom två år antas arbetslösheten vara fördubblad till 1 miljon (25 % av arbetsstyrkan!). Den 19 april började det dock ljusna när verkligt reforminriktade vann en klar seger i de allmänna valen. Nu har Bulgarien sin bästa chans på decennier att komma på fötter. Men utgångspunkten är urusel.

98-44 12
"Bulgarien är en av mycket få ljuspunkter på Balkan"
Ny premiärminister Ivan Kostov valdes i april 1997. Valutan levan är bunden till Dmarken och senare till euron. BN förväntas växa med 5 %. Smugglingen går ner, tullinkomsterna ökar.

98-34 s 19
"Krigsmaterial till alla"
Bulgarien har blivit världens största vapenbasar för rebeller och terroristorganisationer. De statliga handelshusen säljer till alla som har gångbar valuta. Dessutom producerar landet piratkopierade CD skivor. (en gång kriminell alltid kriminell, förlåt socialistisk)

99-28 s 6
"Bulgarien skördar framgångar med valutakontroll"
Ivan Kostov, Bulgariens premiärministerhar låst fast landets valuta levan till den tyska D-marken och därmed sänkt fjolårets inflation på över 500 % till årets 1 %! Budgetunderskottet har minskat från 16,6 till 0,9%! Målet är att om 10 år ersätta levan med euro.

99-33 s 4-6
"Bulgarien leder kapplöpningen mot Rumänien"
Inget av de två f d kommunistiska länderna i sydöstra Europa är välbärgat eller särskilt socialt ansvarskännande, men på senaste tiden har bulgarerna visat klara tecken på förbättring. Inflationsbekämpning, valutareserven och privatisering av offentlig sektor visar helt andra tendenser i Bulgarien än i Rumänien. Men båda länderna har uppmärksammats av väst som aldrig förr p g a sin positiva inställning till Nato i kriget mot Jugoslavien.

99-46 s 10-11
"Bulgarien valde en omväg till demokrati"
De gamla kommunistledarna, hjälpligt draperade under beteckningen socialister, fick ha makten i många år efter det statschefen Zjivkov störtats 1989, innan högern efter en total ekonomisk kollaps kom till makten först 1997. Den ekonomiska återhämtningen går långsamt och försvåras av det kaos som råder i grannlandet Jugoslavien.

2001-25 s 10
"Bulgariens exkung tog hem valsegern"
En politisk rörelse med bara några år på nacken vann en övertygande seger i det bulgariska parlamentsvalet i söndags. Rörelsens ledare, landets exkung Simeon Sachsen-Koburg , ska nu bestämma folket slags regering som ska styra landet de närmaste fyra åren. Partiet Nationella Rörelsen får minst 120 av parlamentets 240 mandat. Valresultatet innebär ett mycket starkt nej till den förra regeringskoalitionen med Ivan Kostov i spetsen som haft makten i fyra år.

2001-27 s 12-13
"Fungerar demokratin i östblocket?"
Det faktum att en av regeringarna i det tidigare kommunistiska Östeuropa besegrades av en f d kung betyder inte att demokratin är i fara.
Nationella rörelsens seger i det bulgariska valet var en bedrift. På bara några veckor lyckades de f d kungens politiska rörelse konkurrera ut Ivan Kostovs styrande, högermitten koalition och krossa motståndet från de nödtorftigt reformerade kommunisterna i socialistpartiet. Detta visar hur svårt det är för reformistiska regeringar att bli omvalda i f d öststater eftersom de nödvändiga åtgärder de tvingas vidta är smärtsamma på kort sikt för väljarna. Ju sämre ekonomi landet har ju lättare för en populistisk frifräsare. Bulgarien och Rumänien är båda eftersläpande länder på det ekonomiska området.

2001-31 s 6-7
"Har Bulgariens kungliga premiärminister tagit sig vatten över huvudet?"
När Simeon II nu ska bilda regering är landet fortfarande präglat av mäktiga affärsintressen som ingen riktigt rår över.
Hans företrädare, UDF, lett av Ivan Kostov, tog över makten 1997 efter de f d kommunisterna som kom tillbaka till makten 1994 och har inte skött sig dåligt utan stävjade det kaos som kommunisterna ställde till. De stärkte valutan, fick ned inflationen och fart på tillväxten. Däremot steg inte levnadsstandarden för vanligt folk och de ropade desperat på hjälp till sin f d kung. Problemet är nu att Bulgarien är i klorna på kriminella affärsintressen, många med starka band med Ryssland. Dessa tävlar nu om att köpa kungens gunst för pengar.

2001-47 s 6-7
"EU är paradiset"
I staden Marginea tror man att medlemskap i EU kommer att leda till många nya jobb. Rumänien kämpar hårt för att hålla takten med andra mer utvecklade östeuropeiska stater i förberedelserna för medlemskap i EU. Bulgarien och Rumänien är de två fattigaste kandidatländerna. 80 % av rumänerna stöder medlemskap i EU. De vill ha rätt att arbeta fritt i EU oberoende av om det blir de sämsta jobben de erbjuds.

2001-47 s 7
"Socialisterna vann presidentvalet"
Bulgariens omaka ledarpar: premiärministern är f d kung och presidenten är f d kommunist. Georgij Parvanov, ledare för socialistpartiet vann presidentvalet med 53 %.

2002-14 s 5-6
"Nato vidgar sina vyer"
11 september ändrade Natos syn på potentiella medlemmar. Rumäniens och Bulgariens chans till medlemskap har förstärkts trots långsam demokratisering, korruption och dålig militär standard. Länder tar vara på det tillfälle som den tragiska händelsen erbjuder. Båda länderna erbjuder sitt territorium som stöd inför eventuellt angrepp mot Irak. Ett medlemskap innebär starka krav på att länderna vidtar åtgärder mot korruption och illegal handel med vapen, kvinnor och narkotika. Den gemensamma kampen mot terrorismen gör andra länder mer demokratiska.

2003-48 s 5-6
"Kung i kris"
Han kom till makten med löftet om att skapa välstånd i sitt land inom 800 dagar. Tidsfristen har löpt ut. och välståndet lyser med sin frånvaro. Det betyder att ett pilotprojekt, som började med tusenfaldiga hurrarop och slängkyssar, riskerar att bli ett fiasko. Exmonarken Simeon II i Bulgarien var den ende kung som lyckades göra comeback efter kommunismens fall. 2001 valdes han till regeringschef. Tillväxten har ökat och arbetslösheten sjunkit men den stora massan har inte fått det bättre. Handelsunderskottet är högt. Utländska investerare försiktiga eftersom det inte finns någon rättssäkerhet. Maffiabossar har stor makt i landet och lejda mördare är inte ovanliga. Han omger sig med tidigare kommunistiska makthavare som kan omöjliggöra medlemskap i Nato och EU.

2005-26 s 8
"Maktskifte i Bulgarien"
Vinnaren i det bulgariska valet ska försöka bilda en bred koalitionsregering. Vann gjorde den socialistledda Koalitionen för Bulgarien som fick 31 % av rösterna. Det sittande partiet Nationella Rörelsen för Simeon II fick 20 %. Ett etniskt turkiskt parti, Rörelsen för rättigheter och friheter, som har fungerat som vågmästare i flera regeringar efter kommunismen, fick 12 %. Ett nytt nationalistiskt parti, Ataka, fick 8 %. Det leds av journalisten Volen Siderov som förde en kampanj mot zigenarna som utgör ca 4 % av Bulgariens befolkning. Inget parti vill samarbeta med Ataka. Den avgående premiärministern Simeon Saxen-Coburg väntas åter kräva premiärministerposten i en för övrigt socialistledd koalition.

2005-33 s 20
"Regeringen äntligen klar"
Bulgariens tre största partier har enats om att bilda en koalitionsregering ledd av socialistledaren Sergeij Stanisjev. I den ingår Centerpartiet som leds av den avgående premiärministern Simeon Saxen-Coburg och med ett etniskt turkiskt parti, Rörelsen för rättigheter och friheter.

2005-43 s 5
"Bulgarien och Rumänien måste skärpa sig!"
Båda länderna har fått en varning från Bryssel om att de måste komma igång med att modernisera byråkrat och lagar. Kommissionen är kritisk mot undermåligt rättsskydd och bristande hårdhet mot organiserad brottslighet och korruption. Även jordbruk, miljöpolitiken och gränsskyddet måste förbättras.

2005-49 s 5
"Bulgarien rekommenderas en rejäl storstädning"
Ett spektakulärt mord kan komplicera Bulgariens väg in i Europeiska unionen. Emil Kyulev var en av Bulgariens rikaste män. Han ledde DZI gruppen som är Bulgariens största försäkrings- och bankbolag och var ekonomisk rådgivare till president Georgi Purvanov. Den 26 oktober sköts han ihjäl när han färdades i sin bil. Drygt fem veckor efter mordet har det inte väckts åtal och motivet är inte känt. Sedan 2000 har det förekommit 157 kontraktsmord på offentlig plats i Bulgarien. Ingen har fällts för mord. Bulgariens svagaste institution är rättsväsendet. Gangstertraditionen i landet framför allt inom trafficking, penningförfalskning och kreditkortsbedrägerier kan bli en verklig stötesten för landets medlemskap i EU.

2006-13 s 11
"Laglösheten är ett hinder för medlemskap i EU"
Smuggling, penningtvätt, trafficking och mord på öppen gata hör till vardagen i Bulgarien, som hoppas bli medlem i EU om mindre än ett år. Bulgarien övergick till demokratiskt styrelsesätt bara för få år sedan. Den kommunistiska polisregimen lyckades bevara sitt nätverk långt efter regimskiftet 1989. Ett annat skäl är vad som hände i Jugoslavien som fick en ödesdiger följd för Bulgariens ekonomiska och politiska liv. Bulgarien blev ett centrum för smuggling och penningtvätt.

2006-19 s 3-5
"Bulgarien och Rumänien är lyckligt lottade"
EU förbereder sig för två nya medlemmar, men entusiasmen lyser med sin frånvaro. Hur stor kan unionen bli? I veckan kommer det en rapport som kanske skjuter upp medlemskapet till 2008. EU-parlamentet varnar för "obegränsad expansion" och väljarna är utvidgningströtta. Detta kommer att göra det svårt för länder som Georgien och Ukraina att hoppas på medlemskap inom de närmaste decennierna.
Bulgarien och Rumänien kan bli de två "sista" medlemmarna i EU.

2006-36 s 8
"Kandidatländerna sätts under lupp"
Bryssel förväntar sig större ansträngningar från Bulgarien och Rumänien inför deras stundande EU-medlemskap. Bulgarien och Rumänien förbereder sig intensivt för inträdet i EU i januari 2007. För dem gäller de hittills striktaste villkoren för något nytt medlemsland. Bulgarien är föremål för den hårdaste granskningen. EU har auktoritet att suspendera regionalstöd värt flera miljarder euro till de båda länderna om det står klart att korruption och bedrägeri förekommer i förvaltning och politik även efter det att de blivit medlemmar. Om Bulgarien inte lyckas angripa kriminalitet och korruption kan landet uteslutas från unionens juridiska samarbete och landets domstolar kommer i då fall inte att erkännas av unionen.

2006-41 s 12
"Hur skriver ni?"
När Bulgarien blir medlem i EU om tre månader blir det kyrilliska alfabetet ett officiellt EU-alfabet. Det kyrilliska alfabetet har förlorat i betydelse sedan det dumpades tillsammans med sovjetstyret först i Moldavien och sedan i Azerbajdzjan. Republiken Tatarstan Ryssland har förgäves försökt att införa det latinska alfabetet. I Montenegro har båda alfabetena jämbördig status. Det kyrilliska alfabetet som Bulgarien använder är extra svårt att translitterera.

2006-43 s 7
"Parvanov är tippad finalsegrare"
Bulgariens sittande president vann den första omgången i presidentvalet i söndags, men nästa söndag den 29 oktober, måste han i valets final besegra Sidorov, en nationalistisk rival som motsätter sig landets inträde i EU. Att det blev en valomgång till beror på att valdeltagandet blev 42 % och den bulgariska författningen kräver minst 50 % för att valet ska vara giltigt.

2007-03 s 11-12
"Medlemskap är ingen genväg till välstånd"
EUs två nyaste medlemsländer, Bulgarien och Rumänien, ligger långt efter både ekonomiskt och politiskt. Många invånare tror att medlemskapet medför stora fördelar och rikedomar. Men Bulgariens BNP per capita var 2005 bara 3480 dollar mot 4490 för Rumänien, 9240 för de 8 nya och nästan 30000 för EU i genomsnitt! Bulgarien och Rumänien är efterblivna på många andra sätt. Infrastruktur och offentlig service är sämre än i resten i Östeuropa, korruptionen är mer förankrad och den politiska kulturen är bräckligare. Rumänerna känner sig mindre utanför än bulgarerna, de känner sig som en latinsk utpost i ett hav av slaver.

2007-05 s 12-13
"Oskyldigt dömda kan kanske räddas"
Libyen kommer inte att avrätta fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som i december dömdes till döden. Detta uppger en son, Saif al-Islam, till den libyske ledaren Muammar Ghadaffi i en tidningsintervju. Man måste hitta en lösning som räddar de sex från döden och tillfredsställer de smittade barnens familjer.

2007-27 s 10-11
"Bulgarien och Rumänien får knappt godkänt första terminen"
Bulgarien och Rumänien var i förra veckan föremål för skarpa tillrättavisningar från EU-kommissionen på grund av att de inte har lyckats utrota korruption och organiserad brottslighet vilket underblåser misstankarna om att de båda länderna blev medlemmar i EU alldeles för tidigt. Kommissionen menar att det är oklart vem som bär det slutgiltiga ansvaret för kampen mot korruptionen, är det premiärministern, inrikesministern, riksåklagaren eller någon annan?

2007-27 s 11-12
"Nu lyfter Bulgarien på förlåten"
En kommission har tillsatts med uppdrag att granska vad dagens ämbetsmän och statstjänare hade för sig under kommunisttiden. Som sista före detta östblocksland börjar Bulgarien ta itu med sitt totalitära förflutna. Man började i april med att tillsätta en kommission med uppgift att granska kandidaterna i Bulgariens första val till EU-parlamentet den 20 maj. Fram till augusti är det emellertid den bulgariska säkerhetstjänsten som fortfarande kontrollerar de statliga säkerhetsarkiven. Akterna i arkiven är fortfarande skarpa politiska vapen som innehåller mycket skadlig information om många aktiva politiker och ledare i näringsliv och samhälle.

2007-31 s 9
"En mystisk affär"
Det muttras om Sarkozys roll i den libyska frigivningen.
Den 24 juli frigavs till slut fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som suttit i fängelse i Libyen i över åtta år. Överenskommelsen träffades efter en mystisk utbetalning på 460 miljoner dollar - genom en internationell fond - till de smittade barnens familjer. Sarkozy och andra förnekar att EU eller Frankrike har betalt någon lösensumma. Det har väckt en viss irritation att den franske presidentens fru har engagerat sig i frågan. I EU menar tjänstemännen att paret Sarkozy bestulit dem på äran av framgången.

2007-33 s 4
"Eufori i Bulgarien - åtminstone tills vidare"
Bulgarien är i smekmånadsfasen av sitt EU-medlemskap. Inträdet har satt igång en byggboom från Svarta Havet till Sofia. Tillväxten i år blir mer än sex procent. Men landets ledare verkar omedvetna om att medlemskapet och medför förpliktelser. Mycket insatser krävs av EU i en ny rapport för att ta itu med korruption och organiserad brottslighet. I oktober ska lokala val hållas. Väljarna oroar sig för att politikernas passivitet banar väg för att den organiserade brottsligheten ska ta över landet.

2008-18 s 10
"Fula fläckar på Balkan"  hela artikeln
När de båda länderna blev medlemmar i EU för 16 månader var alla klara över att de inte skulle ha utrotat den organiserade brottsligheten och korruptionen. Men länderna har misslyckats med att göra någonting alls att det är pinsamt för hela EU. Två beställningsmord i Bulgarien i april är en skarp påminnelse om verkligheten i ett land där man registrerat 120 olösta mord av maffiatyp sedan 2001. Läget är inte bättre i Rumänien, där korruptionen, inte organiserad brottslighet, är huvudproblemet. Av EU beordrade reformer har förhalats av politiskt ränksmideri. EU satte upp medlemsvillkor för båda länderna, bland annat en tre lång övervakningsperiod. EU-kommissionen ska rapportera om Rumänien och Bulgarien i juni. Kanske blir det sanktioner eller indrag av bidrag. Enligt artikel 7 i EU-fördraget kan till och med rösträtten dras in.
Original artikel i Financial Times eller läs mer här.

2008-43 s 5-7
"Korruptionen genomsyrar allt i Bulgarien"  hela artikeln
Bulgarien är utan jämförelse det mest korrupta av EUs 27 medlemsländer. Medlemskapet i EU har inte förmått tämja de kriminella nätverken utan snarare berikat den bulgariska maffian och tydligt visat EUs oförmåga på detta område. EUs och USAs pengar har bara ökat korruptionen. Politik är ett spel på liv och död i Bulgarien, där en politikers liv ibland inte är värt mer än kulan som dödar och där skumma affärsmän bedriver en mordisk kamp för andelar i allt från fastighetsaffärer till EUs generösa ekonomiska stöd. Rötterna till den organiserade brottsligheten finns i en roffarmentalitet sedan lång tid tillbaka men härrör också från kommunismens sammanbrott i början av 1990-talet. Tusentals hemliga agenter och idrottsmän, inklusive brottare, som länge hade skämts bort och skyddats av den kommunistiska staten, kördes plötsligt ut på gatan. Framför allt brottarna byggde upp privata säkerhetsstyrkor och försäkringsbolag som livnärde sig på hot och utpressning. Intäkter från cigarett - och alkoholsmuggling plöjs ner i lagliga frontföretag som fotbollsklubbar där pengar kan tvättas vid köp av exempelvis nya spelare.
Originalartikel i NY Times: Mob Muscles Its Way Into Politics in Bulgaria.

2008-48 s 9-10
"Bulgarien är ett varnande exempel"
Problem i Bulgarien - och även i Rumänien - med organiserad brottslighet och korruption gör det svårare för andra länder i Östeuropa att kvalificera sig för medlemskap i EU.
Ett av de outtalade skälen att bjuda in Bulgarien och Rumänien 2007 var en önskan att hålla dem utanför Rysslands inflytande. Detta har stått EU dyrt som betalar cirka elva miljarder euro i subventioner 2007-2013. I dag finns starka misstankar att en stor del av pengarna hamnar i händerna på kriminella.
Efter 22 månader i EU har den bulgariska regeringen bara några få veckor på sig att avvärja förlusten av miljontals euro i EU-subventioner och mycket hårda sanktioner från EU. I juli stoppades en halv miljard euro till Bulgarien efter en hårresande rapport från EU-kommissionen att pengarna var på väg in i bedragares fickor eller slösas bort. Hälften av summan kommer Bulgarien att gå miste om på grund av en utbredd korruption som inte har åtgärdats effektivt.
Originalartikel i International Herald Tribune "Bulgaria risks becoming EU cautionary tale" eller läs artikeln här.

2009-14 s 8-9
"Krisen slår hårt mot bönderna"  hela artikeln
Korruption och byråkratisk inkompetens blockerar ekonomiskt stöd till Bulgariens bönder. EU har satt av 6,5 miljarder euro i subventioner och landsbygdsstöd åt Bulgarien. Men mycket hålls inne på grund av misstänkta bedrägerier och korruption. I fjol pekades Bulgarien ut som EUs mest korrumperade nation. Ett annat problem för bönderna är den snåriga byråkratin och bristen på kvalificerade specialister i jordbruksdepartementet som skapat oreda i EUs utbetalningar. Många bönder är hårt skuldsatta eftersom det krävdes stora investeringar i deras gårdar för att de skulle få vara med på EUs inre marknad.

Bulgarien
2009-28 s 3-4
"Socialisterna förlorade valet i Bulgarien"
Den socialistledda koalitionsregeringen förlorade efter att ha försvagats av den mycket dåliga ekonomin och väljarnas missnöje med den utbredda korruptionen. Borgmästare Boyko Borisovs parti, Medborgare för Bulgariens europeiska utveckling, fick mer än dubbelt så många röster som den socialistledda koalitionen. Väljarna var missnöjda med att Bulgarien gått miste om 430 miljoner euro i EU-stöd på grund av dåligt styre och korruption. Ytterligare 300 miljoner euro har frysts till vidare. I det bulgariska EU-valet hade 16 % av rösterna köpts för kontanter eller lagts under påtryckning från arbetsgivare. Mellan 15 och 25 euro kunde man tjäna på att rösta "rätt".

EU, Bulgarien, Rumänien
2011-04 s 25
"Bulgarien och Rumänien fick underkänt"
Eftersom det inte finns någon kontroll vid gränsen mellan Bulgarien och Rumänien måste länderna bedömas som en enhet menar Ungerns utrikesminister Sandor Pinter. Medlemskap i Schengensamarbetet måste godkännas enhälligt av ministerrådet.

2011-35 s 8-9
"Den enes död den andres bröd"
Bulgarien fungerar som räddningsplanka för många grekiska företagare.
Bulgarien är Europeiska unionens fattigaste land. Men för många grekiska företag är ändå Bulgarien räddningen när Grekland, befinner sig i djup.
Produktionen i Bulgarien kostar mycket mindre än vad den skulle kosta i Grekland, tack vare lägre skatter och löner, Skattelagarna i Bulgarien är dessutom enklare, tydligare och mer förutsägbara."
Bulgarien lockar massor av grekiska företag, när Greklands premiärminister Georgios Papandreou skär ned i statsbudgeten och höjer skatter, vilket än så länge bara har förvärrat recessionen. Grekland antog för en tid sedan ett sparpaket värt 112,6 miljarder euro för att få tillgång till ytterligare hjälppengar från internationella långivare i försöken att komma till rätta med den största skuldbördan någonsin i euroregionen.
Den bulgariska ekonomin väcker däremot större hopp om god utveckling. Företags- och inkomstskatter på tio procent är de lägsta i EU. Statsskulden är 18 procent av bruttonationalprodukten i år, vilket är den tredje lägsta i hela EU efter Estland och Luxemburg. Som jämförelse kan nämnas att Greklands statsskuld är 158 procent, enligt EU-kommissionen.

2011-44 s 12
"Bulgarien valde ny president"
Rosen Plevneliev, före detta entreprenör och infrastrukturminister, vann presidentvalet i Bulgarien. Han segrade mot socialisten Ivailo Kalfin och det innebär att regeringspartiet, Medborgare för europeisk utveckling (GERB) nu kontrollerar alla de högsta ämbetena och får lättare att driva igenom smärtsamma ekonomiska reformer.
Rosen Plevneliev vann med 55 % mot 45. Han har lovat att minska budgetunderskottet och driva en näringslivsvänlig politik.

2012-31 s 7
"Bulgariens balansgång efter bussbomben"
Bomben mot en buss med turister från Israel har äventyrat Bulgariens starka band med både Israel och arabstaterna i Mellanöstern. Bulgarien har en stor infödd muslimsk befolkning, cirka 10 %. Bulgarien vill inte lägga skulden på någon part nu när tecknen blir allt tydligare att ett krig mellan å ena sidan Israel och ån andra sidan Iran och Hizbollah är möjligt. "Att utpeka Hizbollah som anstiftare till dådet vore samma sak som att gå ut på ett minfält".

2013-10 s 7
"Kris och rabalder i Sofia"
Folk protesterar mot politikerna. Inget parti har fått mandat att bilda en övergångsregering fram till nästa val. Det blir nyval i mitten av maj.
Ingen är villig att leda en tillfällig tjänstemannaregering. Närmast ligger Simeon Djankov som var finansminister i den avgående premiärministern Bojko Borisovs regering. Djankov ses im utlandet som en garant för finansiell stabilitet.
Och presidenten Plevneliev har misslyckats med att blidka demonstranterna genom att införa ett "folkets parlament".

2013-29 s 6
"Nya regeringen blir inte långvarig"
Varje dag under tre veckor har tiotusentals demonstranter gått ut på gatorna i Sofia och andra bulgariska städer. De krävde större öppenhet, mindre korruption ett effektivt motstånd mot organiserad brottslighet och slut på de lokala oligarkernas styre.
Demonstrationerna började som ett svar på utnämningen av Delyan Peevsky, en 32-årig mediemogul, som chef för den nationella säkerhetstjänsten. Sedan krävde demonstranteran hela regeringens avgång med premiärminister Plamen Oresharski i spetsen. De flesta bulgarer är dödströtta på hela den politiska klassen.

Ryssland, Bulgarien
2014-21 s 13-14
"Rädslan växer över beroendet av Ryssland"
Bulgariens nära band till Ryssland på energiområdet orsakar bekymmer inom EU. Man är orolig för att Moskva kommer att använda Bulgarien, EUs mest utarmade medlemsstat,
för egna intressen och slå in en kil mellan EUs medlemsstater. Bulgarien är ett lätt byte då landet är helt beroende av energiimport från Ryssland. En tredjedel av ekonomin kontrolleras direkt eller indirekt av Ryssland. Bulgariens regeringskoalition anses ha nära koppling till Moskva. Så när att Ryssland kan ha en direkt inverkan på Bulgariens lagstiftning.

Bulgarien
2017-08 6-8
"En bulgarisk Trump på uppgång"
Veselin Mareshki är en företagsmogul som gärna framhåller sig själv. Han äger hundratals apotek över hela Bulgarien som alla bär hans efternamn. Han uttrycker sig arrogant, en populist som predikar patriotism, sträng invandringskontroll, varmare relationer med Moskva och, framför allt, behovet av att "sopa bort skräpet", det vill säga det korrupta politiska etablissemanget. Han vill bilda ett nytt politiskt parti, Volja, till parlamentsvalet den 26 mars.
I Europa, särskilt i de före detta kommunistländerna i öst, har populistiska politiker fått ett uppsving under de senaste åren. De kan delas in i tre kategorier: de rena populisterna, de etablissemangskritiska populisterna och "affärskillarna".

Bulgarien, Media
2017-18 12-13
"Satirtidning gör Bulgariens premiärminister ilsken"
En tecknad serie i det senaste numret av Bulgariens ny satirtidning Prass Press avbildar ledarna som är "ansvariga för den globala cirkusen": presidenten Donald Trump grenslar en missil; Kim Jong-un i Nordkorea förbereder sig för att avfyra en stridsspets med en slangbella; och premiärministrarna i Bulgarien och Ungern benämns "baby-diktatorer".
Tidningen erbjuder en satirisk vinkel på frågor som korruption, regionens högersväng och det växande lidandet i en ekonomi som tio år efter anslutningen till EU fortfarande är underutvecklat. Läsarna liknar tidningen vid Charlie Hebdo i Frankrike.
En handfull tecknare har skapat tidningen, den kommer ut varannan vecka och drar in en mager inkomst på 4000 lev eller cirka 2200 dollar. Den bulgariska premiärministern Boiko Borisov som nyss inlett sin tredje period , räknar sig som prenumerant, men han säger att de ritar honom för tjock i serierna.
"Cartoonists Earn a Prime Minister's Ire - and His Subscription"