Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Překlad z Portugalštiny do Angličtiny a do Češtiny

nome = name = jméno
RG or CPF = it's a brazilian idetification document (if you aren't brazilian, you don't have it, so write in this field "not brazilian") = brazilská identifikace (not brazilian)
sexo = sex = pohlaví
masculino = male = muž
feminino = female = žena
estado civil = marital stats = stav
solteiro = single = svobodný
casado = married = ženatý
outros = others = jiný
data de nascimento = birthday = narození
dia = day = den
mes = month = měsíc
ano = year = rok
endereço = postal address = poštovní adresa
complemento = complement = doplnění
cidade = city = město
outra = other = jiné
estado = state = stát
CEP = ZIP code = směrovací číslo
país = country = země
e-mail = e-mail
Profissăo = what your job = vaše zaměstnání
escolaridade = school degree = školní stupeň
renda mensal = monthly income = měsíční příjem
cartoes de credito = credit cards = kreditní karty
voce ja comprou na internet? = do you buy on internet? = kupujete na internetu?
voce é um webmaster? = are you a webmaster? = jste webmaster?
quantas horas por mes vc navega = how many hours by month you use the net? = kolik hodin používáte internet?
como vc soube da woops? = how did you hear from us? =  jak jste se o nás dozvěděl?
amigos = friends = přátelé
senha = password = heslo
confirme sua senha = confirm your password = znovu heslo
eu li e concordo com o acordo geral = I read and agree with the terms of use = Mám přečteny a souhlasím s podmínkami použití