Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Free Hit Counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli "TURJAK" i "ROZAJE"          

Hotel "Turjak, nalazi se na 1160 metara nadmorske visine i okruzen je pitomim planinama ciji vrhovi sezu i do 2350 metara i cije su padine prekrivene crnogoricnom sumom i pasnjacima. U blizini hotela nalaze se idealni smucarski tereni razlicitih nadmorskih visina os 1160 do 2400 metara.Hotel je svrstan u B kategoriju, ima 14o krevetau jedno- i dvo-krevetnim sobama...

DD "TURJAK" Rozaje

087-271-530 i 271-526

Hotel "Turjak"

087/ 271-178, 278-351, 278-299,278-356

Hotel "Rozaje"

087/ 271 335, 271-187