Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

8 (a) PEMBANGUNAN PADANG RAGUT / HOMEPLOT
Kawasan Baru

Bulan :Januari 2002

Bil Tempat Luas
Kawasan
(Hektar)
Pagar
(Baru Baiki)
meter
Bil
Penternak
Terlibat
Tenggala
(desc/Harrow)
rotovate
(Ha)
Jentolak
Tebas/Tebang
merumput
(Ha)
Tanam Rumput Baja Jumlah luas sehingga
dilaporkan (Kumulatif)
Luas
(Ha)
Jenis
Jenis
Kualiti
Luas
Dibaja
Maju
(Ha)
Tanam
Rumput
Rumput
Tumbuh
--Tiada--
JUMLAH
JUMLAH BESAR

Catatan : Kos upah merumpai sehektar RM
* Kumulatif bagi tahun berkenaan.

8 (b) PEMBANGUNAN PADANG RAGUT / HOMEPLOT

Kawasan Lama

Bil Tempat Luas
Kawasan
(Hektar)
Pagar
(Baru Baiki)
meter
Bil
Penternak
Terlibat
Tenggala
(desc/Harrow)
rotovate
(Ha)
Jentolak
Tebas/Tebang
merumput
(Ha)
Tanam Rumput Baja Jumlah luas sehingga
dilaporkan (Kumulatif)
Luas
(Ha)
Jenis
Jenis
Kualiti
Luas
Dibaja
Maju
(Ha)
Tanam
Rumput
Rumput
Tumbuh
1 Seb Tayor Tebak 33.20 100 10 - 0.8 - - - - 33.20 10 10
2 Kg Cabang, Kerteh 44.1500 - - - 2 - - NPK 2 20 6 6
JUMLAH
JUMLAH BESAR
77.35 100 10 - 2.8 - - - 2 53.20 16 16

Catatan : Kos upah merumpai sehektar RM
* Kumulatif bagi tahun berkenaan.

 

 

 

 

 

PROGRAM        :     PERKEMBANGAN PADANG RAGUT DAN FODDER
DAERAH            :     KEMAMAN
TAHUN                :     2002
BULAN                :    Januari

PENGELUARAN FODDER BENIH
DAN HAY / SILAGE

Jenis Projek Pengeluaran Catatan
Fodder(Kg) Benih(Kg) Hay/Silage(Kg) Jumlah / Kg
Padang Ragut Kg Cabang, Kerteh 7,500kg - - 7,500kg Br. Humidicola
           
           
Kawasan Persendirian 1 Ladang PERKAYA - - 22,500kg               22,500Kg Pelepah K Sawit
2 Kamarudin M Ali - - 3,000kg               3,000Kg --"--
3                     Kg  
4                     Kg  
           
           
           
Tepi-tepian