IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BAŞKANLIK BASIN BİLDİRİSİ


Biz Irak Türkmenleri ve Irak Türkmen Cephesi olarak, her zaman Irak’ın ve güvenli bölgenin emniyeti ve istikrarının sağlanması için çabalar harcarken ne yazık ki Erbil’de yönetime hakim olan KDP, bu iyi niyet ve çabalarımızı olumlu karşılamak ve bizimle bu konuda işbirliği yapmak yerine tersine davranmaktadır. 31 Ağustos 1996 tarihinde Saddam kuvvetlerinin güvenli bölgeye girmesi, Türkmen lider ve akıncıların tutuklanması, Türkmen Cephesi bürolarının işgal edilerek yağmalanmasına yol açılması, 10-11 Ağustos 1998 tarihinde yine Erbil’de Türkmen Cephesi Başkanlık binasının KDP’ye bağlı asayiş güçleri tarafından işgal edilmesi ve her iki olayda tespit edilen hasarların tazminatlarının büyük bölümünün bugüne kadar ödenmemesi, ayrıca Türkmen Cephesi lider ve mensuplarına yönelik saldırı, tutuklama, tecavüz ve işkenceler birer açık ispattır. Bu tecavüz ve olaylar son aylarda daha da artmaya başlamıştır. Türkmen Öğrenci Birliği’nin geçtiğimiz ay da iki kez KDP asayişi tarafından saldırıya uğrayarak binası işgal edilmiş ve mensupları tutuklanmıştır. Türkmen Öğrenci Birliği’nin binası hala KDP asayişi tarafından işgal altında tutulmakta ve eşyaları gasp edilmiş durumdadır. ITC’nin ev kiralama ve diğer çalışmalarına Erbil, Dohuk ve Zaho bölgelerinde KDP tarafından engel konulmaktadır. Yine KDP Saddam’ın zulmünden kaçıp Dohuk ve Zaho’ya yerleşen Türkmenler’den oturma izni istemekte, müracaat ettiklerinde bu izin verilmemekte ve yanlarında Irak Nüfus Cüzdanı varken bölgeden zorla çıkarılmaktadır. KDP tüm bu olaylarla yetinmeyerek, yine bir tecavüz ve saldırı yapmıştır. 11-12 Temmuz 2000 tarihinde gece saat 24 sularında KDP’ne ait büyük bir silahlı grup ITC Başkanlık binasına yoğun bir saldırıya geçmiş, bu saldırı üzerine KDP asayişi ile Türkmen güvenlik görevlileri arasında sabaha kadar süren bir çatışma olmuştur. Bu olayda her iki taraftan insanlar zarar görmüştür. ITC Başkanlık Binası KDP Kuvvetleri tarafından işgal edilerek yağmalanmış, bu işgal ve olay hala devam etmektedir. Can ve mal kaybı konusundaki tespitler ITC tarafından henüz yapılamamıştır. Irak Muhalefeti içinde yer alan gruplar bu günlerde birlik beraberliğe doğru olumlu adımlar atmaya çalışırken ve ITC Türkmenlerin Şehitler Günü olan 14 Temmuz Katliamının 41’inci Yıldönümü hatırasını karşılamaya hazırlanırken KDP’nin ITC’ne karşı yaptığı bu son saldırı ve tecavüz düşmanca bir yaklaşımdan başka bir şey değildir. Biz ITC ve Türkmen Toplumu olarak 11-12 Temmuz 2000 tarihinde gerçekleşen, KDP’nin bu tecavüz ve saldırısını şiddetle kınarken, uğradığımız maddi ve manevi kayıpların tazmini hakkımız saklı kalmak kaydıyla Birleşmiş Milletleri olaya müdahale etmesi, güvenli bölge için çıkarılan 05 Nisan 1991 tarihli 688 sayılı kararın ilgili taraflarca gözden geçirilmesi, Güvenli Bölgeyi korumakla görevli uluslar arası gücün bu olay üzerinde durmasını istiyoruz. ITC ve Türkmen Halkı olarak milli meşru haklarımız uğruna verdiğimiz bu haklı mücadeleye daha da azimle devam edeceğimizi bildiriyor, düşmanca fikirler taşıyanları barış, demokrasi, huzur, insan hakları ve Türkmen-Kürt kardeşliğine çağırıyoruz.

Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin
ITC Başkanlığı – Erbil – 12 Temmuz 20000
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!