Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

                             GESCHIEDENIS VAN DE BINKOMSE VRIENDENKRING

Eind 1977 werden verscheidene mensen door Jef Lemmens opgetrommeld om toneel te spelen voor de noden van de parochiezaal. De groep die daarbij betrokken was is te omvangrijk om voor te stellen, maar een kern boerde voort en besloot begin 1978 tot de oprichting van de "B.V.K.": een totaal vereniging voor mensen van allerlei pluimage, maar met als hoofddoel het dorpsleven aanmoedigen.1978 was trouwens het "Jaar van het Dorp", vandaar. De respons op deze oproep was niet overweldigend te noemen, maar is toch langzaam gegroeid van 50 naar 70 leden. Heden hebben we een 30-tal gezinslidkaarten of persoonlijke lidkaarten. Wel is er altijd een vruchtbare samenwerking geweest met andere dorpsverenigingen en dat is toch ook niet mis. Maar bovenal is er de jaarlijkse piek: toneelvoor en door gewone mensen. Telkenmale werden de zalen volgespeeld, in het begin 2 avonden per stuk, uitgegroeid tot 4 opvoeringen en nu gestabiliseerd tot 3 vertoningen per seizoen. Want we kozen voor de lach en dat is ons steeds in dank afgenomen.

Een eerste maal kwam de B.V.K. voor het voetlicht met "HET DORP DER MIRAKELEN" van Gaston Martens. In telegramtermen: "een bom, een voltreffer" en dat met een klein leger van circa 25 mensen aan akteurs en figuranten. Dit stuk werd op 26 en 27 november 1977 in de parochiezaal van Binkom opgevoerd. Het ging op 6 januari '78 te Molenbeek-Wersbeek ten voordele van de "Katholieke Vereniging van Gehandicapten" en kreeg een 4° opvoering voor de K.V.L.V. van Goetsenhoven op 5 maart 1978.


Het seizoen 1978 was eens te meer een schot in de roos met "RUST A LA RUSSE" van Valentin Katajev. Het stuk werd 5 maal vertoond, op 25 en 26 november in de Binkomse parochiezaal, op 24 en 25 februari in de zaal Mardijk te Molenbeek-Wersbeek en op 30 maart in de zaal "Lindebos" te Linden voor de "Vrije Vrouwen".


In 1980 waagde de B.V.K. zich aan "DE PARADIJSVOGELS" van Gaston Martens. Het uitzonderlijk succes hiervan was mede te danken aan de sublieme manier waarop hemel en hel in decor werden gebracht door Roger Dejaegher en consoorten. Niet minder dan 6 maal moesten "De Paradijsvogels" de planken op en wel op 19 en 20 januari 1980 hier in de parochiezaal, op 26 en 27 januari te Assent, t.v.v. de gehandicapten, op 21 maart voor de K.V.L.V.-gewest Lubbeek en op 22 maart t.v.v. het schoolbuscomitee van Binkom. Hier voerde voor de eerste maal Jef Boogaerts de regie, die hij einde vorig seizoen had overgenomen van Jef Decupere.

In 1981 klonk voor de groep het applaus, na de opvoering van Jos Janssens' "DE KLUCHT VAN DE BRAVE MOORDENAAR". Weer vijf opvoeringen, op 24 en 25 januari in onze parochiezaal, op 31 januari in de gemeentelijk feestzaal van Lubbeek en op 21 en 22 februari nogmaals te Molenbeek-Wersbeek.

Ter gelegenheid van het lustrumoptreden, 5 jaar B.V.K., in 1982 moest "SLISSEN EN CESAR" het waarmaken. Dit gebeurde op 30 en 31 januari en op 6 februari en in de zaal Mardijk te Molenbeek- Wersbeek op 13 en 14 februari.

Met "EEN BEELD VAN EEN MAN" kwam het weer tot knotsgekke situaties door een ongelukkig voorval. Deze opvoeringen gingen door op 22.23 en 24 januari 1983 in Binkom en achteraf nog 2 maal in Molenbeek-Wersbeek.

In 1984 was de B.V.K. opnieuw aktief op de planken met "DODEN BETALEN GEEN BELASTING", een blijspel in 3 bedrijven van de hand van Nicola Manzari. Dit 7° seizoen starte op 21 januari, werd hernomen op 22 januari en dan nogmaals op 28 januari, telkens in onze parochiezaal. Het succes was andermaal zo groot dat in allerijl een bijkomende vertoning werd gepland op 29 januari.

Met "RUILEN IS NIET ALTIJD HUILEN" op 26 en 27 januari en 2 en 3 februari 1985 zorgde vooral een bemoeizieke tante met haar pantoffelheld voor zeer vervelende toestanden. De gulle lach stijgt weer ten top. Ook de "Landelijke Gilde van Pellenberg" hoorde dit, zodat de groep op 23 maart een 5) vertoning ten beste gaf voor de Pellenbergse bevolking.

In 1986 waagt de B.V.K. zich aan een engelse klucht "GEEN SEX IN SUSSEX". Dit stuk werd vertaald door Karl Van Bosheim. De opvoeringen gingen door op 22 en 23 februari en 1 en 2 maart. Op 23 maart werd deze klucht andermaal in Pellenberg opgevoerd.

Als 10° in dit rijtje bracht de Binkomse Vriendenkring in 1987 het blijspel "DE BANKETBAKKER VAN LICHTE ZEDEN". Voor de eerste maal bracht ze een stuk ten tonele in hun eigen "Binkoms". Met de perikelen van de familie Perdaens sloot de B.V.K. het 10° seizoen af op 1, 6 en 7 februari 1987.

Op vrijdagen 5 en 12 februari en zaterdagen 6 en 13 februari 1988 bracht de Beveka de klucht "DE KAT OP HET SPEK" ten tonele.

In 1989, en wel op 17, 18 en 19 februari liet de BEVEKA een farce uithalen door een dorpsvereniging in "DOE HET ZELF, NEUSHOORN". Dit werd een kaskraker van de bovenste plank

In de volkse klucht "DE MIRAKELMAKERS" op 9, 10 en 17 februari 1990 laat de Binkomse vriendenkring zien hoe enkele vrienden het dorpsleven in eer willen herstellen, met de nodige perikelen natuurlijk.

Het jaar nadien op zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 december 1991 werd dit rijtje aangevuld met "MIJNE SCHOONZOON IS NEN OLLANDER", waarin op een kluchtige manier het vreemdelingen-probleem wordt aangepakt. De Binkomse Vriendenkring begint met onze noorderburen.

In 1993 moest iedereen plaats maken voor mevrouw met de gelijknamige titel "MAAK PLAATS VOOR MEVROUW". Ondanks de bokkesprongen die er door iedereen gemaakt worden wil niemand zijn gezicht verliezen, althans dat probeert men op zaterdag 30 januari, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 1993 het publiek duidelijk te maken.

Op 26 februari, 4 en 5 maart 1994 wordt de rooie loper gelegd voor "DAAR GAAT DE BRUID". Maar omwille van hallucinaties wordt de trouwereij danig in de war gestuurd. Zal de bruiloftsmars uiteindelijk nog weerklinken ?

In "DE BEMOEIAL" op zaterdag 28 januari, vrijdag 3 en zaterdag 4 februari vindt een bemoeizieke werkster een lijk. Dank zij haar hardnekkigheid zal de waarheid ten slotte toch zegevieren.

In "MIJN THUIS IS WAAR MIJN KLEERKAST STAAT" wordt er op zaterdag 24 februari, vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart 1996 duchtig met kleren heen en weer gezeuld. Een brave majoor moet zijn organisatietalent bovenhalen om een overzicht op de situatie te bewaren.

Onze spelers zorgen op zaterdag 25, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari 1997 voor een akelig "DOOD-GEWOON AVONDJE".

In 1998 wordt "DE FAVORIETE SCHOONZOON" ten tonele gebracht. Deze dolle komedie is een zeer recent toneelstuk, waarvan tot hiertoe nog maar weinig voorstellingen gegeven zijn. De familie Bel en hun favoriete schoonzoon houden het publiek gezelschap op zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 februari.

Op zaterdag 27 februari, vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 1999 en achteraf in Herk-de-Stad zijn 2 jonge en 2 oudere dames op weg naar een optreden van de Chippendales in " GESTRAND ".

Op 19 februari 2000 gaf de BEVEKA een gastoptreden in Herk-de-Stad van de komedie " HET NUT VAN KOFFIEPRUT "
Dit nut werd nogmaals bevestigd op 8 januari 2001 in het Centraal Gevang van Leuven en in onze nieuwe zaal "SANTRO" op 19,20 en 27 januari 2001.

Tot slot heeft de Binkomse Vriendenkring in 2002   " SATANS VUILE WAS"  twee weekends lang uitgehangen. Inderdaad, op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari, nogmaals hernomen op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari heeft de BEVEKA duivelsgoede opvoeringen ten beste gegeven.

De Vriendenkring was ook niet vreemd aan gastvoorstellingen.
Op 7 juni 1979 heeft Urbanus een bomvolle zaal in al zijn voegen doen barsten van het lachen.
Op 14 maart 1982 drumde elkeen voor "EEN PLAATJE ONDER DE ZON", opgevoerd door het "Mechels Miniatuurteater".


Verder heeft de BEVEKA zich ook verdienstelijk gemaakt door verscheidene malen rond moederdag een groot aanbod van éénjarige bloeiers te koop aan te bieden. Ze doorkruisten hiervoor het dorp met kleurrijke versierde wagens.
Al de koppels die 50, 60, 65 ... jaar gehuwd zijn werden, tot de wet op de privacy het ons moeilijk maakte, door ons bestuur in de bloemetjes gezet.
Verenigingen of comitees in nood werden verscheidene malen daadwerkelijk bijgestaan en financiëel geholpen.
Meerdere malen heeft de BEVEKA alle kinderen van Binkom blij gemaakt met een grandioos Sinterklaasfeest, waarbij de Sint zich zelfs per helikopter naar het voetbalplein van Binkom liet brengen.
Tot 3 maal toe heeft de BEVEKA deelgenomen aan de Gordel-wandelingen.

Elk seizoen gaan zij naar vertoningen van andere, vooral amateur-toneelgezelschappen kijken.
HET BESTUUR
Binkom, 4 juli 2002Email: beveka@yahoo.com