Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Personal Information and CV

Full name: Abdullah Tuncay Demiryurek

Date of birth: 9th November 1963

Marital status: Married (13th May 2000)

Daughter: 02 August 2006

Address: Gaziantep Universitesi, Tip Fakultesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dali, Sehitkamil, 27310 Gaziantep, Turkey.

Academic Record:

1980-1984 B.Sc., Faculty of Pharmacy, Gazi University, Ankara

1985-1987 M.Sc., Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Gazi University, Ankara

1988-1991 Ph.D., Department of Physiology and Pharmacology, University of Strathclyde, Glasgow

Appointments:

11/10/1985-15/12/1993 Research Assistant, Gazi University

1991-1993 Postdoctral Fellow, University of Strathclyde

15/12/1993 Assistant Professor, Gazi University

12/10/1994 Associate Professor, Gazi University

24/2 - 24/8/1998 Academic Visitor, Department of Physiology and Pharmacology, University of Strathclyde, Glasgow

07/05/2001 Professor, Gazi University

1/2002-1/2008 Head of Department, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Gaziantep.

16/3/2004 Professor, University of Gaziantep

Awards:

2001, Award for Health Sciences of The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) (TÜBITAK Saglik Bilimleri Tesvik Ödülü)(see TUBITAK ).

2001, Poster award (mansion); Yildiz G, Kandilci B, Demiryürek AT, Gumusel B. Sican izole akcigerinde iskemik onkosullamanin olusturulmasi ve sodyum ortovanadatin iskemi uzerindeki etkisi. XVI. National Pharmacology Congress, Kusadasi, Aydin, 1-5 Ekim 2001, Abstract Book: 74, PY-34.

2005, 2003-2004 Novartis Pharmacology Research Awards, for the publication "Günaydin B, Demiryürek AT. (2003) Effects of tetracaine and bupivacaine on chemiluminescence generated by formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine-stimulated human leukocytes and cell-free systems. Int. Immunopharmacol. 3(5):757-764" as third.

2008, The Best Poster Award; Kalender ME, Demiryurek S, Oztuzcu S, Kizilyer A, Demiryurek AT, Sevinc A, Dikilitas M, Yildiz R, Camci C. (2008) Meme kanseri ile ROCK2 geni Thr431Asn ve Arg83Lys polimorfizmleri arasindaki iliski. 5. Ulusal Tibbi Onkoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2008, Antalya, Ozet Kitabi s.38, B-24.

2009, The Best Poster Award; Camci C, Sevinc A, Kalender ME, Sahin A, Ozkara E, Sever ON, Demiryurek AT, Oztuzcu S. (2009) Kolorektal kanserli hastalarda kan guanil siklaz-C (GC-C) gen ekspresyon düzeylerinin tedaviye yanit ile iliskisi. 6. Ulusal Tibbi Onkoloji Kongresi, 24-28 Eylul 2009, Belek, Antalya, Ozet Kitabi s.47, Bildiri no:35.

2010, The Best Poster Award; Camci C, Sevinc A, Oztuzcu S, Cengiz B, Bulut A, Comez G, Tutar E, Arslan A, Demiryurek S, Demiryurek AT. (2010) Kolorektal kanserlerde EGFR sinyal ileti yolagindaki genlerde mutasyon analizi. 7. Ulusal Tibbi Onkoloji Kongresi, 22-26 Eylul 2010, Kemer, Antalya, Kongre Bildiri Kitabi s.133, Poster no:80.

2013, Oral Presentation Award; Yanardag Acik D, Yilmaz M, Sari I, Oztuzcu S, Sayiner ZA, Subari S, Demiryurek AT. (2013) Mantle cell lenfoma hastalarinda Rho-kinaz gen polimorfizmi ve protein ekspresyonlarinin arastirilmasi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, Antalya.

2015, Gaziantep University Science Award.

Research Funding:

Smith WE, Kerr WJ, Nonhebel DC, Wainwright CL, Kane KA, Wadsworth RM, Demiryürek AT. Radical scavenging drugs for use in cardiovascular disease, British Technology Group, an SIDR project (1991 - 1993).

Demiryürek AT, Çakici I, Sariahmetoglu M, Turan NN. Lökositlerde nitrik oksid olusumunun kemiluminesans yöntemiyle saptanmasi ve iskemik önkosullamanin lökosit fonksiyonu üzerindeki etkilerinin incelenmesi, TÜBITAK, SBAG-1243 (1994-1996).

Demiryürek AT, Uzun Ö, Kanzik I. Izole pumoner arter ve ven preparatlarinda hipoksi ile olusan vazokonstriksiyonun etki mekanizmasinin arastirilmasi. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/95-3 (1995 - 1997).

Demiryürek AT, Turan NN. Nitrik oksit sentaz inhibitörleri ve donörlerinin serbest oksijen radikalleriyle etkilesmesi. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/95-17 (1995 - 1996).

Demiryürek AT, Tecder-Ünal M, Altug S, Çakici I, Kanzik I. Siçan oklüzyon-reperfüzyon aritmilerinde peroksinitritin rolü. TÜBITAK, SBAG-1537, (1996 - 1999).

Demiryürek AT, Altug S, Çakici I. Izole kobay kalbinde digoksin ile olusturulan aritmilerde nitrik oksidin rolü. Gazi Ü. Eczacilik F. Projesi, EF 02/96-6, (1996-1997).

Demiryürek AT, Tecder-Ünal M, Çakici I, Kanzik I. Izole kalp preparatlarinda iskemi reperfüzyon aritmilerinde serbest oksijen radikallerinin rolü. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/96-11, (1996 - 1998).

Demiryürek AT, Dural MH, Yildiz G. Intravenöz genel anesteziklerin antioksidan etkilerinin kemiluminesans yöntemiyle arastirilmasi. TÜBITAK, SBAG-1786 (1997-1999).

Demiryürek AT, Yildiz G. Guanidin türevlerinin antioksidan aktivitelerinin kemiluminesans yöntemiyle arastirilmasi. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/98-10 (1998 - 1999).

Demiryürek AT, Günaydin B. Lokal anesteziklerin antioksidan etkilerinin kemiluminesans yöntemiyle arastirilmasi. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/99-04 (1999 - 2000).

Demiryürek AT, Altug S, Kanzik I. Iskemik önkosullamanin mekanizmasinda peroksinitritin rolünün siçan izole kalbinde arastirilmasi. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/99-05 (1999 - 2000).

Demiryürek AT, Esiyok S, Akar F. Izole kobay kalbinde digoksin ile olusan aritmilerde PARS inhibitörlerinin etkileri. Gazi Ü. Saglik Bil. Projesi, SBE 11/99-08, (1999 - 2000).

Demiryürek AT, Uzun Ö. Izole pulmoner venlerde hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonda tirozin kinaz enziminin rolünün arastirilmasi. TÜBITAK Projesi, SBAG-2153 (199S031) (1999 - 2001).

Demiryürek AT, Yilmaz E. Izole pulmoner arterlerde hipoksi ile olusan vazokonstriksiyonda NF-kappa-B'nin rolünün arastirilmasi. Gazi Ü. Eczacilik F. Projesi, EF 02/2000-10 (2000 - 2001).

Demiryürek AT, Söylemez HS, Kanzik I. Siçan izole kalplerinde peroksinitritin olusturdugu önkosullamada tirozin kinazin rolünün arastirilmasi. Gazi Ü. Eczacilik F. Projesi, EF 02/2000-11 (2000 - 2001).

Gümüsel B, Demiryürek AT, Kandilci B. Siçan izole akcigerinde iskemi ile olusturulan önkosullamada nitrik oksit ve potasyum kanallarinin rolü. Hacettepe Ü. Eczacilik F. Projesi, Proje no: 00.01.201.002 (2000 - 2002).

Demiryürek AT, Yildiz G, Gümüsel B. Izole akcigerlerde iskemik onkosullama olusturulmasi ve mekanizmasinin arastirilmasi. Gazi Ü. Saglik B. Projesi, SBE 11/2001-08, (2001 - 2003).

Demiryürek AT, Bagci C, Kara AF, Demiryürek S. Miyokardiyal iskemide ve önkoşullamada oluşan aritmiler üzerine Rho-kinaz inhibitörlerinin etkileri. TÜBITAK Projesi, SBAG-2584 (2002-2004).

Demiryürek AT, Demiryürek S, Bagci C, Sari I, Tarakcioglu M. Anesteziye siçanda miyokardiyal iskemi ve önkosullamada olusan aritmiler üzerine eritropoietinin etkisi. Gaziantep Üniversitesi Projesi, TF.03.03 (2003 - 2005).

Tunçtan, B., Korkmaz, B., Buharalioglu, C.K., Demiryurek, A.T. Endotoksemik siçanlarda mitojen ile aktive edilen protein kinaz kinaz 1/ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 yolu aracilikli vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarinin arastirilmasi. Mersin Üniversitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi, Doktora Tez Projesi, Mersin, BAP SBE EMB (RBK) 2006-3 DR (24 Kasim 2006 - 19 Kasim 2009)(6 000 TL).

Ercan Sivasli, Gül Balyemez, Haluk Ceylen, A. Tuncay Demiryürek, Mehmet Tarakcioglu, M. Tugba Temel, Ediz Tutar. Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelinde Bir Rho-kinaz Enzim İnhibitörü Olan Y-27632 ile Tedavinin Barsak Hasarı Üzerindeki Etkileri. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.01 (11/12/2009 - 01/02/2012) (6 627 TL).

Demiryurek AT, Ozaslan M, Karakok M, Taysi S, Kilic IH, Karagoz Afacan ID, Isler D. Ehrlich Asit Tümörü Tasiyan Swiss Albino Türü Farelerde Rho-Kinaz inhibitörlerinden Y-27632 ve H-1152P Maddelerinin Antitümöral Etkisinin in vivo Olarak Arastirilmasi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.06 (06/04/2010 - 01/02/2012) (14 781 TL).

Senem Koruk, A. Tuncay Demiryürek, Mehri Türkoğlu Cengiz, Ebru Öztürk, Rauf Gül, Ünsal Öner. Bupivakain ile levobupivakain'in umblikal arter ve vendeki vazokonstriksiyon etki mekanizmasının araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.15 (18/05/2010 - 29/01/2015) (20 609 TL).

Demiryurek AT, Oguz E, Oztuzcu S, Onat AM, Alasehirli B. Rho/Rho-kinaz gen polimorfizminin ve ekspresyonunun Behcet hastaligi ile iliskisinin arastirilmasi, Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.19 (02/06/2010 - 16/10/2012) (24 624 TL).

Baspinar O, Aksoy M, Coskun MY, Demiryürek AT, Oztuzcu S, Arslan A. Çocuklarda ventriküler septal defekt ile ROCK2 (Rho/Rho-kinaz) gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.21 (08/06/2010 - 05/08/2011) (13 127 TL).

Alasehirli B, Demiryürek AT, Oztuzcu S, Oguz E, Karakök M, Koruk İ, Oksüzler EB, Ertugrul İ. Barrett özefagusta ICAM-1, ICAM-2 ve ICAM-3 expresyonlarının araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.24 (26/08/2010 - 20/02/2013) (21 955 TL).

Demiryurek AT, Alasehirli B, Güney O, Karakök M, Koruk I, Oztuzcu S, Cetinkaya A. Barrett ozefagusta Rho-kinaz ekspresyonunun arastirilmasi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.26 (13/10/2010 - 19/12/2012) (24 000 TL).

Camci C, Demiryürek AT, Oztuzcu S, Tutar E, Cigiloglu A, Süner A. Glioblastoma multiforme'de Rho-kinaz gen ekspresyonu ve prognozla ilişkisi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.10.30 (01/12/2010-12/12/2011) (21 924 TL).

Bagci C, Arslan A, Çakmak EA, Demiryürek AT, Sönmez M, Demiryürek S, Cengiz B, Demir T, Kaya H, Kaplan DS, Zengin H, Zengin G, Mazı H, Çabalar AF, Tok TT. Gaziantep Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi. DPT Projesi, DPT-2010K121510, (2010-2016), Araştırmacı.

Alasehirli B, Oztuzcu S, Oguz E, Kutlar I, Demiryurek AT. Preeklampsili gebelerde ve preterm dogumlarda Rho/Rho kinaz gen polimorfizminin arastirilmasi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.11.17 (10/05/2011 - ) (25 000 TL).

Cakmak EA, Kadayifci A, Demiryurek AT, Sivasli E. Tip Fakültesi Ögretim Üyelerinin Egitim ve Arastirma Potansiyellerini Gelistirme Projesi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.11.20 (09/05/2011 - 18/12/2013) (9 400 TL).

Okumus S, Demiryurek S, Ozkara E, Demiryurek AT. TRPM kanal polimorfizmlerinin glokomdaki rolü. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.12.06 (12/04/2012 - 25/03/2014) (30 000 TL).

Ahmet Mesut Onat, Yavuz Pehlivan, A. Tuncay Demiryürek, Serdar Öztuzcu. Rho/Rho-kinaz gen polimorfizminin skleroderma hastalığı ile ilişkisinin araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.12.16 (07/05/2012 - 23/07/2013) (41 860 TL).

Ercan Sivasli, Abdullah Tuncay Demiryürek, Serdar Öztuzcu, Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Gül Kaya. Respiratuar Distres Sendromlu yenidoğan bebeklerde Rho Kinaz gen polimorfizmi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.12.19 (07/05/2012 - 10/02/2014) (30 000 TL).

Kalender ME, Demiryürek AT, Sari I, Camci C, Oztuzcu S, Sözücan Y. Kolorektal kanserde TRPM ekspresyonu ve prognozla iliskisi. TF.12.29 (27/12/2012-18/12/2013) (31 320 TL).

Yilmaz M, Yanardag Açik D, Demiryürek AT, Sari I, Oztuzcu S. Mantle cell lenfoma hastalarinda Rho-kinaz gen polimorfizmleri (ROCK1 ve ROCK2) ve gen ekspresyonlari (ROCK1 ve ROCK2) ile protein ekspresyonlarinin (siklin D1, p53, p-63, Ki-67, ROCK1 ve ROCK2) arastirilmasi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, TF.12.38 (27/12/2012- ) (49 000 TL).

Suzan Tabur, Serdar Öztuzcu, Mesut Özkaya, A. Tuncay Demiryürek. TRPM kanalı gen polimorfizmi ve ekspresyonu ile metabolik sendrom arasındaki ilişkinin araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.13.20 (01/08/2013-27/11/2015) (40 000 TL).

Suzan Tabur, Serdar Öztuzcu, Mesut Özkaya, A. Tuncay Demiryürek. TRPM kanalı gen polimorfizmi ve ekspresyonu ile Graves hastalığı ve Hashimoto tiroiditi arasındaki ilişkinin araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.13.37 (18/12/2013 - ) (56 600 TL).

Okumus S, Aksoy U, Demiryürek AT, Oztuzcu S. TRPM kanalı gen polimorfizmi ve ekspresyonu ile pterjium arasındaki ilşkinin araştırılması. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.14.36 (27/11/2014 - 07/01/2016) (10 000 TL).

Suzan Tabur, Serdar Oztuzcu, Elif Oguz, Sezen Kocarslan, Mesut Ozkaya, Abdullah Tuncay Demiryürek. Rho/Rho-kinaz gen polimorfizmi ve ekspresyonu ile Graves hastaligi ve Hashimoto tiroiditi arasindaki iliskinin arastirilmasi. TÜBITAK 1001 projesi, 2014-2016, SBAG 213S021 (95 070 TL).

Samiye Uslu Kuzudisli, Suat Erdogan, Esin Dogantekin, Ahmet Koç, A. Tuncay Demiryürek. Alzheimer Hastaligi modelinde tau protein hiperfosforilasyonu ve hücre toksisitesi üzerine Rho kinaz inhibitörü fasudilin etkinliginin PC12 hücresinde arastirilmasi. TÜBITAK 1001 projesi, 2014-2016, SBAG 113S952 (93 405 TL).

Abdullah Tuncay Demiryürek, Ecir Ali Çakmak, Seniz Demiryürek, Seydi Okumus, Serdar Öztuzcu. Pterjium ile Rho/Rho-kinaz geni ve proteinlerinin ekspresyonu ve polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması. TÜBITAK 1001 projesi, SBAG 114S562, 2014 - 2017 (284 144 TL).

Kemal Sami Korkmaz, Abdullah Tuncay Demiryürek, Işıl Aksan Kurnaz, Ayşe Semra Koçtürk, Hafize Seda Vatansever, Ramazan Bal, Bünyamin Akgül, Ayten Nalbant Aldanmaz, Mehri İğci. (2014) Sağlık bilimleri alanında proje teklifi hazırlama teknikleri eğitimi ve proje yönetimi. TÜBİTAK-BİDEB 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, 16-17 Eylül 2014, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Gaziantep, (30 660 TL).

Seniz Demiryürek, Oguzhan Saygili, Kivanç Güngor, Sabit Kimyon, Alper Mete, A. Tuncay Demiryürek. Pterjium ile intersellüler adezyon molekülü (ICAM) geni ve proteinlerinin ekspresyonu arasındaki ilişkinin arastirilmasi. Gaziantep Üniversitesi BAP Projesi, Proje No TF.16.29 (18/05/2016 - ) (105 610 TL).

Membership of the Societies
1987- Türk Farmakoloji Dernegi
1988- Türk Toksikoloji Dernegi
1993-2011 British Pharmacological Society
1994- FABAD Farmasötik Bilimler Ankara Dernegi
1999- Türk Fizyolojik Bilimler Dernegi
2010- Hucre Olumu Arastirma Dernegi (HOAD)

Editor: Member of the Editorial Board of FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences (1994-1996)(1998-2000)
Member of the Editorial Board of Gaziantep Medical Journal (5/2007-9/2008)
Gaziantep Medical Journal, Editor-in-Chief (14/07/2010 - 02/07/2012; 19/07/2013 - 11/08/2014)
Member of the Editorial Board of ISRN Pharmacology (13/10/2010 - 16/05/2011)
Member of the Advisory Board of Journal of Mood Disorders (22/12/2010 - 22/12/2014)
Member of the Advisory Board of Kocatepe Medical Journal (03/11/2014 - 03/11/2016)
Member of the Editorial Board of International Journal of Autoimmune Disorders & Therapy (05/10/2015- )
Member of the Editorial Board of European Journal of Therapeutics (01/12/2016- )

Grant Referee: Grant Applications refereed for: The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) (1997, 2000, 2001, 2 times in 2002, 2 times in 2003, 2004), Hacettepe University, Faculty of Medicine (1997), Ankara University, Faculty of Medicine (2 times in 2001), Ankara University, Faculty of Pharmacy (2001), Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine (2002, 2004), Ege University, Science-Technology Application and Research Center (2 times in 2004), Adnan Menderes University, Faculty of Medicine (2004), Grant Final Report refereed for: TUBITAK (2000, 2001, 2002), Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine (2005), Ankara University, Faculty of Pharmacy (2005), Abant Izzet Baysal University, Faculty of Art and Science (2005), Gazi University, Faculty of Pharmacy (2006), TUBITAK (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Mersin University BAP project (2010), Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, BAP Project (2011), Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, BAP Project (2011), Gazi University, Faculty of Medicine, BAP Project (2011), Akdeniz University, Faculty of Medicine, BAP Project (2011), University of Gaziantep, Faculty of Medicine, BAP Project (2007, 4 times in 2010, 8 times in 2011, 7 times in 2012, 4 times in 2013), Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and Sciences, BAP Project (2012), Eskisehir Osmangazi University, BAP Project (2013).

Journal Referee : Referee for British Journal of Pharmacology (1990, 1996), FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences (1996, 1997, 1999), Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University (1998, 1999, 2000), Firat University Journal of Health Sciences (1999, 2001), Firat Journal of Medicine (2002), Gazi Medical Journal (2000), Ilac ve Tedavi Dergisi (2001), Pharmacology and Toxicology (2001), Talanta (2002), Current Medicinal Chemistry, Anti-inflammatory & Anti-allergy Agents (2 times in 2004), Pharmacology & Therapeutics (2004), Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (2004), Biochemical Biophysical Acta, General Subjects (2004), Molecular and Cellular Biochemistry (2005), Nitric Oxide (2005), Pulmonary Pharmacology and Therapeutics (2005), Pharmacological Research (2006), Firat Tip Dergisi (2006), Abant Izzet Baysal Üniversitesi Duzce Tip Fakultesi Dergisi (2006), Hacettepe Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Dergisi (2007), Renal Failure (2008), Akademik Acil Tip Dergisi (2008), Experimental Lung Research (2008), Nitric Oxide (2009), Acta Biomaterialia (2009, 2011), African Journal of Biotechnology (2009, 2010), Türk Saglik Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Medical Sciences) (2010, manuscript editor 2010), ISRN Pharmacology (2010, 4 times in 2011), Journal of Mood Disorders (2010), Human Immunology (2011), Eastern Journal of Medicine (2011), Molecular Vision (2011), Cellular & Molecular Biology Letters (2011), Journal of Mood Disorders (2 times in 2011,2 times in 2012), Ecotoxicology and Environmental Safety (2011), Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (2011, 2012), Türk Saglik Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Medical Sciences) (2012), The Application of Clinical Genetics (2012), Acta Biomaterialia (2012, 2013, 2014), Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (2012), Gaziantep Medical Journal (2012), Journal of Mood Disorders (2013), Turkish Journal of Hematology (2013), Turkish Journal of Biology (2013), Pharmaceutical Biology (2013), Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics (2013), Current Eye Research (2014), Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences (2014).

Research Grants: Research grants have been awarded by British Technology Group, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Hacettepe University, Gazi University, and University of Gaziantep

Current Research Interests: Hypoxic pulmonary hypertension, Free radicals and reactive metabolites, Antioxidant activities of the therapeutic compounds, Preconditioning, Rho kinase, Pharmacogenetics

Current Research Supervision: Ahmet Saracaloglu (PhD), Elif Baysalman (PhD), Azad Mammadov (PhD).

Previous Research Supervision: Nilüfer Turan (MSc, 1996), Gülüzar Yildiz (MSc, 1998), Ozge Uzun (PhD, 1998), Hatice Ipek (MSc, 2000), Sibel Esiyok (MSc, 2000), Sedat Altug (PhD, 2000), Berrin Günaydin (PhD, 2000), H. Selen Söylemez (MSc, 2001), Nilüfer Turan (PhD, 2002), Gülüzar Yildiz (PhD, 2003), Ahmet Bosnak (MSc, 2004), Ali Fuad Kara (Residency, 2004), Elif Oguz (PhD, May 2012), Hasari Pulat (MSc, August 2012), Ahmet Saracaloglu (MSc, July 2014), Husam Beyazit (MSc, December 2018).

Other Activities:
Treasurer of the Strathclyde University Pharmacological Society (1989-1990)
Member of the scientific committee of the Turkish Pharmacological Society (1994-1996)
General Secretary of the Society of the Pharmaceutical Sciences of Ankara (FABAD) (1996-1998)
Member of the organizing committee for XIII. National Pharmacology Congress (1996)
Member of the scientific committee for drug license at the Ministry of Health (1995-1998, 1999-2001)
Member of the executive committee of the Turkish Pharmacological Society (1999-2001)
Member of the editorial board of the Turkish Pharmacological Society Bulletin (2000-2001)
Member of Board of Faculty of Pharmacy, Gazi University (2000-2001)
Member of Gazi University Ethic Committee (1/2001-12/2001)
Member of Gazi University Scientific Meeting and Congress Organisation Committee (2001)
Vice president of the Institute of Health Sciences, University of Gaziantep (2/2002-12/2004)
Member of the Administrative Committee of Faculty of Medicine, University of Gaziantep (11/2002-11/2005)
Chairman of the Committee for Preliminary Evaluation of Recidency Thesis, University of Gaziantep (1/2003-4/2005)
Member of Gaziantep University Ethics Committee (10/2003-10/2006)
Member of Gaziantep University Senate (2/2004-2/2007)
Member of the Administrative Committee of Health Sciences Research Group (SBAG) of TUBITAK (August 2004-August 2007)
Erasmus Coordinator for the Higher Education (Institute of Health Sciences, University of Gaziantep) (11/2004-5/2005)
President of Gaziantep University Ethics Committee (1/2005-10/2006)
Member of the Elective Committee for the Novartis Pharmacology Project Grants (6/2005-6/2010)
Member of Mustafa Kemal University Ethics Committee (3/2007-11/2007)
Deputy Director of the Institute of Health Sciences, University of Gaziantep (10/2008-25/05/2011)
President of the Scientific Research Club, University of Gaziantep (14/10/2008-20/11/2009)
Erasmus Coordinator for the Institute of Health Sciences, University of Gaziantep (21/10/2008-12/12/2011)
Erasmus Coordinator for the Faculty of Medicine, University of Gaziantep (26/05/2009-12/12/2011)
Member (vice president) of the Gaziantep University Animal Experiments Local Ethics Committee (02/06/2009-06/2012)
Farabi Coordinator for the Faculty of Medicine, University of Gaziantep (12/06/2009-11/05/2010)
Head of Department, Department of Medical Education and Informatics (25/06/2010-11/02/2014)
Director of the Institute of Health Sciences, University of Gaziantep (25/05/2011-10/08/2011)
Member of the "Committee for Rational Drug Use" of the University Hospital (18/01/2012-18/01/2013)
Member of the Faculty Board of Faculty of Medicine, University of Gaziantep (26/10/2015-26/10/2018)
Director of the Local Ethics Committee of Animal Experiments (22/03/2016- )