Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
     Zareth        Opetukset ITakaisin


Alkuun6. Mediaalisuuden henkinen lahja

Hyvää iltapäivää, ystäväni. Jälleen kerran olen onnellinen, kun saan olla kanssanne. Tiedän, että teillä, jotka olitte täällä viime kerralla, on kysymyksiä mielessänne. Olen valmistautunut vastaamaan niihin tänään, mutta en heti. Käsittelen ensin ongelmaa, joka tapahtuu juuri edessänne.

Kuten tiedätte, monet ihmiset maan päällä etsivät sieltä täältä näinä aikoina. Monia paljastuksia on tapahtunut, eivät kaikki yhtä puhtaita, suuren tarpeen ja monien mieltä polttavan tiedonhalun vuoksi. Monet kehittyvät, mutta kaikki eivät ole samalla henkisyyden tasolla. Niinpä ihmisten henkiset lahjatkin ovat heidän sisäisen valonsa mukaisia. Ne, jotka esittävät psyykkisiä ilmiöitä, ovat alemmantasoisia. Tarkoitan heitä, jotka taivuttavat nauloja ja liikuttavat esineitä ja luulevat tekevänsä niin mielensä voimalla. Tietämättömyytensä ja ymmärtämättömyytensä takia he eivät käsitä, että henki tekee työn. Joku käyttää voimaa, joka säteilee heistä, eivät he itse eikä heidän mielensä, vaan heidän sieluvoimansa. Vaatii voimakkaan psyykkisen latauksen esineen liikuttamiseen, mutta henki, sielu, suorittaa itse siirtämisen. Jos voisitte nähdä, kuinka se tapahtuu, yllättyisitte. Siihen tarvitaan paljon työtä ja monia henkiolentoja. Meidän mielemme ovat niin kaukana edellä teidän kehityksestänne, varsinkin edetessämme tällä henkisyyden tasolla, että meille paljastetaan jo paljon. Mutta me edellä olevat opastamme jäljessä tulevia sieluja. Aina on olemassa korkeampi, joka vastaa alemmistaan. Kaikki on hienosti organisoitua.

Eroavaisuuksia tietysti on: jotkut kykenevät havaitsemaan henget, jotkut kuulevat heidät ja jotkut vaipuvat transsiin. Se riippuu kunkin yksilön henkisestä kasvusta. Pyydän teitä vakavasti ottamaan tämän huomioon. Vaikka kuulette, että jollakin on upea kyky, aina, toistan, aina käyttäkää järkeänne. Emme arvosta sokeaa uskoa. Silloin voi joutua petetyksi. Jotkut tulevat tälle elämän alueelle pelkästään ansaitakseen rahaa ja silloin heillä ei ole mukanaan kehittyneitä olentoja. Mediaalisten henkilöiden seurassa on aina voimallisia henkiolentoja, mutta vain siinä suhteessa kuin henkilö itse on voimallinen. Loistava olento ei voi olla alhaisessa värähtelyssä. On kylliksi, että täytyy alentaa värähtelyään ollaksemme täällä. Siinä on vaikeutta tarpeeksi ilman että pitäisi olla alhaisen henkilön läheisyydessä. Samankaltaiset vetävät toisiaan puoleensa. Kaikissa tilanteissa käyttäkää arvostelukykyänne ja järkeänne. Olkaa varovaisia, ettette vahingoita itseänne.

Me korkeammilla tasoilla olemme täysin tietoisia kaikesta, mitä on meneillään maan päällä. Heirarkian ansiosta lähekkäin olevat siirtävät uutiset alaspäin toisille, jotka ovat juuri sopivan lähellä ja niin edelleen. Tällä tavalla kaikki on tiedossa. Tikapuiden yläpäässä olevat oraganisoivat juuressa olevia kaikilla tasoilla. Tiedämme ehdottoman varmasti, mitä on meneillään tarkkailuvuorossa olevien henkien välityksellä.

Hierarkia tietää kaiken meediostamme ja kaikista, jotka palvelevat Isää, ja käsittelevät jokaisen yksilön henkilökohtaisesti. He tietävät, kuka on lähinnä ja kuka ympärillä olevista on seuraavalta tasolta ja niin edelleen, kunnes on suora yhteys heihin. Kykenemme tältä tasolta keskustelemaan korkeampien olentojen kanssa, jos on tarpeen.
Ajatuksemme pystyvät tunkeutumaan ja matkustamaan monia satoja kilometrejä teidän laskutapanne mukaan. Vastaukset voivat tulla saman tien. Emme ole koskaan yksin, emmekä ole koskaan irti alkulähteestämme. Samoin on teidän jokaisen laita henkioppainenne. Oppaanne ei ole koskaan irti alkulähteestään, vaan voi saada suoran yhteyden ja kysyä apua tai tietoa koska tahansa.

Jos tarvitsemme jotakin, hiljennämme vain mielemme ja lähetämme ajatuksemme. Aikanaan vastaus tulee. Jos henkilö, jolle ajatuksen lähetämme, ei voi meitä palvella sillä hetkellä, se kerrotaan meille. Toivomuksemme ehkä siirretään toiselle, kunnes pyyntöömme on vastattu. Se toimii aina, päinvastoin kuin teidän tasollanne, missä on niin paljon "pääsy kielletty"-kylttejä, mutta meillä on tällainen uskomaton organisaatio.

Äsken tuli tietoomme toinen henkilö, joka palvelee maan päällä. Tiedostimme sen meediomme kautta. Olimme suorastaan tuohtuneita joistakin lausunnoista, mitä ilmeni transsin aikana. Henkihän on aina valvomassa, ja luulisi, että sillä on täydellinen tilanteen hallinta, mutta jos henkilö ei ole tarpeeksi syvässä transsissa, hänen mielensä voi häiritä kanavointia ja lausua omia ajatuksiaan.

Tässä tapauksessa henkilö sanoi, että abortti on hyvä asia, koska henki ei tulisi sikiön ruumiiseen pitkään aikaan. Tämä on väärää tietoa. Eräs nainen nimittäin kysyi, pitäisikö hänen tehdä abortti, ja hänelle vastattiin, että kaikin mokomin, koska henki ei ollut vielä tullut sikiöön. Tämä on karkea virhe, koska henki tulee melkein siittämishetkellä alkioon. Emme kuitenkaan sano, ettei koskaan saisi tehdä aborttia. Jos äiti on vaarassa ja voisi kuollessaan jättää toiset pienokaiset, silloin sanoisimme, että abortti on pienempi paha. Jos tahtoo tehdä abortin itsekkäistä syistä, ja näin tehdään kerta toisensa jälkeen, se on mielestämme kuin murha. Motiivi ratkaisee. Olemme sitä mieltä, että tällainen asia kanavoituna ja julkaistuna kirjassa muiden luettavaksi aiheuttaisi korjaamatonta vahinkoa, koska lukijat uskoisivat. He ajattelisivat, että lähde, henki puhuu, eivätkä huomaisi, että kanavoijan mieli on muunnellut sanomaa. Samalta mieleltä, myös tämän kanavoijan kautta, tuli tieto, että huoletta voi polttaa 8-10 savuketta päivässä. Mielestämme se on myös väärä tieto, koska monelle ihmiselle niin monen polttaminen vaarantaisi heidän kehonsa terveyden. Tässä maailmassa on niin paljon saasteita, että keuhkoillanne on rasitusta tarpeeksi ilman tupakointiakin. Tästä näette, että kaikki mikä kanavoidaan transsissa, ei ole ehdottomasti ja sataprosenttisesti paikkansa pitävää tietoa. Siksi pyydän teitä käyttämään järkeänne. Ajatelkaa, punnitkaa tieto sydämessänne, älkää olko herkkäuskoisia. Nuori nainen, jota neuvottiin tekemään abortti, ei kohtaa sellaisia vaikeuksia saapuessaan henkimaailmaan, kuin hän tavallisissa oloissa olisi joutunut kohtaamaan, koska tällainen tieto annettiin hänelle. Kaikki otetaan huomioon. Joka elämässä, sisältyi siihen mitä tahansa, on aina ympäristötekijöistä johtuvaa kestettävää muiden ihmisten vuoksi, kuinka he kohtelevat teitä ja kuinka heihin suhtaudutte. Kaikki otetaan huomioon. Mitään ei käsitellä pelkällä nimellisarvolla taivaissa.

Kun nyt elätte päivästä päivään tietoisena, että jokainen ajatuksenne, jokainen tekonne on tärkeä henkiselle kehityksellenne, se on mielessänne toisinaan ja joskus häipyy muististanne. Mutta kun tiedätte, olette varovaisia, ainakin yritätte. On hyvin vaikeaa olla objektiivinen, mutta ainakin teillä on tietoa. Se on ihmeellinen lahja, vaikka toisinaan sanotte: "Hyvä tavaton, kuinka tämä on vaikeaa!" Kuitenkin se on hyödyksenne. Olette tietoisia siitä, että olette henkiolentoja ja että käyttöväline, keho, on käytössänne vain tämän elämän ajan. Tiedätte, että ette koskaan kuole. Siksi teidän pitäisi olla vailla pelkoa. Pelolla ei saisi olla sijaa olemuksessanne. Ymmärtäkää, että teillä on iäisyys, koko iankaikkisuus, aikaa taistella itsenne lähemmäksi suurta elämänvoimaa rakkauteen ja puhtauteen. Nähkää tekemänne erehdykset kokemuksina. Yrittäkää tulla vahvemmiksi älkääkä tehkö samoja virheitä uudelleen. Älkää tuomitko itseänne liikaa. Rakastakaa itseänne. Älkää tuomitko, vaan ymmärtäkää, että teillä on mahdollisuus päivästä päivään. En tarkoita tietenkään, että pitäisi ottaa kevyesti, mutta toivon sydämestäni, ettette olisi liian ankaria itseänne kohtaan ja masentuisi. Niin monet pitävät itseään alhaisimmista alhaisimpina. Älkää tehkö niin. Olette täällä, koska olette erehtyneet aikaisemmissa elämissänne. Olette täällä voittamassa entiset vaikeutenne. Olette saaneet uuden mahdollisuuden. Eikö se ole rakkautta teoissa, puhdasta rakkautta? Teitä ei ole tuomittu pimeyteen, teitä ei ole tuomittu ikuisiksi ajoiksi. Olette saaneet uuden mahdollisuuden tajuta, että voitte selviytyä voittajina, koska olette yhteydessä Isään. Tietäkää, että Hän on teissä jokaisessa. Hänellä on yhteys jokaiseen. Pitäkää tämä aina mielessänne, älkää unohtako sitä. Olette taipuvaisia unohtamaan sen päivittäisten huoltenne keskellä. Kun olette masentuneita tai sairaita, kun olette yksinäisiä tai uupuneita, kun joku kohtelee teitä väärin tai käy voimillenne, aina muistakaa, että olette Jumala pienoiskoossa. Antakaa Jumalan teissä vahvistaa teitä, antakaa Hänen antaa teille voimia selviytyä. Siksi sanon, älkää koskaan, koskaan, antako pelon astua sydämeenne, kun tiedätte, että olette Jumala pienoiskoossa. Eikö Hän lähettänyt teitä maailmaan? "Mene, lapseni, mene rohkeasti. Olen aina kanssasi matkallasi. Koskaan en hylkää sinua, en koskaan." Kun olette vaikeuksissa, älkää valittako itkien: "Miksi saan kärsiä? Jumalani, miksi sallit tämän tapahtua minulle?" Älkää koskaan valittako. Isä rakastaa teitä. Ennen kuin tulitte maailmaan, tiesitte tarkalleen, mitä joutuisitte kestämään ja suostuitte siihen. Muistakaa tämä aina, te itse suostuitte kaikkeen. Teitä ei lähetetty matkaan ilman voimaa, teillä on tarvittava voima mukananne jolla selviytyä kaikesta. Kenellekään ei anneta taakkaa, jota hän ei voi kantaa. Katsokaa taaksepäin elämäänne ja huomaatte, kuinka olette selviytyneet kerta toisensa jälkeen. Kun olitte maassa ja ajattelitte, että kaikki on teidän harteillanne ja teidän taakkanne on pahin maailmassa, selviydyitte siitä kuitenkin. Kun olitte jalkeilla jälleen, huomasitte tulleenne vahvemmiksi, koska selvisitte. Taistelu oli voitettu. Olette voittaneet monta taistelua ja voitatte vielä lisää. Nähkää itsenne taistelijoina, rakkauden sotureina, ei suuttumuksen tai vihan, vaan sotureina taistelemassa itsensä kanssa. Se on todella meidän tehtävämme. Taistelu voi olla pieni, mutta saattaa silti olla meitä voimakkaampi. "En pysty siihen koskaan! En onnistu." Miksi annatte näiden asioiden hallita teitä? Miksi sallitte sen? Olette oman kohtalonne ruorissa. Laivanne on myrskyisellä tai tyynellä merellä. Joka kerta kun vaikeus kohtaa, se on henkilökohtainen haasteenne. Reaktionne riippuu siitä, miten suhtaudutte elämään. Olemme yksilöitä, tulemme aina olemaankin yksilöitä. Emme koskaan menetä yksilöllisyyttämme. Kun te yksilöllisenä itsenänne astutte hengen valtakuntiin, tuletteko onnellisena ja itsenne voittaneena? Vai tuletteko vielä valittaen, että ette onnistu? Kun tiedätte, että Isä, elämän voima, suuri tietoisuus, rakkaus, puhtaus, täydellisyys, on kanssanne, miksi antaisitte itsenne hävitä taistelun himmentäen siten Isän valon? Vakuutan teille, että valonne voi loistaa taivaallista säteilyä. Teistäkin voi tulla Nasaretilaisen kaltaisia. Kasvua ei ole kielletty yhdeltäkään yksilölliseltä sielulta. Jokainen yksittäinen sielu voi kiivetä yhä ylemmäs. Nasaretilainen ei ole korkein olento. Voitte mennä ylemmäs ja aina vain ylemmäs. Se on syntymäoikeutenne. Muistakaa aina tämä. Älkää valittako vähätellen itseänne. Sanokaa: "Olen Sinun, tapahtukoon Sinun tahtosi." Yrittäkää sitä. "Tapahtukoon Sinun tahtosi."

Monien elämien aikana ihmisellä on uudelleen ja uudelleen mahdollisuus päästä lähemmäksi valon lähdettä. Monia suuria sieluja on ollut maan päällä. Vaikka heidän tietonsa olisivat olleet kuinka hatarat, jos heidän sielunsa vapautui syvän sisäisen rakkauden ansiosta, he pelastuivat. Maan päällä on monia hyviä sieluja. Heillä ei kuitenkaan ole tätä tietoa, mikä teillä on. He ponnistelevat eteenpäin vaivalloisesti uskoen, että heidän täytyy sovittaa sovittamasta päästyään. Kuinka moni heittäytyykään Isän eteen anoen ja taas anoen. Kuinka moni eri uskontojen ja uskomusten vaikutuksen alaisena luulee, että heidän täytyy kieltää itsensä, vahingoittaa kehoaan, elää selibaatissa. Ei, se ei ole tie Isän luokse. Isä on rakkaus. Hän toivoo kaikkea rakkautta, että olisitte onnellisia, että teillä olisi kauneutta ja elämän mukavuuksia, mutta tietysti mukavuuksia kohtuudella. Jotkus ihmiset tahtovat liian paljon. Mutta sanani tarkoittavat, että teillä saa olla kaikinpuolin mukavaa. Isä ei kiellä kauneutta. Katsokaa maatanne. Eivätkö kukat ole kauniita väreissään, sininen taivas kesällä ja muinakin aikoina? Joka tapauksessa meidän maailmassamme kauneus, ihanat värit, ovat meidän. Ne ovat myös teidän. Mitä meille paljastetaan? Meille paljastetaan tietoa, kun edistymme henkisessä kasvussamme, tietoa luomisesta. Isä tahtoo, että meillä on kauneutta. Hän ei kiellä sitä meiltä. Miksi luulette sitä olevan teillä? Sattumaltako? Ei, ei se ole sattumaa. Isä on antanut sen teille palvelijoidensa välityksellä, joilla on luomiseen kykynevä mieli. Ajatelkaa suuria sieluja, jotka ovat olleet maan päällä. Luuletteko, että nuo sielut ovat kuolleet eivätkä enää toimi? Jos sielulla, joka tulee luoksemme, on jokin kyky, se on yhä käytössä, hän luo yhä. Näette Isän väärässä valossa. Syy ei ole teidän, vaan saamassanne opetuksessa. On vaikeaa heittää pois lapsuudessa saamansa tieto, lapsuuden pelot. Nähkää Isä rakastavana, rakastavana voimana, joka tahtoo, että olisitte täydellisen onnellisia ja palaisitte kauneuteen. Nähkää valo ympärillänne, Isän valo. Valo maailmassa. Auttakaa luomaan sitä ajatuksillanne. Älkää olko maahan lyötyjä ja masentuneita, siten pimennätte ympäristönne. Yrittäkää aina nähdä valo ympärillänne ja valaiskaa polkunne. Jos teette sen, autatte omaa maailmaanne, autatte sitä tavattomasti. Jos kaikki tekisivät niin, ajatelkaa voimaa, mikä vapautuisi, rakkauden ja rauhan voimaa sen sijaan, että jokainen juoksee ympäriinsä lannistuneena luullen kantavansa yksin omia huoliaan. Yrittäkää ymmärtää tämä. Yrittäkää kaikin voimin, kaikin keinoin, saada valo ympärillenne, valaista olinpaikkanne. Se onnistuu, jos yritätte lannistumatta. Voisitte nähdä itsenne auringon valossa, niin sanoakseni. Voisittepa nähdä meidän tavoin värähtelyjenne raskauden, mikä johtuu masentuneisuudestanne. Tiedätte, kuinka vaikeaa on olla masentuneen ihmisen lähellä, kuinka toivotte pääsevänne pois hänen luotaan. Ajatelkaa sellaista tilannetta monin-moninkertaisena ja omaa aluettanne. Kuvitelkaa, miltä meistä tuntuu olla sellaisella alueella. Oppaidenne täytyy siirtyä pois, koska he eivät voi olla luonanne. Se on liian vaikeaa. Näettekö, että riistätte itseltänne enkelin, jonka Isä on teille lähettänyt? Kaikki nämä henget eivät ole samanlaisia. Ne eroavat henkilön mukaan. Joidenkin oikein pahojen luona ei kukaan enkeli pysty olemaan. Muistakaa tämä aina. Olette kuulleet tämän ennenkin, mutta mielestäni on hyvä toistaa se. Kun kannatte vaivalla taakkaanne, unohdatte. Tämä läksy teidän täytyy oppia pitämään mielessänne: olette mestareita, oman elämänne hallitsijoita. Teidät on lähetetty matkaan varustettuna sisäisellä kipinällä. Taistelu on teidän, haaste on teidän, mutta teidät on varustettu sitä varten. Älkää ajatelko, että uitte yksin elämän meressä. Eikö tämä ole todellista rakkautta?

Älkää pitäkö Jumalaa vihaisena, mustasukkaisena, pelättävänä olentona, jollainen ihminen on. Jos teillä on vihaisia ajatuksia, mustasukkaisia tunteita tai olette kostonhaluisia, Isä ei ole sellainen. Se on pelkästään sinä itse. Kun olet sairas, se on siksi, että olet tehnyt virheitä ja korjaat tekemiäsi virheitä sairaudella. Sinulla on siinä tilaisuus pelastua. Sinua ei ole heitetty veteen ja pakotettu uimaan. Ei, sinä et huku. Liian usein kuulemme valituksia, päivästä päivään. Miksi, miksi, miksi? Katso syvälle sieluusi. Hiljenny. Sieltä löydät vastaukset. Näet itsesi selvästi, jos olet rehellinen itsellesi ja toden teolla kaivaudut syvälle. Kun joku syyttää sinua väärästä teosta ja vastaat kiihtyen, ole varovainen, älä tee niin. Katso itseäsi. Tunne itsesi. Kun katsomme sinua, näemme persoonallisuutesi. Olet yksilö, mutta olet rakentanut persoonallisuuden itsellesi. Persoonallisuuden, jonka maailma näkee ja jonka näytätte toinen toisillenne ja jonka taakse kätkeydytte. Jos olette ujoja tai pelokkaita, kätkeydytte usein nenäkkään käytöksen taakse, nauratte jne. Joskus ihmiset ovat hyökkääviä kätkeäkseen pelokkuutensa. Se on heidän persoonallisuuttaan. Jos olette henkisen kasvun tiellä, luovutte pala palalta tästä persoonallisuudesta, ja todellinen itsenne paljastuu. Se on hyvin vaikeaa, mutta opittavia läksyjä on, että olet yksilö, jonka on riisuuduttava persoonallisuudestaan. Kun olet heittänyt pois persoonallisuutesi, todellinen itse on paljastunut. Monet pelkäävät paljastaa tunteitaan tylysti torjutuksi tulemisen, haavoittumisen vuoksi. Tiedän tarkalleen, kuinka vaikeaa on todella olla oma itsensä. Mutta sanon teille, että kun on saavuttanut sellaisen henkisyyden tason, että on sisäinen rauha ja luottamus, silloin heittää syrjään persoonallisuutensa, silloin voi ilmaista tuntemansa rakkauden, antaa sisällään olevan rakkauden valaista edessään olevia, sallia heidän nähdä, että he ovat rakastettuja. Jotkut eivät ymmärrä tätä, vaan uskovat, että siihen on jokin ulkoinen motiivi, mutta älkää pelätkö, kun sielunne ja motiivinne ovat puhtaat, se on tärkeintä. Monet tulevat luoksemme persoonallisuutensa vaivaamina, alemmilta alueilta ja vähän ylempääkin. Vähitellen he kuorivat tämän osan itsestään. Tavallisesti se kestää aika kauan, koska he ovat vielä niin kiinni maaelämässä. Kestää kauan heittää pois tämä maallinen osa itseään. Mutta voi, kuinka onnellisia olemmekaan, kun he sen lopulta tekevät! He, heidän todellinen itsensä tulee esiin. Kuinka ihmeellistä voida olla oma itsensä koko ihmiskunnalle. Jos kaikki tässä huoneessa olevat voisivat olla todellisia yksilöitään siirtämällä syrjään persoonallisuutensa, se olisi ihmeellisen kaunis kokemus kaikille. Se on kuorenne. Kuori, jonka taakse kätkeydytte. Ymmärrättekö, että teillä on kaikilla näitä itsenne korostamisen tapoja? Ajatelkaa sitä seuraavalla kerralla, kun kokoonnutte yhteen. Pysähtykää ja ajatelkaa itseänne ja nähkää, mitä teette. Ette ole omia itsejänne. Kun tapaatte ihmisen, joka on henkinen ja voittanut itsensä, silloin näette todellisen yksilön, joka on tullut esiin. Rakkauden valo loistaa silmistä. Rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan, ymmärrys siitä, että kaikki eivät ole samalla tasolla, mutta kaikki silti ponnistelevat ja kaikki olemme Isän lapsia ja kuulumme yhteen. Ajatelkaa sitä, jokainen läsnäoleva kuuluu yhteen naapurinsa kanssa, koska jokainen on saman Isän lapsi, jokainen omalla elämänpolullaan omine ongelmineen. Jokainen teistä ponnistelee, joskus onnellisena, joskus ei, joskus kyynelissä, mutta toivomme, että tulevaisuudessa olette onnellisia ongelmistanne huolimatta, joita katsotte viisauden valossa ja sanotte itsellenne: "Tämän minä voitan! Olen Jumala pienoiskoossa ja minä voitan. Olen hiljaa. Annan ulkopuolisten voimien, oppaani rakkauden voiman, auttaa minua, näyttää minulle tien." Olkaa hiljaa ja antautukaa Isän palvelijan ohjaukseen. Kaikki, mikä tulee maan päälle, voi olla palvelija. Olet palvelija, jos olet äiti, palvelet perhettäsi. Jos olet isä, palvelet perhettäsi kodin ulkopuolella ansaitaksesi elannon perheellesi. Kaikki riippuu siitä, kuinka elät päivästä päivään elämääsi. Jos autat toista ihmistä ja teet sen mielelläsi ja rakkaudella, palvelet Isää. Katsokaa mahdollisuuksianne, niitä on lukemattomia. Elämänne jokaisena päivänä voitte olla palvelija. Motiivinne on aina tärkeä, miksi teette tietyn asian, miksi toimitte. Jos ette ole varmoja, pysähtykää ja kysykää itseltänne, mikä on motiivinne. Älkää toimiko koskaan hätäisesti, yrittäkää aina ensin olla hiljaa. Olkaa hiljaa ja antakaa itsellenne aikaa. Sillä tavalla ette vahingoita itseänne. Hätäisesti toimimisesta seuraa tavallisesti katastrofi. Ymmärrän, että joskus täytyy olla nopea, mutta tarkoitan elämän ongelmatilanteita, päivittäisiä hankaluuksia, ongelmia kotona, ympärillänne olevia ongelmia. Elämänne on haaste missä tahansa: kumppanuudessa, lasten kanssa, työtovereiden kanssa, esimiesten kanssa. Kun olitte nuoria, teillä oli ihanteita. Ette ajatelleet vaikeuksia, vaan kaikki tulisi olemaan ihmeellistä. Sitä on nuoruus. Kun ihminen alkaa elää, vaikeudet tulevat ja kaikki murenee. Mutta niin ei tarvitse olla. Sitä yritän teille välittää tänään. Se minkä näette vaikeutena ei ole sitä, vaan se on haasteenne. Olkaa sotureita, hyökätkää haasteenne kimppuun, hyökätkää viisaasti, antakaa rakkauden ohjata teitä, ja tulette voittamaan. Muuten ei voi käydä.

Monissa elämissä on ollut ilmeisiä syitä olla tällä planeetalla. Viimekertaisella luennolla kuulitte, millaista oli Nasaretilaisen aikaan. Tiedän, että jotkut teistä hämmentyivät, koska kuulemanne oli niin erilaista, kuin mitä teille on opetettu. Maan päällä vain on niin, että jokainen jakaa tietoa valonsa mukaan. Niin on myös Raamattu muodostunut, sekä vanha että uusi testamentti. Valonsa mukaan. Kaikkina aikoina siitä lähtien, kun ihminen tuli maan päälle, on ollut heitä, jotka ovat voineet palvella veljiään. Joskus heidän valonsa ei ollut kovin kirkas, mutta he julistivat siitä huolimatta. Ympärillä olijat kuuntelivat, jos halusivat. Sanoma oli siitä lähteestä. Sitten tuli toinen ja hänen ilmestyessään nähtiin, että tässä oli erilainen sanoma ja kuunneltiin halukkaasti hänen sanojaan, jotka hän julisti oman valonsa mukaan. Niin on ollut kautta aikojen. Jokaisella raamatun sivulla on monen monia näkemyksiä, joista muutama pitää paikkansa. Eroavaisuuksia on paljon. Miksi on näin? Koska kaikki eivät olleet samalla tasolla. Oman valonsa mukaan he antoivat tietoa. Vielä kerran: teidän täytyy pitää Raamattua kirjana, jonka jokainen sana ei ole puhdasta valoa tajuten, että sen kirjoittivat monet, joista kaikki eivät nähneet selkeästi.

Eräässä omista elämistäni kauan sitten olen mainittuna Raamatussanne, uskokaa tai älkää. Minua pidettiin profeettana ja jaoin tietoa oman senaikaisen tietämykseni ja valoni mukaan. Se oli juutalaisten kapinan aikaan, kun kaikki Israelin lapset olivat suuressa hädässä ja heitä vastassa oli suunnattoman suuri voima. Siihen aikaan en pystynyt antamaan juuri neuvoja, koska ihmiset eivät vaivattuina kuunnelleet. Mutta myöhemmin vanhemmalla puolen ikääni he olivat taipuvaisempia kuuntelemaan sanojani. Minulla oli ympärilläni olentoja. Pystyin kuulemaan ja näkemään heitä. He antoivat minulle sanat. Jos nyt annan teille tietoa, ymmärrätte sen oman ajattelutapanne mukaan, omien ongelmienne valossa. Samoin oli noina aikoina, ihmiset ymmärsivät sanani oman valonsa mukaan ja heidän käytöksensä oli myös sen mukaista. Aina on ollut niin. Jos olet profeetta, sinua tavallaan jumaloidaan. Se on hyvin, hyvin väärin, koska jokainen palvelija on Isästä. Jokainen on vain palvelija eikä ole alkulähde. Mutta tietämättömät ihmiset uskoivat silloin, että jokainen profeetta oli alkulähde. Tämä panee suuren taakan profeetan harteille, koska hän voisi hyvin uskoa sen aikaa myöten. Sitä tapahtuu maan päällä tänäkin päivänä... Jotkut ylpistyvät niin, että menettävät lahjansa. Niin kävi minullekin. Kun kuuntelijani ihailivat minua, ylpistyin. Se oli virheeni. Täytyy aina muistaa olevansa palvelija. Kun elämäni päättyi, mikä minua odotti? En ollut täysin epäonnistunut, mutta olin erehtynyt siinä, että olin ollut liian suuri omasta mielestäni. Olin ajatellut olevani palvelija, mutta myös, että olen tärkeä. Jos olisin pitäytynyt uskomaan, että olen palvelija ja ympärilläni olevat tuovat sanoman, se olisi ollut parempi minulle jatkoa ajatellen. Sitä ei sanottu minulle, ei, tiesin sen itse. Tiesin ilman epäilyksen häivää, että olin tehnyt väärin. Kun sielu astuu henkimaailmaan, tiedämme tarkalleen, millaisia olemme. Se paljastuu meille. Tiesin ja itkin. Itkin monta päivää. Viimein oppaani vei minut syrjään ja sanoi: "Veli, poikani", molemmat sanat siksi, että vaikka olin hänen veljensä, olin silti poika. Olin hänen alapuolellaan henkisesti. Hän oli kuin isä minulle. "Poikani, ymmärrät virheesi nyt. Mutta nyt riittää. Ei enää itkemistä. Nouse ylös. Tiedät tarpeeksi ymmärtääksesi, että kuittasit monta erehdystä. Tule, menkäämme yhdessä. Paljastan sinulle, millainen tulevaisuus voi olla, jos haluat." Kun olin oppinut läksyni, aloin palvella jälleen. Siten voitin suuren epäonnistumiseni. Olin siellä monta vuotta, mutta viimein tuli aika palata maan päälle. Miksi minun täytyi tulla? Koska olin ollut ylpeä. Vaikka olin oppinut paljon elämien välisenä aikana, minun piti silti vielä voittaa koetukseni kirkkaasti, ehdottomasti, täydellisesti. Siispä synnyin uudelleen. Minulla oli tiettyä voimaa, jotta nähtäisiin, ylpistyisinkö jälleen. Mutta tällä kertaa niin ei käynyt. Tällä kertaa pystyin läpäisemään kokeen. Kun palasin siitä elämästä, sain jäädä hengen valtakuntiin, eikä minun tarvinnut enää palata maan päälle. Kaikilla, jotka palvelevat Isää ja ovat Hänen palvelijoitaan, on suuri vastuu, mutta heillä on myös tämä haaste, ylpistyvätkö he ja tulevat palvelijaa suuremmaksi. Pitäkää aina varanne elämän kaikilla alueilla, että pysyisitte nöyrinä. En tarkoita nöyryyttä ihmisten edessä, vaan että ymmärtäisitte olevanne Isän palveluksessa ja läpäisemässä koetta. Teoistanne riippuu, voitteko jäädä taivaallisiin valtakuntiin tarvitsematta enää palata tälle planeetalle tämän elämän jälkeen. Tiedän, että se on toiveenne, koska tämä on vaikea maailma.

Nasaretilainen oli maan päällä palvelijana. Hänellä oli mukanaan valo-olentoja palvelemassa häntä. Hänellä oli parantamisen lahja, jota voitiin käyttää. Hän näki ja kuuli henget ja pystyi vastaanottamaan heidän ajatuksiaan. Koska hän oli essealainen, hänellä oli mahdollisuus oppia omasta itsestään, mikä hän oli: ruumiissa asuva henki, jolla oli armolahjoja, henkistä lahjakkuutta. Hän oli aina tietoinen henkisistä essealaisista vanhimmista, jotka sanoivat hänelle, että hänestä tulisi palvelija. Hänelle annettiin elämän mahdollisuus. Vaikka hän tuli, oli kuten kaikkien ihmisten kohdalla: emme koskaan voi olla varmoja, pysyvätkö he toivomallamme polulla. Hän olisi voinut rikkoa lakia ja siirtyä toiselle polulle, mutta sitä hän ei tehnyt. Se ei tarkoita, että hän olisi ollut virheetön. Kaikki ihmiset tekevät virheitä. Hänen elämänsä vaikeudet olivat välttämättömiä. Jokaisella, joka on palvelija, on vaikea elämä. Vaikeudet koettelevat hänen voimaansa. Kuinka meillä voisi olla palvelija, joka ei ole voimakas? Kuinka heikko ihminen voisi ohjata teitä? Palvelijan täytyy olla voimakas. Hänen täytyy voida ottaa taakkoja kannettavakseen, kantaa myös toisten taakkoja empimättä. Nasaretilaisen elämä oli siis vaikeaa, sen ajan vaikeuksia, poliittisia, roomalaisista johtuvia. Ehdottomasti, on vain yksi totuus. Se on rakkaus. Kyselette hänen ympärillään olevista. He olivat essealaisveljeskunnasta. Heitä, joilla oli tietoa. He olivat monista ammattikunnista, mutta kaikilla oli sama tieto. He olivat juutalaisia, mutta tällä tietyllä juutalaisryhmällä oli tieto. Juutalaisessa uskontokunnassa he olivat veljeskunta, jossa joillakuilla oli selvänäön lahja ja tietoa, jota te saatte nyt.

Nähkää itsenne tiedon omaavina essealaisina. Nähkää itsenne ydinjoukkona, jonka ulkopuolella olevat ovat tietämättömiä. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Kuitenkin olette kaikki kristittyjä tai mitä tahansa uskontoa, johon kuulutte. Ymmärrättekö? Niin se oli.

Nämä ihmiset vievät tietoa Nasaretilaisesta kautta aikojen hänen jälkeensä. Heille hän sanoi, menkää ja kertokaa kaikille kansoille. Menkää ja katsokaa, että tieto kylvetään hyvään maahan, ei kivikkoon. Älkää jakako tietoa kaikille, sillä kaikki eivät ymmärrä sitä, vaan missä teitä halulla kuunnellaan, siellä jakakaa tietoanne. Aikaa myöten tämä usko kasvoi. Jeesus Nasaretilaisen sanoja ei kirjoitettu muistiin. Kaikki oli suusanallista tietoa itse kunkin valon mukaan, sen valon mukaan, minkä jokainen sille antoi. Kun haluttiin sen näyttävän ihmeelliseltä, lisättiin tietoon omia sanoja. Nämä ihmiset panivat hänet omaamaan lahjoja, joita hänellä ei ollut. Täytyy ymmärtää, että ihminen puhuu aina oman valonsa mukaan. Yksi alkaa kertomalla tarinan ja toinen kertoo sitä edelleen, mutta tarina muuttuu kertojalta toiselle siirtyessään. Nasaretilainen oli meedio, Isän palvelija. Hän ei kulkenut vetten päällä, hänet kannettiin sen yli. Me voimme tehdä sen, jos on suuri voima käytettävissä, me voimme nostaa henkilön. Kun hän kuoli, hänen henkensä jätti hänen ruumiinsa, kuten kaikkien täytyy. Se oli odottavien veljien tykönä. Myöhemmin hän meni näyttäytymään veljilleen, noille essealaisille, jotka olivat hänelle läheisimmät ja tiedettiin hänen opetuslapsikseen. He olivat hänen lähimpänsä, sopusointuinen joukko. Vain sellaiset, jotka ovat keskenään sovussa, voivat olla sisäpiirissä, niin sanoakseni. Sisäpiirin täytyy aina olla harmoninen. Kun hän tuli, he eivät hämmästyneet. He tiesivät, että hän tulisi. Hän paljasti heille, mitä oli löytänyt: kauneuden. Hän kertoi heille, mitä hänelle oli kerrottu ja että se, mitä hänelle oli aikanaan paljastettu oli totta, mutta voi, vielä kauniimpaa, vielä ihmeellisempää! Hän kertoi heille, että hekin tulisivat olemaan sellaisessa kauneudessa, eikä heidän pitäisi pelätä, vaan edetä voimakkaasti, niinkuin olen teille kertonut.

Jotkut ihmettelevät, keitä nämä ihmiset olivat. Nasaretilaiselle rakkain oli hänen oma veljensä, Johannes. Hän on edelleen hänen rakkaimpansa. Rakkaus ei koskaan, koskaan, kuole. Kysytte, mitkä olivat hänen opetuslastensa nimet. Ne ovat Raamatussa. Te maan ihmiset olette taipuvaisia pohtimaan asioita, jotka eivät innosta henkisesti.

Meille, jotka tunsimme Nasaretilaisen - tunnen yhä hänet - hän on palvelija, muiden palvelevien veljiemme lailla. Näemme taakan, jonka ihmiskunta on hänelle sälyttänyt. Alkukirkon edustajat asettivat sen hänelle, koska oli heidän etunsa mukaista muodostaa maanpäällinen kirkko sillä tavalla. He valitsivat sen, koska näkivät, että se antaisi heille vallan pitää ihmiset alamaisina, painostaa heitä, tehdä heistä pelokkaita. Se ei ollut Isän suunnitelma. Se ei ollut Nasaretilaisen opetuksen mukaista. Hän tuli osoittamaan, että Jumala on rakkaus. "Sellainen kuin minä olen, te voitte olla! Mihin minä menen, tekin voitte tulla." Jos muistaisitte, että hän oli palvelija ja henki oli hänen kanssaan. Loistavat olennot huolehtivat hänestä ja yrittivät aina suojella häntä, mutta eivät voineet estää ajasta johtuvia vaikeuksia, koska jokainen elämä on yksilöllinen ja se on elettävä. Voimme suojella teitä joiltakin vaikeuksilta, mutta emme voi työstää koko ihmiskuntaa. Se on mahdotonta. Me yritämme työskennellä ihmisten mielissä, heidän ajatuksissaan, mutta kaikki eivät kuuntele. Yritämme kuitenkin maan päällä ja kaikilla vaikeilla alueilla. Ajoittain meitä on legioonittain maan päällä, hengessä, vaikeilla alueilla, missä meitä tarvitaan, jotta voimme suojella teitä ja maata ihmisten aiheuttamilta katastrofeilta. Vaikka ponnistelemme, vaikka toivomme koko olemuksellamme voivamme suojella teitä, emme aina onnistu, koska emme saa ihmistä kuuntelemaan. Joskus saamme kuulumaan sanan, kaksi, kolme. Joku kuulee ja yrittää vaikuttaa veljiinsä ja sisariinsa. Mutta se ei ole aina tarpeeksi. Joskus todella onnistumme, kuten kävi Nasaretilaisen aikana. Kaikkien Isän palvelijoiden kanssa yritämme, mutta emme aina onnistu. Mutta ennen pitkää kaikki näyttää onnistuvan tavalla tai toisella. Jos muistatte, että on ikuisuus aikaa. Aikanaan asiat ympärillänne muuttuvat. Mikä on ei pysy, kaiken täytyy jatkaa eteenpäin. Jos kaikki pysähtyisi, kuten on käynyt joillakin alueilla maan päällä vuosia sitten, kun Eurooppa oli pimeydessä, jolloin Kirkko heilutti tahtipuikkoa ja ihmiset olivat vallassa olevien peukalon alla pelossa pystymättä heittämään iestä yltään, silloin tuli palvelija ja hiukan valoa saatiin. Sitten tuli toinen ja vielä toinen. Saatiin valoa, siteet katkaistiin, ja aikanaan kaikki muuttui. Tänään on tilanne se, että moni etsii valoa ja henkisyyttä elämäänsä, ja se on hyvä. Vaikka teette virheitä, älkää pelätkö, nouskaa ja aloittakaa alusta.

Nyt poistun ja kuten aina, poistun rakastaen teitä äärettömästi. Olette veljiäni. Olemme kaikki yhtä. Rakastan teitä kaikella hallussani olevalla rakkaudella. Kun menen eteenpäin, sisälläni oleva rakkaus kasvaa, ja rakastan teitä enemmän ja aina vain enemmän. Te voitte myös rakastaa toinen toisianne yhä enemmän kasvunne ja kehityksenne myötä. Kaikki ympärilläni olevat rakastavat teitä. Täällä on suuri rakkauden voima. Se on teille.