Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

REKTÖRLÜK DİLEKÇESİ


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNE

BEYTEPE / ANKARA                               

 

Okulumuz  ................ Fakültesi ,…........................bölümü.......sınıf,..........no'lu ögrencisiyim. Önlisans,Lisans Egitim-Ögretim Sınav Yönetmeliginde aranan not ortalamasını  sağlayamadı ğımdan ilişik kesilme durumuna geldim.Yaz Dönemi Egitim-Ögretim Yönetmeliğinin 15. maddesinin ''ilişiği kesilen ögrenciler yaz dönemine kayıt yaptıramazlar '' hükmü ve diger ilgili maddeleri nedeniyle yaz dönemi telafi sınavı haklarından yararlanama-maktayım.

Üniversitemiz idaresince çıkarılan bu iki yönetmelik, anılan hükümleri itibariyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 44.Maddesine aykırılık teşkil etmektedir.Çünkü ; bu kanun maddesi ile akademik not ortalamasını sağlayamadığı için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere pek çok telafi hakkı tanınırken ,adı geçen yönetmeliklerde bu haklar Yaz Döneminde tanınmamaktadır.  

Sonuç olarak ; not ortalaması Şartının Kaldırılması , program derslerinden geçer not almanın mezuniyet için yeterli olması,söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kayıtlı olduğumdan tarafıma uygulanmaması ve her durumda yaz dönemi sınav hakkımın tanınması yönünde usul işlemlerinin yapılmasını talep eder ,gereğini bilgilerinize arz ederim

 

                                                                                                                                            TARİH

                                                                                                                                            ADI SOYADI

                                                                                                                                            İMZA


 

 

DEKANLIK DİLEKÇESİ


 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ...................... FAKÜLTESİ DEKANLIGI’NA

                                            BEYTEPE / ANKARA                              

Okulumuz  ............. Fakültesi ,............bölümü..........sınıf,..........no'lu ögrencisiyim. Önlisans,Lisans Egitim-Ögretim Sınav Yönetmeliginde aranan not ortalamasını  sağlayamadı ğımdan ilişik kesilme durumuna geldim.Yaz Dönemi Egitim-Ögretim Yönetmeliğinin 15. maddesinin ''ilişiği kesilen ögrenciler yaz dönemine kayıt yaptıramazlar '' hükmü ve diger ilgili maddeleri nedeniyle yaz dönemi telafi sınavı haklarından yararlanama-maktayım.

Üniversitemiz idaresince çıkarılan bu iki yönetmelik, anılan hükümleri itibariyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 44.Maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü; bu kanun maddesi ile akademik not ortalamasını sağlayamadığı için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere pek çok telafi hakkı tanınırken ,adı geçen yönetmeliklerde bu haklar Yaz Döneminde tanınmamaktadır.  

Sonuç olarak ; not ortalaması Şartının Kaldırılması , program derslerinden geçer not almanın mezuniyet için yeterli olması,söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kayıtlı olduğumdan tarafıma uygulanmaması ve her durumda yaz dönemi sınav hakkımın tanınması yönünde usul işlemlerinin yapılmasını talep eder ,gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

                                                                                                                                            TARİH

                                                                                                                                            ADI SOYADI

                                                                                                                                            İMZA