Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Стерјо Ант. Стерјовски

Роден е во влашко семејство во с.Смрдеш, Костурско, во 1876 година. Завршува 3-ти клас во 1902 година и станува четник во Македонија.

Од 1900 година станува реонски војвода во Костурско.

За време на Илинденското востание со својата чета зел активно учество во повеќе борбени дејствија против турскиот аскер. На 31 март учествува во битката која В.Чакаларов ја води со турскиот аскер кај Локвата, во која Стерјовски е тешко ранет. Нас 29 август 1903 гидина, пак со Чакаларов се води голема борба кај Апоскеп. 

Загинал во 1905 година во една борба со грчките андарти во Преспанско.

<< Претходна | Следна>> | Именик

granicnik