Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Харалампие - Рампо Пешков

Роден е во Прилеп во 1877 година. Потекнува од познато трговско семејство. Имал двајца поголеми браќа, Г.Пешкови Н.Пешков, исто така дејци на ВМОРО.

На 17-годишна возраст стапил во редовите на Организацијата. Со пројавената храброст, станал нејзин терорист и познат агитатор. Рампо ја извршил смртната казна врз шпионот Ташко Филипов во 1897 година. Како трговец со ортоми, Рампо ја крстосувал цела Македонија и секаде ги ширел идеите на Македонската револуционерна организација.

Во 1901 година влегуа во четата на М.Лерински. Покасно е уапсен од турската власт и осуден на 3 години строг затвор во Битола, каде е подложен на тортура и умира во 1902 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик

granicnik