Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Гого Иван Кехајов

Роден на 6 март 1875 година во с.Шугово (денес Платанакија, Грција). Гого бил четири години војвода во поројскиот реон. Струмичкиот окружен комитет проценувајќи ги неговите способности на организатор и бестрашен борец го назначил за војвода во поројскиот реон. За време на Уриетот се легализирал и ги прифатил методите на легалната борба.

Во предвечерието на војната, во 1912 година бил убиен од заседа храбриот војвода што дејствувал против режимот на Султан Абдул Хамид и против врховистите.

<< Претходна | Следна>> | Именик

granicnik