Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Ефрем Чучков

Роден е на 21 ноември 1870 година во Штип. По завршувањето на средното образование во Солун, учел воено училиште во Софија заедно со Г. Делчев и заедно со него го напуштил истото и тргнал.како агитатор сред поробениот народ. Повеќе години бил учител, а како припадник на ТМОРО бил организатор на Ревилуционерната дејност во Пехчево и Мелник, каде дејствувал под туѓо име. Нешто подоцна станал Скопски окружен војвода. На Ќустендилскиот конгрес (1908) е избран за член на  Централниот комитет на ВМОРО.

Тешко оболен, умрел на 1 октомври 1923 додина во Софија.

<< Претходна | Следна>> | Именик