Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Антон П. Стојанов

Роден е во с.Стојаково, Гевгелиско, во 1873 година. По завршувањето на Солунската егзархиска гимназија во 1892 година, извесно време бил учител во Бугарија, каде што станал секретар на Македонскиот комитет. Се префрлил во Македонија и во 1903 година пристапил во четата на Х.Чернопеев.

На 6 април 1903 година на врвот Готен, Малешевско, четата на Чернопеев водела тешка борба со многуброен турски аскер. Во текот на борбата загинал и Антон Стојанов.

<< Претходна | Следна>> | Именик

granicnik