Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Jabatan Kerja Raya

Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan Alam Sekitar

Jabatan Bomba dan Penyelamat

Pihak Berkuasa Air

Tenaga Nasional Berhad

Jabatan Pengairan dan Saliran

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

Telekom Malaysia Berhad

Jabatan Pembetungan

 
 
 
 
 

 

Jabatan Alam Sekitar

Antara peranan Jabatan Alam Sekitar ialah:

  1. Meluluskan Laporan Penilaian Kesan ke Atas Alam Sekeliling (EIA) bagi sesuatu projek pembinaan sekiranyan pembinaan tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

    1. Mengikut konsep pembangunan projek.

    2. Mempunyai kawalan penyediaan tapak dan kerja tanah, kawalan banjir dan pencemaran air, udara dan bunyi.

  2. Memastikan syarat-syarat kelulusan laporan EIA dijadikan sebahagian daripada dokumen tender.

  3. Memastikan klien melaksanakan perintah EIA pada setiap peringkat pembinaan, bermula daripada peringkat perancangan dalam kajian prakemungkinan, kajian kemungkinan dan reka bentuk pembinaan