Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

             FEN BİLGİSİ DENEY VE KONULARI

                           ÜNİTE I: CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK  

 

A. EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE

1. Bitki Hücresinde Neler Var?

Mikroskobun yapısının incelenmesi

Soğan zarı hücresinin incelenmesi

2. Hayvan Hücresini Tanıyalım

Ağız içi epitel hücrelerin incelenmesi

B. ÇOK HÜCRELİ CANLILARDA GÖRÜLEN GÖREVLERİ İLE UYUMLU YAPIDAKİ FARKLI HÜCRE GRUPLARI: DOKULAR

1. Bitki Yapısında Farklı Görevleri Yüklenmiş Hücre Grupları: Bitkisel Dokular

C. BİTKİLERİN HÜCRE, DOKU VE ORGANLARDAN OLUŞAN DÜZENLİ YAPISI

1. Bitkinin Toprakla İlişkisini Kuran Kök

2. Bitkilerde Farklı Gövde Yapıları

3. Doğanın Enerji Dönüşümü ve Besin Kaynağı Harikası Yaprak

Yapraktaki stoma hücrelerinin incelenmesi

4. Doğaya Güzellik Katan Çiçek

5. Bitkilerin Geleceği Meyve ve Tohum

6. Doğada Çiçeksiz Bitkiler de Var

 

Ç. ÇEVRE VE BİTKİ

1. Bitkilerin Çevreye ve Tüm Canlılara Kazandırdıkları

2. Bitkiler Korunmalı

 

D. HAYVANLARDA BULUNAN DOKULARI TANIYALIM

1. Hayvansal Dokuların Görevleri Nelerdir?

2. Hayvansal Dokuların Görevleriyle Uyumlu Hücre Yapıları Farklı mıdır?

3. Hayvansal Doku Çeşitleri Nelerdir?

4. Bitkisel Dokularla Hayvansal Dokuların İşlevsel ve Yapısal Farklılıkları Var mı?

ÜNİTE II: VÜCUDUMDA NELER VAR? ÇEVREMİZİ NASIL ALGILIYORUZ?

A. HÜCRE VE ORGAN YIĞINI OLMAMIZI ENGELLEYEN YAPIMIZ: DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

B. AĞZIMIZA ALDIĞIMIZ LOKMANIN HÜCRELERİMİZE GİREBİLECEK HÂLE GELMESİNİ SAĞLAYAN SİNDİRİM NEREDE OLUR?

C. HÜCRELERİMİZLE ORGANLARIMIZ ARASINDA GEREKLİ MADDELERİ TAŞIYAN SİSTEM: DOLAŞIM SİSTEMİ

Ç. HÜCRELERİMİZ İÇİN DIŞ ORTAMDAN OKSİJEN ALIP KARBON DİOKSİT VEREN SİSTEM: SOLUNUM SİSTEMİ

D. HÜCREDE OLUŞAN ATIKLARDAN VÜCUDUMUZU ARINDIRAN YAPILARDAN BİRİSİ: BÖBREKLER

E. İNSANDA ÜREME HÜCRELERİNDEN YAVRU OLUŞUMUNA KADAR ÜREMENİN GERÇEKLEŞTİĞİ YAPI: ÜREME SİSTEMİ

F. FARKLI GÖREVLERLE YÜKÜMLÜ SİSTEMLERİMİZİN BÜTÜNLÜK İÇİNDE ÇALIŞMASINI YÖNETEN - DÜZENLEYEN YAPIMIZ: DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

G. ÇEVREMİZİ NASIL ALGILIYORUZ?

1. Nasıl Görürüz?

2. Nasıl İşitiriz?

3. Nasıl Koku Alırız?

4. Dilimizle Nasıl Tat Alırız?

5. Derimizle Nasıl Algılarız?

               ÜNİTE III: YAŞAMIMIZI YÖNLENDİREN ELEKTRİK

A. DURGUN ELEKTRİK

1. Çevremizdeki Elektrik

2. Elektrikle İlk Tanışma: Cisimlerin Elektriklenmesi

Yüklü cisimler arasındaki kıvılcım atlamasının gözlenmesi(elektrofor deneyi)
    B. Dokunma ve Etki İle Elektriklenme

    1. Çevremizdeki Elektrik

    2. Elektrikle İlk Tanışma: Cisimlerin Elektriklenmesi

 Yüklü bir ebonit çubuğun suyu çektiğinin gözlenmesi

   3. Elektrik Yükleri Arasındaki İtme ve Çekme

 Elektrik yüklü cisimlerin birbirine etkisinin incelenmesi (elektrik sarkacı)
 
4. İki Tür Elektrik: Artı ve Eksi Yükler

  5. Elektriğin Kaynağı: Maddenin Temel Taşı Atomlar.

  6. Dokunma ve Etki İle Elektriklenme                                                                                       

Elektroskopun tanıtılması

Yüklü cisimlerin elektroskopa etkisinin incelenmesi

 7. İletken ve Yalıtkan Maddeler

 8. Atmosferde Doğal Elektriklenme: Şimşek, Yıldırım

    B. AKAN ELEKTRİK

 1. Basit Bir Pil Yapalım: Kimyasal Tepkimeler Yükleri Ayırır.                                                  

 Volta pilinin çalışma ilkesinin incelenmesi

 2. Protonlar Akamaz Fakat Elektronlar Akar

 3. Elektrik Akımı Görülemez Fakat Etkilerinden Gözlenip Ölçülebilir

 4. Bir Pilin Kutupları Arasındaki Gerilim (Voltaj)

 5. Elektronlar İletkenden Akarken Dirençle Karşılaşır.

İletkenlerin elektrik akımına gösterdikleri tepkinin incelenmesi

6. Elektrik Enerjisi Direnç Nedeniyle Isıya Dönüşür

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünün incelenmesi

6. Elektrik Enerjisi Direnç Nedeniyle Isıya Dönüşür.

7. Ampul Bir Dirençtir

 İletkenlerin direncinin hangi etkenlere bağlı olduğunun incelenmesi(Ohm Kanunu)
8. Dirençler Seri ve Paralel Bağlanabilir

9. Elektrik Devreleri Kuralım ve Çalıştıralım

Basit bir elektrik devresinin düzenlenmesi (akan elektrik)

10. Çeşitli Piller ve Bunların Kullanıldıkları Yerler

Akümülatörün çalışma ilkesinin incelenmesi

11. Pilleri Çöpe Atmayalım, Çevremiz Temiz Kalsın

                                ÜNİTE IV: UZAYI KEŞFEDİYORUZ

A. UZAYDA NELER VAR?

1. Gâlaksiler (Gök Adaları)

2. Yıldızlar Doğar, Yaşar, Ölür

a. Yaşamımızı Güneşe Borçluyuz                                                                                              

I. Güneş Nasıl Oluştu?                                                                                                                                                                                                                                         

II. Katmanları ve Yapısal Özellikleri                                                                                                                  

II. Güneşin Hareketleri                                                                                                                     

b. Güneş Sistemi                                                                                                                                                 

I. Gezegenleri ve Uyduları                                                                                              

ll.Güneş ve Ay Tutulması

III. Kuyruklu Yıldızlar, Asteroitler ve Meteorlar

 B. UZAYA BAKIYORUZ

C. EVREN NASIL OLUŞTU?

Ç. UZAY TEKNOLOJİSİ

1. Uzay Mekikleri

2. Yapay Uydular

3. Uzay İstasyonları

 D. UZAY ARAŞTIRMALARI

1. Ay' da İlk Adımlar

2. Uzayda Yaşamak                                                                                                                               

3. Uzayda Kirlilik

                                                         7. SINIF

                  ÜNİTE I: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK

 

A. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE DÖNÜŞÜMLERİ

1. Maddenin Katı, Sıvı ve Gaz Olarak Sınıflandırılması

Bir deney tüpü içerisine konulan yoğunlukları farklı sıvıların incelenmesi

2. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Maddelerdeki fiziksel ve kimyasal değişmelerin incelenmesi

3. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması

4. Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması

Potasyum kloratın kimyasal yolla ayrıştırılmasının incelenmesi

Suyun elektrik akımının etkisiyle elementlerine ayrılmasının gözlenmesi (suyun elektrolizi)

5. Elementlerden Bileşik Oluşturulması

Demir ve kükürt elementlerinden kimyasal yolla demir sülfür elde edilmesi.

B. ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÇİZELGE

1. Atomun Yapısı

2. İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Hâlidir

3. Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir

4. Elementler Kendi Aralarında Sınıflara Ayrılır

5. Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir

        ÜNİTE II: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ

A. EVRENDE HER ŞEY HAREKETLİDİR

1. Konum, Yer Değiştirme ve Zaman Ölçülebilir

2. Hangi Cisim Daha Hızlıdır?

B. KUVVET ETKİSİNDE CİSİMLER NASIL DAVRANIR?

1. Kuvvet Duran Cisimleri Hareket Ettirir, Hareketli Cisimleri Durdurur, Hareketin Yönünü Değiştirir

2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz?

Kuvvet duran bir cismi hareket ettirir mi?

Yerçekimi kuvveti etkisinin gözlenmesi

Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir mi?

Dinamometrenin (yaylı terazi) tanıtılması

2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz?

3. Kuvvet Kuvvetle Dengelenir.

Bir arada bulunan maddelerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin incelenmesi

4. Bileşke Kuvvet Birden Fazla Kuvvetin Ortak Etkisini Tek Başına Yaratır

Bir arada bulunan maddelerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin incelenmesi

4. Bileşke Kuvvet Birden Fazla Kuvvetin Ortak Etkisini Tek Başına Yaratı

5. Her Cismin Eylemsizliği Vardır

6. Sürtünme Yararlı mı Zararlı mı?

Sürtünme kuvvetinin cismin ağırlığı ve yüzeyin cinsiyle olan ilişkisinin incelenmesi

C. İŞ YAP, ENERJİ AKTAR

1. Bir Yay İş Yapılarak Sıkıştırılır

2. İş Enerji - Enerji İştir

Potansiyel - kinetik enerji dönüşümünün incelenmesi

3. Aynı İşi Güçlü Olan Daha Çabuk Yapar

4. Basit Makineler Yaşamımızı Kolaylaştırır

Çift kollu kaldıraçların tanıtılması

Tek kollu kaldıraçların tanıtılması

Farklı yüzeylerde sürtünme kuvvetinin incelenmesi

Eğik düzlemde sürtünme kuvvetinin hareket ilişkisinin incelenmesi

Eğik düzlem yüksekliğinin, cismin hareketine etkisinin incelenmesi

Sabit makaranın tanıtılması

Hareketli makaranın tanıtılması

Makara sistemlerinin incelenmesi

Palangaların tanıtılması

Kademeli makaranın (çıkrık) tanıtılması

Enerjinin işe dönüşümünün gözlenmesi (buhar türbini)

                                                      ÜNİTE III: YA BASINÇ OLMASAYDI?

A. KUVVET UYGULAR BASINÇ YARATIRIM

B. DENİZ DİBİNDE BALIK, ATMOSFER DİBİNDE İNSAN

Hava basıncının varlığının gözlenmesi

Toriçelli borusu ile açık hava basıncının ölçülmesi

Açık hava basıncı etkisiyle cam tüpe suyun dolmasının gözlenmesi

Açık hava basıncının varlığının flit pompa ile gözlenmesi

Hava boşaltma tulumbası ile balon patlamasının gözlenmesi

Balonların şişmesinden yararlanarak akciğerlerin çalışma prensibinin öğrenilmesi

Suyun kaynamasına alçak basıncın etkisinin incelenmesi   

Dip basınç aletinin tanıtılması

Sıvılarda dip basıncının incelenmesi

Su türbini kullanarak enerjinin işe dönüşümünün incelenmesi 

C. SIVIYA BASINÇ UYGULA; HER TARAFA İLETSİN

Sifonun çalışma prensibinin incelenmesi

Emme basma tulumbalarının çalışma prensibinin incelenmesi

Sıvıların basıncı nasıl ilettiğinin incelenmesi (Pascal deneyi)

Bileşik kapların tanıtılması

Manometre ile sıvı yoğunluğunun bulunması

Manometre ile sıvıların basıncının bulunması     

Ç. BALONDAKİ HAVA MOLEKÜLLERİ HER YÖNE UÇUŞUR

Kapalı kaptaki gazın basıncının yükselmesinin gözlenmesi (Heron balonu)
D. SU, İÇİNDEKİ HER CİSMİ YÜZDÜREMEZ

Cisimlerin sıvı içerisindeki denge şartlarının incelenmesi

Arşimet prensibine dayanarak sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin incelenmesi

Sıvının kaldırma kuvvetiyle yoğunluk ilişkisinin incelenmesi

Arşimet prensibinden yararlanarak katı bir cismin yoğunluğunun bulunması

Arşimet prensibinden yararlanarak bir sıvının yoğunluğunun bulunması

E. HAVADA ASILI KALAN BALONLAR

Gazların genleşmesinin incelenmesiı

ÜNİTE IV: TÜM CANLILARDA ORTAK YUVAMIZ MAVİ GEZEGENİMİZİ
TANIYALIM VE KORUYALIM

 

A. GERÇEK EVİMİZ DÜNYA

 B. ÇEVREMİZDE HANGİ EKOSİSTEMLER VAR VE BURALARDA NELER OLUYOR?

1. Doğadaki Maddelerin Dengesinin Korunması

a. Beslenme Döngüleri

b. Madde Döngüleri

2. Ekosistemlerin Doğal Özellikleri

3. Ekosistemler Neden Değişiyor ve Bozuluyor?

a. Doğa Kaynaklı Bozulmalar (Doğal Afetler)

b. İnsan Kaynaklı Bozulmaların Nedenleri

i. Aşırı Nüfus Artışının Etkileri

ii. Plânsız Sanayileşmenin Etkileri

iii. Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı

 C. EKOSİSTEMDEKİ BOZULMALAR NELERİ DOĞURUR?

1. Dünyanın Coğrafyası Değişir

2. Dünyanın İklimi Değişir

3. Erozyon Toprakları Bitirir

4. Su Kaynakları Azalır ve Kurur

5. Enerji Kıtlığı Başlar

6. Biyolojik Çeşitlilik Azalır

Ç. BİLİNÇLİ BİR ÇEVRE DOSTU OLARAK NEREYİ, NELERİ, NİÇİN, NASIL KORUYALIM?

1. Sanayi Yapılaşmasında Çevresel Önlemleri Önceden Alalım

2. Türlerin Yaşadıkları Ortam İçinde Devamlılıklarını Sağlayalım

3. Bilinçli Tarımla Toprağı Koruyalım

4. Yok Etmeden Ağaç Dikelim

5. Suları ve Su Kaynaklarını Kirletmeyelim

6. Geri Dönüşümlü Ürünleri Kullanalım

7. Tüketim Maddelerini Geri Dönüşümü Sağlayacak Şekilde Değerlendirelim

8. SINIF

        ÜNİTE I: MADDEDEKİ DEĞİŞİM VE ENERJİ

A. KİMYASAL BAĞLAR

1. İyonik Bağ

2. Kovalent Bağ

B. KİMYASAL TEPKİMELER

1. Tepkimelerde Kütlenin Korunumu

2. Basit Tepkime Denklemlerinin Yazılması ve Denkleştirilmesi

3. Tepkimelerde Isı Alış Verişi

Kimyasal Reaksiyonlarda ısı alışverişinin gözlenmesi

4. Kimyasal Tepkimelerin Önemi

C. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

1. Asitler, Bazlar ve Tuzların Yapısı - Temel Özellikleri

Asit ve bazların incelenmesi

Asit ve bazların etkileşerek tuz oluşmasının gözlenmesi

Asitlerin metallere etkisinin incelenmesi 

Asit, baz ve tuzların iletkenliğinin incelenmesi

           ÜNİTE II: CANLILAR İÇİN MADDE VE ENERJİ

 A. CANLI VE ENERJİ İLİŞKİSİ

1. Canlılık Olayları Enerjiyle Gerçekleşir

2. Canlıların Hücresel Yapılarını Çok Atomlu Büyük Moleküller (Organik )Oluşturur

B. GÜNEŞ ENERJİSİNİ CANLILAR NASIL KULLANIR?

1. Bitkiler Güneş Enerjisini Dönüştürüp Hücrelerinde Tutabilen Canlılardır

2. Bitkiler Işıkta Glikoz Sentezler

3. Tüm Canlılara Sunulan Fotosentez Ürünü: Glikoz

C. HÜCRENİN KULLANABİLECEĞİ ENERJİ

1. Canlılar Hücrelerinde Kullanabileceği Enerjiyi (ATP) Nereden Sağlar?

 Ç. HÜCRE İÇİNDE ÇOK ATOMLU YÜKSEK ENERJİLİ MOLEKÜLLERİN ENERJİLERİ NASIL AÇIĞA ÇIKAR?

1. Oksijensiz Solunum (Fermantasyon)

2. Oksijenli Solunum 

        ÜNİTE III: GENETİK

A. HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR?

1. DNA Denilen Hücredeki Özel Molekül Ne İşler Yapar?

a. DNA Molekülünün Yapısı Nasıldır?

DNA modelinin incelenmesi

b. DNA'nın Özelliklerinden Birisi de Kendini Eşlemesidir

2. Hücredeki Diğer Yönetici Molekül  RNA 

B. DÜNYADA BENZERSİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?

1. Seni Sen Yapan DNA Molekülü

a. DNA - Gen - Kromozom

b. Kalıtım - Kalıtsal Özelliklerimi Nasıl Kazandım?

c. Mendell'in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler                                                                                                     

ç. Akraba Evliliği Neden Sakıncalı?

d. Kalıtım İnsanda Cinsiyeti de Belirler                                                                                                                                   

e. Çevre Etkenlerinin Kalıtımdaki Rollerine Örnekler                                                                                                                      

 f. Canlıların Çeşitliliği (Türler)

g.Canlı Çeşitlerinin Farklılık, Benzerlik ve Değişmelerine Örnekler                                                                        

h. Milyonlarca Yıldan Bugüne Türlerde Değişmeler Oldu mu?                                                                         

ı. Kalıtımla İlgili Yeni Bilgilerin 21. Yüzyılda Açtığı Ufuk                                                                                  

i. Genetik Alanındaki Gelişmeler                                                                                                      

j. Biyo teknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar.

ÜNİTE IV: CANLILARDA ÜREME VE GELİŞME

 

A. TÜRÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN CANLILIK OLAYI (ÜREME)

1. Canlının Özellikleri ve Geleceğinden Sorumlu Yapı

2. Hücre Nasıl Çoğalır?

3. Aynı Hücreler Oluşturan Bölünme: Mitoz

4. Mayoz Bölünme Neden Mitoz Bölünmeden Farklıdır?                                                                        

5. Canlının Kendine Benzer Canlılar Oluşturabilmesi                                                                                           

a. Eşeysiz Üreme

b. Eşeyli Üreme

6. İnsanda Üremenin Biyolojik Özellikleri

5. Elementlerden Bileşik Oluşturulması

            B. İNSANDA BİR HÜCREDEN ERGİN BİREYE                                                                          

1. Büyüme ve Gelişme

a. İnsanda Eşey Hücreleri

b. Eşey Hücrelerinin Birleşmesi(Döllenme)Gelişme        

c. Zigottan Embriyoya, Yavruya, Ergine Doğru Gelişme             

i. Embriyonun Geliştiği Ortam - Bu Ortamda Embriyo İçin Oluşan Plâsenta                  

ii. İnsanda Yavru Olana Kadar Embriyo Nasıl Korunur, Beslenir, Solunum Yapar, Boşaltım Yapar, Büyür ve Gelişir?                                                                                   

2. Büyüme ve Gelişme Nelerden Etkilenir?                                                                                  

a. Sağlıklı Büyüme ve Gelişmemiz İçin Neler Önemlidir?                                                                                                        

i. Yeterli ve Dengeli Beslenme                                                                                                                                                                                                                   

ii. Temizlik                                                                                                                                        

iii. Dinlenme                                                                                                                                                     

ıv. Serbest Zaman Etkinlikleri                                                                                                

v. Spor                                                                                                                                        

vi. Olumlu Psikolojik Etkiler                                                                                                                                    

 b. Sağlıklı Büyüme ve Gelişmemizde Olumsuz Etmenler                                                                                                

 i. Hastalıklar                                                                                                                                                                     

 ii. Kazalar                                                                                                                                                     

 iii. Zararlı Alışkanlıklar                                                                                                                              

 iv. Yetişkinlerin Hatalı Tutum ve Davranışları                                                                                        

 3. Çocukluktan Ergenliğe Doğru Gelişmeler.                                                                                         

 4. Cinsel Sağlığın Korunmasının Getirdiği Kazanımlar                                                                                                                                             

 5. Sağlıklı Kalmanın Bireysel ve Toplumsal Yükümlülüğü

ÜNİTE V: YAŞAMIMIZI ETKİLEYEN MANYETİZMA

 

A. MIKNATIS DEMİRİ ÇEKER, TAHTAYI ÇEKMEZ

Mıknatıs ve özelliklerinin tanıtılması

Mıknatıslığın bozulmasının incelenmesi

Mıknatısın da bir çeşit pusula olduğunun incelenmesi

Mıknatısın etkisini cisimler önleyebilir mi?

Mıknatısın kuvvet alanının incelenmesi

Mıknatıslarda zıt kutupların birbirine etkisinin incelenmesi

Mıknatıslarda aynı kutupların birbirine etkisinin incelenmesi

 B. KAPI ZİLİ, RADYO, TELEFONDA MIKNATIS BULUNUR

Elektrik zilinin çalışma ilkesinin incelenmesi

Basit telgraf modelinin tanıtılması ve çalışma ilkesinin incelenmesi

 C. MIKNATIS VE ELEKTRİK AKIMI MANYETİK ALAN DOĞURUR

Elektrik akımı pusulanın yönünü değiştirir mi?

Basit bir elektromıknatısın yapılması

 Ç. MIKNATIS, AKIM GEÇEN TELE KUVVET UYGULAR

Elektrik motorunun çalışma ilkesinin incelenmesi

D. BİR DEVREDE ELEKTRONLAR MIKNATISLA HAREKET ETTİRİLEBİLİR

Bir mıknatısla elektrik akımı elde edilebilir mi?

 E. KULLANDIĞIMIZ ENERJİNİN ÇOĞUNU JENERATÖRLER ÜRETİYOR

Dinamoların tanıtılması ve çalışma ilkesinin incelenmesi

Transformatörlerin tanıtılması ve çalışma ilkelerinin incelenmesi

 F. ELEKTRİK ENERJİSİNİ AKILLI KULLANALIM, ÇEVREMİZ AZ ZARAR GÖRÜR