Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

SÜRE

 

                                                                                   

                                                                                      ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK DERS PLANI

 

ÜNİTE: ..1.CANLILARIN İÇ YAPISINA YOLCULUK................................................................................................................................................................................................................

AY

HAFTA

DERS SAATİ

Metin Kutusu:                             …………………OKULU FEN BİLGİSİ DERSİ 6/A-B-C-D-E-F SINIFLARI
                         
                 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME       YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

 

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİRME (Hedef ve

Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 

 

E

Y

L

Ü

L

 

 

 

1

 

 

 

3

 

Hücrenin yapısı ve görevlerini kavrayabilme.Bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilme.

Kazanım: 1,2,3,4,5,6,7

En Küçük Olanından En Büyük Olanına Kadar Tüm Canlıların Yapısını Oluşturan Birim:HÜCRE

1.Bitki hücresinde neler var?

İlköğretim Haftası

Deney:Soğan zarı hücrelerinin incelenmesi (Şekil çiziminde resim zümresi ile, deney raporu yazımında Türkçe zümresi ile işbirliği yapılacaktır.)

 

 

 

 

 

 

Sunuş

Soru cevap

Buluş

Beyin

Fırtınası

Gösteri

Drama

Tartışma

Gezi ve

Deney

Kavram

haritası

Bulmaca

Kart

Oyunları

 

Kuru soğan, lam,

Lamel, mikroskop, iyot

Çözeltisi, pens.

AÇIKLAMA: İlköğretim Fen Bilgisi öğretim proğramında öğrencilerin davranış ve kazanımlarının izlenmesi amacı ile hazırlanan öğrenci gözlem formu, kendini değerlendirme formu ve küme değerlendirme formlarının düzenlenmesi sonucuna göre ünitelendirilmiş yıllık ders planındaki değerlendirme bölümleri işlenecektir.

 

 

 

2

 

 

3

 

Hücrede yönetici molekülleri ve görevlerini kavrayabilme.

Kazanım: 4,5,6,7,8,9,10,11

2.Hayvan hücresini tanıyalım.

Deney:Hücre modeli yapımı, ağız içi epitel hücresi incelemesi.

(Şekil çiziminde resim zümresi ile, deney raporu yazımında Türkçe zümresi ile işbirliği yapılacaktır.)

 

Kavanoz, jöle, düğme ve

Boncuklar vs.

Mikroskop, lam, lamel, kürdan.

 

 

E

K

İ

M

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

Çok hücreli canlılarda görülen

hücre grupları olan dokuları    kavrayabilme.

Kazanım:12

Çok hücreli canlılarda görülen görevleri ile

uyumlu yapıdaki farklı hücre grupları:DOKULAR

1.Bitki yapısında farklı görevleri yüklenmiş hücre

grupları:

Bitkisel dokular

Etkinlik:Toplanılan çeşitli bitkilerde dokuların incelenmesi.

(Şekil çiziminde resim zümresi ile, deney raporu yazımında Türkçe zümresi ile işbirliği yapılacaktır.)

 

 

 

Çeşitli bitkiler

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

Bitkilerin kök, gövde, yaprak,çiçek, tohum, meyveden oluşan

yapılarını kavrayabilme.

Kazanım:15

Bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan

düzenli yapısı 1-Bitkinin toprakla ilişkisini

kuran kök.

Etkinlik:Köklerin incelenmesi.

Ödev:Kök çeşitlerinin toplatılması.

 

 

Kök çeşitleri

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

Bitkilerin doğaya kazandırdıklarını

ve önemini kavrayabilme.

Kazanım:16

2.Bitkilerde farklı gövde yapıları.

3.Doğanın enerji dönüşümü ve besin kaynağı yaprak.

Etkinlik:Toplatılan gövde çeşitlerinin incelenmesi.

Ödev:Otsu ve odunsu gövde örneklerinin, farklı yaprakları n

Toplatılması.

 

 

Gövde çeşitleri

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini

kavrayabilme.

Kazanım: 17,18,19,20,21

4.Doğaya güzellik katan çiçek.

5.Bitkilerin geleceği meyve ve tohum.

6.Doğada çiçeksiz bitkilerde var.

Cumhuriyet Bayramı Enerji tasarrufu Haftası

Etkinlik:Çiçek modeli incelenmesi, meyve ve tohum örnekleri ile çiçeksiz bitkilerin incelenmesi.

 

 

 

Çiçek modeli meyve ve tohum

Örnekleri çiçeksiz bitkiler.

 

 

 

 

Ödev:çiçek, meyve, tohum, çiçeksiz bitki örneklerinin araştırılıp sınıfa getirilmesi.

 

 

 

K

A

S

I

M

 

 

 

1

 

 

 

3

 

Bitkilerin doğaya kazandırdıklarını

ve önemini kavrayabilme.

Kazanım: 22,23,24,25,26,27,28

Ç-)ÇEVRE VE BİTKİ 1-Bitkilerin çevreye ve tüm canlılara kazandırdıkları

2.Bitkiler korunmalı.

Etkinlik:Çevreyi gözlem.

(Çevre ve bitkilerin yaşamımızla ilgili önemini kompozisyon ile

ifade)  Ödev:Bitkilerin Kullanım alanlarının araştırması.

 

 

Çevremiz

 

 

 

2

 

 

3

 

Çok hücreli canlılarda görülen

hücre grupları olan dokuları    kavrayabilme.

Kazanım: 13

D-)HAYVANLARDA BULUNAN DOKULARI TANIYALIM

1-Hayvansal dokuların görevleri nelerdir?

HAYVANSAL DOKULARIN GÖREVLERİ İLE UYUMLU HÜCRE YAPILARI FARKLIMIDIR?

1. yazılı yapılacak.Atatürk Haftası

 

Kaset ve CD ler

Tübitak yayınları

 

Et örnekleri

 

 

 

 

Etkinlik:Et örnekleri üzerinde kasdokuyu inceleme

 

 

 

3

 

3

Çok hücreli canlılarda görülen

hücre grupları olan dokuları    kavrayabilme.

Kazanım: 13,14

1-Hayvansal doku çeşitleri nelerdir?

 

 

 

 

4

 

 

3

Çok hücreli canlılarda görülen

hücre grupları olan dokuları   kavrayabilme.

 

Kazanım: 13

2-Bitkisel dokularla hayvansal dokuların işlevsel ve yapısal farklılıkları var mı?

Öğretmenler Günü-Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

Etkinlik:Ders kitabı Sayfa 51 konu drama edilecek.

 

Ders kitabı

Sayfa 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

ÜNİTE: ...2. VÜCUDUMDA NELER VAR? ÇEVREMİZİ NASIL ALGILIYORUZ?................................................................................................................................................................................................................

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

KONULAR

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME       YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

 

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef   ve

Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 

A

R

A

L

I

K

 

 

 

1

 

 

 

3

Vücudumuzun yapısını oluşturan hücre, doku,

organ ve sistemleri kavrayabilme.

Sistemlerin yapı ve görevlerini, nasıl çalıştıklarını kavrayabilme

Bütün sistemlerin sağlık ve işlerliğinin korunmasını kavrayabilme

Hücrelerde canlılık olaylarının gerçekleşmesini sağlayan yapıları kavrayabilme      1,2,3,4

HÜCRE VE ORGAN YIĞINI OLMAMIZI ENGELLEYEN YAPIMIZ

A-)DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

 

 

Sınıfa getirilen kemikler , levhalar üzerinde gözlem ve inceleme.

 

ÖDEV: Kemiklerin temini ve sınıfa getirilmesi.

 

 

 

 

 

Sunuş

Soru-cevap

Buluş

Beyin fırtınası

Gösteri

Drama

Tartışma

Gözlem ve Deney

Proje

Kavaram Haritası

Bulmaca

Kart Oyunları

Araştırma-İnceleme

 

 

 

Levhalar, kemik çeşitler

i kaset ve CD ler

 

 

2

 

3

,5,6,7,8,9,10

AĞZIMIZA ALDIĞIMIZ LOKMALARIN HÜCRELERE GİREBİLMESİNİ SAĞLAYAN SİNDİRİM NEREDE OLUR?

 

Etkinlik: Gözlem ve inceleme yaptırılacak.

 

Levhalar, insan modeli, kaset ve CD ler , Tübitak yayınları

 

 

 

3

 

 

3

,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

HÜCRELERİMİZLE ORGANLARIMIZ ARASINDAKİ GEREKLİ MADDELERİ TAŞIYAN SİSTEM:DOLAŞIM SİSTEMİ

Etkinli : Kanın yapısının incelenmesinin incelenmesi

Proje ; Küçük ve büyük kan dolaşımı modeli yapımı.

 

 

Kalp modeli, okulun kalorifer sistemi, Tübitak yayınları, mikroskop, %70   lik Etil alkol, metilen mavisi

 

 

4

 

3

 

22,23,24

Ç-)HÜCRELERİMİZ İÇİN DIŞ ORTAMDAN OKSİJEN ALIP KARBONDİOKSİT VEREN SİSTEM:SOLUNUM SİSTEMİ

Etkinlik : Akciğer modeli yapımı

 

Levhalar, kaset ve CD ler ak ciğer örneği

 

 

O

C

A

K

 

 

1

 

 

3

 

25,26,27,28

.

 

 

D-)HÜCREDE OLUŞAN ATIKLARDAN VÜCUDUMUZU ARINDIRAN YAPILARDAN BİRİSİ:BÖBREKLER

Etkinlik : böbreğin incelenmesi

Ödev: Su arıtma cihazlarının böbreklerle benzeşmesinin araştırılması.

 

 

Böbrek modeli, böbrek örneği.

 

 

2

 

3

.

29,30,31,32,33,

E-)İNSANDA ÜREME HÜCRELERİNDEN YAVRU OLUŞUMUNA KADAR ÜREMENİN GERÇEKLEŞTİĞİ YAPI:ÜREME SİSTEMİ

2. YAZILI

 

Tübitak Yayınları

 

 

3

 

3

.

34,35,36,37,

FARKLI GÖREVLERDEYÜKÜMLÜ SİSTEMLERİMİZİN BÜTÜNLÜK İÇİNDE ÇALIŞMASINI YÖNETEN, DÜZENLEYEN YAPIMIZ:DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

 

Etkinlik: bir kamu kuruluşunun yönetim sisteminin incelenmesi (okul)

 

Levhalar kaset ve CD ler, beyin örneği, beyin modeli.

 

 

 

4

 

 

3

38,39,40,41, , , , KAZANIMLAR KONUYA UYGUN OLARAK ALINACAKTIR

FARKLI GÖREVLERLE YÜKÜMLÜ SİSTEMLRİMİZİN BÜTÜNLÜK İÇİNDE ÇALIŞMASINI YÖNETTEN DÜZENLEYEN YAPIMIZ:DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

Etkinlik: Bir kamu kuruluşunun yönetim sisteminin incelenmesi (okul)

 

Levhalar, kaset ve CD ler, beyin örneği, beyin modeli.

 

 

 

 

 

 

 

Ş

U

B

A

T

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Çevrenin algılanması ile vücut bütünlüğünün nasıl sağlandığını kavrayabilme.

Bütün sistemlerin sağlık ve işlerliğinin korunmasını kavrayabilme

42,43,44,45,46.47,48,49,50,51,52,53 ,

ÇEVREMİZİ NASIL ALGILIYORUZ?

1.NASIL GÖRÜRÜZ?

 

 

Etkinlik model ve levhalar üzerinde gözün yapısının incelenmesi

 

Ödev: Gözün yapısı ile fotoğraf makinası arasındaki benzerliğin araştırılması

 

 

 

 

Göz modeli, levhalar.

 

 

 

3

 

 

3

,54,55,56,57

2.NASIL İŞİTİRİZ?

Etkinlik: Kulak modeli üzerinde kulağın yapısının incelenmesi

Ödev: Ses konusunda araştırma.

 

Kulak modeli ve levhalar.

 

 

 

 

 

4

 

 

3

58,59,60,61,62,63,64,65,66. KAZANIMLAR KONUYA UYGUN OLARAK ALINACAKTIR

3.NASIL KOKU ALIRIZ?

4.DİLİMİZLE NASIL TAT ALIRIZ?

5.DERİMİZLE NASIL ALGILARIZ?

Etkinlik : Dilin tat alma bölgelerinin incelenmesi

SİVİL SAVUNMA HAFTASI

 

 

Levha ve modeller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

ÜNİTE: ...3. YAŞAMIMIZI YÖNLENDİREN ELEKTRİK................................................................................................................................................................................................................

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

 

 

KONULAR

 

 

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME       YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

 

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME (Hedef ve

Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 

 

M

A

R

T

 

 

 

1

 

 

 

3

Elektrklenme çeşitlerini, elektrik yüklerini ve cinslerini  kavrayabilme.

 

1

Durgun Elektrik

Çevremizdeki Elektrik

Elektrikle İlk Tanışma:Cisimlerin Elektriklenmesi

Etkinlik: Elektrikli ev aletlerinin kullanım yerlerinin tartışılması

Ödev: Kullanım yerlerinin listelenmesi.

Deprem haftası, Yeşil Ay haftası.

 

 

Proje

Kavaram Haritası

Bulmaca

Kart Oyunları

 

Problem Çözme

Bilimsel Yöntem

Sunuş

Soru-cevap

Buluş

Bey Gösteri

Drama in fırtınası

Tartışma

Gözlem ve Deney

 

 

 

Elektrikli ev aletleri.

 

 

2

 

3

 

Elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini kavrayabilme.

2,3

Elektrik Yükleri Arasında İtme ve Çekme

İki Tür Elektrik :+Artı ve Eksi Yükler

Etkinlik: İtme ve çekme deneyi.

Bilim ve teknoloji haftası

 

Balon, yün- ipek kumaş, ebonit-cam çubuk

 

 

3

 

3

4,5,6,7,8,9

Elektriğin Kaynağı:Maddenin Temel Taşı Atomlar

Etkinlik: Atom modeli yapımı ve drama

 

Atom modeli

 

 

4

 

3

10,11,12,13. Kazanımlar alınacaktır

Dokunma ve Etki İle Elektriklenme

İletken ve Yalıtkan Maddeler

Atmosferde Doğal Elektriklenme:Şimşek ve Yıldırım

Etkinlik: İletken ve yalıtkanların gösterimi ORMAN HAFTASI

 

İletken ve yalıtkan maddeler

 

 

 

5

 

 

3

Devre elemanlarını, gerilim ve akım şiddetinin ölçülmesini kavrayabilme.

14,15,16.

Akan Elektrik:Basit Bir Pil Yapımı

Kimyasal Tepkimeler Yükleri Ayırır.

Protonlar Akmaz; fakat Elektronlar Akar

Etkinlik: Basit pil yapımı

 

 

Asit, Elektrot, Ampul, İlletken, Limon

 

 

N

İ

S

A

N

 

 

1

 

 

3

Maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerini kavrayabilme.

17,18,19,

Elektrik Akımı Görülemez; fakat Etkilerinden Gözlenip Ölçülebilir.

Bir Pilin Kutupları Arasındaki Gerilim (Voltaj)

Etkinlik : Devre kurulması,

KANSER HAFTASI

1. YAZILI

 

 

 

Devre elemanları

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Bir iletkenin direncini, dirençlerin seri ve paralele

bağlanmasını kavrayabilme

,20,21,22,23,

Elektronlar İletkenden Akarken Dirençle Karşılaşır.

Elektrik Enerjisi Direnç Nedeni İle Isıya Dönüşür.

Etkinlik: Direncin kullanıldığı devre oluşturulması , ütünün incelenmesi

SAĞLIK HAFTASI

 

 

 

 

 

Devre elamanları, ütü

 

 

 

3

 

 

3

24, ,26,27

Ampul Bir Dirençtir.

Etkinlik: Ampulün kullanıldığı devrelerin oluşturulması

23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

Devre elemanları

 

 

 

4

 

 

3

,29,30.

Dirençler Seri ve Paralel Bağlanabilir.

c

Bu ünite içersinde elektroskop yapımı ve elektrik devreleri konusunda proje çalışması

 

 

Devre elemanları

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

Y

I

S

 

 

1

 

 

3

,28

 

 

Elektrik Devreleri Kuralım ve Çalıştıralım.

 

 

Devre elemanları

 

 

 

 

2

 

3

25, Kazanımlar Alınacaktır.

Çeşitli Piller Kullanıldığı Yerler.

Pilleri Çöpe Atmayalım Çevremiz Temiz Kalsın.

Etkinlik: Kuru pil parçalanarak incelenmesi

 

Kuru pil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

ÜNİTE: ...4. UZAYI KEŞFEİYORUZ UZAYDA NELER VAR?................................................................................................................................................................................................................

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

 

 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

 

 

 

 

 

KONULAR

 

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME       YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

 

 

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

 

 

DEĞERLENDİRME (Hedef ve

Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 

 

M

A

Y

I

S

 

 

 

3

 

 

 

3

 

Uzay araştırmalarına ilişkin çalışmaları kavrayabilme

1,2,3,

 

 

Galaksiler (Gök Adaları) yıldızlar doğar, yaşar, ölür.

Yaşamımızı güneşe borçluyuz.

Ödev: Bulutsuz havada gökyüzünün incelenmesi

Etkinlik: Kaset ve CD lerden konutu izleme

19 MAYIS GENCLŞİK VE SPOR BAYRAMI

 

Proje

Kavaram Haritası

Bulmaca

Kart Oyunları

 

Sunuş

Soru-cevap

Buluş

Beyin fırtınası

Gösteri Drama

Tartışma

Gözlem ve Deney

 

 

 

Kaset ve CD ler Tübitak yayınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4,5,6,7,8,9,10,11,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güneş nasıl oluştu?Katmanları ve yapısal özellikleri,

Güneşin hareketleri, Güneş sistemi, Gezegenler ve uyduları

Güneş ve ay tutulması kuyruklu yıldızlar, astroitler ve meteorlar.

Ödev: Ayın gözlenmesi, Güneş sistemi modeli yapımı , gel git olaylarının nedenleri

Etkinlik : Kaset ve CD lerden konuyu izleme

2. YAZILI

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaset ve CD ler Tübitak yayınları

 

 

H

A

Z

İ

R

A

N

1

 

 

 

3

 

uzay teknolojisindeki yeni gelişmeleri

ve uzay araştırmalarının oluşturduğu kirliliği

gözlemlerle kavrayabilme

 

 

,13,14,15,16,17,18,19,

 

 

 

Uzaya bakıyoruz   Evren nasıl oluştu?   Uzay teknolojisi

 

1.Uzay mekikleri

2.Yapay uydular

3.Uzay istasyonları

Bulmaca yarışması

 

 

 

 

 

 

Kaset ve CD ler Tübitak yayınları

 

2

3

20,21,22,23. kazanımlar Konuya Uygun olarak alınacaktır.

 

 

 

 

 

UZAY ARAŞTIRMALARI

1.Ayda ilk adımlar

2.Uzayda yaşamak

3.Uzayda kirlilik

 

 

 

 

 

 

Kaset ve CD ler Tübitak yayınları