Charactors List
Akkuman
Android 16
Android 17
Android 18
Android 19
Android 20
Babidi
Cell
Chapaoo
Dabura
Furiza
Ginyu
Giran
Son Gokou
Son Gohan
Son Goten
Gotenks
Guld
Jiisu
Kaioshin
Kamesininn
Krillin
Majin Buu
Mutun Roshi
Mutaito
Namu
Nappa
Piccolo
Piccolo Daimao
Rikum
Saibamen
Satan
Taopaipai
Tienshinhan
Trunks
Tsurosennin
Vegeta
Vegetto
Yakon
Yamcha

Charactors and their Attacks
Akkuman
  - Akumaitokosen
Android 16
  - Bukujutsu
  - Hell's Flash
Android 17
  - Barrier
  - Bukujutsu
Android 18
  - Bukujutsu
  - Kienzan
Android 19
  - Bukujutsu
  - Energy Kyushu
Android 20
  - Bukujutsu
  - Energy Kyushu
  - Eye Beam
Babidi
  - Bukujutsu
  - Haretsu No Maho
  - Papparapar
Cell
  - Barrier
  - Bukujutsu
  - FurizaBeam
  - Kame Hame Ha
  - Kienzan
  - Kikoho
  - Makankosappo
  - Shunkanido
  - Taiyoken
Chaozu
  - Bukujutsu
  - Chonoryoku
  - Dodonpa
Chapaoo
  - Bukujutsu
  - Hasshuken
Dabura
  - Bukujutsu
  - Honoo
  - Sckikatsuba
Furiza
  - Barrier
  - Bukujutsu
  - Daichiretsuzan
  - Death Ball
  - Eye Beam
  - Furiza Beam
  - Kienzan
Ginyu
  - Body Change
  - Bukujutsu
Giran
  - Bukujutsu
  - Guruguru Gum
Son Gokou
  - Bukujutsu
  - Chou Kame Hame Ha
  - Fusion
  - Genki Dama
  - Hasshuken
  - Jan-Ken Punch
  - Kaioken
  - Kame Hame Ha
  - Kiaiho
  - Kyoken
  - Renzoku Energy Dan
  - Saruken
  - Shunkanido
  - Taiyoken
  - Zanzoken
Son Gohan
  - Bukujutsu
  - Kame Hame Ha
  - Masenko
  - Renzoku Energy Dan
Son Goten
  - Bukujutsu
  - Fusion
  - Kame Hame Ha
Gotenks
  - Bukujutsu
  - Dynamite Kick
  - Galactica Donut
  - Gekitotsu Buu Buu Volleyball
  - Renzoku Shine
  - Super Ghost Kamikaze Attack
Guld
  - Bukujutsu
  - Time Stop
Jiisu
  - Bukujutsu
  - Crasher Ball
Kaioshin
  - Bukujutsu
  - Shogekiha
Kamesininn
  - Bukujutsu
  - Mafuba
  - Mystic Attack
Kuririn
  - Bukujutsu
  - Double Tsuihikidan
  - Fusion
  - Fusenko
  - Kakusandan
  - Kame Hame Ha
  - Kienzan
  - Shishin No Ken
  - Taiyoken
  - Zanzoken
Majin Buu
  - Bukujutsu
  - Genocide Attack
  - Kame Hame Ha
  - Shogekiha
  - Udebunriogeki
Mutun Roshi
  - Bukujutsu
  - Hankobikurisho
  - Kame Hame Ha
  - Mafuba
  - Saimin No Jutsu
  - Suiken
  - Yoikominminken
  - Zanzoken
Mutaito
  - Bukujutsu
  - Mafuba
Namu
  - Bukujutsu
  - Tenkubekejiken
Nappa
  - Bakuhatsuha
  - Bukujutsu
  - Saiko No Kogeki
Piccolo
  - Bukujutsu
  - Chobakuretsumaha
  - Eye Beam
  - Fusion
  - Gekitotsu Volleyball
  - Kakusanyudokodan
  - Kydaika
  - Makankosappa
  - Mystic Attack
  - Renzoku Energy Dan
  - Shogekiha
  - Tenkubekejiken
  - Tsuihidan
Piccolo Daimao
  - Makurikimaha
  - Bukujutsu
  - Makosen
  - Mystic Attack
Rikum
  - Bukujutsu
  - Eraser Cannon
  - Rikum Kick
  - Rikum Mahha Attack
Saibamen
  - Bukujutsu
  - Yokaieki
Satan
  - Dynamite Kick
  - Rolling Satan Punch
  - Satan Megaton Punch
Taopaipai
  - Bukujutsu
  - Dodonpa
Tienshinhan
  - Bukujutsu
  - Dodonpa
  - Haikyuken
  - KameHameHa
  - Kiai
  - Kikoho
  - Mafuba
  - Shishin No Ken
  - Shiyoken
  - Tiayoken
  - Zanzoken
Trunks
  - Bukujutsu
  - Burning Attack
  - Fusion
Tsurusennin
  - Bukujutsu
  - Dodonpa
Vegeta
  - Bakuhatsuha
  - Big Bang Attack
  - Bukujutsu
  - Galick-Ho
  - Kienzan
  - Renzoku Energy Dan
Vegetto
  - Barrier
  - Bukujutsu
  - Ki No Tsurugi
Yakon
  - Bukujutsu
  - Koshoku
Yamcha
  - Bukujutsu
  - Kame Hame Ha
  - Rogafufuken
  - Sokidan

Created and maintained by Animeman