Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tijd
Apparaat/toepassing
Omschrijving
Materialen
Waarde
Werktijd
Toepassing
Afronding
Pres- tatie
1999 Database software + Starry bibliotheek Een database met zo’n 2500 softwaretitels. Met beschrijvingen + ervaringen In Visual Foxpro     Weken Hobby
 
 
1998 Krantjes ’Lelieblad’ 7x Het clubblad van Lelio, de LETS-kring in Lelystad, met eigen stukjes. Ook ander grafisch materiaal. MS Publisher 7 + column “Anarchisme voor beginners” (=werktitel)      Vrijwilligerswerk
80
7
1998 Tekening familiewapen Voor busnesscard Voor Jan van Wijk PhotoShop 5.0        Week Klus
100
6
1998 Kookboekje ‘Kunst van het Koken’ Samenvoeging van kookrecepten van kennissen tot een boekje – samen met Paula van Son. MS Publisher + ingescande foto’s bewerkt in PhotoShop 25 2 weken Klus
100
5
1997 Actie tegen Melkertbanen Art. in Parool + weigering Melkertbaan     Dagen Boosheid
20
5
1997 Actie ‘De Vrije Ooievaar’ N.a.v. de in gebruikstelling van kooien voor ooievaars in Natuurpark Lelystad Ingezonden brief + radio-interview+ protestactie        Boosheid
30
6
1996 Artikeltjes "v/h D-Front" Heftige stukjes tegen het werklozenbeleid van de overheden in het kader van mijn vrijwill. Werk bij de KlientenRaad en een poëzieavond v/h Filmhuis MS Word 5.0      weken Boosheid
50
6
1996 Projectorcabine Filmhuis Een draaibare constructie van een wand en de hele projectiekast + geluidsisolatie. Speciaal gebruikmaking van het liftje van Joop   dagen Filmhuis
80
6
1995 Belasting Dienst - Sollicitanten selectie prg Uit een hiërarchische lijst van vragen een keuze maken die uitgeprint kan worden In Visual Basic en MS Acces 6.000 weken SMR
95
6
1995 Hyperbase Een netwerkdatabase als basis voor opslag van alle mogelijke informatie. Foxprow 2.5     maanden Studieproject
5
8
1993 Invoer Een administratieve applicatie om financiële transacties vast te leggen. Foxprow 2.5     maanden Studieproject
70
7
1992 Lijst Een eenvoudige personen database Foxprow 2.5     weken Studieproject
70
4
1989 fietskar,zeepkist en ijssurfer Multifunctioneel met afkoppelbaar stuurwiel. Als surfkar en als speeltuig voor buurtkinderen. Verchroomde buizen van stoelen; met 2 crosswielen     dagen Huishouden, Hobby en voor de  Buurt
100
6
1991 Logboek Voor vastleggen van alle dagelijkse gebeurtenissen e/o afspraken Foxprow 2.5     weken Studieproject
90
7
1990 Catamaran Van 2 surfplanken met 7,5 m2 surfzeil + stalen brugconstructie 500 weken hobby
75
6
1988 Leden administratie Mijn eerste ontdekking van de database. dBASE 3+      weken Filmhuis
50
5
1988 Pinfeed transport Unit De besturing gemaakt voor een additioneel apparaat dat automatisch pinfeedpapier doorvoert en fotografeert. Speciaal aangekochte stappenmotorstoring.Voeding + sturing van mij.Mechanica van ?????? 10.000 weken Karmac BV. fraai apparaat
100
7
1988 Surfen Dat ik dat zonder problemen ook kan bij windkracht 7 en soepeltjes grijpen + waterstarten.           weken Studieproject
80
7
1987 Sheetmaster Kleine afzonderlijke sturingen voor een apparaat dat kopieën maakt van microfiches (ammoniakproces)       10.000 weken Karmac BV.
25
6
1987 Aandelenspel Spel voor Acorn Atoms in een netwerkje                weken SV-Electronics
60
6
1987 Kambiscan koppeling D.m.v. emulatie 2 processen op elkaar koppelen. MS Quick Basic, Emulatiekaart van PC naar S38 20.000 maanden Karmac BV.
60
6
1986 Karsearch Een retrievalsysteem waarmee het mogelijk wordt om frames op een rolfilm te vinden. Dietzgen rolfilm projector 10.000 weken Karmac BV.
20
6
1986 Kambiscan Een registratieapparaat voor innemen en uitlenen van bibliotheek boeken. Daarvoor heb ik de elektronica gebouwd - niet ontworpen ! Barcode scanner , 32 letter display , cardreader en drukknoppen. 20.000 weken Karmac BV.
40
4
1985 Microfiche projector Besturing + mechanica voor een bestaande microfiche projector. Met slimme truc voor positionering d.m.v. speciale strips. 10.000 weken Karmac BV.
20
6
1984 Lesprogramma Computer Cursussen Cursussen: Inleidende computerkunde.                  dagen SV-electronics
60
4
1984 Rederspel   Samen met Els en Xander      weken Hobby Computer Club Lelystad
30
7
1984 Zuigmuis A.I - programma + artikel in eti (Informatronica) oktober 1984 BASIC programmaatje met de KIM + karretje van Technics met 2 stappenmotorenSamen met Erik Blaas en Xander      weken

Hobby Computer Club Lelystad

70
7
1983 Boter, kaas & eieren programma A.I + artikel in HCC Nieuwsbrief nr. 60 Mei 1984 BASIC programmaatje       weken Hobby Computer Club Lelystad
90
5
1982 Automatische Sensor Tester - inquisitiesysteem Meter ADC, 3d grafieken, multitasking, machinetaal prgs ES232 interface - Acorn Atom Computer - RS232 ontvanger en meetkanaalkiezer. DOnkere DOos. 4000 maanden SV-electronics
40
7
1980 Dinton-sturing Kanaal keuzeschakeling voor 8-track bandopnemers. Heb ik niet mogen af maken. Speciale truc om met een PROM - schakelingen te realiseren. 2.000 weken Tropen Museum + SV-electronics
40
6
1980 Wereld Handelsspel Interactief spel met 8 x R.A.-projectoren. Heeft 10 jaar gedraaid! Sturing via PET/Commodore computer + zelf ontwikkeld dataoverdracht- systeem (ik wist nog niet van RS 232 50.000 1,5 jaar Tropen Museum + SV-electronics
100
8
1979 Jukebox Moeizame totstandkoming plm. 2 jaar haperend gedraaid Met speciale 81 sporen recorder. Eerst met dedicated TTL-electronica daarna met PET-computertje 10.000 maanden Tropen Museum
80
5
1978 Medische Koffers 4 x Vraag/Antwoord AV toepassing.Heeft 8 jaar prima gedraaid Met PROM die thyristors aanstuurt + speciale voeding. 20.000 maanden Tropen Museum
95
7
1973 Ontwerp voor modeltreinbesturing Eigen truc voor onafhankelijke aandrijving.       dagen Voor Daniel
20
5
1975 Boot, Westlandse veilingschuit Opknappen + plan voor vakantie gekocht van hr. v/d Tettero 1.000 + 600 dagen vakantie
20
2
1975 Gewetensbezwaren Militaire Dienst Een omschrijving + voorkomen voor Commissie en de psychiater.        
95
6
1975 Lichtregelaars + verlichting Zo'n 30 stuks Thyristorregelaars in verschillende behuizingen. De mooiste zijn die in 1 behuizing 2 stuks (8 stuks gebouwd)+ 6 x Spots + regelpaneel + stuurkabels plm. 100 meter + 2 masten. Spots vervaardigd van kachelpijpen + 500 W fotolampen / 250 W-24 V.De masten gelast van steigermateriaal. 5.000 maanden  Belichting Toneelstuk "A midzomer Avond Droom" op Thorbecke Lyceum. Aldaar achtergelaten 1996 3 stuks voor Filmhuis
80
7
1975 Podium verlichting- apparatuur Beschrijving          dagen Stage verslag MTS
20
7
1974 Kathodische Bescherming Beschrijving           dagen Stage verslag MTS
90
7
1973 Lichtorgel 6 kanalen die op muziek reageert en 2 standaards met lampen in behuizingen van hardboard.Tevens vloeistof-projecties Met een speciaal reedrelais met 4 kantakten die bij toenemende stroom inschakelen. Als mede 4 thyristor regelaars. Speciale projector gekocht (f. 250,-) 1.500 maanden Voor HTS-feesten met gehuurde spots + Voor discotheek.
90
6
1973 Stemmachine Een geautomatiseerde stemmachine, die niet misbruikt kan worden. Met (tel)relais geleend van school + procedure (afhandeling van de kiezers).     dagen Voor schijnverkiezing op de HTS bij Kamerverkiezingen
100
7
1973 Krantje HTS ‘GWOW’ 12 x Samen met Gerard de Roos en Rien van Bockel Op stencils. Werd op school gedrukt + 1* bij de HTS-Unie in Utrecht.     weken Vinden eigenwaarde.
80
7
1971 Inrichting eigen kamer Structuur op muur met 2 kleuren bespoten als effect + schoorsteen beplakt met verfroerhoutjes+ Mozaďek van geverfde glasscherven+ verrijdbare kast met electrische bedieningspaneel roerhoutjes gekregen van een verfwinkel (vader van een vriendin (Conny?) van Jet 600 weken Vinden eigenwaarde.
70
4
1971 Lichtshow, Geprogrammeerde Een bak aan de muur met een gekleurd lichtspel op een transparant. Met draaischijf met 16 microswitches en schijnwerpertjes (van fietslampen) in een speciale behuizing 400 weken Inrichting kamer
80
7
1970 Tekeningen Che Quevara en een draak Vergroottechniek d.m.v. raster     2 dagen     
90
2
1970 Versterkertje Een kant en klaar apparaat gemaakt Met een electronisch bouwpakket 35 dagen Voor Roel van Veen
80
4
1969 Brommer Puch Motor geheel uit elkaar + weer in elkaar + meteen starten.   500 weken Vakantie naar Vogezen
80
4
1969 Autootje, gemotoriseerde en hijskranen Met Meccano/Temsi die ik van Rik gekregen heb, maar vooral door eigen aanschaf. Electrische voeding beltrafo's. Van schenking fl. 100,- (wegens een sterfgeval bij Tante Liesje) 2x motortje gekocht (zeer dure aanschaf. 400 weken  
80
6
1968 Brommer HMW (heeft nooit goed gelopen). van medescholier Motorkettingas die telkens brak 35 weken Ritjes illegaal door de stad.
60
2
1968 Brommer Batavus opnieuw geverfd + gestyleerd fl. 350,- van Rik 300 weken  
80
3
1968 Rookbommen & Vuurwerk Ik heb van Hr. Van Well daar nog 30,- voor losgetrommeld! Alle drogisten van Den Haag af voor zwavel, salpeter, kaliumchloraat. Verder een lab ingericht. 750 weken Verkoop bij demonstraties.
80
6
1966 Verslag Deltawerken Met keurig overgetrokken kaartjes + tekeningen         dagen t.b.v. eindexamen 3e klas MAVO
80
3
1963 Vogelmap Verzameling van foto's + eigen overgetrokken en ingekleurde tekeningen en keurig geschreven verhaaltjes + wat waarnemingen per vogelsoort gerangschikt              weken   
80
5
1963 Schiettuig Constructies van katapulten en kruisbogen            dagen     
80
7
1962 Zeepkist plm. 2 meter lang, carrosserie balk v/h strand, achter stepwielen. Het stuur kwam van hr. Weggelaar, die het blijkbaar speciaal in zijn fabriek had laten maken (???) Een zeer dure aanschaf waren 2 stalen staven waar ik niets mee kon aanvangen. 35 dagen Racen van hellingen in de duinen.Voor vervoer van bijv. oud papier.
80
8