Regler for snack/logedag

Riterne for snack/logedagen

Ved ankomsten skal hver broder banke på yderdøren og højt råbe: "Sonja, Sonja - luk dig op"!

De tilstedeværende i lokalet (om nødvendigvis logeshamanen alene) nærmer sig døren, imens han gentager ordene "uhmm

bradepandekage".Hilsenen sker på følgende måde:

Broder: Memento mori/ husk du skal dø (for at minde os om livets forgængelighed).

Logeshaman:

Ob arm, ob reich

ob jung, ob alt,

in meinen Haus sind alle gleichMedlemmerne hilser logeshamanen(s forældre) fra deres hustru/forældre.De medbragte nydelsesmidler anbringes i snackdagsholderens køkken, hvor poserne med chips sprænges i takt med en enkelt strofe fra melodien "Er machte Klap-klap mit der Tunge".Videofilmen, billedet af Vagn, kurven med chips, skålene med slik og dippen bæres i andagt ind i lokalet, hvor filmforvisningen skal finde sted, alt imens der brummes.Når der atter bliver ro, placeres videokassetten og billedet af Vagn på TV-agregattes top.Hver broder finder en plads, hvor der er mulighed for at se skærmen.Sangen "Vagn skal hjem igen til Danmark" synges i kor og med et alvors blik i øjnene.Videofilmen sættes i gang, og der klappes efter hver enkelt forfilm.Efter forfilmen råber logeshamane: "Dørene! Dørene". Imellem disse to ord ender snackdagen og logemødet begynder. Findes der ikke-brødre I LOKALET ledes de ud under sangen:

Vi er ikke som de andre

Vi er noget for os selv

vi spiser chips og vi drikker cola

for at mindes vor kære Vagn"Logeshamanen læser et udvlgt stykke af bogen "Mulvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hovede". Derefter ses - om muligt - den kendte John Candy scene.Der hujes og hejes idet selve filmen går i gang og filmen ses.Der grines, stoppes og spoles tilbage efter behov.Efter filmen klappes igen.Brødrene går herefter en tur af mindst 30 minutters varighed. Ruten kan være forudbestemt eller forekomme fuldstændig tilfældig.Brødrene skal surfe, hvor dette findes som direkte opkopling.Ved hjemkomsten til logeshamanen synges sangen "jo mere vi er sammen"Logeshamanen holder en tale, som skal være skrevet af denne selv.Efter talen hyldes logeshamanen med spredt bifald og "suseren fra Suså".Vagn pakkes ned.Næste mødes logeshaman udnævnes og underskriver erklæringen.Logeshamanen in-spe overrækkes den kultiske pose med de kultiske ting.Programmet er herefter frit.

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!