Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Zaman Paleolitik di Malaysia

Zaman Paleoltik di Malaysia bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu.

Menggunakan alat batu sebagai alat utama dalam kehidupan seharian.

img

Memungut hasil hutan seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun.

Mengamalkan cara hidup sara diri.

Kepercayaan animisme.

Mengamalkan upacara perkuburan.

Gua di Kota Tampan

Lokasi Di Malaysia

a.Bukit Jawa, Kota Tampan dan Bukir Bunuh di Lenggong, Perak

b.Gua Niah, Sarawak

c.Tingkayu, Sabah

Memburu binatang liar

Animisme : Kepercayaan setiap benda seperti batu, pokok besar mempunyai semangat orang mati.

Adakah negara kita melalui Zaman Mesolitik?

Rujukan:

Buku Teks Sejarah Tingkatan Satu

Dewan Bahasa Pustaka