contactaţi-ne : forum : despre noi : home
Categorii

Spiritualitate

Scrieri patristice

Teologie ortodoxă

Apologetică creştină

Educaţie creştină

Cărţi de cult

Istorie

Mărturii

Dicţionare

Dezvăluiri

Filosofie

Diverse
CUVÂNT CATRE CITITORI SI EDITORI

 

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reusit sã mentinem, si în anul ce a trecut, aceastã bibliotecã deschisã pentru toti fratii români de pretutindeni, cu nãdejdea de a rãspândi cuvitele Sfintilor Pãrinti ai Bisericii si de a le face accesibile tuturor.

Când am pornit aceastã înteprindere ne-am gândit si la cei ce sunt departe de tarã printre strãini, acolo unde, poate, nu au acces la scrieri duhovnicesti si la scrierile Pãrintilor Bisericii. Ne-am gândit, de asemenea, si la cei mai sãraci si mai ales la tineri, sã le oferim si lor sansa de a studia literatura de spiritualitate ortodoxã prin intermediul acestei biblioteci teologice.

Biblioteca noastrã functioneazã ca oricare altã bibliotecã clasicã, care-si oferã serviciile comunitãtii. Teoretic ea este deschisã oricui, fãrã discriminare. Fiind însã o bibliotecã cu specific teologic ortodox ea se adreseazã în primul rând fratilor crestini ortodocsi.

Facem precizarea cã serviciile oferite prin intermediul acestui site sunt specifice bibliotecilor si nu librãriilor, întrucât nu vindem cãrti, ci le oferim spre consultare ca în orice bibliotecã.

Cei care doresc sã consulte sau sã achizitioneze lucrãrile tipãrite se pot adresa editurilor sau librãriilor.

Biblioteca Teologicã Digitalã este organizatã si functioneazã conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002. Ea este o bibliotecã specializatã (art.1 lit. d, art. 5 si art. 10 lit. d), de drept privat (art. 2 pct.3), fãrã personalitate juridicã (art. 3), cu acces nelimitat (art. 4) si gratuit (art. 6 pct.1) organizatã si sustinutã de cãtre comunitatea ortodoxã românã din strãinãtate si din tarã. Patrimoniul bibliotecii este constituit din documente electronice (art. 39 lit. i) adunate din donatii ale membrilor comunitãtii, care s-au ocupat de scanarea, corectarea si digitalizarea textelor. Documentele aflate în colectiile bibliotecii au statut de bunuri culturale comune (art. 40 pct. 1). Colectiile bibliotecii se constituie si se dezvoltã prin donatii primite din partea comunitãtii (art. 41 lit. 1).

Oferta noastrã se adaugã celorlalte oferite de multe multe alte site-uri. si poate ar fi si mai frumos dacã la aceastã misiune ar contribui si editurile ortodoxe, sau mai bine zis directorii acestor edituri. Cu sigurantã ar face o lucrare de foarte bunã calitate si bine plãcutã lui Dumnezeu, mai ales cã detin deja cãrtile în format electronic. Chiar dacã întretinerea unui site costã ceva, totusi beneficiile publicitãtii ar fi mult mai mari.

De ce, totusi, nu gãsesti nici o editurã ortodoxã care sã ofere mãcar o parte din cãrti si în format electronic? Principalul motiv credem cã este frica de a nu-si diminua profitul. O fricã nejustificatã si total necrestineascã, întrucât majoritatea celor care cumpãrã cãrti în format tipãrit, ori nu au acces la internet, ori nu citesc cãrti de sute de pagini pe monitorul calculatorului. Pe de altã parte majoritatea tinerilor ortodocsi care acceseazã internetul nu-si permit - pentru cã nu au bani - sã cumpere toate cãrtile oferite de edituri sau mãcar pe cele de care sunt interesati. Cu alte cuvinte piata traditionalã de carte tipãritã nu este afectatã negativ de prezenta cãrtilor în format electronic. Dimpotrivã, cartea electronicã este un mijloc ieftin de publicitate pentru cartea tipãritã.

Noi ne rugãm ca Dumnezeu sã deschidã mintea si editorilor de carte ortodoxã si sã le dea curaj si inimã bunã pentru a oferi fratilor crestini cãrti atât în format tipãrit cât si electronic. Mai greu va fi pânã ce se vor convinge si la noi câtiva editori milostivi cã prin oferirea de cãrti în format electronic nu pierd, ci câstigã, si aici în lumea aceasta dar si dincolo în viata vesnicã.

Aceeasi sperantã nutrim si fatã de editurile bisericesti, care ar putea face un gest crestinesc de a oferi crestinilor cãrtile publicate si în format electronic.

APOLOGETICUM
12.01.2007
  


© 2003-2011. Apologeticum.