ABSTINENTĂ

 
1 - Este semnul retinerii de a trăi anumite situatii, datorită unei structuri morale prea rigide.
2 - Acest vis mai poate semnifica refuzul de a ne angaja într-o relatie sau situatie, de teamă să nu suferim.