Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
http://fencim.cjb.net

Kök, Gövde, Yaprak


Kök

     Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır. Üç önemli görevi vardır:
    1. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar.
    2. Suyu ve suda erimiş maddeleri alır.
    3. Bazı bitkilerde kök besin depo eder. (örn; havuç)


kok.gif - 7829 Bytes

Kökün kısımları

     Şekilde bir kazık kökün kısımları görülüyor.
    Ana kök: Tek yıllık bitkilerde bulunmaz. Çok yıllık bitkilerde bir tanedir.
    Yan kök: Ana kökten çıkan pek çok köktür..
    Emici tüyler: Emici tüyler topraktan suyu ve suda erimiş maddeleri alır. Bunların ömürleri az olmamaklar beraber ölenlerin yerine sürekli yenileri gelir.
    Yüksük: Kökün en ucunda bulunan ve kökün toprak içersinde ilerlemesini sağlayan kısımdır.

Kök Çeşitleri


    Kazık kök, saçak kök ve depo kök olmak üzere üç çeşittir: havuc.gif - 11422 Bytes
sogan.gif - 8795 Bytes turp.gif - 9790 Bytes      1. Kazık kök: Ana kök ve yan köklerden oluşur. Fasulye,lahana ve havuç kökleri bu tür köke -örnektir
     2. Saçak kök: Ana kök bulunmaz. Kök bir püskül şeklinde tek noktadan çıkar. Mısır, buğday, soğan bitkilerinin kökleri böyledir.
     3. Depo kök: Besin depo edebilen köklerdir. Havuç, turp, pancar gibi bitkilerin kökleri böyledir.

Gövde

     Bitkide bütünlüğü oluşturan kısımdır. Üç önemli görevi vardır:
    1. Yaprak ve dalları taşımak.
    2. Köklerden alınan suyu yapraklara, yapraklarda fotosentez sonucu üretilen besinleri depo organlarına taşımak.
    3. Bitkinin boyca uzamasını ve ayakta kalmasını sağlar.

Gövdede oluşan tomurcuk çeşitleri

     Tepe tomurcuğu: Bitkinin boyca büyümesini sağlar.
     Yan tomurcuklar: Dal ve yaprakları oluşturur.
     Çiçek tomurcukları: Çiçeklerin oluşumunu sağlar.

Gövde çeşitleri

     Otsu gövde: Tek yıllıklı bitkiler otsu gövdeye sahiptir. Bu bitkilerde kambiyum dokusu bulunmaz. Sebzeleri oluşturan bitkilerin gövdeleri bu çeşittir.
     Odunsu gövde: Çok yıllık bitkiler odunsu gövdeye sahiptir (örn; ağaçlar). Çünkü çok yıllık bitkilerde kambiyum dokusu bulunur.
     Depo gövdeler: Besin depo edebilen gövdelerdir. Örn; patates, kaktüs bitkilerinin gövdeleri bu tür gövdelere örnektir. yaprak.gif - 3130 Bytes

Yaprak
Yaprağın görevleri

     1. Terleme olayının gerçekleştiği yerdir. Terleme topraktaki suyun alınmasında ve atık maddelerin dışarı atılmasında rol oynar.
    2. Bitkide fotosentezin gerçekleştiği yerdir dolayısıyla besin maddelerinin üretildiği yerdir.
    3. Yapraklar çiçekli bitkilerde farklılaşarak çiçek ve çiçeğin kısımlarını meydana getirir.
http://fencim.cjb.net