Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
http://fencim.cjb.net

Kan grupları


     İnsanlar sahip oldukları kan grubunu kalıtımsal olarak anne ve babalarından alırlar. Kan grupları isimlerini kanda bulunana iki tür proteine göre alırlar. Bu gruplar: A, B, AB ve O dır.
    Kan grupları arasında alış veriş: Kan yapay olarak üretilemediği için bir yaralanma sonucu kan kaybeden kişi verilecek kan ancak başka bir insandan alınarak verilebilir. Her insanın kanı bir diğeri için uygun değildir. Sadece uygun kan grubundan insanlar bir birine kan verebilirler.      Bir kan grubunun antijeni ile diğer kan grubunun antikoru birleşirse kandaki eritrosit (akyuvar=hücrelere oksijen taşıyan kan hücreleri) hücrelerinde çökelme meydana gelir ve yanlış kan verilen insan (hücrelerine oksijen gidemez ve çökelme sonucu oluşan kan hücresi yığınları damarları tıkar) ani şoklar geçirerek ölür.
A grubu ---> antijen ve B antikoru bulunur.
B grubu ---> antijen ve A antikoru bulunur.
AB grubu ---> antijen bulunur antikor bulunmaz.
O grubu ---> antijen bulunmaz A antikoru ve B antikoru bulunur.
Antikor + Antijen = çökelme

     Kan nakillerinde vericinin antijenine ve alıcının antikoruna bakılır.      A grubundan birisi B grubundaki bir kişiden kan alırsa kendi kanında bulunan B antikorları ile B gruplu kişiden gelecek antijenler birleşerek çöker ve sonuç kan alan için felaket olur.      Antijen bulundurmayan O grubu genel vericidir ve her gruba kan verebilir. Fakat A antikoru ve B antikoru bulundurduğundan; kendisi hariç; hiçbir gruptan kan alamaz.      Antikor bulundurmayan AB grubu genel alıcıdır ve her gruptan kan alabilir. Fakat antijen bulundurduğundan kendisi hariç hiçbir gruba kan veremez.      A grubu kendisiyle ve B grubu da yine kendisiyle kan alışverişi yapabilir.

sema.gif - 10531 Bytes sema2.gif - 1007 BytesKan alış verişinde Rh faktörü: Kanın yapısında Rh faktörünün bulunup bulunmamasına göre değerlendirilir. Rh+ kanda Rh faktörünün bulunduğunu gösterir. Rh – kanda Rh faktörünün bulunmadığını gösterir. Kan alış verişi yapılırken kanların Rh’ larına da dikkat edilir.
Rh+ ---> Rh+ den ve Rh – den kan alabilir. Rh – ise sadece Rh – den kan alabilir.

uyari.gif - 531 Bytes Her ne kadar O bütün gruplara kan verse de, AB her gruptan kan alsa da uygulamada esas olan her grubun kendi kendine kan vermesidir. Gruplar arası kan nakillerinde çeşitli sorunlar olabilmektedir.
http://fencim.cjb.net