Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
http://fencim.cjb.net

Çiçek


     Tohumlu bitkilerin üreme organlarını taşıyan kısımdır.

cicek.gif - 11142 Bytes

Çiçeğin kısımları

    Çanak yaprak: Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluşturur.Çiçek tomurcuk halindeyken çiçeği korur.
    Taç yaprak: Çiçeğin renkli ve kokulu kısmıdır. Tozlaşmada böcekleri çekerek bitkinin çoğalmasında önemli rol oynar.
    Erkek organ: Polen oluşumunun meydana geldiği kısımdır. Bitkilerde çeşitliliğin oluşmasında etkilidir.
    Dişi organ: Bitkinin en iç kısmında bulunan üreme organıdır. Yumurtalık, dişicik borusu, ve tepecikten oluşur.
    Çiçek tablası: Çiçek tablasından salınan şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker ve tozlaşmada etkili rol oynar.

Tozlaşma

     Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Bir çiçeğin erkek organından serbest kalan polenlerin diğer çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ve burada yeni bitki tohumlarının oluşması olayıdır. Tozlaşma olayında etkili faktörler şunlardır:
     1.Rüzgar: Polenlerin taşınması rüzgarla sağlanır. Kullanışlı ve sık görülen bir tozlaşma çeşidi değildir.
     2.Böcekler: Polenlerin arılar, sinekler ve benzer böcekler tarafından taşınması. Yaygın olan tozlaşma şeklidir. Çiçeğin güzel kokusu, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olurlar.
     3.Kendi kendine tozlaşma: Aynı çiçeğin erkek organındaki polenlerin dişi organına ulaşması sonucu meydana gelen tozlaşma şeklidir.
     Çiçekte döllenme sonucunda tohum oluşur ve bu tohumun etrafının yumurtalıkla çevrilmesi sonucu meyve oluşur. Tohumun toprakta çimlenmesiyle yeni bitkiler oluşmuş olur.

Çiçeksiz bitkiler

     Tohumun meydana geldiği organ çiçektir. Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz. Çoğalmaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde yaşarlar.
    Su yosunları:
    1. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.
    2. Su yosunlarına algler de denir.
    3. Tek ve çok hücreli olanları vardır.
    4. Gerçek kökleri olmamasına rağmen basit köksü yapıları vardır.
    5. Taşıdıkları kloroplast sayesinde fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler.
    6. Eşeyli, eşeysiz ve döl almaşıyla çoğalırlar.

    Kara yosunları:
     Su yosunlarından farklı olarak karada yaşamalarına rağmen iletim demetleri (damarları) olmadığı için nemli ve suya yakın yerlerde yaşarlar. Gerçek kökleri yoktur, bunun yerine suyu ve suda erimiş mineralleri alan rizoid adı verilen yapıları vardır. Çoğalmalarında döl almaşı görülür.
    Eğreltiler:
     1. Yapı olarak çiçekli bitkilere benzerler.
    2. Gerçek kök, gövde, yaprak ve damarları ( iletim demeti) vardır.
    3. Fotosentez yaparlar.
    4. Çoğunlukla karada yaşarlar.
    5. Çoğalmalarında döl almaşı görülür.
dolalmasi.gif - 5485 Bytes

Döl almaşı

    Çiçeksiz bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde görülen bir üreme şeklidir.

Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler

Çiçeksiz bitkiler
1. Üremelerinde döl almaşı görülür.
2. Genellikle gelişmiş kök, gövde ve yaprakları yoktur.
3. Eğrelti otları hariç iletim boruları yoktur.
4. Çiçekleri yoktur.
5. Az gelişmiş bitkiler grubuna girerler.
Çiçekli bitkiler
1. Eşeyli üreme ile çoğalırlar.
2. Kök, gövde ve yaprakları vardır.
3. İletim boruları vardır. 4. Çiçekleri vardır.
5. Çok gelişmiş bitkiler grubuna girerler


Doğada madde çevrimi (döngüsü)

     Atmosferde %77 oranında azot, %21 oranında oksijen, %2 oranında diğer gazlar vardır.

Karbonun doğadaki çevrimi


kcevrm.gif - 4614 Bytes

Azotun doğadaki çevrimi


azotcvrm.gif - 5439 Bytes

Suyun doğadaki çevrimi


sucvrm.gif - 4033 Bytes
http://fencim.cjb.net