<< Terug naar overzichtspagina

 

Joannes Veldeman                 X Wachtebeke 13/5/1822        Sophia Desmaele

(fs  Joseph  X  Aldegonde Broeckaert)                                                  (fia  Francies Bernard  X  Anna Maria Van de Voorde)

° Wachtebeke 05/11/1786                                                       ° Wachtebeke 30/12/1790

+ Wachtebeke 21/12/1833 : 47 jr                                             + Wachtebeke 30/05/1855 : 65 jr

 

 

                Huwelijksgetuigen: Laurentio De Smaele en Monica Veldeman (zus van Joannes).

 

            Kinderen:

 

                        1. Nathalia        ° Wachtebeke 11/11/1823

                                                + Wachtebeke 16/01/1898 : 74 jr

                        2. Josepha        ° Wachtebeke 8/2/1825

                                                + Wachtebeke     1902 : 77 jr

                                                X Wachtebeke 11/9/1864  Leo Wyngaert

                                                XX ..?.. 7/2/1872  Jan Taeymans

                                                XXX Wachtebeke 1883  Dominicus Tacq

                        3. Dominia        ° Wachtebeke 24/7/1826

                                                + Wachtebeke 7/12/1891 : 65 jr

                        4. Augustinus    ° Wachtebeke 18/4/1829

                                                + Wachtebeke 26/4/1912 : 83 jr

                   5. Petrus         ° Wachtebeke 25/2/1832

+ Wachtebeke 04/3/1909 : 77 jr

X Wachtebeke 11/11/1868  Marie Theresia Bauwens

                        6. Isabella         ° Wachtebeke 2/8/1834

                                                X Wachtebeke 1866  Carolus Ludovicus De Pue

 

 

            Adres:  Walderdonk 49  Wachtebeke (volkstelling van 1846)

                        Walderdonk 66  Wachtebeke (1867, hernummering)

                        Walderdonk 58  Wachtebeke (1880, hernummering)

 


                Joannes Francies Veldeman groeide op in de tijd van Napoleon, toen België door de fransen bezet was.  Aangezien Napoleon heel wat oorlogen voerde, was er een algemene legerdienstplicht ingevoerd.  Alle 20-jarigen werden hiertoe opgeroepen.  Zo werd Joannes Francies, in 1806 gerecruteerd in het leger van Napoleon.

Zijn naam komt voor in een lijst van de nationale militie.  Hieruit blijkt dat er heel wat deserteurs waren, die onderdoken om aan de legerdienst te ontsnappen.  Ze werden allen veroordeeld tot een boete van 1500 frank.  Bij "Jean Francois Veldeman" staat er echter geen speciale vermelding, hij zal zijn dienst dus normaal vervuld hebben.

De enige nadere specifikaties over Joannes luiden:

beroep: "domesthique" (= knecht), en zijn lichaamslengte: 1 meter 64 cm (een gemiddelde voor die tijd). 

 

 

            In 1822 huwde Joannes Francies met Sophia Desmaele.  Ze was het 6-de kind uit een gezin van 7 van Francies Bernard Desmaele, landbouwer, en Anna Maria van de Voorde, spinster, uit Wachtebeke.  Sophia's vader was reeds in 1794 gestorven, toen Sophia pas 4 jaar was. 

Als beroep van Joannes wordt bij het huwelijk vermeld: landman. 

Bij de geboorte van hun kinderen worden verscheidene beroepen van de vader opgegeven.  Bij het eerste kind wordt Joannes een arbeider genoemd, bij het 2-de kind: dagloner, bij het derde: landbouwer, en voor de volgende 2 geboortes opnieuw landman.

Joannes was dus een landbouwer, maar de aanduidingen arbeider en dagloner, duiden erop dat hij naast zijn eigen landbouwaktiviteiten ook wel enige tijd voor andere boeren zal gewerkt hebben.

Als woonplaats wordt steeds de wijk Walderdonk vermeld.

 

            Joannes en Sophia konden niet schrijven.  Op de geboorteakte van hun zoon Petrus, in 1832, staat uitdrukkelijk vermeldt "dat de vader (Joannes) verklaert heeft niet te konne schrijven".  Nochtans konden zijn ouders Joseph Veldeman en Aldegonde Broeckaert dat wel.  Aldegonde was trouwens de enige die zelf ondertekende op de huwelijksakte van Joannes en Sophia.

 

            Joannes is wellicht schielijk overleden.  Zeven en een halve maand na zijn dood bevalt zijn weduwe Sophia van hun zesde kind: Isabella.  De geboorteaangifte ervan op het gemeentehuis wordt ditmaal door een vroedvrouw gedaan.

 

 

            Sophia Desmaele hertrouwt drie jaar later op 26/10/1836 met Joannes Dierick, een landbouwer die geboren is in Evergem op 2/7/1794, toen wonende te St. Kruis Winkel.  Geen van beiden kunnen hun naam schrijven.

De huwelijksakte vermeldt dat "den bruydegom, de bruyd en haere moeder verklaert hebbende niet te konnen schrijven".

De ouders van Jan Dierick waren beiden gestorven in St. Kruis Winkel, zijn moeder pas 8 maanden voor zijn huwelijk.  Misschien zocht hij zich wel een nieuwe thuis.

 

Een volkstelling uit 1846 vermeldt dat Joannes Dierick, Sophia en haar kinderen op de Walderdonk woonden op het huisnummer 49.  Hun huis is gelegen langs de linker straatkant komende van Wachtebeke.  Op ditzelfde adres woont ook Sophia's ongehuwde zuster, Maria Theresia Desmaele, een naaister.

 


                Bij de dood van Sophia Desmaele, in 1855, wordt er ten behoeve van de belastingaangifte een successieregistratie opgesteld.  Hieruit blijkt dat alle bezittingen gemeenschappelijk op naam staan van Sophia en haar zuster Marie Therese.  Wellicht zijn alle eigendommen dus afkomstig van de familie Desmaele. 

De nalatenschap van Sophia Desmaele wordt als volgt omschreven:

- De helft in eene partij boschland, gelegen te Wachtebeke sektie

  Walderdonck, sectie A numeros 977 & 979, tezamen groot 41 a 60 ca.

  Gewaerdeerd voor deze helft op de som van tweehonderd vijftig francs.

- De helft in twee partijen land gelegen als voren sectie A numeros 978

  & 980 tezamen groot 90 a. 

  Komt voor de helft tot zeshonderd negen francs dertig centimen.

- De helft in eene partij land gelegen als voren, genaemd de vaert,

  sectie A numero 1284, groot 47 a 50 ca.  Komt voor de helft op

  vierhonderd zeventig francs vijfentwintig centimen.

- De helft in een hofstedeken met boomgaerd, tuin en hofland, gestaen

  en gelegen als voren, sectie A numeros 1126, 1127, 1128 & 1129,

  tezamen groot 34 a 50 ca.  Komt gezamelijk voor de helft op

  achthonderd achtenvijftig francs vijfenzeventig centimen.

De totale oppervlakte van de eigendommen bedraagt dus 2 Ha 13 a 60 ca, en de waarde van Sophia's helft hiervan bedraagt 2188,30 Fr.

De erfgenamen moeten ondertekenen op de aangifte, doch twee kinderen uit het gezin kunnen hun eigen naam niet schrijven.  Het zijn: Augustus en de jongste dochter Isabelle.

 

Jan Dierick is geen erfgenaam, wel de 6 kinderen van Joannes Veldeman en Sophia Desmaele.  Jan Dierick verhuist op 29/12/1856, dus 1 jaar na de dood van Sophia, naar St.-Kruis-Winkel.  Er is blijkbaar niets meer dat hem nog bindt aan de familie Veldeman.  Hij had er 20 jaar bij gewoond.

Sophia's zuster, die mede-eigenaar is van alle bezittingen, blijft er wel wonen tot ze in 1862 sterft, 7 jaar na Sophia. 

 

 

            Uit de registratie van de burgerlijk stand blijkt ook dat de oudste dochter Nathalie vanaf 1852 een tijdje als dienstmeid verbleven heeft in Westdorpe, en haar jongste zus Isabella woonde eveneens enige tijd als dienstmeid in St.-Kruis-Winkel, maar kwam in 1862 terug naar huis.

 

 

            Enkele jaren na de dood van Sophia Desmaele blijven er uiteindelijk nog 3 ongehuwde kinderen samen wonen op het ouderlijk erf.  Deze drie ongehuwden zijn Nathalia, Dominia en Augustus, allen landbouwers. 

Na de dood van Nathalia en Dominia, komt hun broer Petrus, onze volgende stamvader, in 1899 op de hofstede van zijn moeder, bij zijn overblijvende broer Augustus wonen.

 

 

 

Bronnen:

 

-          Parochieregisters Wachtebeke: geboorten, huwelijken.

-          Gemeentelijke bevolkingsregisters Wachtebeke: geboorten, huwelijken en overlijdens.

-          Wachtebeke Volkstellingen burgerlijke stand van 1846, 1867 en 1880.

-          Naamlijst Nationale Militie van de jaren 1800 tot 1812 in Wachtebeke. Veldeman Jean Francois komt hierin voor in 1806 als nummer 34/187/197.

-          Successie-registratie der belastingen van Sophia Desmaele op 29 november 1855 volume 20 folio 55.  Vindplaats: Rijksarchief Beveren-Waas.

 

 

<< Terug naar overzichtspagina