<< Terug naar overzichtspagina

 

Marcus Antonius Billiet       X Aarsele 1791                      Carolina Dierckens

(fs Carolus Emmanuelis  X  Francisca Van Wonterghem)

° Poeke 31/05/1758                                                               ° Aarsele ca 1770

+ Aarsele 10/04/1819 : 60 jr                                                  + Aarsele 13/07/1825 : ca 55 jr

 

Kinderen Billiet:

 

1. Marcus Antonius

° Aarsele 1794

2. Felicite

° Aarsele 18/09/1796

3. Serafina

° Aarsele 10/11/1798

4. Florentinus

° Aarsele 26/04/1801

+ Tielt 28/02/1863 : 61 jr

X Aarsele 12/01/1848  Julia Van Severen

5. Rosalie

° Aarsele 29/10/1803

6. Leon

° Aarsele 17/03/1807

+ Brugge 09/12/1833 : 26 jr

7. Maria Ludovica

° Aarsele 26/10/1811

 

Getuigen geboorteakten kinderen:

Kind

Getuigen geboorteakte

Serafina

Joseph Dierckens kamslager, en Rosalia Craymeersch (Poecke)

Florent

Philippe Jean Billiet 38 jaar (Ruiselede) en Catharine Bugerier 44 jaar

Rosalie

Yvon Van Craeymeersch 24 jaar, koperslager (Ruiselede) en Jean Baptiste Vandendriessche Notaris in Aarsele

 

 

Marcus Anthonius Billiet was net als zijn voorouders zeer goed geschoold. Hij had Latijn gestudeerd in Tielt en daarna studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit Leuven. Hij schreef er een medisch proefschrift over de choleraziekte onder de Latijnse titel: “Repetitio medica de cholera morbo”, dat nu nog steeds in de centrale bibliotheek geregistreerd is en gedateerd werd op 22 juli 1783. Hij was toen 25 jaar oud. In die tijd was studeren aan de universiteit enkel weggelegd voor de beste studenten uit rijke families.

 

In 1798 werd hij vermeld als “Officier van de civiele staat der commune van Aarsele”. Deze benaming verwijst naar een functie als gemeentelijke schepen van de burgerlijke stand. Dat was echter niet zijn hoofdberoep, want zijn eigenlijke beroep was geneesheer. Een Franstalige akte uit 1801 noemt hem “Medicin” en in 1803 “Officier de Santé”.

 

 

            Een zoon van Marcus Antonius had net dezelfde naam als zijn vader. Die zoon had bovendien ook hetzelfde beroep van dokter (“Chirurgien”).

In het boek “Geschiedenis van Aarseele” wordt het volgende citaat uit de archieven vermeld over die zoon:

Den 10 Mei 1826, is om 6 ure 's avonds in de vergadering ten Dorphuize plechtig toegereikt aan den heer Marcus Antonius Billiet, heelmeester en pokinter, eene gouden medalie, door Zijne Majesteit den Koning toegestaan, als belooning voor zijnen iever.
Dit was al de derde eervolle onderscheiding die hem te beurt viel.

 

Inenting tegen pokken werd voor het eerste toegepast in het begin van de jaren 1800. Een Engelse arts had in 1796 opgemerkt dat melkmeisjes, die door het melken een koepokkeninfectie aan de handen hadden doorgemaakt, geen mensenpokken kregen. Koepokken zijn voor mensen ongevaarlijk en laten enkel wat plaatselijke littekens na, terwijl mensenpokken in een derde van de gevallen een dodelijk afloop hadden. In de jaren na die ontdekking werden in diverse landen grootschalige vaccinatiecampagnes opgezet, gebaseerd op inenting met koepokken. Deze inentingen werden door de overheid aangemoedigd.

Op 18 april 1818 had Koning Willem I der Nederlanden een “gouden Medaille voor Koepokkenvaccinatie” ingesteld voor artsen die bewijsbaar meer dan 50 personen hadden ingeënt.

Zoon Marcus Antonius Billiet was blijkbaar één van die artsen die deze moderne methode toepaste en daarvoor meermaals een medaille kreeg.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Geboorten en Huwlijken Burgerlijke Stand West-Vlaanderen via website rijksarchief Brugge: www.vrijwilligersrab.be

-          Opzoekingen van mevr Marleen Braekevelt

-          Boek “Geschiedenis van Aarseele”, door Pastor Ed. De Clercq (uitgave 1881).

-          Wikipedia, zoekwoord: ‘koepokken’

-          Lijst van publicaties in de Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, opvraagbaar via website http://opac.libis.be, zoekwoord: “Billiet” jaartal 1783.
Titel: Repetitio medica de cholera morbo. Praeside: Adriano Carolo Josepho Van Rossem, defendet: Marcus Anthonius Billiet. 22 Julii 1783

 

 

<< Terug naar overzichtspagina