<< Terug naar overzichtspagina

 

Petrus Franciscus Billiet      X Poeke 17/09/1804               Carolina Degraeve

(fs Joannes  X  Maria Catharina De Baets)                                                 (fa Sebastianus  X  Anne Marie Sutterman) 

° Lotenhulle 28/02/1784                                                        ° Vinkt 07/03/1780

+ Lotenhulle 05/02/1855: 71 jr                                              + Poeke 28/02/1837: 57 jr

 

Het parochieregister vermeldt het kerkelijk huwelijk op 1 oktober 1804.

Huwelijksgetuigen: Joanne Succaet & Coleta Francisca De Graeve

 

Kinderen 1ste huwelijk:

1. Marie Julie

° Poeke 14/05/1805

2. Jan Baptist

° Poeke 08/08/1807

3. Juliana

° Poeke 06/03/1811

4. Coleta Francisca

° Poeke 20/02/1813

5. Adolphus

° Poeke 11/11/1814
+ Poeke 01/12/1855: ca 41 jr
X (voor 1842)  Seraphina Verstraete

6. Carolus Ludovicus

° Poeke 22/09/1816
+ Poeke 21/03/1866: 49 jr
X Ruiselede 18/06/1845  Maria Ludovica Deram

7. Ivo

° Poeke 31/01/1818

8. Francies

° Poeke 13/12/1819
+ Poeke 14/08/1850: 30 jr
X  Maria Francisca Vandenberghe

9. Virgenie

° Poeke 08/05/1822
X  Petrus Heyndrickx

10. Paulina

° Poeke 02/06/1825
+ Nieuwpoort 14/06/1892: 67 jr
X  Roland Vandecasteele

11. Eduardus

° Poeke 14/07/1826
+ Ruiselede 19/04/1892: 65 jr
X Ruiselede 17/04/1858  Nathalie Baete

 

 

XX 28/03/1840          Rosalia Bouton

                                   ° Zeveren 06/04/1822

 

Kinderen 2de huwelijk:

1. Augustus

° Poeke 27/01/1841

2. Maria Elisa

° Poeke 13/06/1842
+ Gentbrugge 25/01/1914: 71 jr
X  Richard Segers

3. Richardus

° Poeke 16/02/1844
+ O.L.V.-Lombeek 25/08/1904: 60 jr
X O.L.V.-Lombeek 18/04/1866  Maria Wivina De Beenhouwer
XX O.L.V.-Lombeek 27/05/1868  Joanna Henrica De Beenhouwer
XXX 1875  Maria Paulina Van Holder

4. Emilianus Henricus

° Poeke 27/09/1845
+ Ruiselede 27/08/1922: 76 jr
X O.L.V.-Lombeek 15/05/1882  Carolina Victoria Van Holder

5. Basile Marie

° Poeke 27/07/1847

6. Camillus (of Cornelius)

° Poeke 16/02/1850

7. Alphonsus

° Poeke 08/10/1852

8. Maria Josephina Charlotte

° Poeke 16/03/1855
+ Gent 14/03/1860: 5 jr

 

 

Petrus Franciscus Billiet was net als zijn vader “metser” van beroep en zijn eerste vrouw Carolina Degraeve was “spinster”.

 

In die tijd voerde Napoleon Bonaparte heel wat oorlogen en voor de massale uitbouw van zijn leger was de algemene legerdienstplicht ingevoerd in alle gebieden die door Frankrijk bezet waren, dus ook in België. Op de leeftijd van 20 jaar werden alle mannen opgeroepen voor hun legerdienst. Maar niet iedereen liet zich gewillig inlijven in het leger. Petrus Franciscus Billiet moest vanaf 1804 zijn dienstplicht vervullen, maar in 1805 dook hij onder en werd dus gezocht als deserteur.

Niet zelden werd in zo’n geval druk uitgeoefend op deserteurs door bij de ouders te dreigen met boetes en opsluitingen, en dat gebeurde ook bij Petrus Franciscus. In juli 1805 ontving het gemeentebestuur van Poeke het bericht dat Pierre-François Billiet zijn eenheid niet vervoegd had en men dreigde met een boete ten laste van zijn echtgenote of zijn ouders. Daartoe werd bij de gemeente geïnformeerd naar de fortuintoestand van de familie Billiet. Als antwoord op die vraag antwoordde de gemeente met volgende Franstalige brief (citaat uit het boek “Geschiedenis van Poeke”):

 

Originele Franse tekst

Nederlandse vertaling

j’ai l’honneur de vous informer monsieur que Pierre François Billiet, fils de Jean et de feu Catherine de Baets, conscrit refractaire de la commune de Poucques, est mariée le 30 fructidor an 12 et que sa femme est depuis son absense dans la plus grande indigence, avec un petit enfant, et consernant Jean Billiet son père il a deux petits maisons avec vingt cinq verges de terre qui sont plus chargé de rentes quil ne vaux et est aussi dans l’indigence absolue avec six enfants, par consequanse je crois monsieur que ni l’un ni l’autre est dans le cas de pouvoir payer la moindre amende ou indemnité.

Ik heb de eer u te informeren mijnheer, dat Pierre François Billiet, zoon van Jean en van wijlen Catherine de Baets, dienstplichtige dienstweigeraar van de gemeente Poeke, is getrouwd op 30 fructidor jaar 12 (=17 september 1804), en dat zijn vrouw zich sinds zijn afwezigheid in de allergrootste armoede bevindt, met een klein kind, en wat betreft Jean Billiet zijn vader, hij heeft 2 kleine huisjes met 25 roe grond, die met meer renten belast zijn dan hij kan opbrengen en is ook in absolute armoede met zes kinderen, bijgevolg geloof ik mijnheer dat noch de ene noch de andere in het geval is om de minste boete of schadeloosstelling te kunnen betalen.

 

In deze brief lijkt het erop dat de verantwoordelijken van het gemeentebestuur van Poeke hun inwoners proberen te beschermen tegen de eisen van de Franse bezetter. Ze zetten dik in de verf dat er absolute armoede is en zelfs de minste boete helemaal niet kan betaald worden. Voor de vader van Petrus Franciscus verklappen ze nochtans dat hij twee huizen heeft, maar ze minimaliseren dat door duidelijk te stellen dat het kleine huisjes zijn met weinig grond en dat hij de afbetaling ervan niet aan kan en bovendien veel kinderen heeft.

De afloop van deze onderduikgeschiedenis is onbekend.

 

Vanaf 22/07/1835 woonde in het huis van Petrus Franciscus Billiet ongeveer een jaar lang een zekere Charles Louis Bruneel, een metser van 30 jaar oud, geboren in Tielt. Hij vertrok op 01/06/1836 naar Lotenhulle.

De bevolkingsregisters van Poeke van de periode 1847-1866 vermelden dat het gezin toen in deKasteelstraet” in Poeke woonde. Ze hadden tussen 1848 en 1851 een inwonende dienstmeid in huis: Coleta De Waelsche. Ze kwam in 1848 vanuit Ruiselede als dienstmeid van 16 jaar oud, en vertrok op 29/06/1851 naar Tielt.

 

Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde Petrus Franciscus met Rosalia Bouton die 38 jaar jonger was dan hijzelf.

Petrus Franciscus Billiet overleed in 1855 op 71-jarige leeftijd. Zijn laatste kind werd anderhalve maand na zijn dood geboren.

 

Twee jaar na het overlijden van Petrus Franciscus Billiet, in 1857, hertrouwd zijn tweede vrouw Rosalia Bouton met Constant Billiet (° Tielt 14/06/1828, dagloner). Uit dit huwelijk werd een dochter Prudentia Billiet geboren in Poeke op 01/07/1858.

Het gezin met alle kinderen van Rosalia Bouton verhuisde naar Gent op 03/12/1859. De kinderen uit het eerste huwelijk van Petrus Franciscus Billiet waren toen al het huis uit en verhuisden niet mee naar Gent.

 

Van de kinderen uit het eerste huwelijk werden de zonen Adolph, Carolus Ludovicus, Francies en Eduard allen “metser”. De meeste van hen begonnen al heel vroeg te werken: Ludovicus (Louis) was in 1827 al metser toen hij pas 12 jaar was en zijn broer Adolf was toen een 15-jarige metser. Ze werkten waarschijnlijk bij hun vader.

Dochter Pauline was spinster.

 

De kinderen uit het tweede huwelijk hadden duidelijk een veel betere scholing gekregen in Gent. Ze waren blijkbaar intelligent en kregen kansen om verder te studeren. Ze hadden dan ook hoogstaander beroepen en leefden in welstand. Van hen zijn volgende zaken bekend:

-          Richardus werd “gemeente onderwijzer”. Hij woonde eerst een tijd in Elsene nabij Brussel en trouwde in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Vlaams Brabant). Daar was hij in 1882 “koster”.

-          Emilianus Henricus trouwde in 1882 eveneens in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, maar woonde in Ruiselede. Zijn beroep werd toen genoemd: “grondeygenaer”. Hij werd een vooraanstaand figuur in Ruiselede en bracht het tot fabriekseigenaar, gemeentelijk schepen en senator.

-          Cornelius woonde in 1882 in Brussel en was toen “rentenier”.

 

Hun moeder Rosalia Bouton bleef minstens tot in 1882 in Gent wonen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Bevolkinsgregisters Poeke 1827 (vindplaats: gemeente-archief van Aalter): huis 82, gezin van Billiet Pr Fr en Degraeve Caroline

-          Bevolkinsgregisters Poeke 1847-1866 (vindplaats: gemeente-archief van Aalter): boek 2, pg 94, Kasteelstraat, gezin van Billiet Francies en Bouton Rosalia, met 2 kinderen uit het eerste huwelijk en 8 kinderen uit het tweede huwelijk.

-          Boek “Geschiedenis van Poeke”, pg 296, linker kolom, 4de alinea: brief over deserteur Pierre-François Billiet zoon van Jean en wijlen Catherine de Baets

-          Huwelijksakten van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, via website http://arch.arch.be => zoeken naar personen
In één van de akten is Cornelius Billiet getuige, terwijl de bevolkingsregisters van Poeke over Camillus Billiet spreken.

-          Overlijden in Gent via website http://arch.arch.be => zoeken naar personen

 

<< Terug naar overzichtspagina