<< Terug naar overzichtspagina

 

Emilianus Henricus Billiet   X O.L.V.-Lombeek 15/05/1882        Carolina Victoria Van Holder

(fs Petrus Franciscus  XX  Rosalia Bouton)                                                                 (fa Leo Jacobus  X  Josephina De Ro)

° Poeke 27/09/1845                                                                          ° Herne 01/11/1859

+ Ruiselede 27/08/1922: 76 jr                                                           + Ruiselede 31/12/1920: 61 jr

 

Kinderen Billiet

1. Leon

° Ruiselede 15/05/1883
+ Ruiselede 31/10/1905: 22 jr

2. Josephina Maria Charlotta

° Ruiselede 16/09/1884
+ Gent 17/12/1954: 70 jr
X ca 1907  Georges Thienpont

3. Robert

° Ruiselede 07/12/1885
+ Ruiselede 02/10/1905: 19 jr

4. Julien

° Ruiselede 15/05/1888
+ Ronse 19/04/1969: 80 jr
X  Carola Vanderougstraete

5. Helene

° Ruiselede 10/02/1890
+ Bertem 05/11/1981: 91 jr

6. Juliette Angelina Augusta

° Ruiselede 11/04/1892
+ 03/06/1893: 1 jr

7. Juliette

° Ruiselede 28/12/1894
+ Ardooie 29/12/1994: 100 jr
X  Joseph Vanden Bussche

8. Marcel

° Ruiselede 11/08/1896
+ Tielt 19/01/1970: 73 jr
X  Jeanne Debandt

 

 

Emiel Billiet was als kind in 1859 samen met zijn moeder vanuit Poeke naar Gent verhuisd.

In 1882 woonde hij evenwel in Ruiselede en trouwde dat jaar in het Branbantse Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Vermoedelijk leerde hij zijn vrouw Carolina (Charlotte) Van Holder kennen via zijn broer Richard die toen al enkele jaren in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek woonde en daar eveneens getrouwd was met iemand van de familie Van Holder.

Emiel Billiet moet ten tijde van zijn huwelijk al een rijke persoon geweest zijn, want zijn beroep werd in de huwelijksakte omschreven als “grondeygenaer“. Ook de ouders van zijn vrouw waren vermoedelijk rijk, want ook voor hen werd als beroep “eygenaer” vermeld.

 

Na zijn huwelijk gingen Emiel en zijn vrouw terug in Ruiselede wonen. Ze kochten een bestaand 18de-eeuws herenhuis in de Aalterstraat in Ruiselede, niet ver van het kruispunt met de Waterboordstraat. Volgens briefwisseling in het gemeentearchief, deed Emiel Billiet in 1883 een aanvraag om de woning te mogen optrekken (“exhausser une maison”). Waarschijnlijk werd dan de dakhelling en kroonlijst aangepast, vensters en gevel verbouwd en kalkbepleistering op de gevel aangebracht. Hierdoor kreeg het huis zijn huidig uitzicht in neoclassicistische stijl met twee bouwlagen en zes traveeën (herhalende delen).

Achter het huis lag een ruime beboomde tuin met centrale vijver en een smeedijzeren brug, een 19de-eeuws koetshuis, een druivenserre en een tuinprieel.

Tegenwoordig is dit huis opgenomen in het “beschermde dorpsgezicht van Ruiselede”.

 

Aansluitend met de tuin hadden ze in 1883 ook nog een andere eigendom met daarop een woning en een werkplaats die uitkwamen in de Waterboordstraat. Emiel Billiet liet daarvan meerdere verbouwingen en uitbreidingen uitvoeren. Rond 1896 werd de woning in de Waterboordstraat omgezet tot een wasserij horend bij het huis in de Aalterstraat.

Vanaf dan kwam de ondernemersgeest van Emiel Billiet volop naar boven. In april 1897 werd zijn naam vernoemd als medeoprichter, samen met enkele West-Vlaamse baronnen, van een coöperatieve vennootschap in Oostende die tot doel had de export te bevorderen van Belgische landbouw-, tuinbouw- en serreproducten. De vennootschap noemde: Fédération générale des agriculteurs belges.

 

Samen met plaatselijke landbouwers richtte hij een coöperatieve vennootschap op en bouwde in 1897 op zijn grond in de Waterboordstraat als één van de eerste een “Laiterie à Vapeur” (stoommelkerij). Op de straatgevel ervan staat met gevelstenen gedateerd: "1897" - "MELKERIJ" - "1898".

 

 
Circa 1909 werd een deel van de wasserij afgebroken en het gebouw omgevormd tot witgoedfabriek.

Rond 1910 werd tussen wasserij en melkerij de eerste langsvleugel van de fabriek gebouwd.

In 1912 is de witgoedfabriek overgeschakeld naar productie van breigoed en werd een vleugel parallel aan de melkerij toegevoegd. Het bedrijf specialiseerde zich in het vervaardigen van interlockstof die er werd verwerkt tot ondergoed.

 

Behalve deze fabriek had Emiel ook nog andere eigendommen. De krant “’t Getrouw Maldeghem” publiceerde in 1919 en 1920 aankondigingen dat “Emiel Billiet grondeigenaar te Ruysselede”, een ”venditie” hield van Canadabomen (60 bomen in 1919 en 65 bomen in 1920). Hij deed dus allerhande winstgevende zaken met zijn eigendommen.

 

Naast zijn ondernemerschap was Emiel Billiet ook in de politiek actief.

Vanaf 1904 werd hij gemeenteraadslid in Ruiselede en vanaf 1913 was hij schepen.

In mei 1913 werd de onderscheiding “Ridder in de Leopoldsorde” door de koning toegekend aan Emiel Billiet met de vermelding: “inrichter van landelijke werken te Ruysselede”.
Van 16/11/1919 tot 1921 was Emiel ook senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt.

 

Emiel overleed in 1922. Zijn bidprentje somt al zijn titels op:

-          Officier der Leopolds Orde

-          Gewezen senator

-          Oud-schepen

-          Schatbewaarder der Kerkfabriek

-          Voorzitter-stichter van “Werkmans Vooruitzicht”

-          Voorzitter en erelid van verscheidene maatschappijen

-          Lid der bestaande genootschappen

 

Op zijn bidprentje staat ook zijn foto:

 

Van zijn kinderen zijn volgende zaken gekend:

-          De oudste zoon Leon studeerde als “kandidaat in de rechten bij de Katholieke Hogeschool te Leuven” en slaagde in 1903 met grote onderscheiding. Hij overleed echter in 1905 op 22-jarige leeftijd.

-          Ook zoon Robert overleed in diezelfde maand in 1905 op 19-jarige leeftijd.

-          Dochter Josephina trouwde met Georges Thienpont, zoon van “den achtbaren heer volksvertegenwoordiger van Oudenaarde”. Josephina ging bij de familie Thienpont wonen in Etikhove op hun chique domein “Hof te Cattebeke”.

-          Zoon Julien Billiet volgde zijn vader op als uitbater van de breigoedfabriek, samen met zijn broer Marcel. Hun bedrijf was in de jaren 1940 het grootste van Ruiselede en verschafte werk aan een honderdtal vrouwen. Daarnaast werd Julien ook burgemeester van Ruiselede van 1921 tot 1953 (met onderbreking van 1942 tot 1944).

-          Dochter Helene trad in het klooster bij de Zusters van Liefde. Haar kloosternaam was: zuster Jean De La Croix.

-          Zoon Marcel was samen met zijn broer Julien uitbater van de breigoedfabriek.

 

 

---------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-        Gegevens huwelijksakten in O.L.V.-Lombeek via http://arch.arch.be/ > zoeken naar personen

-        Gegevens van Marnik Braet (heemkundige kring Oud Ruysselede) over Emiel Billiet en zoon Julien Billiet

-        Bidprentjes van Emiel Billiet en van enkele kinderen van Emiel (via http://www.bidprentjes.be/index.php?lang=Nld)

-        Onroerend erfgoed in Ruiselede, via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
Herenhuis in de Aalterstraat nr 7: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/90379
Stoommelkerij en stoomwasserij:  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/90697

-        Grondplan van de breigoedwarenfabriek in de Waterboordstraat in 1960 via website: http://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?d=240158&k=billiet&l=3&p=70&id=-1&t=1&pn=1&pz=100

-        Krantenartikelen in ’t Gtrouwe Maldeghem opvraagbaar via http://www.maldegem.be/getrmaldegem/index.htm
. 1905-11-05 Mijnheer en Madame Emiel Billiet zijn diep bedroefd over het afsterven van hunnen oudsten zoon
. 1906-12-23 aankondiging aanstaand huwelijk van Mej. Billiet, dochter van M.E. Billiet-Van Holder, met M. Joris Thienpondt.
. 1919-10-12 Emiel Billiet grondeigenaar te Ruysselede, venditie van 60 koopen Canadaboomen
. 1920-10-24 Emiel Billiet grondeigenaar te Ruysselede, venditie van 65 koopen Canadaboomen
. 1921-05-01 verkozene Julien Billiet
. 1922-09-03 Te Ruiselede overleed de heer Emiel Billiet, oud-senator en vader van den huidigen heer burgemeester

-        Krantenartikelen in Den Denderbode opvraagbaar via http://aalst.courant.nu/
. 1903-08-06: Met grote onderscheiding: M. Leo Billiet, van Ruysselede, candidatuur in wijsbegeerte en letteren, 2de proeve.
. 1908-08-02: Met goede uitslag: Wijsbegeerte: J. Billiet, van Ruysselede

-        Krantenartikel in Het Ypersche Volk opvraagbaar via http://www.historischekranten.be/
. 1913-05-24 Ridder in de Leopoldsorde: Emile Billiet, inrichter van landelijke werken te Ruysselede

-        Krantenartikel in de Oostendse krant Le Carillon van 12/05/1897: “Exportation des produits agricoles”, met vermelding van “E. Billiet à Ruysselede”. Opvraagbaar via http://god.biboostende.be/

 

<< Terug naar overzichtspagina