Stephan Andersson Glømmen

Fakta om Stephan Glømmen

Slekts varianter:

Rømer eller Bratt eller ingen
Adel eller bonde


Det er stor unenighet om slektsopphavet for beboerne til Glømmen. Her lukter det Adel og her er det fjøslukt.Men i middelalderen var her stor gard ! Det finnes dokumenter tilbake til 1400 ....