International Justice Mission

Ønsker du retferdighet ?

Nyttige Web siter!

International Justice MissionRettferd i en urettferdig verden.....Hvorfor skal du og jeg så lett overse at noen lider akuratt idag? Vi tenker altid att noen andre får ta seg av dette problemet! Men Jesus har ingen andre til å ta seg av dette problemet enn deg og meg..... Synest du det er o,key at barn blir brukt i prostitusjon, at andre blir utryddet fordi det er plagsomt med gatebarn. Er det o,key å kjøpe billige varer, som er billige fordi barn har arbeidet gratis under tvang. Enslige kvinner i søramerika ( indianske) blir drevet bort fra sine små eiendommer, fordi en rikmann trenger deres eigendom til sin bedrift. Smerter det oss ikke at vi sitter behagelig her hjemme og lar "hummla" suse ? Noen billeder fra I J M arbeid

Noen billeder fra I J M arbeidI Afrika blir mange barn brukt som slaver. Det er ikke lenge siden vi fikk raporter om dette, og tv billeder gikk verden over..

Choose another thumbnail from the list on the left, or return to the front page.
under utarbeidelse 23/05/01

Email: roylind@online.no