Renold Burke

I Nederland bor Renold Burke, som er forkynner og driver misjonsarbeid. Han er en kristen ambassadør som han kaller seg. Renold som selv har en belastet bakgrunn, har kommet igjennom til en seirende tro på at Jesus kan !! Vi trenger inspirerte forkynnere som vitner om at JESUS kan og vil være med oss fult og helt alle dager! Seier finner vi, når vi forstår at Jesus er den samme i går og i dag , ja til evig tid! ( siden er under konstruksjon) PAGES ARE UNDER CONSTUCTION 11may 2001

Renold Burke