Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Hala kaldığına inandık

 

 

Ana Sayfa
Arama
Ziyaretçi Defteri
Künye
Destekleyenler
İstek Formu
e-mail
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celal Yahşi /kimdir

Belgariad Halklari:

Belgariad Haritasý"Bir kitap okudum ve hayatım değişti"*. Olmayan bir dünyada geçiyordu konusu. Olmadığını biliyordum.Ama olmalıydı. Hatta buradan valizimi toplayıp turistik gezi yapmalıydım oralara.

Bir kere okumak yetmedi.Sonra okumak yetmedi. Sonunda iltica edip vatandaşı oldum bu dünyanın. Gerizekalı bir Mimbre Şövalyesi** olarak.

Tanrılar var burada, biraz kaprisliler ama olup olmadıkları tartışılmıyorlar. Varlar. İrade ve söz var. Tabii ki iyi ve kötü var.Gerçi sizin dünyadakinizden daha keskin hatları var aralarında.Tabi ki büyücüler var. Sınırsız cesaret, ölesiye korkaklık, aptallık derecesinde umut var.Saçma sapan aşklar da mevcut.

Yedi tanrı dünyayı yaratığında, her biri bir halk aldı kendine. Sadece bir halk tanrısız kalmıştı, onların bir kısmının tanrılığını da Ul yapmaya başladı yalvarmalara dayanamayarak.

 

Ülkeler:

Alornya:

AlarnyaAlornlar Tanrıların en küçüğü Ayı Tanrı Beların halkıdır.Torakın çaldığı Aldur'un Taşı'nı Riva Demirpençe ve kardeşleri tekrar Alorn diyarına getirdiğinde , halk farklı yönlerden gelişsin ve birbirleriyle rekabet edip ilerlesinler diye Belar tarafından dörde bölündü.

Kral Çerek, Çerek Ülkesinin başına geçti,kurnaz oğlu Dras doğuya giderek Drasniya'yı kurdu, Algar güneye gidip Algar Ülkesinin başına geçti.En küçük oğul Riva da, taşı korumak için Rüzgarlar adasına gidip Riva Krallığı'nı kurdu.

Çerek Ülkesi:

Çerekler kuzeyde troll ülkesinin güneyi, Dussed nehrinin batısına yerleştiler. Denizcilikte çok ilerlediler. Korkunç baltacıları ve iri piyadeleriyle Batı ordularında savaştılar.Savaş Gemileriyle kimse başa çıkamadı.Rüzgarlar Adasını denizden korudular.

Çerekler genel özellikleriyle Vikingleri çağrıştırırlar.Şimdiki Kralları Anheg ve Kraliçeleri İslena başkent Val Alorndadır. Çerek Ülkesinde herkesin bildiği ve uyulan tek bir kural vardır:"Çerek Ülkesine hiç bir Angarak giremez".

Drasniya:

Drasniya Çerek'in doğu komşusudur ve Çerek köfrezine kıyısı vardır, güneyinde Algarya, batısında Gar Og Nadrak bulunur.

Drasniyalılar savaşta mızraklı piyadeleriyle Alorn ordusunda saf tutarlar. İstihbarat teşkilatları müthiş gelişmiştir ve hemen hemen bütün siyasetleri bu yöndedir. Şimdiki kralları Rhodar, kraliçeleri Porenn'dir. Başkenti Boktor'dur.

Algarya:

Drasniya'nın güneyi, Mishrac Ac Thull'un batısı, Cthol Murgos ve Tolnedranın kuzeyi ile Ulgoland ve Senderya'nın doğusunda yer alan stratejik bir bölgedir.

Dünya'nın en hızlı ve güçlü atları Algarya'da yetişir.At üstünde doğar, at üstünde ölürler. Şa-Dar adını verdikleri insanlar atlarla konuşurlar.Algarlar bu özellikleriyle eski Türk-Moğol kavimlerini andırırlar.Kralları Ço-Hag da halkı gibi göçebedir.fakat Aaldur kalesi heryerden önemlidir ve geçilmezdir.

Riva:

Riva Krtalı, bütün krallardan üstün sayılır.Aldur Taşı Rüzgarlar Adasında korunur.Halk Riva Hisarlarında yaşar.Sayısı en az olan Alorn Kabilesidir.Kralın yokluğunda Brand adını verdikleri vekilharçları ülkeyi yönetir ve bir Alorn Kralı kadar yetkisi vardır.

Arendiya:

Boğa Tanrı Chgaldan'ın halkıdır.Korku nedir bilmezler.Aşırı romantiktirler.IQ seviyesi ortalamaları 100'ün çok altındadır maalesef. Sürekli birbirleriyle savaşırlar.Asturya ve Mimbre olarak iki bölgeye ayrılmışlardır..Asturyalılar Wocuneleri yok ettikten bu yana Mimbreler'le savaşırlar.

Asturya'lılar çok iyi okçudurlar.Bu yönleriyle İngilizlere benzerler.Mimbreler'in de zırhlı şövalyeleri Fransızları andırır. Yok edilen Wocuneler de büyük ihtimal Kelt halkları gibiydi.

Bütün ülkede serfler vardır ve soylular serfleri köpek gibi çalıştırıp onlar sayesinde ayakta dururlar.Kralları Korodullin ve kraliçeleri Mayaserana'dır..Başkentleri Vo Mimbredir.

 

Tolnedra:

Aslan Tanrı paragöz Nedra'nın halkıdır. Nedra pazarlığı o kadar sever ki halkı bile ibadetlerinde onla pazarlığa oturur.Allahları kitapları paradır bunların. Para için babalarını bile satarlar.. Maragor'un altınları için bütün Marag ülkesini mahvetmişlerdir.Orman Perileri ülkenin güneyindeki bir ormanda yaşar.Çok kibirlidirler ve krallarına İmparator derler nedense.

Diğer ülkelerle bir sürü anlaşma yaparak baya para kaldırırlar. Lejyonerleri bir çok ülkede yolları korurlar. Senderya'nın ve Arendiye'nın ana yolları Tolnedra toprağı sayılır. Lejyonerleri çok disiplinli ve gelişmiş kalabalık bir ordudur.Batı ordularının merkezini bu lejyonlerler oluşturur.Kralları kim bilir kaçıncı Ron Borune'dur.Başkent Tol Borune'dur.

 

Maragor:

Yıllar önce Tolnedralılar tarafından yok edilmişlerdir. Tanrıları Mara hala bunun yasını tutar. Ülkeleri altın doludur. Tolnedralılar bu katliamı Maragların yamyamlık yaptıkları gerekçesiyle yapmıştır ama bu o kadar ele dokunur birşey değildi. Kutsal kitaplarındaki bir cümleyi yanlış anlşadıkları için yamyamlık yapmışlardı.

Marag halkı ilginç bir biçimde çoğunlukla kadındı.her sekiz kişiden yedisi kadındı. Garip bir halktılar. Marag'ların bir kısmı Murgolara köle olarak satıldılar.

 

Nyissa:

Yılan Tanrı İssa'nın halkıdır. Yılan Kraliçe Salmissra'nın (Türkçe Metis baskısı 2.ciltteki kapak resmindeki taş hatun)yönetiminde yaşarlar. En kalite zehirler buradan çıkar.Ülkelerinin büyük çoğunluğu bataklık ve bok püsürdür.

Nyissa'lılardan her türlü şerefsizlik beklenir.Kendi çıkarları için yapmayacakları adilik yoktur. Zaten ülke ekonomisi uyuştucu ve beyaz kadın ticaretine bağlıdır. Köle ticareti de baya yaygındır.

 

Ulgoland:

Tanrısızlardan Gorim'in yalvarmaları sonucu (yaklaşık 5000 yıl) Ul'un halkı olan Ulgolar, Prolguda yerin altındaki sonsuz mağaralarda yaşarlar.Şeriat düzeni içerisinde çok sevdikleri tanrılarına taparlar sürekli. Durmadan değişik ve aptalca ibadetler yaparlar, ilahi okurlar.Çoğunlukla yobazdırlar.Karanlıkta yaşadıkları için güneşe pek çıkamazlar.

Kendi kendilerine yettiklerini düşündüklerinden diğer halkları pek muhattap almazlar.Yine de Angaraklar'la savaşlarında Alorn ordusuna katılırlar.

 

Senderya:

Senderya toprakları önceden Wocune Arendlerine aitti fakat Asturya'lılar onları yok edince buralar boş kaldı. Tolnedra'lıların politikaları sonucu burada yeni bir krallık kurulmasına karar verildi.Halkı Arend, Tolnedra Alorn karışımıdır ve kendilerine Sendar derler.Çiftçilik önemli geçim kaynaklarıdır. Dürüstlük, çalışkanlık gibi erdemleri vardır.(diğer halklarda bu tür erdemler pek yoktur.. ee yalan dünya).

Senderlar bütün tanrılara saygı duyarlar.Ortak bir dinleri yoktur.Pratik zekalıdırlar.Kral Fulrach ve Kraliçe Layla başkent Sendar da yaşarlar.

 

Aldur'un Muritleri

Aslında bir halk sayılmazlar ama bütün tarnılara tabi olan bir halk olduğunu varsayarsak bunlar da Aldur'un halkı sayılabilir.Belgarath, Beldin, Belkira, Beltira ve Polgara'dan başka mürit yoktur.Algarya'nın güneyindeki Aldur Vadisinde yaşarlar.İlk Mürit Belgarath'tır.Tanrı Aldura "Usta" derler.

 

Morindim:

Bunlar tanrısızlardan bir gruptu, fakat sonra kuzeye göçedip şeytanlara ve türlü zebzebe-i debellahlara tapmaya başladılar.İlkeldirler.Kötüdürler.Gar Og Nadrak'ın kuzeyindeki dağları kendilerine mesken etmişlerdir.

 

Angaraklar:

Lanetli Tanrı Torak'ın halkı. Onlar Tanrılarına Kal Torak derler.Torak onları dörde bölmüştür:Thullar,Murgolar,Nadraklar ve Malloryalılar.Başlarına da Grolimleri geçirmiştir.Malloryalılar Malloreon'de daha iyi anlatılacağı için geçiyorum.

Thullar,Grolimlerin kuzularıdır.Kuzu kuzu tanrılarına kurban edilirler. Murgolar vahşi savaşçılardır, Nadraklar anca içip içip sarhoş olurlar, Grolimler de rahiplerdir ve az biraz büyü gibi birşey yapabilirler.

Gar Og Nadrak'ın başkenti Yar Nadrak,kralları Drosta; Mishrak Ac Thull'un başkenti Thull Mardu,kralları Gethell; Cthol Murgos'un başkenti Rok Cthol, kralları Taur Urgas;Mallorya'nın İmparatoru da 'Zakath'dır.Grolimlerin başı da Ctuchik'tir

Celal Yahşi


Yazdır Mail

Celal Yahşi'ye
Yorumunu Yolla

Kimden:  
Konu: 
Mesaj: 

    
internet kitapçınız kitapyurdu.com'dan binlerce kitaba ulaşabilirsiniz.

*:"Bir kitap okudum ve hayatım değişti.":Hiç sevmem ama Orhan Pamuk

**:Mimbre Şövalyesi: Bkz.Belgariad, David Eddings, Metis Yayınları,1998.


Belgariad'ı On-Line satın alabilirsiniz, hem daha ucuza hem de adresinize teslim. Ödemeyi de ister kredi kartıyla, ister kapınıza teslim edildiğinde yapabilirsiniz.

Belgariad I.Cilt
David Eddings

Belgariad serisi tam beş ciltlik. David Eddings'in ilk Fantezi romanı Belgariad'dır. Kendini bildi bileli Pol Teyzesi'nin yanında, Faldor'un çiftliğinde yaşayan küçük Garion'un, bir gün Masalcı dedesinin gelmesiyle hayatı değişir. Bulaşık yıkamaktan başka bir becerisi olmayan Garion'u bir görev beklemektedir:Dünyayı kurtarmak.
Klasik Fantasik Kurgu hikayeleri gibi görünse de, Belgariad'ı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği D.Eddings'in stiline uygun olarak karakter zenginliği, "bu kadar da olmaz" dedirten olaylar zinciri ve her zaman mantıklı bir zaferle olayların sonuçlanması. Tabii ki, iyiler kazanacak, taş sonunda bulunacak ve kötü tanrı mahvolacak, başı belli, sonu belli fakat başı ve sonu arasında kalan yerler belli değil. Belgariad'ı okuyup "beğenmedim" diyen bir insan görmedim. Genel olarak Fantastik Kurgu kitlesinin dışından olan insanlar bile Belgariad'ı okuduktan sonra bu kitle içine dahil oldular. Bu kitap hayatınızı değiştirebilir. Benimki değişti nitekim.


 
Yardim/Eleştiri/İstek Formu

Copyright © Celal Yahşi
CHElal