Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Batı Krallıkları. Belgariad Haritası
Haritaları Gerçek boyutlarında görmek için üstlerine tıklayın"Bir kitap okudum ve hayatım değişti"*. Olmayan bir dünyada geçiyordu konusu. Olmadığını biliyordum.Ama olmalıydı. Hatta buradan valizimi toplayıp turistik gezi yapmalıydım oralara

Bir kere okumak yetmedi.Sonra okumak yetmedi. Sonunda iltica edip vatandaşı oldum bu dünyanın. Gerizekalı bir Mimbre Şövalyesi** olarak.

Tanrılar var burada, biraz kaprisliler ama olup olmadıkları tartışılmıyorlar. Varlar. İrade ve söz var. Tabii ki iyi ve kötü var.Gerçi sizin dünyadakinizden daha keskin hatları var aralarında.Tabi ki büyücüler var. Sınırsız cesaret, ölesiye korkaklık, aptallık derecesinde umut var.Saçma sapan aşklar da mevcut.

Yedi tanrı dünyayı yaratığında, her biri bir halk aldı kendine. Sadece bir halk tanrısız kalmıştı, onların bir kısmının tanrılığını da Ul yapmaya başladı yalvarmalara dayanamayarak.

Ülkeler

Alornya

Alornlar Tanrıların en küçüğü Ayı Tanrı Beların halkıdır.Torakın çaldığı Aaldur'un Taşı'nı Riva Demirpençe ve kardeşleri tekrar Alorn diyarına getirdiğinde , halk farklı yönlerden gelişsin ve birbirleriyle rekabet edip ilerlesinler diye Belar tarafından dörde bölündü

Kral Çerek, Çerek Ülkesinin başına geçti,kurnaz oğlu Dras doğuya giderek Drasniya'yı kurdu, Algar güneye gidip ASlgar Ülkesinin başına geçti.En küçük oğul Riva da, taşı korumak için Rüzgarlar adasına gidip Riva Krallığı'nı kurdu.

Çerek Ülkesi

Çerekler kuzeyde troll ülkesinin güneyi, Dussed nehrinin batısına yerleştiler. Denizcilikte çok ilerlediler. Korkunç baltacıları ve iri piyadeleriyle Batı ordularında savaştılar.Savaş Gemileriyle kimse başa çıkamadı.Rüzgarlar Adasını denizden korudular.Çerekler genel özellikleriyle Vikingleri çağrıştırırlar.Şimdiki Kralları Anheg ve Kraliçeleri İslena başkent Val Alorndadır. Çerek Ülkesinde herkesin bildiği ve uyulan tek bir kural vardır:éÇerek Ülkesine hiç bir Angarak giremez".

Drasniya

Drasniya Çerek'in doğu komşusudur ve Çerek köfrezine kıyısı vardır, güneyinde Algarya, batısında Gar Og Nadrak bulunur. Drasniyalılar savaşta mızraklı piyadeleriyle Alorn ordusunda saf tutarlar. İstihbarat teşkilatları müthiş gelişmiştir ve hemen hemen bütün siyasetleri bu yöndedir. Şimdiki kralları Rhodar, kraliçeleri Porenn'dir. Başkenti Boktor'dur.

Algarya

Drasniya'nın güneyi,Mishrac AAc Thull'un batısı, Cthol Murgos ve Tolnedranın kuzeyi ile Ulgoland ve Senderya'nın doğusunda yer alan stratejik bir bölgedir.Dünya'nın en hızlı ve güçlü atları Algarya'da yetişir.At üstünde doğar, at üstünde ölürler. Şa-Dar adını verdikleri insanlar atlarla konuşurlar.Algarlar bu özellikleriyle eski Türk-Moğol kavimlerini andırırlar.Kralları Ço-Hag da halkı gibi göçebedir.fakat Aaldur kalesi heryerden önemlidir ve geçilmezdir.

Riva

Riva Krtalı, bütün krallardan üstün sayılır.Aldur Taşıu Rüzgarlar Adasında korunur.Halk Riva Hisarlarında yaşar.Sayısı en az olan Alorn Kabilesidir.Kralın yokluğunda Brand adını verdikleri vekilharçları ülkeyi yönetir ve bir Alorn Kralı kadar yetkisi vardır.
Güney Batı Krallıkları Haritası

Arendiya

Boğa Tanrı Chgaldan'ın halkıdır.Korku nedir bilmezler.Aşırı romantiktirler.IQ seviyesi ortalamaları 100'ün çok altındadır maalesef. Sürekli birbirleriyle savaşırlar.Asturya ve Mimbre olarak iki bölgeye ayrılmışlardır..Asturyalılar Wocuneleri yok ettikten bu yana Mimbreler'le savaşırlar.

Asturya'lılar çok iyi okçudurlar.Bu yönleriyle İngilizlere benzerler.Mimbreler'in de zırhlı şövalyeleri Fransızları andırır. Yok edilen Wocuneler de büyük ihtimal Kelt halkları gibiydi..

Bütün ülkede serfler vardır ve soylular serfleri köpek gibi çalıştırıp onlar sayesinde ayakta dururlar.Kralları Korodullin ve kraliçeleri Mayaserana'dır..Başkentleri Vo Mimbredir.

Tolnedra

Aslan Tanrı paragöz Nedra'nın halkıdır.Nedra pazarlığı o kadar severlerki halkı bile ibadetlerinde onla pazarlığa oturur.Allahları kitapları paradır bunların.Para için babalarını bile satarlar..Maragor'un altınları için bütün marag ülkesini mahvetmişlerdir.Orman Perileri ülkenin güneyindeki bir ormanda yaşar.Çok Kibirlidirler ve krallarına İmparator derler nedense.

Diğer ülkelerle bir sürü anlaşma anlaşma yaparak baya para kaldırırlar. Lejyonerleri bir çok ülkede yolları korurlar. Senderya'nın ve Arendiye'nın ana yolları Tolnedra toprağı sayılır. Lejyonerleri çok disiplinli vew gelişmiş kalabalık bir ordudur.Batı ordularının merkezini bu lejyonlerler oluşturur.Kralları kim bilir kaçıncı Ron Borune'dur.Başkent Tol Borune'dur.

Maragor

Yıllar önce Tolnedralılar tarafından yok edilmişlerdir. Tanrıları Mara hala bunun yasını tutar. Ülkeleri altın doludur. Tolnedralılar bu katliamı yamyamlık yaptıkları gerekçesiyle yapmıştır ama bu o kadar ele dokunur birşey değildi. Kutsal kitaplarındaki bir cümleyi yanlış anlşadıkları için yamyamlık yapmışlardı. Marag halkı ilginç bir büçümde çoğunlukla kadındı.her sekiz kişiden yedisi kadındı. Garip bir halktılar. Marag'ların bir kısmı Murgolara köle olarak satıldılar.

Nyissa

Yılan Tanrı İssa'nın halkıdır. Yolan Kraliçe Salmissra'nın (Türkçe Metis baskısı 2.ciltteki kapak resmindeki taş hatun)yönetiminde yaşarlar. En kalite zehirler buradan çıkar.Ülkelerinin büyük çoğunluğu bataklık bok püsürdür.

Nyissa'lılardan her türlü şerefsizlik beklenir.Kendi çıkarları için yapmayacakları adilik yoktur. Zaten ülke ekonomisi uyuştucu ve beyaz kadın ticaretine bağlıdır. Köle ticareti de baya yaygındır.

Ulgoland

Tanrısızlardan Gorim'in yalvarmaları sonucu (yaklaşık 5000 yıl) Ul'un halkı olan Ulgolar, Prolguda yerin altındaki sonsuz mağaralarda yaşarlar.Şeriat düzeni içerisinde çok sevdikleri tanrılarına taparlar sürekli. Durmadan değişik ve aptalca ibadetler yaparlar, ilahi okurlar.Çoğunlukla yobazdırlar.Karanlıkta yaşadıkları için güneşe pek çıkamazlar.

Kendi kendilerine yettiklerini düşündüklerinden diğer halkları pek muhattap almazlar.Yine de Angaraklar'la savaşlarında Alorn ordusuna katılırlar.

Senderya

Senderya toprakları önceden Wocune Arendlerine aitti fakat Asturya'lılar onları yok edince buralar boş kaldı. Tolnedra'lıların politikaları sonucu burada yeni bir krallık kurulmasına karar verildi.Halkı Arend, Tolnedra Alorn karışımıdır ve kendilerine Sendar derler.Çiftçilik önemli geçim kaynaklarıdır. Dürüstlük, çalışkanlık gibi erdemleri vardır.(diğer halklarda bu tür erdemler pek yoktur.. ee yalan dünya)

Senderlar bütün tanrılara saygı duyarlar.Ortak bir dinleri yoktur.Pratik zekalıdırlar.Kral Fulrach ve Kraliçe Layla başkent Sendar da yaşarlar.

Aldur'un Müritleri

Aslında bir halk sayılmazlar ama bütün tarnılara tabi olan bir halk olduğunu varsayarsak bunlar da Aldur'un halkı sayılabilir.Belgarath, Beldin, Belkira, Beltira ve Polgara'dan başka mürit yoktur.Algarya'nın güneyindeki Aldur Vadisinde yaşarlar.İlk Mürit Belgarath'tır.Tanrı Aldura "Usta" derler

Morindim

Bunlar tanrısızlardan bir gruptu, fakat sonra kuzeye göçedip şeytanlara ve türlü zebzebe-i debellahlara tapmaya başladılar.İlkeldirler.Kötüdürler.Gar Og Nadrak'ın kuzeyindeki dağları kendilerine mesken etmişlerdir.

Angaraklar

Lanetli Tanrı Torak'ın halkı. Onlar Tanrılarına Kal Torak derler.Torak onları dörde bölmüştür:Thullar,Murgolar,Nadraklar ve Malloryalılar.Başlarına daa Grolimleri geçirmiştir.Malloryalılar Malloreon'de daha iyi anlatılacağı için geçiyorum.

Thullar,Grolimlerin kuzularıdır.Kuzu kuzu tanrılarına kurban edilirler.Murgolar vahşi savaşçılardır,Nadraklar anca içip içip sarhoş olurlar,Grolimler de rahiplerdir az biraz büyü gibi birşey yapabilirler.

Gar Og Nadrak'ın başkenti Yar Nadrak,kralları Drosta; MishraK Ac Thull'un başkenti Thull Mardu,kralları Gethell; Cthol Murgos'un başkenti Rok Cthol, kralları Taur Urgas;Mallorya'nın İmparatoru da 'Zakath'dır.Grolimlerin başı da Ctuchik'tir

*"Bir Kitap okudum ve hayatım değişti":Orhan Pamuk

**Mimbre Şövalyesi,bkz:Belgariad